12 maart 2021: DUOS uro-oncologische tumoren

Bron: https://stichtingduos.nl/wat-is-een-goed-ziekenhuis-bij-uro-oncologische-tumoren/

Wat is een goed ziekenhuis bij (uro-oncologische) tumoren?

Wat is een goed ziekenhuis? Het is één van de meest gestelde vragen op het Forum en secretariaat van Stichting DUOS. Een goede leidraad is het jaarlijkse SONCOS (Stichting Oncologische Samenwerking) normeringsrapport. Hierin treft u de voorwaarden waaraan ziekenhuizen moeten voldoen bij de behandeling van (o.a.) uro-oncologische tumoren. Dit moet voorkomen dat u bij een ziekenhuis terecht komt waar onvoldoende kennis en expertise is aangaande de behandeling van uw tumor. Vooral bij zeldzame kankers (waaronder zaadbalkanker) is dit van elementair belang voor de kwaliteit van uw behandeling. Onderstaand treft u de voorwaarden voor prostaatcarcinoom, testiscarcinoom, blaascarcinoom en niercelcarcinoom. Voor de volledige tekst inclusief bijlagen en de voorwaarden van peniscarcinoom, zie vanaf pag. 29 SONCOS rapport.

Voor blaaskanker gelden deze normen:

Blaascarcinoom

Voor de behandeling van spierinvasief blaascarcinoom moet een zorginstelling beschikken over/voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Voorafgaand aan de behandeling vindt uitgebreide voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk, plaats over de behandeling met de verschillende vormen van urinedeviatie.
  • Er is ervaring met verschillende technieken van urinedeviatie en lymfklierdissectie. • Ten aanzien van doorlooptijden, als uitzondering op de in hoofdstuk 2 genoemde tijden, geldt dat bij het spierinvasief blaascarcinoom de tijd tussen eerste polikliniekbezoek en cystectomie maximaal 12 weken is, tenzij neo-adjuvante chemotherapie wordt gegeven.
  • Er is beschikking over een intensive care afdeling met personeel, dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na grote urologische, oncologische ingrepen.
  • Er is een stomapolikliniek met stomaverpleegkundige.
  • Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd te zijn: uroloog, internist-oncoloog, radioloog / nucleair geneeskundige, radiotherapeut-oncoloog, patholoog, case manager en/of oncologieverpleegkundige en/of verpleegkundig specialist oncologie en eventueel andere verpleegkundigen. Er dient de mogelijkheid te zijn tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit overleg.
  • Het aantal cystectomieën voor blaascarcinoom bedraagt vanaf 1 januari 2019 minimaal 20 per jaar per locatie, uitgevoerd door gekwalificeerde urologen.
  • Er wordt deelgenomen aan de landelijke registratie van invasief blaascarcinoom van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
  • Er is tenminste één internist-oncoloog met aantoonbaar specifieke expertise in blaascarcinoom en de systemische therapie hiervoor. Een besluit over het instellen van systemische therapie wordt in overleg tussen uroloog en internist-oncoloog genomen.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Waaraan moet een ziekenhuis voldoen om blaaskanker te mogen behandelen? Zie hier de SONCOS normen"


Gerelateerde artikelen