15 novemrber 2018: de link die Arthur geeft onderaan dit artikel gaat niet over dit artikel maar over immuuntherapie bij niet-kleincellige longkanker. Ik heb daar een apart artikel van gemaakt: 

https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-de-combinatie-van-pembrolizumab-plus-entinostat-een-hdac-remmer-geeft-alsnog-bij-patienten-met-klein-cellige-longkanker-een-respons-die-eerder-met-anti-pd-toch-ziekteprogressie-lieten-zien.html

28 augustus 2017: Bron: Anticancerfund en clinical trials

Het antikankerfonds heeft samen met Kom Op Tegen Kanker een studie gefiancierd en deze studie is geopend voor patiënten met baarmoederkanker en baarmoederhalskanker  en endometriosekanker - buikvlieskanker: Fase II onderzoek van pembrolizumab (Keytruda) in combinatie met radiotherapie en een immuunmodulerende cocktail in patiënten met cervix of uteriene kanker (PRIMMO trial). Naast pembroplizumab en radiotherapie worden 5 "oudere, bekende" immuunstimulerende middelen gebruikt in deze studie: curcumine, endoxan (cyclofosfamide), aspirine, vitamine D, en lansoprazole. Hoewel de studie een Belgische studie is (Universitair Ziekenhuis Gent, Gent, België) kunnen ook Nederlandse patiënten onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan deze studie vertelde een contactpersoon bij het antikankerfonds mij.

Wat ik beetje vreemd vind is dat niet de P1-ligand mutatie of andere mutaties leidend zijn voor deelname maar de primaire tumorplaats. Maar zo werkt het nog steeds helaas.  

Meer inlichtingen over deze studie kunt u verkrijgen bij:

Maaike de Crop
Tel.no: 003293220504
E-mail: bimetra.clinics@uzgent.be

Tekst gaat verder onder beeld met b eschrijving van de PRIMMO studie

baarmoederhalskanker

De PRIMMO studie houdt in:

In dit PRIMMO onderzoek wordt bij cervix, endometrium en uterien sarcoma patiënten getest of de anti-PD-1 behandeling pembrolizumab (Keytruda) een verbeterd resultaat toont indien deze gecombineerd wordt met 6 bijkomende behandelingen, met name: radiotherapie, chemotherapie (cyclofosfamide), vitamine D, maagzuurremmer lansoprazole, aspirine en het voedingssupplement curcumine.

De PRIMMO studie loopt in 4 Belgische ziekenhuizen. Het resultaat wordt bepaald door het tumorvolume na 26 weken te vergelijken met het tumorvolume voor de aanvang van de behandeling. Daarnaast wordt ook de veiligheid, progressievrije overleving, algemene overleving en levenskwaliteit nagegaan. Bijkomend biochemisch en cellulair onderzoek wordt tevens mee opgenomen om bijkomende fysiologische inzichten mogelijk te maken. (concreet: immuun biomerker veranderingen in bloed en tumor, karakterisatie van extracellulaire celblaasjes (vesikels), bloedanalyse van biomerkers voor celdood en opvolging van de invloed van de behandeling op het microbioom).

Resultaten

In totaal worden 18 evalueerbare cervix kanker patiënten en 25 evalueerbare endometrium kanker patiënten geïncludeerd. Uterien sarcoma patiënten kunnen onbeperkt deelnemen aan de studie zolang deze geopend is. Recrutering startte in juli 2017. Een tussentijdse analyse voor doeltreffendheid van de experimentele combinatietherapie wordt verwacht in 2019. Finale resultaten van de studie zijn voorzien voor 2022.

Het studieprotocol staat hier in clinicaltrials. Waar u aan moet voldoen staat beschreven in dat protocol. Ook wanneer u niet aanmerking komt.

Meer inlichtingen over deze studie kunt u verkrijgen bij:

Maaike de Crop
Tel.no: 003293220504
E-mail: bimetra.clinics@uzgent.be


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Immuuntherapie met pembrolizumab plus radiotherapie plus 5 immuunstimulerende middelen waaronder curcumine, vitamine-D, endoxan en sedergine geopend voor patienten met baarmoederkanker en baarmoederhalskanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Pembrolizumab eerstelijns >> Immuuntherapie met pembrolizumab >> Immuuntherapie met HPV - T-cellen >> Immuuntherapie met combinatie >> Lenvatinib plus Pembrolizumab >> Immuuntherapie met anti-PD >> Immuuntherapie met pembrolizumab >> Immuuntherapie met dendritische >> Immuntherapie bij baarmoederkanker >>