Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij baarmoederkanker en baarmoederhalskanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

16 november 2022: Nieuwe resultaten uit de Keynote 826 studie bevestigen dat Immuuntherapie met Pembrolizumab plus standaard op platina gebaseerde chemotherapie met of zonder Avastin - bevacizumab statistisch significant de overall overleving verbetert van patiënten met vaak ook gevorderde baarmoederhalskanker met tientallen procenten in vergelijking met patiénten uit placebogroepen.  Deze nieuwe resultaten bevestigen de eerdere resultaten uit tussentijdse analyses. 

Conclusie:

Ondanks gevestigde primaire preventie met vaccins en secundaire preventie met screeningprogramma's, is baarmoederhalskanker wereldwijd nog steeds een van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen, met een slechte prognose in gevorderd stadium. Aangezien een HPV-infectie de gevoeligheid voor immuuntherapie vaak belemmert, is herstel van T-cellymfocytenrespons met ICI, en in het bijzonder met anti-PD-(L)1, een interessante strategie om de resultaten bij patiënten met vergevorderde baarmoederhalskanker te verbeteren.
De Keynote 826 studie toonde dus klinisch significante verbeteringen aan in PFS en OS met pembrolizumab als aanvulling op chemotherapie, ongeacht de toediening van bevacizumab of de PD-L1-status.
Pembrolizumab en chemotherapie, geassocieerd met bevacizumab bij geselecteerde patiënten, zouden de nieuwe zorgstandaard moeten worden voor vrouwen met aanhoudende, recidiverende en gemetastaseerde baarmoederhalskanker. Deze resultaten zijn veelbelovend voor de toekomstige behandeling van deze kanker, met name in vroege settings. Desalniettemin mogen we niet vergeten ons te concentreren op primaire preventie, waarbij HPV-vaccinatie de beste immuuntherapie is en de prioriteit blijft voor de uitroeiing van deze ziekte in de komende decennia.

Lees een uitgebreid artikel over ook onderstaand beschreven studieresultaten: https://touchoncology.com/cervical-cancer/journal-articles/pembrolizumab-and-chemotherapy-in-cervical-cancer-a-new-standard-of-care/

17 oktober 2021: Bron: ESMO 2021

Immuuntherapie met Pembrolizumab eerstelijns gegeven naast chemotherapie (paclitaxel plus of cisplatin of carboplatin plus Avastin - bevacizumab) aan patiënten met aanhoudende of een recidief of uitgezaaide baarmoederhalskanker geeft hele goede resultaten op ziektevrije tijd en vooral op de overall overleving. Dat blijkt uit de resultaten uit de Keynote 826 studie.

Er werd een statistisch significante verbetering van 33% in totale overleving (OS) gemeld met eerstelijns combinatietherapie met pembrolizumab versus placebo (respectievelijk 24,4 maanden versus 16,5 maanden; hazard ratio 0,67; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,54-0,84; p<0,001) bij 617 patiënten met recidiverende of uitgezaaide baarmoederhalskanker die niet eerder systemische chemotherapie kregen en niet langer in aanmerking kwamen voor curatieve behandelingen zoals chirurgie en/of bestraling (LBA2_PR).
De pembrolizumab-combinatie leidde ook tot een significant langere progressievrije overleving (PFS) (respectievelijk 10,4 maanden versus 8,2 maanden; HR 0,65; 95% BI 0,53-0,79; p<0,001)

LBA2_PR_ESMO 2021

Figure. In the first-line setting, PFS was significantly longer with combination pembrolizumab therapy than with placebo (Abstract LBA2_PR, ESMO 2021)

"Deze grote gerandomiseerde internationale placebo gecontroleerde fase III-studie, met een goed ontworpen controle-groep, biedt een hoog niveau van bewijs voor de werkzaamheid van pembrolizumab plus chemotherapie voor het verlengen van de overleving in de eerstelijnssetting – deze gegevens zullen de medische praktijk veranderen”, zegt prof. Isabelle Ray-Coquard van Centre Léon Bèrard, Université Claude Bernard Lyon I, Lyon, Frankrijk bij een presentatie van de studie op ESMO 2021.

Ze vervolgt: "De grote overlevingsverbeteringen die zijn waargenomen, zijn duidelijk nodig in deze kwetsbare groep patiënten waarvoor momenteel onvoldoende behandelingen zijn. Baarmoederhalskanker was de 'slechte relatie' in gynae-oncologie en in oncologie in het algemeen, maar deze studie biedt verdere ondersteuning voor immunotherapie als de nieuwe hoeksteen van de behandeling ervan." Ray-Coquard denkt dat het nut van dit regime verder kan worden onderzocht: "Of immunotherapie zelfs eerder zou kunnen worden gebruikt bij baarmoederhalskanker, bij gelokaliseerde ziekte, is een belangrijke vervolgvraag."

Belangrijk om ook op te merken is dat ook patiënten die een duidelijk lagere PD-L1 expressie hadden deze toch ook profiteerden van de pembrolizumab.

In alle subgroepen gedefinieerd door PD-L1 gecombineerde positieve score (CPS), wijst Ray-Coquard erop dat OS HR's vergelijkbaar waren voor pembrolizumab versus placebo bij alle deelnemers (HR 0,67), die met PD-L1 CPS ≥1 (HR 0,64) en in die met PD-L1 CPS ≥10 (HR 0,61), maar gegevens over effecten bij patiënten met PD-L1 CPS 0 zouden het plaatje helpen compleet te maken.

Het volledige studierapport is tegen betaling of een gratis registratie in te zien. Klik op de titel van het abstract.

Pembrolizumab for Persistent, Recurrent, or Metastatic Cervical Cancer

List of authors.
 • Nicoletta Colombo, M.D., Ph.D., 
 • Coraline Dubot, M.D., 
 • Domenica Lorusso, M.D., Ph.D., 
 • M. Valeria Caceres, M.D., Ph.D., 
 • Kosei Hasegawa, M.D., Ph.D., 
 • Ronnie Shapira-Frommer, M.D., 
 • Krishnansu S. Tewari, M.D., 
 • Pamela Salman, M.D., 
 • Edwin Hoyos Usta, M.D., 
 • Eduardo Yañez, M.D., 
 • Mahmut Gümüş, M.D., 
 • Mivael Olivera Hurtado de Mendoza, M.D., 
 •  for the KEYNOTE-826 Investigators*

Abstract

BACKGROUND

Pembrolizumab has efficacy in programmed death ligand 1 (PD-L1)–positive metastatic or unresectable cervical cancer that has progressed during chemotherapy. We assessed the relative benefit of adding pembrolizumab to chemotherapy with or without bevacizumab.

METHODS

In a double-blind, phase 3 trial, we randomly assigned patients with persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer in a 1:1 ratio to receive pembrolizumab (200 mg) or placebo every 3 weeks for up to 35 cycles plus platinum-based chemotherapy and, per investigator discretion, bevacizumab. The dual primary end points were progression-free survival and overall survival, each tested sequentially in patients with a PD-L1 combined positive score of 1 or more, in the intention-to-treat population, and in patients with a PD-L1 combined positive score of 10 or more. The combined positive score is defined as the number of PD-L1–staining cells divided by the total number of viable tumor cells, multiplied by 100. All results are from the protocol-specified first interim analysis.

RESULTS

In 548 patients with a PD-L1 combined positive score of 1 or more, median progression-free survival was 10.4 months in the pembrolizumab group and 8.2 months in the placebo group (hazard ratio for disease progression or death, 0.62; 95% confidence interval , 0.50 to 0.77; P<0.001). In 617 patients in the intention-to-treat population, progression-free survival was 10.4 months and 8.2 months, respectively (hazard ratio, 0.65; 95% CI, 0.53 to 0.79; P<0.001). In 317 patients with a PD-L1 combined positive score of 10 or more, progression-free survival was 10.4 months and 8.1 months, respectively (hazard ratio, 0.58; 95% CI, 0.44 to 0.77; P<0.001). Overall survival at 24 months was 53.0% in the pembrolizumab group and 41.7% in the placebo group (hazard ratio for death, 0.64; 95% CI, 0.50 to 0.81; P<0.001), 50.4% and 40.4% (hazard ratio, 0.67; 95% CI, 0.54 to 0.84; P<0.001), and 54.4% and 44.6% (hazard ratio, 0.61; 95% CI, 0.44 to 0.84; P=0.001), respectively. The most common grade 3 to 5 adverse events were anemia (30.3% in the pembrolizumab group and 26.9% in the placebo group) and neutropenia (12.4% and 9.7%, respectively).

CONCLUSIONS

Progression-free and overall survival were significantly longer with pembrolizumab than with placebo among patients with persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer who were also receiving chemotherapy with or without bevacizumab. (Funded by Merck Sharp and Dohme; KEYNOTE-826 ClinicalTrials.gov number, NCT03635567. opens in new tab.)


Plaats een reactie ...

Reageer op "Pembrolizumab eerstelijns gegeven plus chemotherapie bij aanhoudende of recidief of uitgezaaide baarmoederhalskanker geeft betere ziektevrije en overall overleving (plus 33 procent) dan placebo"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Immuuntherapie met pembrolizumab >> Pembrolizumab eerstelijns >> Immuuntherapie met pembrolizumab >> Immuuntherapie met HPV - T-cellen >> Immuuntherapie met combinatie >> Lenvatinib plus Pembrolizumab >> Immuuntherapie met anti-PD >> Immuuntherapie met dendritische >> Immuntherapie bij baarmoederkanker >>