1 mei 2023:

Soms krijg ik vragen over dendritische celtherapie. 

UMC St Radboud en Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken hoe het afweersysteem van het eigen lichaam kan worden ingezet om uitgezaaide kanker te bestrijden. In deze film wordt de methode uitgelegd en maken we kennis met Wilco, die een succesvolle behandeling achter de rug heeft.

Hier een video met uitleg in het Nederlands op You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=qtfwf151BPg 

28 juni 2016:

Donderdag 23 juni ben ik op uitnodiging van dr. van Gool n.a.v. ons voorstel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/utopie-of-uitdaging-immuuntherapie-als-eerste-keuze-bij-de-diagnose-van-kanker-concept-studieprotocollen.html samen met twee mensen met een hersentumor (glioblastoma) naar Keulen geweest en hebben we een lang gesprek gehad met dr. Stefan van Gool over hoe zij nu immuuntherapie geven in het IOZK en de verwachtingen voor de patiënten en ook de kosten ervan. We hebben het dus niet alleen over immuuntherapie bij hersentumoren gehad hoewel het wel voornamelijk daarover ging door ons voorstel en ook door de mensen die bij me waren. 

Zie hier een verslag van dit gesprek: 

https://kanker-actueel.nl/NL/verslag-van-ons-gesprek-met-dr-stefan-van-gool-over-dendritische-celtherapie-plus-newcastle-disease-virus-plus-hyperthermie-in-het-iozk.html

24 augustus 2014: De laatste maanden krijg ik veel vragen van mensen met een hersentumor. Want Leuven heeft het project dendritische celtherapie bij hersentumoren stopgezet en neemt geen patiënten meer aan. Mensen vragen mij waar ze dan wel terecht kunnen.

Nu lopen er wereldwijd vele verschillende studies bij hersentumoren, zie daar onder immuuntherapie voor artikelen vooral gericht op targeted therapie al of niet in combinatie met een immuuntherapeutische aanpak. Ook in ons rapport hersentumoren staan enkele studies vermeld met adressen.

Leest u ook de recent toegevoegde informatie over dr. Robert Gorter en het Medical Center Cologne onder deze informatie: Mijn ervaringen met dr.Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Een waarschuwing 

Zoek in European Clinical Trials voor studies met dendritische celtherapie op dendritic cells of immune therapy, immuno therapy.

Of ga naar: 

Klik hier voor meer adressen van klinieken in Duitsland waar dendritische celtherapie wordt gegeven

19 april 2011: in onderstaand artikel dat verscheen in Onkruid van 2003 zegt dr. Robert Gorter van het Medical Center Cologne, dat 34% van zijn patienten in een totale remissie komen door zijn aanpak. We distantieren ons van deze teksten omdat inmiddels wel is gebleken dat slechts een klein aantal patienten alsnog in een totale remissie komen, waarvan sommigen ook weer een recidief krijgen jaren later. Bovendien heeft dr. Gorter tot nu toe geen enkele studie gepubliceerd die aan zou tonen hoeveel patienten in een totale of partiele remissie zouden komen door zijn aanpak. Al anderhalf jaar lang bv. zegt Dr. Gorter aan patienten dat er veel mensen met een hersentumor in een totale en partiele remissie komen. En ik heb persoonlijk ook enkele patienten gevolgd die daadwerkelijk in een totale remissie kwamen van bv. een hersentumor, zie de video's. En wij hebben toen ook een voorlopig studierapport gekregen maar inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is deze studie nog steeds niet officieel. Op herhaald verzoek blijft dr. Gorter echter weigeren om deze studie officieel publiekelijk te maken wat ons doet twijfelen aan de waarheid van de gemelde resultaten. Zo blijft het namelijk een niet te controleren bewering.

En Esther wees me op het volgende: dr. Gorter zegt in dat betreffende artikel dat dendritische celtherapie niet samen gaat met chemo. Ook dat moeten we hier corrigeren. Ook dr. Gorter gebruikt soms chemo in tabletvorm (Endoxan, Xeloda) naast zijn behandelingen. Al is de dosis wel lager en kunnen de cellen niet gegeven worden op dezelfde dagen dat andere vormen van chemo per infuus worden gegeven. 

Wat niet wegneemt dat de combinatie aanpak van dendritische celtherapie plus hyperthermie plus een gezonde manier van leven en vitamine infusen soms voor opmerkelijke resultaten kan zorgen. En blijft een kans op alsnog een levensverlenging en misschien zelfs wel een genezing. Want zelfs als maar 5% van reeds opgegeven patienten alsnog zou genezen door deze aanpak, of een veel betere kwaliteit van leven kan krijgen (dat gebeurt bij veel mensen,, dan is dat wellicht de moeite waard. Dendritische celtherapie blijft een veelbelovende aanpak maar weeg de nadelen, hoge kosten, het vele reizen naar het buitenland, af tegen de te verwachte resultaten. Al is dat laatste natuurlijk altijd een kwestie van zorg als het gaat om behandelingen van kanker in een eindstadium. En staan nogal wat mensen met de rug tegen de muur omdat ze in Nederland uitbehandeld zijn. En bijna gedwongen worden om naar het buitenland te gaan. Meer informatie over hoe wij als kanker-actueel aan kijken tegen de kansen en risico's van behandelingen in het buitenland kunt u krijgen via de redactie@kanker-actueel.nl

5 juni 2010: Er is inmiddels wel een en ander verder ontwikkeld maar de informatie zoals die hieronder staat geeft nog steeds goed weer wat dendritische celtherapie inhoudt. Met daarbij de opmerking dat inmiddels ook wel mensen met een grote tumorload toch ook soms profijt hebben van de dendritische celtherapie indien gecombineerd met hyperthermie en andere immuunstimulerende middelen. Zie ook de ervaringsverhalen van kankerpatienten op video.

Oktober 2008:  Hier op de website van het SNFK (klik op videos in balk bovenaan in beeld) kunt u een voorlichtingsfilmpje zien over dendritische celtherapie bij kanker. In dit filmpje komen ook verschillende genezen patienten aan het woord en in beeld. Ervaringen van kankerpatienten met dendritische celtherapie kunt u bekijken als u hier klikt of op de videoknop linksboven deze pagina.

 Dendritische celtherapie voor mensen met grote tumorload of in terminale fase lijkt als monobehandeling zinloos als niet eerst via chirurgie, chemo of andere behandelingen de tumoren kleiner zijn gemaakt. Dendritische celtherapie is o.i. dus geen wondermiddel voor patiënten met veel en grote tumoren als deze niet ook door ander behandelingen wordt ondersteund . Wel kan het een alleenstaand middel zijn om recidieven te voorkomen of mensen met kleine tumorload verder te ondersteunen.

Met toestemming van Onkruid en met dank aan Peter die dit artikel voor ons omzette in tekst plaatsen wij het artikel van Dr. Gorter over dendritische celtherapie, verschenen in het januarinummer 2003 van Onkruid op deze site. Waarvoor heel hartelijk dank aan de hoofdredactie van Onkruid. 

Bron: d.d. januari 2003 januarinummer van Onkruid; (artikel op te vragen bij Onkruid en bestellen door overmaken van EURO 2,75 op rekening 5345552 tnv onkruid, Avenhorn, ovv Onkruid 151').

DE 'KEULSE MANIER' VAN O.A. ROBERT GORTER:

34 PROCENT RAAKT VRIJ VAN TUMOR

In zijn instituut in Keulen combineert de Nederlandse arts Robert Gorter een academische visie met aanvullende geneeswijzen bij de behandeling van kanker en chronische ziekten. Een prachtig hulpmiddel daarbij is een therapie met dendritische cellen. "Het is een elegante methode die heel weinig bijwerkingen heeft. Hooguit is de patiënt de dag erop een beetje koortsig."

Trots laat hij het instituut in Keulen zien: modern met veel licht hout. Maar het meest trots is antroposofisch arts Robert Gorter op het therapieconcept van 'zijn' instelling. "We noemen dat het Kölner Modell", vertelt hij. "Het is een totaalvisie voor mensen die aan kanker en andere chronische ziekten lijden en waarin het individu centraal staat.
Twee jaar geleden had Gorter niet kunnen dromen weer aan het hoofd van zo'n instituut te staan. De Nederlandse arts was toen net ontslagen omdat hij in conflict was geraakt met het conservatieve antroposofische bestuur van het Europese Instituut voor Oncologisch en Immunologisch Onderzoek in Berlijn (zie Onkruid 136). Ruim een jaar geleden kreeg hij de mogelijkheid zijn levenswerk voort te zetten in Keulen. Hij doet dat samen met twaalf andere artsen die allemaal geïnteresseerd zijn in natuurgeneeskunde, en één Heilpraktiker.
Gorter is gevraagd naar Keulen te komen omdat hij een academische zienswijze combineert met aanvullende therapieën. Nadeel van de academische aanpak vindt Gorter dat er veel wordt gewerkt met gestandariseerde behandelingen. Volgens hem een gevolg van de grote invloed van de farmaceutische industrie. "Academische instellingen willen publiceren. Daarvoor ontwikkelen ze dan protocollen die gefinancierd worden door de farmaceutische industrie. Er wordt dan gekeken welke patiënten in het protocol passen. Wij werken omgekeerd en kijken wat de beste behandeling voor elke individuele patiënt is."
Gorter ontkent niet dat de academische zienswijze positieve kanten heeft. Zelf had hij op zijn 29ste kanker; een enorme agressieve tumor die hij wel degelijk chirurgisch heeft laten verwijderen. 'Alleen was het voorstel van de chirurg om wegens verdachte plekken op mijn longen hij dacht dat het uitzaaiingen waren - me na de operatie met chemotherapie en bestraling te behandelen. Ik heb toen als antroposofisch arts gekozen voor alleen een behandeling met iscador (marerak) en heil-eurithmie. En natuurlijk deed ik alle dingen al die ik kankerpatiënten sowieso aanraad."

Want één ding hebben kankerpatiënten gemeenschappelijk: hun immuunsysteem functioneert niet goed. Dat immuunsysteem probeert Gorter te versterken door leefregels die voor iedereen gelden.

Natuurlijk in de eerste plaats goede voeding. Liefst zonder vlees, maar willen mensen dat toch, dan raadt hij hen aan eerst te kiezen voor vis, dan gevogelte, vervolgens lam of rood vlees en pas in de laatste plaats voor varkensvlees. Ook geeft Gorter altijd extra vitaminen, in ieder geval vitamine E en vitamine C retard, de behoefte daaraan laat hij door bloedonderzoek bepalen.
Tevens raadt de antroposofische arts mensen aan om regelmatig te leven. "Er is onderzoek gedaan waaruit bleek dat bijna alle hormoonbewegingen en het immuunsysteem een 24 uursritme hebben. Bij mensen met nachtdienst wordt het immuunsysteem altijd aangetast, net als hun hormoonhuishouding. Als je dat kunt, moet je daarom proberen regelmatig te leven. Verder adviseer ik mensen na intensief werken, actief te ontspannen. Een leven zonder stress bestaat niet, maar probeer daarna te wandelen, te zwemmen of muziek te maken. Zo ontspan je optimaal."
Als een patiënt voor een eerste consult bij Gorter komt, kijkt hij eerst wat de vragen zijn die bij de patiënt leven. Omdar hij zowel de academische ais de complementaire geneeskunde beoefent, vertelt hij van allebei de voor- en nadelen. Dan stuurt hij mensen naar huis om er over na te denken en pas daarna bespreekt hij wat voor de patiënt de juiste keuze is. "Sommige patiënten zeggen dan dat ze liever toch alleen voor chemotherapie of bestraling kiezen, anderen kiezen beide en stippelen samen met mij hun therapie uit. Wat de patiënt ook besluit, ik ondersteun dat. Of het moet heel bizar zijn."
En wat als er iemand als Sylvia Millecam komt die besluit om niets te doen omdat het volgens haar een ontsteking is? 'Als echt duidelijk is dat het geen ontsteking is, maar kanker, dan zit zo iemand duidelijk in een ontkenningsfase en zal ik altijd zeggen 'het lijkt me niet juist om niets te doen'. Bij een makkelijk bereikbaar gezwel adviseer ik altijd dat eruit te laten halen. Maar kiest de patiënt voor alleen natuurgeneeskunde dan ondersteun ik hem of haar ook dáárin, maar dan moet ik natuurlijk wel hel idee hebben dat het een weloverwogen beslissing is."

WAT ZIJN DENDRITISCHE CELLEN?


Dendritische cellen hebben veel tentakeltjes; die worden dendrieten genoemd. Ze zitten
onder andere in de 'eilandjes van Langerhans in de alvleesklier. Verder ook in ons hele lichaam direct onder de slijmhuid. Via het bloed komen de dendritische cellen in weefsels terecht waar ze alles waarnemen en het als het ware zien, als iets schadelijk is. Die informatie geven ze door aan de natural killercellen in ons lichaam die op bun beurt weer uitstromen om die schadelijke cellen uit te schakelen. Door dit belangrijke afweermechanisme krijgen we geen kanker.

Voor Gorter is duidelijk dat alles wat gedaan kan worden, ook gedaan móet worden." Zoals al gezegd, ik heb niets tegen de academische geneeskunde. Alleen hebben artsen daar soms een tunnelvisie. Ik kan de patiënt helpen buiten die tunnel te kijken. De meeste patiënten worden geopereerd en nabehandeld en wachten daarna af tot er weer iets gebeurt. Ik zeg altijd: 'wacht daar niet op, maar probeer zelf aan je ziekte te werken door je immuunsysteem te versterken'. Ik zal bij collega artsen ook altijd pleiten voor een aanvullende behandeling: Ik voel me daarin de advocaat van de patiënt die zijn of haar belangen verdedigt."
Omdar Robert Gorter in Amerika is opgeleid tot internist met het zwaartepunt op de immunologie, maakt hij ook gebruik van nieuwe technieken. Zoals die met dendritische cellen (zie kader - zie Onkruid januarinummer 2003). Bij kankerpatiënten zijn niet genoeg dendritische cellen of ze functioneren niet goed. De overdracht aan de natural killercellen verloopt dan bijvoorbeeld niet goed meer, waardoor tumorcellen niet meer goed worden herkend of gedood.
Her mooiste zou natuurlijk zijn als je dendritische cellen aan kon prikken, maar door al die tentakeltjes zijn ze zo kwetsbaar dat dit niet lukt. Gotter zit in een Keulse werkgroep, het Internationale Institutüt Onkologische und Immunologische Forschung, die in samenwerking met de universiteiten van Gottingen en Wenen een methode heeft ontwikkeld om dendritische cellen te 'maken'. "We nemen daarvoor 80 milliliter - ongeveer een half wijnglas - bloed van de patiënt af. Daaruit isoleren we de monocyten (een bepaalde soort bloedcellen, red.) die we in een laboratorium een wisselbad van verschillende cytokinen geven waardoor de bloedcellen als het ware gedwongen worden zich in een week te differentiëren tot dendritische cellen. Als we tumorweefsel hebben isoleren we daaruit een tumorspecifiek antigeen en stellen dat bloot aan die verkregen dendritische cellen. Zo krijgen we tientallen miljoenen dendritische cellen die we weer teruggeven aan de patiënt."
Hij adviseert mensen die voor deze therapie kiezen dan ook als ze geopereerd worden om de chirurg altijd te vragen een stukje weefsel achter te houden en dat mee te nemen. "Iedere tumor heeft een eigen antigeenpresentatie en door de dendritische cellen er van tevoren al op los te laten kunnen we ze daar beter op voorbereiden," legt hij uit. "Her is dus niet per se noodzakelijk een stukje tumorweefsel te hebben, maar het werkt wel effectiever.
Eigenlijk is het veranderen van monocyten in dendritische cellen een soort gentherapie, toch? "Nee, nee, dat mot je goed onderscheiden: wij doen niet aan genetische manipulatie, maar we veranderen de functie van deze cellen," weerlegt de arts onmiddellijk. "Monocyten zijn als het ware onrijpe, groene appeltjes die wij dwingen om rijpe appels met rode wangetjes te worden. Het is een elegante methode die heel weinig bijwerkingen heeft. Hooguit is de patiënt de dag erop een beetje koortsig."
De therapie met dendritische cellen is vooral bruikbaar voor patiënten met solide tumoren, dus niet bij mensen met bijvoorbeeld leukemie. In het instituut van Gorter hebben ze de meeste ervaring met mensen met tumoren van borstkanker, huidkanker, longkanker en darmkanker. De therapie is minder effectief bij systeemziekten zoals leukemie en de ziekte van Hodgkin. Gorter betreurt het dat de patiënten die bij hem voor de therapie met dendritische cellen komen vaak al helemaal uitbehandeld zijn."

Toch zijn de resultaten hoopvol: 34 procent van deze groep is na drie tot vier behandelingen vrij van tumor. Wij noemen die de complete responders. Iets meer dan de helft reageert gedeeltelijk. Bij deze partial responders wordt de tumor bijvoorbeeld kleiner. En 20 procent reageert niet; de zogenaamde non responders."

De behandeling met dendritische cellen wordt ook op andere plaatsen in de wereld academisch onderzocht. Van die instituten hoort Gorter dat bij hen ongeveer tien procent van de kankerpatiënten op de therapie reageert. "In die studies worden vaak alleen bepaalde soorten kanker behandeld, zoals nierkanker of melanomen (kanker die ontstaan uit een moedervlek (red)) (noot red kanker-actueel: lees het verhaal van Dick die met dieet en extra suppletie al acht jaar kankervrij is van een uitgezaaide melanoom) Wij behandelen alle patiënten met solide tumoren met deze therapie en zijn dan ook de enige academische groep in de wereld met meer dan vijfhonderd patiënten.

Gorter maakt ook gebruik van hyperthermie (hitte) als aanvullende behandeling. De twee apparaten die in zijn instituut staan, zien er indrukwekkend uit: een soort grote zonnebanken met erin een 'slaapzak' met een met aluminium beklede binnenkant en blauw wollen buitenkant. Naast het apparaat is een douchegelegenheid zodat patiënten meteen na de behandeling een douche kunnen nemen.
De hyperthermiebedden zijn computergestuurd, vertelt Gorter. "Het principe is gebaseerd op de waarnemingen van kankerpatiënten die griep kregen en hoge koorts en zich daarna veel beter voelden. Als je de lichaamstemperatuur drie graden verhoogt, wordt de stofwisseling bijna twee keer zo snel. Tumorcellen kunnen het dan niet meer bijbenen en gaan kapot. Op reguliere instituten geven ze vaak alleen hyperthermie aan het aangetaste orgaan: bij borstkanker bijvoorbeeld de borst. Wij doen het hele lichaam. Op het moment behandelen we een mevrouw die vol zit met uitzaaiingen en die een week na de hyperthermiebehandeling geen morfine nodig beeft."
Wat Gorter zieke mensen ook altijd aanraadt, is hun geestelijke gesteldheid te optimaliseren en 'met enthousiasme te leven'. "Dat klinkt gek, maar het is klinisch bewezen: als je met enthousiasme leeft, ben je gezonder. Dat heeft ook zijn werking op je immuunsysteem. Mensen die passief en depressief zijn hebben bijvoorbeeld meer bijwerkingen van medicijnen. Alles wat je met enthousiasme doet, daar krijg je energie van. Dan raak je ook niet burn-out. Als je teveel stress op je werk hebt, moet je het anders aanpakken of misschien wel een andere baan zoeken."
Ook moet je, volgens de antroposofische arts, gemotiveerd zijn om verkeerde dingen in je levensstijl te veranderen. "Dat is vaak het moeilijkst voor mensen. Zo had ik laatst een keelkankerpatiënt die maar bleef doorroken. Hij kon niet stoppen. Ik probeer dan de partner of kinderen van zo iemand erbij te betrekken om zo n patiënt te ondersteunen en motiveren om bepaalde dingen te veranderen."

O ja, één ding wil hij graag nog even kwijt. "Chemotherapie en therapie met dendritische cellen kan nooit tegelijk. De chemotherapie maakt de dendritische cellen kapot, dat moet ná elkaar. Zo'n drie weken na de chemotherapie kan je eraan beginnen. Maar hoe vroeger je met deze therapie begint, hoe beter het is. Dan functioneert het immuunsysteem namelijk nog redelijk en kunnen de dendritische cellen hun werk goed doen. Juist daarom wil ik deze therapie bekend maken bij een groter publiek."

Nadere informatie: http://www.medical-center-cologne.com


Plaats een reactie ...

3 Reacties op "Algemeen: Dendritische celtherapie wat houdt dat in?"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Genezing met warmte: Amerikaans >> Dendritische celtherapie begeleidt >> Dr. Figdor werkzaam in de >> Literatuurlijst van studies >> Medical Center Cologne - Dr. >> Onderzoek en dendritische >> Prof. dr. Yvette van Kooyk >> Succes en belofte van dendritische >> Vaccinatie tegen kanker. Nijmeegse >>