Zie ook literatuurlijst voeding en niet-toxische middelen en weinig belastende behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar waarin L-Arginine en Arginine veelvuldig voorkomt. Zie ook enkele artikelen met deze search.

Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/l-arginine-toegevoegd-aan-standaard-behandeling-voor-patienten-opgenomen-met-ernstige-ziekte-door-coronavirus-covid-19-verbetert-kans-op-genezing-en-verkort-ziekenhuisverblijf-met.html

12 augustus 2022: Bron:  2022 Jul 15;S0923-7534(22)01827-0. Online ahead of print.

In bloed circulerend L-Arginine voorspelt de overleving van kankerpatiënten die worden behandeld met immuuntherapie met anti-PD medicijnen - checkpointremmers. Lage ARG-waarden (ADMA - asymmetrische dimethylargininebij de start van de behandeling (<42 M) werden statistisch significant en onafhankelijk geassocieerd met een slechtere prognose op progressievrije overleving en algehele overleving.
Bovendien was op preklinisch niveau de tumorafstoting significant hoger bij muizen met hoge basis - ARG-bloedwaarden dan bij muizen met lage ARG-niveaus (85,7% versus 23,8%; P = 0,004).

L-arginine
is een semi-essentieel of conditioneel essentieel aminozuur. Volwassenen kunnen arginine zelf maken uit de aminozuren ornithine, glutamine, glutamaat en proline; desondanks draagt de hoeveelheid arginine in voeding aanzienlijk bij aan de totale argininevoorziening, schrijft Stichting Orthokennis: Arginine is een uitermate belangrijk aminozuur voor de gezondheid en heeft uiteenlopende functies in het hele lichaam. Het aminozuur wordt ingebouwd in eiwitten, kan worden omgezet in andere aminozuren (zoals ornithine, proline) en speelt een belangrijke rol in de ureumcyclus. De ureumcyclus betreft de vorming van ureum uit koolstofdioxide en ammoniak (NH3) zodat overtollig stikstof kan worden uitgescheiden met de urine; ammoniak wordt gevormd bij de afbraak van eiwitten.

De onderzoekers gingen op deze manier te werk, aldus abstract van de studie en in het Nederlands vertaald. :

De correlatie tussen ARG-niveaus en klinische ICI-activiteit (immuun checkpoint remmers) werd beoordeeld door plasmamonsters te analyseren die waren verkregen vóór het begin van de behandeling in twee onafhankelijke groepen van patiënten met gevorderde kanker die waren opgenomen in twee institutionele moleculaire profileringsprogramma's (BIP studie, NCT02534649, n = 77; PREMIS studie, NCT03984318, n = 296) en van patiënten in een fase 1 first-in-human studie die een behandeling kregen met budigalimab - ABBvie als monotherapie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker en hoofd-hals plaveiselcelcarcinoom (NCT03000257). Bovendien werd de correlatie tussen ARG-niveaus en ICI-werkzaamheid ((immuun checkpoint remmers)) in preklinische settings geëvalueerd met behulp van een syngenetisch muismodel van darmkanker die reageerde op ICI's. Met behulp van gematchte PBMC-plasmamonsters analyseerden we de correlatie tussen ARG-niveaus en PBMC-kenmerken door middel van multiplexed flowcytometrie-analyse.

Voor het volledige studierapport moet worden betaald. Hier het abstract van deze studie:

2022 Jul 15;S0923-7534(22)01827-0.
 doi: 10.1016/j.annonc.2022.07.001. Online ahead of print.

Circulating L-Arginine predicts the survival of cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors

Affiliations 

Abstract

Background: The discovery of immune checkpoint inhibitors (ICIs) has revolutionized the systemic approach to cancer treatment. However, most patients receiving ICIs do not derive benefits. Therefore, it is crucial to identify reliable predictive biomarkers of response to ICIs. One important pathway in regulating immune cell reactivity is L-arginine (ARG) metabolism, essential to T-cell activation. We therefore aimed to evaluate the association between baseline plasma ARG levels and the clinical benefit of ICIs.

Patients and methods: The correlation between ARG levels and clinical ICI activity was assessed by analyzing plasma samples obtained before treatment onset in two independent cohorts of patients with advanced cancer included in two institutional molecular profiling programs (BIP, NCT02534649, n = 77; PREMIS, NCT03984318, n = 296) and from patients in a phase 1 first-in-human study of budigalimab monotherapy (NCT03000257). Additionally, the correlation between ARG levels and ICI efficacy in preclinical settings was evaluated using a syngeneic mouse model of colorectal cancer responsive to ICIs. Using matched PBMC plasma samples, we analyzed the correlation between ARG levels and PBMC features through multiplexed flow cytometry analysis.

Results: In both discovery and validation cohorts, low ARG levels at baseline (<42 μM) were significantly and independently associated with a worse clinical benefit rate, progression-free survival, and overall survival. Moreover, at the preclinical level, the tumor rejection rate was significantly higher in mice with high baseline ARG levels than in those with low ARG levels (85.7% versus 23.8%; P = 0.004). Finally, PBMC immunophenotyping showed that low ARG levels were significantly associated with increased PD-L1 expression in several immune cell subsets from the myeloid lineage.

Conclusion: We demonstrate that baseline ARG levels predict ICI response. Plasma ARG quantification may therefore represent an attractive biomarker to tailor novel therapeutic regimens targeting the ARG pathway in combination with ICIs.

Keywords: arginine metabolism; biomarker; cancer immunotherapy; immune checkpoint inhibitor.

Similar articles

LinkOut - more resources


Similar articles for PMID: 35850444

98 results
 

98 resultsPlaats een reactie ...

Reageer op "Voeding en suppletie: L-Arginine bloedwaarden bij patienten die immuuntherapie krijgen met anti-PD medicijnen (checkpointremmers) voorspellen kans van aanslaan. Lage waarden geven slechte prognose, hoge waarden geven goede prognose op overall overleving"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Lichamelijke activiteit tijdens >> Voeding en suppletie: L-Arginine >> Voeding en suppletie: Dieet >>