Update 12 september 2016

Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

2801)You XM et al ; Medicine (Baltimore). 2015 Nov;94(45):e1968 ; PMID 26559269 ; simo en acupunctuur met kauwgom kauwen vermindert in vergelijking met kauwgom kauwen alleen de kans op een ileues en de ligduur in het ziekenhuis na een leveroperatie wegens kanker.

2802)Gokal K et al; Support Care Cancer 2016 Mar;24(3):1139-66;PMID 26275768 ;stimuleren meer te lopen verbetert bij borstkankerpatient  psychosociaal welbevinden.

2803)Liu J en Liu Y ; J Tradit Chin Med 2013 Jun;3393):303-6 ; PMID24024323 ; met erbanxiao  blijkt door angiogenese-remming groeiremming bij het NSCLC - niet-klein-cellige longkanker mogelijk.

2804)Krohn M et al; Suport Care Cancer 2011 Sep;19(9):1303-11;PMID 20644965 ;massage vermindert depressies bij borstkankerpatienten ; voor het nut van massage : zie o.a. vanaf 1144 : 1144,1287 ;1306;1436 ; 1538; 1580 ; 1675, 1679 ; 1773 ; 1868 ; 1886 ; 1908 ; 2181; 2204 ; 2212 ; 2354;2365 ; 2522 ; 2599 ; 2604 en 2752 ; kortom er zijn op dit gebied de nodige RCT’s met gunstige bevindingen.

2805)Cheville AL et al ; Am j Phys Med rehabil 2010 Aug;89(8):611-9; PMID 20531162;extra lichaamsbeweging verbetert de conditie tijdens bestraling ; in dit onderzoek was er geen verminderiing van de vermoeidheid. Zie de vele andere onderzoeken, die veelal groter van opzet zijn, die ook met betrekking tot vermoeidheid een gunstig effect laten zien.

2806)Dronkers JJ et al ; Clin Rehabil 2010 Jul;24(7):614-22; PMID 20530651 ; een kortdurende intensieve training voor operatie wegens darmkanker verbetert de conditie ; na de operatie was er geen verschil in aantal complicaties, maar dit onderzoek was kleinschalig.

2807)Pfister DG et al ; J Clin  Oncol May 20;28(15):2565-70 ;Acupunctuur vermindert pijn, dysfunctie en vochtvorming na dissectie halstumor vanwege kanker ; PMID20406930.

2808)Barton R et al; Lung Cancer 2010 Dec;7093):313-9;PMID 20392515 ; zwaardere training verbetert ademmogelijkheden bij terminale longkankerpatienten.

2809)Galvao DA et al ; J Clin Oncol 2010 Jan 10;28(2):340-7;PMID 19949016 ; Gecombineerde weerstands- en aerobe training draait bij mannen met prostaatkanker zonder uitzaaiingen, die hormonaal behandeld worden, spiermassaverlies van de bekkenbodem terug.

2810)Kaska M et al ; Wien Klin Wochenschr.2010 Jan;122(1-2):23-30; PMID20177856; vasten op de korte termijn voor operatie voor darmkanker verbetert beloop niet.

2811)Crew KD et al ; J Clin Oncol 2010 Mar 1;28(7):1154-60;PMID 20100963 ; acupunctuur vermindert stijfheid en gewrichtsklachten door aromataseremmers.

2812)Schwartz AL en winters-Stone K ; Phys Sportsmed. 2009 Oct;37(3):62-7 ;PMID 20048529 ; weerstandstraining en aerobics verbetert bij vrouwen behandeld voor borstkanker de levenskwaliteit, spiersterkte , aerobe capaciteit en spiersterkte.

2813)Sagen A et al ; Acta Oncol 2009;48(8):1102-10;PMID 19863217 ; zuiver meer bewegen verandert de kans op en mate van lympheoedeem niet.

2814)Yuen HK et al ; J Allied Health 2006 Summer;35(2):121E-139E ; PMID 19759966 ; ‘Energie conserverende training’ vermindert bij kankerpatienten vermoeidheidsklachten.

2815)Irwin ML et al ; Obesity (Silver Spring) 2009 aug;17(8):1534-41; PMID 19629060 ; Bij patienten behandeld voor borstkanker gaat trainen botverlies tegen, bevordert vetverlies en verhoogt de spiermassa.

2816)Griffith K et al ; Cancer 2009 Oct 15;115(20):4874-84 ; PMID 19637345 ; trainen verbetert conditie patienten die voor solide tumoren behandeld worden en het reduceert pijnklachten.

2817)Culos-Reed SN et al ; Support Care Cancer 2010 May;18(5):591=9; PMID 19609570; Bij patienten met prostaatkanker, die hormonale therapie krijgen, verbetert trainen fysieke mogelijkheden ; ook was er een trend door het trainen van minder depressies en minder vermoeidsheid.

2818)Thyme KE et al; Palliat Support Care 2009 mar;7(1):87-95;PMID 19619378 ; Een korte kunsttherapie  verminderde in dit onderzoek bij vrouwen met borstkanker, angst, depressie en andere klachten.

2819)Svensk AC et al;  Eur J Cancer Care (Engl). 2009 Jan;18(1):69-77;PMID 19473224. Ook hier verbeterde kunsttherapie de levenskwaliteit bij vrouwen met borstkanker. Zie ook o.a. 2818.

2820)Danhauer SC et al; Psychooncology 2009 apr;18(4):360-8;PMID 19242916 ; yoga vermindert vermoeidheid bij borstkankerpatienten.

2821)Twiss JJ et al ; J Nurs Scholarsh 2009 Mar;41(1):20-7 ; PMID 19335674 ; Exercise-interventie bevordert bij borstkankerpatienten, spierkracht, flexibiliteit gewrichten, balans etc. Ook waren er minder valpartijen, maar dat was niet significant.

2822)Breitbart W et al;  Psychooncology 2010 jan;19(1):21-8 ; PMID 19274623 ; Psychotherapie zo goed mogelijk verebetert welbevinden patienten met gevorderde kanker.

2823)Gellaitry G et al; Psychooncology 2010 Jan;19(1):77-84; PMID 19194996 ; expressive writing komt levenskwaliteit bij borstkanker ten goede ; zie ook 1180,1859, 1912, 2296 en 2671.

2824)Topuz E et al; Invest New Drugs 2008 Dec;26(6):567-72;PMID 18762864 ;Kefir gaat mucositis door 5-FU niet tegen.

2825)Sharma D et al; Ear Nose Throat J. 2008 Aug;87(8):E5 ; Psychologische support bij kwetsbare patienten met een larynxcarcinoom preoperatief verbetert hun welbevinden.

2826)Espie CA et al; J Clin Oncol 2008 Oct 1;26928):4651-8;PMID 18591549 ; cognitieve gedragstherapie vermindert slaapproblemen bij kankerpatienten.

2827)Butler RW et al ; J Consult Clin Psychol 2008 Jun;76(3):367-78;PMID 18540731 ; Bij kinderen die kanker hebben gehad en last hebben van concentratiestoornissen, blijkt cognitieve therapie zinvol.

2828)Overgard M et al; Eur Urol 2008 Aug;54(2):438-48;PMID18448233 ; bekkenbodemtraining zeer geschikt om incontinentie na radicale prostatectomie tegen te gaan.

2829)Mcneely ML et al; Cancer 2008 Jul !;11391):214-22;PMID 18457329 ; gerichte training vermindert pijn bij patienten behandeld voor keelkanker.

2830)Jiang Y et al; Complement Ther Med 2016 Feb;24:55-62;PMID 26860802 ; TCM bij gevorderde niet-kleincellige longkanker - NSCLC verbeterde de levenskwaliteit en de overleving na 1 jaar.

2831)Cepeda MS et al; J Pain Symptom Manage 2008 Jun;35(60:623-31;PMID 18359604 ; Praten over emoties vermindert pijn en verbetert welbevinden kankerpatienten.

2832)Fenlon DR et al ; J Pain Symptom Manage 2008 Apr;35(4):397-405 ;PMID 18359433 :Ontspanningsoefeningen verminderen hot flushes bij kankerpatientes.

2833)Courneya KS et al; Ann Behav Med 2008 Feb;35(1):116-22;PMID 18347912 ;trainen bij borstkankerpatienten naast chemo verbetert de levenskwaliteit.

2834)Li HJ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Dec;’27(12):1086-9 ; Aidi verbetert resultaat Folfox bij gevorderde darmkanker en verbetert de levenskwaliteit.

2835)Penedo FJ et al; Int  J Behav Med 2007;14(3):164-72 ; PMID 18062059 ; Stress-management verbetert bij mannen met lokale prostaatkanker de levenskwaliteit.

2836)Webe LC et al; r BA et al; J Mens Health Gend 2007 Jun;4(2):156-164 ; Dyadische support verbetert levenskwaliteit bij prostaatkankerpatienten. PMID 17948072.

2837)Classen CC et al; Psychooncology 2008 May;17(5):438-47 ; PMID 17935144 ; ondersteunende expressieve therapie binnen een groep borstkankerpatienten verbeterde het welbevinden niet.

2838)Cerchietti LC et al ; Nutr Cancer 2007;5991):14-20;PMID 17927497 : visolie verbetert levenskwaliteit bij kankerpatienten en heeft metabool tal van gunstige effecten.

2839)Burns DS et al; Support Care Cancer 2008 May;16(5):507-513 ;PMID 17891547; muziek reduceert angst en vermoeidheid bij patienten met acute leukemie.

2840)Tsai PS et al ; Cancer Nurse 2007 Sep-Oct ; 30(5):347-53 ;PMID 17876179 ; met elektromyografie gefeedbackte ontspanning vermindert  bij kankerpatienten de pijn.

2841)Epstein DR en Dirksen SR ; Oncol Nurs Forum 2007 sep;34(5):E51-9;  PMID 17878117 ; Cognitieve therapie zinvol tegen slaapstoornissen bij kankerpatienten.

2842)Stephenson NL et al; Oncol Nurs Forum 2007 Jan;34(1):127-32;PMID 17562639 ; de partner reflexologie leren toepassen helpt om bij de patient met kanker pijn en angst te verminderen.

2843)Arving C et al; Cancer Nurs 2007 may-Jun;30(3):e10-9;PMID 17510577 ; psychologische support van een verpleegster is naast standard care bij kanker ook zinvol ; zie ook 1390.

2844)Milne HM et alBreast  Cancer Res Treat 2008 Mar;108(2):279-88;PMID 17530428 ; sporten komt direct de borstkankerpatient na operatie in vele opzichten ten goede, zoals zo vaak al gevonden!!

2845)Hartvig P et al; J Oncol Pharm Pract 2006 dec ;1294):183-91; PMID 17156590 ; regelmatig trainen vermindert bijwerkingen van chemo bij kankerpatienten.

2846)Manassero F et al; Neurourol  Urodyn 2007;26(7):958-9; PMID 17487874 ; na blaashalssparende prostatectomie, bevordert intensieve bekkenbodemtraining een normale urinelozing.

2847)Gielissen MF et al; J Clin Oncol 2006 Oct 20;24(30);4882-7;PMID 17050873 : Cognitieve therapie  vermindert vermoeidheid bij kankerpatienten.

2848)Matthews CE et al; Support Care Cancer 2007 Feb;15(2):203-11;PMID17001492 ; Lichaamsbeweging in huis gunstig voor welbevinden bij borstkanker.

2849)Helgeson VS et al;; Health Psychol 2006 May;25(3):348-54 ; PMID 16719606 ; psycho educatie zinvol voor welbevinden bij prostaatkanker en vooral bij weinig zelfvertrouwen.

2850)Quah HM et al; Colorectal Dis 2006 Jan;8910:64-70 ; PMID 16519641 ; Kauwgom bevordertr darmpassage na operatie wegens darmkanker ; zie ook 1397 ; 1695 ; 2020 ; 2517; 2790 en 2801.

2851)Monti DA et al ; Psychooncology 2006 May;15(5):363-73 ; PMID 16288447 : Mindfulness verbetert bij borstkanker levenskwaliteit.

2852)Penedo  FJ et al ; cancer 2004 Jan 1;100(1):192-200 ;PMID 14692040 ;cognitieve therapie verbeterterde ook in dit onderzoek de levenskwaliteit van prostaatkankerpatienten.

2853)Trask PC et al; Cancer 2003 Aug 15;98(4):854-64; PMID 12910531; cognitieve gedragstherapie verbeterde in dit onderzoek de levenskwaliteit van patienten met een maligne melanoom.

2854)Stanton AL et al;J Clin Oncol 2002 Oct 15;20(20):4160-8;PMID12377959 : Emoties uiten door schrijven bleek de lichamelijke conditie van borstkankerpatienten te verbeteren.

2855)Taylor KL et al; Health Psychol 2003 May;22(3);316-23 ;psychologische steun verbetert welbevinden borstkankerpatienten; PMID12790260.

2856)Asao T et al; J Am Coll surg 2002 Jul;195(1):30-2 ;PMID 12113542 ; Kauwgom bevordert herstel van postoperatieve ileus wegens operatie voor darmkanker ; zie ook 1397 ,2020,2517,2790,2801 en 2850.

2857)Miyashita M ; Cancer Nurs 2005 Jan-Feb;28(1):70-8;PMID 15681985 ; borstkankerpatienten met extra psychische steun zijn beter af dan die zonder extra steun.

2858)Ropscoe JA et al ; Integr Cancer Ther 2005 Mar;4(1):8-13;PMID 15695472 ; Polariteitstherapie verbetert bij kankerpatienten die bestraald worden en last van vermoeidheid hebben, de levenskwaliteit.

2859)Ross L et al ; Psychooncology 2005 Nov;14(11):949-61 ; psychische steun, zonder selectie vooraf (dus bij patienten zonder veel klachten) blijkt niet zinvol.

2860)Conklin HM et al; J Clin Oncol 2015 Nov 20; 33(33):3894-902 ; PMID 26460306 ; cognitieve therapie via de computer verbetert levenskwaliteit van patienten behandeld voor kinderkanker. Zie ook 2871.

2861)Langmore SE et al; Head Neck 2016 Apr 38 Suppl 1:E1221-31;PMID 26469360 ; elektrische stimulatie verbetert resultaat slikoefeningen na bestraling voor keelkanker, om beter te kunnen slikken, niet.

2862)Chen MS et al; World J Gastroenterology 2002 Feb 2002 Feb;8(1):74-8 ;PMID 11833075 ; Olie met jodium verbetert respons bij TACE voor grote hepatocellulaire kanker.

2863)Davies AN ;Paliat Med 2000 May;14(3):197-203 ; PMID 10858827 ; Kauwgom is effectiever tegen een droge mond bij gevorderde mond- en keelkanker dan kunstmatig speeksel.

2864)Moorey S et al; Psychooncology 1998 May-Jun;7(3):218-28;PMID 9638783 ; gerichte psychologische ondersteuning is geschikt om welzijn kankerpatienten te verbeteren.

2865)Raoul JL et al; Hepatology 1997 Nov;26(5):1156-61;PMID 9362356; Olie met jodium 131 is bij de behandeling van het hepatocellulair carcinoom zeker zo goed als TACE bij minder bijwerkingen.

2866)Harima Y et al; Int J Hyperthermia 2016 Jul 14:1-35 ; PMID 27418208 ; bij patienten met gevorderde baarmoederkanker lokaal vergroot hyperthermie de responskans op chemoradiotherapie.

2867)Davison BJ en Degner LF ; Cancer Nurs 1997 Jun;20(3):187-96 : PMID 9190093 ; Empowerment verbeterde in deze RCT levenskwaliteit prostaatkankerpatienten.

2868)Banerjee B et al; Integr Cancer Ther 2007 Sep;6(3):242-50;PMID 17761637 ; Yoga vermindert DNA-schade als bijwerking van bestraling.

2869)Kumar N et al; Indian J Palliat Care 2013 Sep;19(3):180-5 ; ;PMID 24347909 ; Yoga vermindert stress en pijn bij borstkankerpatienten.

2870)Siedentopf F et al; Geburtshilfe Frauenheild. 2013 Apr;73(4):311-317 ; PMID 24771916 ; Yoga verbetert levenskwaliteit na operatie vanwege borstkanker.

2871)Ryu JS et al; Oral Oncol 2009 Aug;4598):665-8 ; PMID 19095492 ; NMES (=neuromusculaire elektrische stimulatie naast sliktraining bevordert herstel slikken bij patienten behandeld voor keelkanker. Zie ook 2861.

2872)Meng ZQ et al ; World J Gastroenterol. 2010 Jan 7;16(1):104-11;PMID 20039456. Electro acupunctuur voorkomt ileus

2873)Arathuzik D ; Cancer Nurs 1994 Jun;17(3):207-14;PMID 8055491 ; psycjhische ondersteuning vermindert bij kankerpatienten pijn en verbetert het welbevinden.

2874)Belmonte R et al; Clin Rehabil 2012 Jul;26(7):607-18 ; PMID 22172923 ; Elektrotherapie in een lage frequentie vermindert oedeem bij borstkanker niet.

2875)Gavronsky S et al ; Pain Manag Nurs 2012 Sep;13(3):150-6;PMID 22929602 : percutane elektrische zenuwprikkeling is op korte ter mijn wel, maar op langere termijn niet effectiever dan acupunctuur ter bestrijding

2876)Muller SA et al ; Br J Surg 2012 Nov ; 999110:1530-8;PMID 22987303 ; koffie bevordert herstel stoelgang na een operatie wegens darmkanker.

2877)Chen X et al ; Zhongguo Zhen Jiu 2013 Aug;33(8):732-6; Acupunctuur maakt lagere doses anaestetica mogelijk bij operatie wegens hypophysetumor. PMID 24195218.

2878)Bitsch M et al ; J Urol 19090 Sep;144(3);635-6 ; PMID 2201794 ; lage doses heparine tijdens operatie verminderen latere recidiefkans lokale blaaskanker niet.

2879)Javadzadeh Bolouri A et al;Iran j Cancer Prev. 2015 Oct;8(5):e4019;PMID 266341134 : Propolis vermindert de bijwerking mucositis van radiotherapie.

2880)Wang x en You J ; Zhongguo zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2015 Sep;35(9):1069-73;PMID 26591361; vermoeidheid bij kanker is met Yigi Jianpi  behandelbaar.

2881)Feize W et al ; Integr Cancer Ther 2016 Jul 18;PMID 27431570 ; externe behandeling met een extract van Kang'ai Xiaoshui ointment  gaat maligne pleurale effusie deels tegen en vermindert de benauwdheid.

2882)Kong D et al; 2016 Jul 18:1-5 ; ;PMID 27431576 ; OK-432 vermindert na operatie wegens borstkanker lymfeoedeem.

2883)Yang Y et al ; 2015 Jan ;193(1):492-6 ; PMID25201573; OK-432 gaat bij borstreconstructie na borstkanker  seromavorming tegen ; zie ook 2882 en de vele eerdere publikaties waarin Ok-432 aldaar bij die typen kanker nog veel belangrijkere therapeutische consequenties heeft.

2884)Yeh CH et al; J Altern Complement Med 2012 Apr;18(4):334-40 ; PMID 22515794 ; Ooracupunctuur vermindert niet aantoonbaar misselijkheid en braken bij kinderen die chemo krijgen ; zie ook 1460 en 2786.

2885)Yoshino S et al; Eur J Cancer 2016 Aug 4 ; 65:164-171 ;PMID 27501505 ; Lentinan verbetert bij teruggekeerde maagkanker therapeutisch resultaat maagkanker niet. Toch lijkt Lentinan los van chemo wel gunstig : zie ook 1511,1534 en 1644.

2886)Mansouri P et al; Int J Community Based Nurs Midwifery;PMID 27218109 ; aloe vera vermindert stomatitis in geval van chemo voor leukemie of lymfoom.

2887)Deng G et al ; J Thorac Cardiovasc Surg 2008 Dec;136(6):1464-9 ; PMID 19114190 ; bij een thoracotomie wegens kanker blijkt acupunctuur geen extra pijnreductie te geven.

2888)Walker EM et al ; J Clin Oncol 2010 Feb 1;28(40:634-40;PMID 20038728; acupunctuur naast tamoxifen bij borstkanker vermindert vasomotorische symptomen door dit middel.

2889)Roscoe JA et al; J Pain Symptom Manage 2010 Sep; 40(3):379-90 ; PMID 20579837 : Acupressuurbanden plus ontspanningsoefeningen verminderen de ernst van misselijkheid bij chemo.

2890)Paur I et al; Clin Nutr 2016 Jun 30;pii;S0261-5614(16)30147 ; PMID27406859 ; Lycopeen al dan niet met erbij selenium en omega-3-vetzuren doet bij patienten met niet uitgezaaide prostaatkanker de PSA dalen. Met betrekking tot selenium en omega-3-vetzuren was er dus op korte termijn (3 weken maar) geen extra effect meetbaar.

2891)Yang CB et al; Di Yi Jun Yi Da XUE Xue Bao 2005 Oct;25(10):1268-9 ;PMID 16234105 ; Jianpikangfu vermindert wel tumorvariabelen, maar verbeterde de respons op reguliere therapie in dit geval vanwege darmkanker, echter niet.

2892)Wong RK et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015 Jun 1;92(2):220-7 ; PMID 25841622 ; Transcutane elektrostimulatie vermindert droogte keel na bestraling meer dan pilocarpine.

2893)Dibble SL et al; Oncol Nurs Forum 2000 Jan-Feb;27(1):41-7;PMID 10660922 : Vingeracupressuur vermindert misselijkheid bij chemo.

2894)Ohno T et al; Clin Exp Gastroenterol 2011;4:$:291-6;PMID 22235173 : Rikkunshito gaat gewichtsverlies door cisplatin als bijwerking daarvan tegen.

2895)Shen J et al; Zhonghua wei Zhong Bing ji Jiu Yi Xue 2013 Dec;25(120:743-8;PMID 24620386;Xuebijing bevordert na resectie deel lever vanwege kanker imunologisch herstel en doet de stoelgang eerder op gang komen.

2896)Moya P et al; Medicine (Baltimore) 2016 May;95921):e3704 ; PMID 27227930 ; Een immunostimulerend dieet met 20% minder calorieen voor operatie wegens darmkanker verminderde de kans op complicaties.

2897)Arbabi-Kalati F et al; Acta  Med Iran 2013 Apr 6;51(3):157-62;PMID 23605599 ; Laser vermindert droogte,pijn en mucositis samenhangend met chemo ; zie ook o.a. 1973.

2898)Javachandran S en Balaji N ; Indian J Palliat Care 2012 Sep;18(3):190-5;PMID 23439942; Honing vermindert mucositis door bestraling ; zie ook o.a. 1545 en 1916.

2899)Jayalekshmi JL et al; Gulf J Oncolog 2016 Jan;1920):30-7;PMID  27050177 ; Bij keelkanker vermindert honing mucositis door bestraling. Zie vorige studie.

2900)Mofid B et al; Electron Physician 2016 Jun 25;8(6):2475-82;PMID 27504161;Honing en Royal Jelly samen verminderen in vergelijking met honing vermoeidheid bij kanker.

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2437 = 1645 ; 2439=2263 ; 2445=2364 en 2493=1610 ; 1902=2623 ; 2402=2647 ;  2619=2654 ; we hebben dus feitelijk 2909-53= 2856 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk 2847 studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 2801 t/m 2900"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>