14 april 2011 bron: EORTC studie

Wanneer patienten met uitzaaiingen in het hoofd vanuit andere solide tumoren (longkanker uitgezonderd) en met een redelijk tot goede lichaamsgesteldheid toch worden geopereerd en daarna het hele hoofd nog een keer extra wordt bestraald dan verbetert dat de risico's op een recidief en geeft minder epileptische aanvallen in vergelijking met alleen opereren en / of lokale bestraling met daarna alleen observatie. Echter de overall overleving is niet significant beter aldus de onderzoekers. Er bleken in beide groepen bijna evenveel sterftegevallen. Echter als je kijkt naar de uitkomsten dan zie je dat in de groep die een operatie en/of  bestraling kreeg met daarna extra een bestraling van het hele hoofd er toch behoorlijk minder mensen overlijden door intracraniale uitzaaiingen dan in de operatie / bestralingsgroep plus alleen observatie. 

RESULTATEN: van de 359 deelnemende patiënten ondergingen er 199 radiochirurgie, en 160 ondergingen een operatie. In de radiochirurgie groep werden 100 patiënten toegewezen aan OBS (observatiegroep) en 99 werden toegewezen aan de groep voor aanvullend totale hoofdbestraling (WBRT) . In de groep met alleen een operatie, werden 79 patiënten toegewezen aan OBS, en 81 werden toegewezen aan adjuvante totale hoofdbestraling. De mediane tijd tot zich weer 2 of meer uitzaaiingen voordeden (WHO PS) was 10,0 maanden (95% CI, 8,1 tot 11,7 maanden) na OBS en 9,5 maanden (95% CI, 7,8 tot 11,9 maanden) na totale hoofdbestraling (P = 0,71). Totale overleving was vergelijkbaar in beide groepen (mediaan, 10,9 V 10,7 maanden, respectievelijk p = 0,89).
Aanvullend totale hoofdbestraling verlaagde het 2-jarige recidiefpercentage zowel op de plaats van de eerste uitzaaiingen (operatie: 59% tot 27%, P <.001; radiochirurgie: 31% tot 19%, P = 0,040) en op nieuwe plaatsen (chirurgie: 42% tot 23 %, P = 0,008; radiochirurgie: 48% tot 33%, P = 0,023). Palliatieve behandelingen werden vaker gebruikt na OBS dan na totale hoofdbestraling.
Intracraniale progressie veroorzaakte de dood bij 78 (44%) van de 179 patiënten in de OBS arm en bij 50 (28%) van de 180 patiënten in de groep van de totale hoofdbestraling.

Hier het abstract van de studie:

Adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of one to three cerebral metastases: results of the EORTC 22952-26001 study.

Bron: J Clin Oncol.  2011; 29(2):134-41 (ISSN: 1527-7755)

Adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of one to three cerebral metastases: results of the EORTC 22952-26001 study.

Kocher M; Soffietti R; Abacioglu U; Villà S; Fauchon F; Baumert BG; Fariselli L; Tzuk-Shina T; Kortmann RD; Carrie C; Ben Hassel M; Kouri M; Valeinis E; van den Berge D; Collette S; Collette L; Mueller RP
University of Cologne, Cologne, Germany. martin.kocher@uk-koeln.de

PURPOSE: This European Organisation for Research and Treatment of Cancer phase III trial assesses whether adjuvant whole-brain radiotherapy (WBRT) increases the duration of functional independence after surgery or radiosurgery of brain metastases.

PATIENTS AND METHODS: Patients with one to three brain metastases of solid tumors (small-cell lung cancer excluded) with stable systemic disease or asymptomatic primary tumors and WHO performance status (PS) of 0 to 2 were treated with complete surgery or radiosurgery and randomly assigned to adjuvant WBRT (30 Gy in 10 fractions) or observation (OBS). The primary end point was time to WHO PS deterioration to more than 2.

RESULTS: Of 359 patients, 199 underwent radiosurgery, and 160 underwent surgery. In the radiosurgery group, 100 patients were allocated to OBS, and 99 were allocated to WBRT. After surgery, 79 patients were allocated to OBS, and 81 were allocated to adjuvant WBRT. The median time to WHO PS more than 2 was 10.0 months (95% CI, 8.1 to 11.7 months) after OBS and 9.5 months (95% CI, 7.8 to 11.9 months) after WBRT (P = .71). Overall survival was similar in the WBRT and OBS arms (median, 10.9 v 10.7 months, respectively; P = .89). WBRT reduced the 2-year relapse rate both at initial sites (surgery: 59% to 27%, P < .001; radiosurgery: 31% to 19%, P = .040) and at new sites (surgery: 42% to 23%, P = .008; radiosurgery: 48% to 33%, P = .023). Salvage therapies were used more frequently after OBS than after WBRT. Intracranial progression caused death in 78 (44%) of 179 patients in the OBS arm and in 50 (28%) of 180 patients in the WBRT arm.

CONCLUSION: After radiosurgery or surgery of a limited number of brain metastases, adjuvant WBRT reduces intracranial relapses and neurologic deaths but fails to improve the duration of functional independence and overall survival.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Operatie plus bestraling van maximaal 3 uitzaaiingen in het hoofd vanuit solide tumoren geeft goede resultaten op kwaliteit van leven maar niet significant op overall overleving"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Radiologische interventietechieken >> Hersentumoren: Richtlijnen >> Bestralen van de borst voor >> Amifostine - Ethyol injecties >> Algemeen: Kinderen die kanker >> Brachytherapie in combinatie >> Operatie plus bestraling van >> Ontstaan van tweede vorm van >> Wie als baby/kind bestraald >> Algehele radiotherapie - bestraling >>