12 maart 2021: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/receptorstatus-van-primaire-tumor-bij-vrouwen-met-uitgezaaide-borstkanker-verschilt-gemiddeld-31-procent-range-20-tot-65-procent-bij-her2-subtype-met-die-van-de-receptorstatus-van-de-uitzaaiingstumor.html

14 juli 2012: Bron: doi: 10.1200/JCO.2011.37.2482  JCO June 18, 2012 JCO.2011.37.2482
 
En weer toont een grote studie aan dat de veel gebruikte markers en hormoon receptoren status voor borstkanker (ER en PR) wijzigen tijdens de ziekte, bv. vergeleken met moment van diagnose en momenten van progressie van de ziekte of recidief.

Een grote langjarige (10 jaar) gerandomiseerde Zweedse studie onderzocht oestrogeen receptor, progesteron receptor, en humane epidermale groeifactor receptor 2 (HER2) status bij 1.010 patiënten met een lokale of systemische vorm van borstkanker en een recidief daarvan tussen januari 1997 tot en met december 2007 in drie ziekenhuizen in de regio Stockholm.

Tussen diagnose van de primaire tumor en terugval, veranderde de oestrogeen receptor status bij 32,4% van de patiënten (p <0,001), en progesteron receptor status veranderde bij 40,7% (p <0,001). Deze verschillen waren statistisch significant. Humane epidermale groeifactor receptor 2 (HER2) status veranderde bij 14,5% van de patiënten, maar dit verschil was niet statistisch significant. Volgens onderzoeksleidster dr. Linda Lindström van het Karolinska Institute Stockholm betekenen deze resultaten dat bij een recidief een nieuwe biopt en nieuw receptoren onderzoek een betere behandeling creeërt voor de patiënten.

Deze studie is de grootste studie tot nu toe naar de hormonale receptor status tussen de primaire tumor en recidief, alsmede de beoordeling van oestrogeen receptor, progesteron receptor, en HER2 - Neu in meerdere recidief vergelijkingen van dezelfde patiënt, aldus de onderzoekers.

De Zweedse studie volgde 1.010 patiënten met een lokale of systemische vorm van borstkanker met progressie van de ziekte of een recidief.  Patiënten met meer gevorderde ziekte op het moment van de primaire diagnose borstkanker en synchrone bilaterale borstkanker - ook kanker in de andere borst - werden uitgesloten van deelname..

In totaal werden 459 patiënten beoordeeld op de oestrogeen receptor status, (ER) 430 patiënten op de progesteronreceptor status ( PR) en 104 patiënten op de HER2 status zowel bij diagnose en bij progressie van de ziekte of recidief. ER en PR status ging van positief naar negatief bij respectievelijk 24,6% en 33,0% van de patiënten en van negatief naar positief bij 7,8% en 7,7% van de patiënten respectievelijk.
Op multivariabele analyses hadden patiënten met een ER status die veranderde van positief naar negatief een significant verhoogd risico op overlijden (hazard ratio 1,48), vergeleken met de stabiele oestrogeen receptor positieve patiënten.

De onderzoekers zeggen dat de veranderingen kunnen worden beïnvloed door de behandelingen. De snelheid van verandering van een positieve naar een negatieve ER status was het hoogst na hormonale therapie met of zonder chemo therapie, lager na alleen chemo therapie, en het laagst in een groep die geen behandeling kregen, zo vonden de onderzoekers. Dit zou er op kunnen duiden dat met name de behandelingen invloed hebben op de veranderingen in receptor status.

Aan de andere kant waren er maar weinig patiënten die een verhoogde ER status kregen door hormonale therapie, integendeel, in de groep die alleen chemotherapie kreeg en die geen behandeling kregen, was dit drie keer zo hoog (13%),aldus de onderzoekers.

Het volledgie studierapport kunt u tegen betaling inzien op de website van Journal oif Clinical Oncology. Hier het abstract van de studie

Patients with breast cancer experience altered hormone receptor and HER2 status throughout tumor progression, possibly influenced by adjuvant therapies, which significantly influences survival. Hence, marker investigations at relapse may potentially improve patient management and survival.

Clinically Used Breast Cancer Markers Such as Estrogen Receptor, Progesterone Receptor, and Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Are Unstable Throughout Tumor Progression

  1. Jonas Bergh

+ Author Affiliations

  1. Linda Sofie Lindström, Eva Karlsson, Ulla M. Wilking, Johan Hartman, Elisabet Kerstin Lidbrink, Thomas Hatschek, Lambert Skoog, and Jonas Bergh, Cancer Center Karolinska, Radiumhemmet, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital; Ulla Johansson, Oncologic Center, Karolinska Institutet, Stockholm; Eva Karlsson, Karlstad Hospital, Karlstad, Sweden; Jonas Bergh, The Christie Hospital, Manchester University, and Paterson Institute, Manchester, United Kingdom.
  1. Corresponding author: Linda Sofie Lindström, MSc, PhD, Department of University of California at San Francisco, 1600 Divisadero St, 2nd Floor, Box 1710, San Francisco, CA 94115; e-mail: Linda.Lindstrom@ucsfmedctr.org.
  1. L.S.L. and E.K. contributed equally to this work.

Abstract

Purpose To investigate whether hormonal receptors and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) change throughout tumor progression, because this may alter patient management.

Patients And methods The study cohort included female patients with breast cancer in the Stockholm health care region who relapsed from January 1, 1997, to December 31, 2007. Either biochemical or immunohistochemical (IHC)/immunocytochemical (ICC) methods were used to determine estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and HER2 status, which was then confirmed by fluorescent in situ hybridization for IHC/ICC 2+ and 3+ status.

Results ER (459 patients), PR (430 patients), and HER2 (104 patients) from both primary tumor and relapse were assessed, revealing a change in 32.4% (McNemar's test P < .001), 40.7% (P < .001), and 14.5% (P = .44) of patients, respectively. Assessment of ER (119 patients), PR (116 patients), and HER2 (32 patients) with multiple (from two to six) consecutive relapses showed an alteration in 33.6%, 32.0%, and 15.7% of patients, respectively. A statistically significant differential overall survival related to intraindividual ER and PR status in primary tumor and relapse (log-rank P < .001) was noted. In addition, women with ER-positive primary tumors that changed to ER-negative tumors had a significant 48% increased risk of death (hazard ratio, 1.48; 95% CI, 1.08 to 2.05) compared with women with stable ER-positive tumors.

Conclusion Patients with breast cancer experience altered hormone receptor and HER2 status throughout tumor progression, possibly influenced by adjuvant therapies, which significantly influences survival. Hence, marker investigations at relapse may potentially improve patient management and survival.

  • Received May 31, 2011.
  • Accepted March 27, 2012.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Receptor veranderingen: Patiënten met borstkanker blijken vaak veranderde hormoon receptor status - ER en PR en HER2 Neu status te hebben bij ziekte progressie en recidief, die een aanzienlijke invloed hebben op de overlevingskansen en overlevingstijd"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Receptor veranderingen: Patiënten >> Receptor veranderingen: Bij >> Receptorstatus van primaire >>