30 april:

Een studie bij borstkankerpatiënten waarin een biomoleculair onderzoek het verschil laat zien in mutaties tussen triple negatief en niet triple negatieve vormen van borstkanker heeft aangetoond dat met name twee te meten mutaties, PTEN verlies (tumorcellen met verstoorde anti PD functie in het zogeheten P53 gen / pathway) en overexpressie van PIK3CA zeer dominant zijn bij AR positieve vormen van borstkanker welke vorm van borstkanker (triple negatief) een slechte prognose heeft op de overleving. De EGFR mutatie doet zich voor bij ca. 10% van de AR+ vormen van borsttumoren. Deze studie naar de verschillen in biomoleculaire profielen van triple negatieve en niet triple negatieve borstkankerpatiënten werd uitgevoerd bij 5500 borstkankerpatiënten.

Zie op het abstract hoe deze studie is opgezet en wat de resultaten zijn: Biomolecular profiles breast cancer triple negative vs non triple negative 

Met een biomoleculair onderzoek voor personalised medicine  zoals in deze studie gedaan kan de behandelend arts zien welke behandeling bij een individueel persoon met borstkanker de meeste kans op resultaat zal geven of juist niet.

Dus mocht u informatie en een uitleg willen over stand van zaken bij personalised medicin voor uw vorm van kanker en hulp willen en een aanvraag willen doen voor een biomoleculair onderzoek stuur dan maar een mailtje aan redactie@kanker-actueel.nl t.a.v. Kees Braam.

myprofile

Conclusies uit de studie uitgevoerd bij 5500 borstkankerpatiënten:

AR expressie komt voor bij 50% van de ER- HER2+ en bij 18% van de triple negatieve vormen van borstkanker en zou een belangrijke indicatie kunnen zijn voor een bepaalde behandeling.

Bijna alle AR+ gevallen hebben PIK3CA mutaties of PTEN mutatie verlies, daarmee suggererend een PI3K pathway activiteit. Een combinatie van AR en PI3K remming zou moeten worden onderzocht en geevalueerd.

In TNBC maar geen ER+ of HER2+ ziekte, AR expressie is geassocieerd met verminderde proliferatie.

In deze ER+ tumoren met een slechte prognose, hadden bijna allemaal bewijs van een PI3K pathway activiteit en ca. 30% had p53 mutaties.

Buiten de p53 en PIK3CA, meetbare, geactiveerde mutaties doen zich weinig andere mutaties voor bij subtypes van vormen van borstkanker.

APC mutaties doen zich bij 5% van de verschillende borsttumoren voor en of deze een prognose kunnen geven op profijt van een bepaalde behandeling zou onderzocht moeten worden.

EGFR gen amplificatie doet zich voor bij ongeveer 10% van de ER+ met slechte prognose en bij 20% van de  ER- borsttumoren. Of deze bevindingen ook profijt zullen geven voor een anti-EGFR behandeling is waard om verder onderzocht te worden. 

Een multi-platform moleculair profile onderzoek is nodig om de meetbare genomitische en  proteomitische veranderingen in borstkanker met een slechte prognose vast te stellen.


Plaats een reactie ...

Reageer op "PTEN verlies en PIK3CA overexpressie zijn dominant bij AR positieve borstkanker en geeft sterke indicatie voor succesvolle behandeling van triple negatieve borstkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

PKI3CA enzym expressie bepalend >> PTEN verlies en PIK3CA overexpressie >> PIK3CA mutatie geeft minder >>