Update 26 juli 2018: Mocht u interesse hebben in een CARIS receptoren en DNA onderzoek dan kunnen wij u wel helpen aan het adres van de contactpersoon in Europa. We brengen u alleen in contact met de contactpersoon maar u zult het dan verder zelf moeten regelen met uw behandelend arts. Het rapport is wel duur m.i. €  6.500,-- en u bent afhankelijk of een arts mee wilt gaan in de conclusies uit zo'n rapport. Maar in sommige gevallen kan zo'n rapport misschien toch zinvol zijn. 

26 februari 2015: Caris Lifesciences heeft de korting voor hun biomarkerprofile onderzoek stopgezet. U kunt nog wel in 3/4 termijnen betalen en Caris wil helpen om naderhand de kosten terug te krijgen bij de ziektekostenverzekeraar. maar dit is mijn inziens een wassen neus want als het rapport er eenmaal ligt dan is een ziektekostenverzekeraar natuurlijk nooit meer bereid daarvoor te betalen. Dus we kunnen en willen u altijd nog helpen met het aanvragen maar u zult de volledige prijs moeten betalen, zie ook hieronder. Of vantevoren uw ziektekostenverzekeraar om toestemming vragen of die het wil vergoeden

Klik op patientenfolder Caris  voor een folder in het Nederlands over wat zo'n biomoleculair onderzoek inhoudt enz. Alleen een arts kan dit aanvragen maar wij willen en kunnen u ook daarbij helpen, zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/kanker-actueel-kan-en-wil-helpen-begeleiden-bij-aanvragen-van-een-volledig-biomoleculair-receptorenonderzoek-en-genenonderzoek.html

Via onze contacten kunnen wij onze donateurs aanbieden om tegen de kosten van een coachingsgesprek samen met U een aanvraag te doen voor een biomoleculair receptorenonderzoek en DNA - genenonderzoek bij een bedrijf dat wereldleider  is op dit gebied, om te laten bepalen welke medicijnen en behandelingen voor uw vorm en stadium van kanker de meeste kans op succes bieden.

De kosten bedragen voor het volledige onderzoek €  4.500,--. Dit is de prijs als de ziektekostenverzekeraar niet vergoed. Maar hopelijk gaat dit onderzoek wel vergoed worden door ziektekostenverzekeraars en dan zijn er dus geen kosten aan verbonden. In Amerika worden deze, ook wel multiplex testen genoemd al veel vaker standaard uitgevoerd.

my tumor is unique

Omdat ik persoonlijk (Kees Braam) veel af weet van personalised medicin, o.a. door tweemaal een bezoek aan seminars over personalised medicine bij de EORTC in Brussel (november 2013 en februari 2014) en ESDMO 2014 in Madrid, waarin ik ook een training heb gehad in begrijpen van studies binnen personalised medicine programma's, wil ik u met raad en daad terzijde staan in een aanvraag voor een biomoleculair receptoren- en DNA onderzoek mocht u daar zelf niet toe in staat zijn of behoefte aan begeleiding hebben. Wij vragen daarvoor €  75,-- excl. eventuele reiskosten. 

Wat wij u kunnen bieden is samen met het uitvoerende laboratorium ( ik heb bij mij thuis inmiddels de "kits", met alle aanvraag documenten en benodigheden, waarmee deze aanvraag wordt gedaan), in contact te treden met uw behandelend arts / oncoloog. In eerste instantie om al opgeslagen tumorweefsel of uit een nieuwe biopt verkregen te laten opsturen, maar er zal ook aan uw arts / oncoloog uitgelegd worden hoe zo'n biomoleculair receptoren- en genenrapport kan dienen voor eventuele behandelingen.

In het rapport zie voorbeeld van longkankerrapport staan ook verwijzingen naar waar studies met bepaalde medicijnen en behandelingen lopen die specifiek voor uw vorm van kanker en tumorreceptoren en DNA mutaties van betekenis zijn en waarvan kan worden verwacht dat die aan zullen slaan. Ik wil persoonlijk helpen om een en ander goed te laten verlopen. Eventueel ook bij uw ziektekostenverzekeraar door uitleg te geven over het belang van zo'n receptoren- en genenonderzoek. Lees bv. in gerelateerde artikelen wat Lidy Nicolasen schrijft over haar zwager die vanuit een uitzichtloze situatie met zeer vergevorderde melanoom alsnog hoop en herstel kreeg door personalised medicin aanpak.

Ik heb ook al enkele rapporten die als voorbeeld kunnen dienen. Zie een studie bij darmkanker waarin bepaalde mutaties het grote verschil kunnen maken in kansen op ziektevrije tijd en overleven: colorectal cancer and biomarkers  of bv. ook bij prostaatkanker: CLS_Molecular Profiling of Advanced Prostate cancer - GU symposium

Of een studie bij borstkankerpatiënten waarin een biomoleculair onderzoek het verschil laat zien in mutaties tussen triple negatief en niet triple negatieve vormen van borstkanker. Zie op het abstract hoe deze studie is opgezet in gerelateerde artikelen hieronder of hiernaast en wat de resultaten zijn in deze grafiek: Biomolecular profiles breast cancer triple negative vs non triple negative

Daardoor kan de behandelend arts zien welke behandeling bij een individueel persoon met borstkanker de meeste kans op resultaat zal geven of juist niet.

myprofileDus mocht u informatie en een uitleg willen over stand van zaken bij personalised medicin voor uw vorm van kanker en een aanvraag willen doen voor een biomoleculair onderzoek stuur dan maar een mailtje aan redactie@kanker-actueel.nl t.a.v. Kees Braam.


Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Kanker-actueel kan en wil helpen - begeleiden bij aanvragen van een volledig biomoleculair receptorenonderzoek en genenonderzoek"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

6 nieuwe doorbraken in de >> 90 procent van mensen met >> Antibiotica binnen een maand >> Anti-PD medicijnen zoals nivolumab, >> Bacterien in uitzaaiingen >> Behandelen van kanker verschuift >> Biomarkers zoals PD-L1, CD163+ >> Bloedtest, uitgevoerd op in >> CHRISPR-CAS9 infuus blijkt >> De biologische processen waarom >>