Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/vaccin-tegen-kras-positief-gemuteerde-vormen-van-kanker-darmkankers-en-longkanker-oa-wordt-gecombineerd-met-trametinib-een-anti-pd-medicijn-in-fase-i-studie-na-hoopvolle-resultaten.html

14 april 2022: Bron: 2022 Apr 1;12(4):924-937. Met dank aan Ton die me deze reviewstudie stuurde.

Uit een reviewstudie blijkt dat wanneer KRAS positieve tumoren, zoals die vaak voorkomen bij darmkanker, alvleesklierkanker en longkanker maar in feite bij veel meer vormen van kanker met solide tumoreen voorkomt, behandeld worden met een combinatie van verschillende medicijnen de resultaten sterk verbeteren. De titel van de reviewstudie zegt het eigenlijk al:  "Het bereik van precisie-oncologie vergroten door alle KRAS mutaties te drogeren. 

Interessant is ook een artikel op de website van het AvL - Amsterdam over dit onderwerp: 

Hyperactief kanker-eiwit blijkt onverwacht toch in te dammen

28 mei 2018 14:46

Dertig procent van alle gevallen van kanker ontstaat door een fout in het KRAS-gen, waardoor de celdeling ontspoort. Kanker die veroorzaakt wordt door deze mutatie is slecht te behandelen, een voorbeeld is alvleesklierkanker. Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek stuitten nu, onder leiding van Rene Bernards, onverwacht op een aanknopingspunt om kanker met deze mutatie in de toekomst mogelijk te kunnen behandelen met een doelgericht medicijn.Hier een overzicht van de medicijnen onderverdeeld in verschillende groepen van medicijnen die in studies worden onderzocht om KRAS positieve tumoren aan te pakken. 

Mutant-specific KRAS inhibitors, pan-(K)RAS inhibitors, SHP2 inhibitors, and SOS1 inhibitors described in ClinicalTrials.gov or currently in advanced preclinical stages

Een stukje uit de introductie vertaald:

In 2020 waren er wereldwijd naar schatting 19,3 miljoen nieuwe gevallen van kanker, waarvan 1,8 miljoen nieuwe gevallen alleen al in de Verenigde Staten (zie ref. 1, 2). Recente analyses hebben aangetoond dat ongeveer een op de zeven van alle menselijke kankers KRAS-veranderingen (Kirsten-ratsarcoomvirus) bevat, waardoor het een van de belangrijkste oncogene oorzaken van kanker bij de mens is (zie ref. 3–5). Het KRAS-eiwit is een klein membraangebonden GTPase (GTP-hydrolase), dat fungeert als een schakelaar voor een groot aantal cellulaire signaalfuncties (zie Fig. 1A).

Tekst gaat onder afbeelding door. 

Figure 1. Overview of the RAS/MAPK signaling pathway and patient numbers/overall cohort prevalence for distinct KRAS alleles/amplification in seven cancer types. A, Schematic representation of KRAS cycling and signaling highlighting selected drug targets and inhibitors. B, Distribution of KRAS alleles/amplification and patient numbers in selected tumor types. Mutation and amplification rates for KRAS have been derived from the AACR GENIE 9.0 public database, whereas patient numbers for the respective tumor types have been extracted from the Cancer Facts & Figures 2000 report published by the American Cancer Society (2). The number of cases for lung adenocarcinoma was set to 40% of all lung cancers. In total, 81,996 distinct samples with mutation and copy number profiles were collapsed into unique patient samples and filtered for distinct alleles and amplification of KRAS. The top seven alleles/amplifications with the highest overall prevalence across tumor types are shown, whereas other mutations are grouped into the class “Other.” The grouping “Multiple” contains all cases, for which different KRAS alterations have been observed in a single patient, for example, two different mutations or a mutation coupled with a KRAS amplification. The “Total” subpanel summarizes the patient numbers for the seven cancer types depicted and ranks the alterations based on overall numbers. Similarly, patient numbers are highlighted for each tumor type and each alteration. The percentages in parentheses reflect the proportion in relation to the full cohort (e.g., 13.6% of all patients with lung adenocarcinoma carry a KRASG12C mutation). AMP, amplification; CRC, colorectal cancer; EAC/GEJC, esophageal adenocarcinoma/gastroesophageal junction cancer; IDC, invasive ductal carcinoma; LUAD, lung adenocarcinoma; PDAC, pancreatic ductal adenocarcinoma; STAD, stomach adenocarcinoma; UEC, undifferentiated endometrial carcinoma.


Overzicht van de RAS/MAPK-signaleringsroute en patiëntaantallen/algemene cohortprevalentie voor verschillende KRAS-allelen/amplificatie bij zeven kankertypes.
A, Schematische weergave van KRAS-cycli en -signalering die geselecteerde medicijndoelen en remmers benadrukken. B, Verdeling van KRAS-allelen/amplificatie en patiëntaantallen in geselecteerde tumortypes.

Mutatie- en amplificatiesnelheden voor KRAS zijn afgeleid van de AACR GENIE 9.0 openbare database, terwijl patiëntnummers voor de respectieve tumortypes zijn geëxtraheerd uit het Cancer Facts & Figures 2000-rapport dat is gepubliceerd door de American Cancer Society (2). Het aantal gevallen voor longadenocarcinoom werd vastgesteld op 40% van alle longkankers. In totaal werden 81.996 verschillende monsters met mutatie- en kopienummerprofielen samengevouwen tot unieke patiëntmonsters en gefilterd op verschillende allelen en amplificatie van KRAS. De zeven beste allelen/amplificaties met de hoogste algemene prevalentie voor alle tumortypes worden weergegeven, terwijl andere mutaties zijn gegroepeerd in de klasse 'Overig'.
De groepering "Meerdere" bevat alle gevallen waarbij verschillende KRAS-veranderingen zijn waargenomen bij een enkele patiënt, bijvoorbeeld twee verschillende mutaties of een mutatie gekoppeld aan een KRAS-amplificatie.
Het subpaneel "Totaal" vat de patiëntaantallen voor de zeven afgebeelde kankertypes samen en rangschikt de wijzigingen op basis van totale aantallen. Evenzo worden patiëntnummers gemarkeerd voor elk tumortype en elke wijziging. De percentages tussen haakjes geven de verhouding weer ten opzichte van het volledige cohort (bijv. 13,6% van alle patiënten met longadenocarcinoom draagt ​​een KRASG12C-mutatie).


Recente onderzoeken met SHP2- en SOS1-remmers in door KRAS aangestuurde kankercellijnen, evenals biochemische onderzoeken van KRAS-mutanten in overigens RAS-loze muizenembryofibroblasten, hebben aangetoond dat een reeks KRAS-oncoproteïnen tussen hun actieve en inactieve toestand wisselen en afhankelijk blijven op nucleotide-uitwisseling voor activering (zie ref. 11-13).

Het richten op KRAS mutaties bij kanker is de afgelopen vier decennia een centraal doel geweest en de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen zijn de afgelopen 10 jaar geïntensiveerd, grotendeels veroorzaakt door de baanbrekende ontdekking door J. Ostrem, K. Shokat en collega's (zie ref. 14) van verbindingen die zijn vastgebonden aan de cysteïne van KRASG12C. De recente versnelde goedkeuring van de KRASG12C-mutant-selectieve remmer sotorasib (AMG 510) voor de behandeling van patiënten met tweedelijns KRASG12C-mutatie positieve niet-kleincellige longkanker (NSCLC) door de FDA op 28 mei 2021, markeert de eerste goedgekeurde gerichte therapie voor tumoren met een KRAS-mutatie, Zie FDA goedkeuring.

Een tweede KRASG12C-remmer, adagrasib (MRTX849), heeft onlangs de status van doorbraaktherapie gekregen en acht aanvullende remmers zijn in klinische studies opgenomen. Ondanks het succes van KRASG12C-mutant-selectieve remmers voor G12C-aangedreven NSCLC's, ontbreekt het bij meer dan 85% van alle KRAS-gemuteerde kankers echter nog steeds aan effectieve therapieën.

De reikwijdte van deze review is om de onvervulde behoefte aan patiënten met KRAS-mutaties te benadrukken en het uitdagende doel om alle oncogene KRAS-varianten over mutatie- en kankertypen te drogeren. Deze beoordeling biedt ook een update en vooruitzichten op de meest veelbelovende therapeutische benaderingen voor het genereren van pan-KRAS-concepten die gericht zijn op het brengen van precisietherapie-opties voor een breed scala van KRAS-gestuurde kankers.


De reviewstudie beschrijft tot in detail nog veel meer hoe de stand van zaken is betreffende KRAS mutaties, en kunt u lezen in de reviewstudie, klik op de titel:

Expanding the Reach of Precision Oncology by Drugging All KRAS Mutants 

Crossmark: Check for Updates
Cancer Discov (2022) 12 (4): 924–937.

Abstract

KRAS is the most frequently mutated oncogene, harboring mutations in approximately one in seven cancers. Allele-specific KRASG12C inhibitors are currently changing the treatment paradigm for patients with KRASG12C-mutated non-small cell lung cancer and colorectal cancer. The success of addressing a previously elusive KRAS allele has fueled drug discovery efforts for all KRAS mutants. Pan-KRAS drugs have the potential to address broad patient populations, including KRASG12D-, KRASG12V-, KRASG13D-, KRASG12R-, and KRASG12A-mutant or KRAS wild-type-amplified cancers, as well as cancers with acquired resistance to KRASG12C inhibitors. Here, we review actively pursued allele-specific and pan-KRAS inhibition strategies and their potential utility.

Significance: Mutant-selective KRASG12C inhibitors target a fraction (approximately 13.6%) of all KRAS-driven cancers. A broad arsenal of KRAS drugs is needed to comprehensively conquer KRAS-driven cancers. Conceptually, we foresee two future classes of KRAS medicines: mutant-selective KRAS drugs targeting individual variant alleles and pan-KRAS therapeutics targeting a broad range of KRAS alterations.

Similar articles

Cited by 1 article

Given that pan-KRAS concepts will address extensive unmet needs, a significant effort is now being applied within the pharmaceutical industry to move beyond KRASG12C inhibitors and discover new therapeutics with the ultimate goal to target all KRAS mutants. Exciting progress has already been reported for KRASG12D mutant-selective inhibitors as well as pan-KRAS inhibitors and degraders. We see allele-specific and pan-KRAS drugs as highly complementary therapeutic concepts that can be positioned to comprehensively conquer all KRAS cancers. It remains to be seen whether it will be possible to develop additional mutant-specific inhibitors, such as KRASG12V inhibitors or pan-mutant KRAS inhibitors, that spare wild-type KRAS. We are still at the beginning of drugging KRAS, and KRASG12C inhibitors represent the first chapter of the saga on cracking KRAS. Based on the intense efforts and rapid progress in the field, we see the beginning of the first “beyond KRASG12C” chapter becoming a reality. However, we expect many more chapters need to be written before we have sufficient medicines against KRAS, the Everest of oncogenes (97), for patients with cancer driven by KRAS.

M.H. Hofmann reports grants from Austrian Research Promotion Agency (FFG) during the conduct of the study and is listed as inventor on several patent applications for SOS1 inhibitors and is a full-time employee of Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna GmbH & Co KG. D. Gerlach reports grants from Austrian Research Promotion Agency (FFG) during the conduct of the study and is a full-time employee of Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna GmbH & Co KG. S. Misale reports other support from Boehringer Ingelheim outside the submitted work. M. Petronczki reports grants from Austrian Research Promotion Agency (FFG) during the conduct of the study and is a full-time employee of Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna GmbH & Co KG. N. Kraut reports grants from Austrian Research Promotion Agency (FFG) during the conduct of the study and is a full-time employee of Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna GmbH & Co KG.

The authors acknowledge support from Waltraud Pasteiner (Boehringer Ingelheim), Marcelo Marotti (Boehringer Ingelheim), Darryl B. McConnell (Boehringer Ingelheim), Mark Pearson (Boehringer Ingelheim), Markus Johann Bauer (Boehringer Ingelheim), and Mariano Barbacid (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas). Editorial assistance, funded by Boehringer Ingelheim, was provided by Caroline Perry (Ashfield MedComms) and Tracy South (Ashfield MedComms).

1.
 
Sung
 
H
 
Ferlay
 
J
 
Siegel
 
RL
 
Laversanne
 
M
 
Soerjomataram
 
I
 
Jemal
 
A
 et al 
Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries
CA Cancer J Clin
 
2021
;
71
:
209
49
.
2.
 
Viale
 
PH
 
The American Cancer Society's facts & figures: 2020 edition
J Adv Pract Oncol
 
2020
;
11
:
135
6
.
3.
 
Prior
 
IA
 
Hood
 
FE
 
Hartley
 
JL
 
The frequency of Ras mutations in cancer
Cancer Res
 
2020
;
80
:
2969
74
.
4.
 
Cerami
 
E
 
Gao
 
J
 
Dogrusoz
 
U
 
Gross
 
BE
 
Sumer
 
SO
 
Aksoy
 
BA
 et al 
The cBio cancer genomics portal: an open platform for exploring multidimensional cancer genomics data
Cancer Discov
 
2012
;
2
:
401
4
.
5.
 
AACR Project GENIE Consortium
AACR Project GENIE: powering precision medicine through an international consortium
Cancer Discov
 
2017
;
7
:
818
31
.
6.
 
Ratner
 
N
 
Miller
 
SJ
 
A RASopathy gene commonly mutated in cancer: the neurofibromatosis type 1 tumour suppressor
Nat Rev Cancer
 
2015
;
15
:
290
301
.
7.
 
Kim
 
D
 
Xue
 
JY
 
Lito
 
P
 
Targeting KRAS(G12C): from inhibitory mechanism to modulation of antitumor effects in patients
Cell
 
2020
;
183
:
850
9
.
8.
 
Moore
 
AR
 
Rosenberg
 
SC
 
McCormick
 
F
 
Malek
 
S
 
RAS-targeted therapies: is the undruggable drugged?
 
Nat Rev Drug Discov
 
2020
;
19
:
533
52
.
9.
 
Lito
 
P
 
Solomon
 
M
 
Li
 
LS
 
Hansen
 
R
 
Rosen
 
N
 
Allele-specific inhibitors inactivate mutant KRAS G12C by a trapping mechanism
Science
 
2016
;
351
:
604
8
.
10.
 
Xue
 
JY
 
Zhao
 
Y
 
Aronowitz
 
J
 
Mai
 
TT
 
Vides
 
A
 
Qeriqi
 
B
 et al 
Rapid non-uniform adaptation to conformation-specific KRAS(G12C) inhibition
Nature
 
2020
;
577
:
421
5
.
11.
 
Nichols
 
RJ
 
Haderk
 
F
 
Stahlhut
 
C
 
Schulze
 
CJ
 
Hemmati
 
G
 
Wildes
 
D
 et al 
RAS nucleotide cycling underlies the SHP2 phosphatase dependence of mutant BRAF-, NF1- and RAS-driven cancers
Nat Cell Biol
 
2018
;
20
:
1064
73
.
12.
 
Hofmann
 
MH
 
Gmachl
 
M
 
Ramharter
 
J
 
Savarese
 
F
 
Gerlach
 
D
 
Marszalek
 
JR
 et al 
BI-3406, a potent and selective SOS1-KRAS interaction inhibitor, is effective in KRAS-driven cancers through combined MEK inhibition
Cancer Discov
 
2021
;
11
:
142
57
.
13.
 
Zhao
 
Y
 
Xue
 
JY
 
Lito
 
P
 
Suppressing nucleotide exchange to inhibit KRAS-mutant tumors
Cancer Discov
 
2021
;
11
:
17
9
.
14.
 
Ostrem
 
JM
 
Peters
 
U
 
Sos
 
ML
 
Wells
 
JA
 
Shokat
 
KM
 
K-Ras(G12C) inhibitors allosterically control GTP affinity and effector interactions
Nature
 
2013
;
503
:
548
51
.
15.
 
Dearden
 
S
 
Stevens
 
J
 
Wu
 
YL
 
Blowers
 
D
 
Mutation incidence and coincidence in non small-cell lung cancer: meta-analyses by ethnicity and histology (mutMap)
Ann Oncol
 
2013
;
24
:
2371
6
.
16.
 
McDonald
 
ER
 III 
de Weck
 
A
 
Schlabach
 
MR
 
Billy
 
E
 
Mavrakis
 
KJ
 
Hoffman
 
GR
 et al 
Project DRIVE: a compendium of cancer dependencies and synthetic lethal relationships uncovered by large-scale, deep RNAi screening
Cell
 
2017
;
170
:
577
92
.
17.
 
Loree
 
JM
 
Wang
 
Y
 
Syed
 
MA
 
Sorokin
 
AV
 
Coker
 
O
 
Xiu
 
J
 et al 
Clinical and functional characterization of atypical KRAS/NRAS mutations in metastatic colorectal cancer
Clin Cancer Res
 
2021
;
27
:
4587
98
.
18.
 
Kraut
 
N
 
Expanding the reach of precision oncology by drugging all KRAS mutants
. In: 
Proceedings of the 112th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research; 2021 May 17–21
Philadelphia (PA)
AACR
2021
.
19.
 
Suehnholz
 
SP
 
Kundra
 
R
 
Zhang
 
H
 
Smith
 
S
 
Nissan
 
M
 
Yao
 
Y
 et al 
Evolution of OncoKB, a precision oncology knowledgebase
Cancer Res
 
2021
;
81
:
abstr99
.
20.
 
Fell
 
JB
 
Fischer
 
JP
 
Baer
 
BR
 
Blake
 
JF
 
Bouhana
 
K
 
Briere
 
DM
 et al 
Identification of the clinical development candidate MRTX849, a covalent KRAS(G12C) inhibitor for the treatment of cancer
J Med Chem
 
2020
;
63
:
6679
93
.
21.
 
Canon
 
J
 
Rex
 
K
 
Saiki
 
AY
 
Mohr
 
C
 
Cooke
 
K
 
Bagal
 
D
 et al 
The clinical KRAS(G12C) inhibitor AMG 510 drives anti-tumour immunity
Nature
 
2019
;
575
:
217
23
.
22.
 
Lanman
 
BA
 
Allen
 
JR
 
Allen
 
JG
 
Amegadzie
 
AK
 
Ashton
 
KS
 
Booker
 
SK
 et al 
Discovery of a covalent inhibitor of KRAS(G12C) (AMG 510) for the treatment of solid tumors
J Med Chem
 
2020
;
63
:
52
65
.
23.
 
Hong
 
DS
 
Fakih
 
MG
 
Strickler
 
JH
 
Desai
 
J
 
Durm
 
GA
 
Shapiro
 
GI
 et al 
KRAS(G12C) inhibition with sotorasib in advanced solid tumors
N Engl J Med
 
2020
;
383
:
1207
17
.
24.
 
Skoulidis
 
F
 
Li
 
BT
 
Dy
 
GK
 
Price
 
TJ
 
Falchook
 
GS
 
Wolf
 
J
 et al 
Sotorasib for lung cancers with KRAS p.G12C mutation
N Engl J Med
 
2021
;
384
:
2371
81
.
25.
 
Jänne
 
PA
 
Rybkin
 
II
 
Spira
 
AI
 
Riely
 
GJ
 
Papadopoulos
 
KP
 
Sabari
 
JK
 et al 
3LBA KRYSTAL24 1: activity and safety of adagrasib (MRTX849) in advanced/metastatic non–small-cell lung cancer (NSCLC) harboring KRAS G12C mutation
Eur J Cancer
 
2020
;
138
:
S1
S2
.
26.
 
Johnson
 
ML
 
Ou
 
S-HI
 
Barve
 
M
 
Rybkin
 
II
 
Papadopoulos
 
KP
 
Leal
 
TA
 et al 
4LBA KRYSTAL-1: activity and safety of adagrasib (MRTX849) in patients with colorectal cancer (CRC) and other solid tumors harboring a KRAS G12C mutation
Eur J Cancer
 
2020
;
138
:
S2
.
27.
 
Amodio
 
V
 
Yaeger
 
R
 
Arcella
 
P
 
Cancelliere
 
C
 
Lamba
 
S
 
Lorenzato
 
A
 et al 
EGFR blockade reverts resistance to KRAS(G12C) inhibition in colorectal cancer
Cancer Discov
 
2020
;
10
:
1129
39
.
28.
 
Chakraborty
 
A
 
KRASG12C inhibitor: combing for combination
Biochem Soc Trans
 
2020
;
48
:
2691
701
.
29.
 
Merz
 
V
 
Gaule
 
M
 
Zecchetto
 
C
 
Cavaliere
 
A
 
Casalino
 
S
 
Pesoni
 
C
 et al 
Targeting KRAS: the elephant in the room of epithelial cancers
Front Oncol
 
2021
;
11
:
638360
.
30.
 
Nichols
 
RJ
 
Cregg
 
J
 
Schulze
 
CJ
 
Whang
 
Z
 
Yang
 
K
 
Whalen
 
DM
 et al 
A next generation tri-complex KRASG12C(ON) inhibitor directly targets the active, GTP-bound state of mutant RAS and may overcome resistance to KRASG12C(OFF) inhibition
Cancer Res
 
2021
;
81
:
abstr1261
.
31.
 
Mukherjee
 
H
 
Grimster
 
NP
 
Beyond cysteine: recent developments in the area of targeted covalent inhibition
Curr Opin Chem Biol
 
2018
;
44
:
30
8
.
32.
 
Zhang
 
Z
 
Gao
 
R
 
Hu
 
Q
 
Peacock
 
H
 
Peacock
 
DM
 
Dai
 
S
 et al 
GTP-state-selective cyclic peptide ligands of K-Ras(G12D) block its interaction with raf
ACS Cent Sci
 
2020
;
6
:
1753
61
.
33.
 
Valencia-Sama
 
I
 
Ladumor
 
Y
 
Kee
 
L
 
Adderley
 
T
 
Christopher
 
G
 
Robinson
 
CM
 et al 
NRAS status determines sensitivity to SHP2 inhibitor combination therapies targeting the RAS-MAPK pathway in neuroblastoma
Cancer Res
 
2020
;
80
:
3413
23
.
34.
 
Sheffels
 
E
 
Kortum
 
RL
 
The role of wild-type RAS in oncogenic RAS transformation
Genes
 
2021
;
12
:
662
.
35.
 
Garcia Fortanet
 
J
 
Chen
 
CH
 
Chen
 
YN
 
Chen
 
Z
 
Deng
 
Z
 
Firestone
 
B
 et al 
Allosteric inhibition of SHP2: identification of a potent, selective, and orally efficacious phosphatase inhibitor
J Med Chem
 
2016
;
59
:
7773
82
.
36.
 
Chen
 
YN
 
LaMarche
 
MJ
 
Chan
 
HM
 
Fekkes
 
P
 
Garcia-Fortanet
 
J
 
Acker
 
MG
 et al 
Allosteric inhibition of SHP2 phosphatase inhibits cancers driven by receptor tyrosine kinases
Nature
 
2016
;
535
:
148
52
.
37.
 
Kerr
 
DL
 
Haderk
 
F
 
Bivona
 
TG
 
Allosteric SHP2 inhibitors in cancer: targeting the intersection of RAS, resistance, and the immune microenvironment
Curr Opin Chem Biol
 
2021
;
62
:
1
12
.
38.
 
Ou
 
SI
 
Koczywas
 
M
 
Ulahannan
 
S
 
Janne
 
P
 
Pacheco
 
J
 
Burris
 
H
 et al 
The SHP2 inhibitor RMC-4630 in patients with KRAS-mutant non-small cell lung cancer: preliminary evaluation of a first-in-man phase 1 clinical trial
J Thorac Oncol
 
2020
;
15
:
abstrA12
.
39.
 
Brana
 
I
 
Shapiro
 
G
 
Johnson
 
ML
 
Yu
 
HA
 
Robbrecht
 
D
 
Tan
 
DS-W
 et al 
Initial results from a dose finding study of TNO155, a SHP2 inhibitor, in adults with advanced solid tumors
J Clin Oncol
 
2021
;
39
:
abstr3005
.
40.
 
Johnson
 
M
 
Gort
 
E
 
Pant
 
S
 
Lolkema
 
M
 
Sebastian
 
M
 
Scheffler
 
M
 et al 
A phase I, open-label, dose-escalation trial of BI 1701963 (SOS1::KRAS inhibitor) in patients with KRAS mutated solid tumours: a snapshot analysis
Poster 542. Presented at the European Society for Medical Oncology (ESMO), Virtual Format, September 16–21
2021
.
41.
 
Bendell
 
J
 
Ulahannan
 
S
 
Koczywas
 
M
 
Brahmer
 
J
 
Capasso
 
A
 
Eckhardt
 
SG
 et al 
Intermittent dosing of RMC-4630, a potent, selective inhibitor of SHP2, combined with the MEK inhibitor cobimetinib, in a phase 1b/2 clinical trial for advanced solid tumors with activating mutations of RAS signaling
Eur J Cancer
 
2020
;
138
:
S8
S9
.
42.
 
Lu
 
H
 
Liu
 
C
 
Velazquez
 
R
 
Wang
 
H
 
Dunkl
 
LM
 
Kazic-Legueux
 
M
 et al 
SHP2 inhibition overcomes RTK-mediated pathway reactivation in KRAS-mutant tumors treated with MEK inhibitors
Mol Cancer Ther
 
2019
;
18
:
1323
34
.
43.
 
Liu
 
C
 
Lu
 
H
 
Wang
 
H
 
Loo
 
A
 
Zhang
 
X
 
Yang
 
G
 et al 
Combinations with allosteric SHP2 inhibitor TNO155 to block receptor tyrosine kinase signaling
Clin Cancer Res
 
2021
;
27
:
342
54
.
44.
 
Theard
 
PL
 
Sheffels
 
E
 
Sealover
 
NE
 
Linke
 
AJ
 
Pratico
 
DJ
 
Kortum
 
RL
 
Marked synergy by vertical inhibition of EGFR signaling in NSCLC spheroids shows SOS1 is a therapeutic target in EGFR-mutated cancer
eLife
 
2020
;
9
:
e58204
.
45.
 
Hofmann
 
MH
 
Lu
 
H
 
Duenzinger
 
U
 
Gerlach
 
D
 
Trapani
 
F
 
Machado
 
AA
 et al 
Trial in process: phase 1 studies of BI 1701963, a SOS1::KRAS Inhibitor, in combination with MEK inhibitors, irreversible KRASG12C inhibitors or irinotecan
Cancer Res
 
2021
;
81
:
abstrCT210
.
46.
 
Hayes
 
TK
 
Der
 
CJ
 
Mutant and wild-type Ras: co-conspirators in cancer
Cancer Discov
 
2013
;
3
:
24
6
.
47.
 
Wong
 
GS
 
Zhou
 
J
 
Liu
 
JB
 
Wu
 
Z
 
Xu
 
X
 
Li
 
T
 et al 
Targeting wild-type KRAS-amplified gastroesophageal cancer through combined MEK and SHP2 inhibition
Nat Med
 
2018
;
24
:
968
77
.
48.
 
Bhonde
 
MR
 
Hanski
 
ML
 
Notter
 
M
 
Gillissen
 
BF
 
Daniel
 
PT
 
Zeitz
 
M
 et al 
Equivalent effect of DNA damage-induced apoptotic cell death or long-term cell cycle arrest on colon carcinoma cell proliferation and tumour growth
Oncogene
 
2006
;
25
:
165
75
.
49.
 
Wang
 
Y
 
Mohseni
 
M
 
Grauel
 
A
 
Diez
 
JE
 
Guan
 
W
 
Liang
 
S
 et al 
SHP2 blockade enhances anti-tumor immunity via tumor cell intrinsic and extrinsic mechanisms
Sci Rep
 
2021
;
11
:
1399
.
50.
 
Qi
 
SM
 
Dong
 
J
 
Xu
 
ZY
 
Cheng
 
XD
 
Zhang
 
WD
 
Qin
 
JJ
 
PROTAC: an effective targeted protein degradation strategy for cancer therapy
Front Pharmacol
 
2021
;
12
:
692574
.
51.
 
Farnaby
 
W
 
Koegl
 
M
 
McConnell
 
DB
 
Ciulli
 
A
 
Transforming targeted cancer therapy with PROTACs: a forward-looking perspective
Curr Opin Pharmacol
 
2021
;
57
:
175
83
.
52.
 
Bond
 
MJ
 
Chu
 
L
 
Nalawansha
 
DA
 
Li
 
K
 
Crews
 
CM
 
Targeted degradation of oncogenic KRAS(G12C) by VHL-recruiting PROTACs
ACS Cent Sci
 
2020
;
6
:
1367
75
.
53.
 
Kargbo
 
R
 
PROTAC-mediated degradation of KRAS protein for anticancer therapeutics
ACS Med Chem Lett
 
2020
;
11
:
5
6
.
54.
 
Kessler
 
D
 
Gmachl
 
M
 
Mantoulidis
 
A
 
Martin
 
LJ
 
Zoephel
 
A
 
Mayer
 
M
 et al 
Drugging an undruggable pocket on KRAS
Proc Natl Acad Sci U S A
 
2019
;
116
:
15823
9
.
55.
 
Koltun
 
E
 
Cregg
 
J
 
Rice
 
MA
 
Whalen
 
DM
 
Freilich
 
R
 
Jiang
 
J
 et al 
First-in-class, orally bioavailable KRASG12V(ON) tri-complex inhibitors, as single agents and in combinations, drive profound anti-tumor activity in preclinical models of KRASG12V mutant cancers
Cancer Res
 
2021
;
81
:
abstr1260
.
56.
 
Guo
 
C
 
Chenard-Poirier
 
M
 
Roda
 
D
 
de Miguel
 
M
 
Harris
 
SJ
 
Candilejo
 
IM
 et al 
Intermittent schedules of the oral RAF-MEK inhibitor CH5126766/VS-6766 in patients with RAS/RAF-mutant solid tumours and multiple myeloma: a single-centre, open-label, phase 1 dose-escalation and basket dose-expansion study
Lancet Oncol
 
2020
;
21
:
1478
88
.
57.
 
Ishii
 
N
 
Harada
 
N
 
Joseph
 
EW
 
Ohara
 
K
 
Miura
 
T
 
Sakamoto
 
H
 et al 
Enhanced inhibition of ERK signaling by a novel allosteric MEK inhibitor, CH5126766, that suppresses feedback reactivation of RAF activity
Cancer Res
 
2013
;
73
:
4050
60
.
58.
 
Krebs
 
MG
 
Shinde
 
R
 
Rahman
 
RA
 
Grochot
 
R
 
Little
 
M
 
King
 
J
 et al 
A phase I trial of the combination of the dual RAF-MEK inhibitor VS-6766 and the FAK inhibitor defactinib: evaluation of efficacy in KRAS mutated NSCLC
Cancer Res
 
2021
;
81
:
abstrCT019
.
59.
 
Scala
 
AD
 
Generation and characterization of triple knockout mice for H, N and K-ras genes [dissertation
]. 
Madrid (Spain)
University of Madrid
2008
.
60.
 
Drosten
 
M
 
Dhawahir
 
A
 
Sum
 
EY
 
Urosevic
 
J
 
Lechuga
 
CG
 
Esteban
 
LM
 et al 
Genetic analysis of Ras signalling pathways in cell proliferation, migration and survival
EMBO J
 
2010
;
29
:
1091
104
.
61.
 
Drosten
 
M
 
Lechuga
 
CG
 
Barbacid
 
M
 
Ras signaling is essential for skin development
Oncogene
 
2014
;
33
:
2857
65
.
62.
 
Ferner
 
RE
 
Neurofibromatosis 1 and neurofibromatosis 2: a twenty first century perspective
Lancet Neurol
 
2007
;
6
:
340
51
.
63.
 
Gross
 
AM
 
Dombi
 
E
 
Widemann
 
BC
 
Current status of MEK inhibitors in the treatment of plexiform neurofibromas
Childs Nerv Syst
 
2020
;
36
:
2443
52
.
64.
 
Awad
 
MM
 
Liu
 
S
 
Rybkin
 
II
 
Arbour
 
KC
 
Dilly
 
J
 
Zhu
 
VW
 et al 
Acquired resistance to KRAS(G12C) inhibition in cancer
N Engl J Med
 
2021
;
384
:
2382
93
.
65.
 
Tanaka
 
N
 
Lin
 
JJ
 
Li
 
C
 
Ryan
 
MB
 
Zhang
 
J
 
Kiedrowski
 
LA
 et al 
Clinical acquired resistance to KRAS(G12C) inhibition through a novel KRAS switch-II pocket mutation and polyclonal alterations converging on RAS-MAPK reactivation
Cancer Discov
 
2021
;
11
:
1913
22
.
66.
 
Zhao
 
Y
 
Murciano-Goroff
 
YR
 
Xue
 
JY
 
Ang
 
A
 
Lucas
 
J
 
Mai
 
TT
 et al 
Diverse alterations associated with resistance to KRAS(G12C) inhibition
Nature
 
2021
;
599
:
679
83
.
67.
 
Aggarwal
 
S
 
Whipple
 
S
 
Hsu
 
H
 
Tu
 
H
 
Carrigan
 
G
 
Wang
 
X
 et al 
Clinicopathological characteristics and treatment patterns observed in real-world care in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) and KRAS G12C mutations in the Flatiron Health (FH)-Foundation Medicine (FMI) Clinico-Genomic Database (CGDB)
Ann Oncol
 
2020
;
31
:
S754
840
.
68.
 
Gandhi
 
L
 
Rodriguez-Abreu
 
D
 
Gadgeel
 
S
 
Esteban
 
E
 
Felip
 
E
 
De Angelis
 
F
 et al 
Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic non-small-cell lung cancer
N Engl J Med
 
2018
;
378
:
2078
92
.
69.
 
Reck
 
M
 
Rodriguez-Abreu
 
D
 
Robinson
 
AG
 
Hui
 
R
 
Csoszi
 
T
 
Fulop
 
A
 et al 
Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1-positive non-small-cell lung cancer
N Engl J Med
 
2016
;
375
:
1823
33
.
70.
 
Socinski
 
MA
 
Jotte
 
RM
 
Cappuzzo
 
F
 
Orlandi
 
F
 
Stroyakovskiy
 
D
 
Nogami
 
N
 et al 
Atezolizumab for first-line treatment of metastatic nonsquamous NSCLC
N Engl J Med
 
2018
;
378
:
2288
301
.
71.
 
Sun
 
L
 
Hsu
 
M
 
Cohen
 
RB
 
Langer
 
CJ
 
Mamtani
 
R
 
Aggarwal
 
C
 
Association between KRAS variant status and outcomes with first-line immune checkpoint inhibitor-based therapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer
JAMA Oncol
 
2021
;
7
:
937
9
.
72.
 
Skoulidis
 
F
 
Byers
 
LA
 
Diao
 
L
 
Papadimitrakopoulou
 
VA
 
Tong
 
P
 
Izzo
 
J
 et al 
Co-occurring genomic alterations define major subsets of KRAS-mutant lung adenocarcinoma with distinct biology, immune profiles, and therapeutic vulnerabilities
Cancer Discov
 
2015
;
5
:
860
77
.
73.
 
Skoulidis
 
F
 
Goldberg
 
ME
 
Greenawalt
 
DM
 
Hellmann
 
MD
 
Awad
 
MM
 
Gainor
 
JF
 et al 
STK11/LKB1 mutations and PD-1 inhibitor resis-tance in KRAS-mutant lung adenocarcinoma
Cancer Discov
 
2018
;
8
:
822
35
.
74.
 
Briere
 
DM
 
Li
 
S
 
Calinisan
 
A
 
Sudhakar
 
N
 
Aranda
 
R
 
Hargis
 
L
 et al 
The KRAS(G12C) inhibitor MRTX849 reconditions the tumor immune microenvironment and sensitizes tumors to checkpoint inhibitor therapy
Mol Cancer Ther
 
2021
;
20
:
975
85
.
75.
 
Frost
 
N
 
Kollmeier
 
J
 
Vollbrecht
 
C
 
Grah
 
C
 
Matthes
 
B
 
Pultermann
 
D
 et al 
KRAS(G12C)/TP53 co-mutations identify long-term responders to first line palliative treatment with pembrolizumab monotherapy in PD-L1 high (≥50%) lung adenocarcinoma
Transl Lung Cancer Res
 
2021
;
10
:
737
52
.
76.
 
Gao
 
G
 
Liao
 
W
 
Ma
 
Q
 
Zhang
 
B
 
Chen
 
Y
 
Wang
 
Y
 
KRAS G12D mutation predicts lower TMB and drives immune suppression in lung adenocarcinoma
Lung Cancer
 
2020
;
149
:
41
5
.
77.
 
Giopanou
 
I
 
Pintzas
 
A
 
RAS and BRAF in the foreground for non-small cell lung cancer and colorectal cancer: similarities and main differences for prognosis and therapies
Crit Rev Oncol Hematol
 
2020
;
146
:
102859
.
78.
 
Misale
 
S
 
Yaeger
 
R
 
Hobor
 
S
 
Scala
 
E
 
Janakiraman
 
M
 
Liska
 
D
 et al 
Emergence of KRAS mutations and acquired resistance to anti-EGFR therapy in colorectal cancer
Nature
 
2012
;
486
:
532
6
.
79.
 
Misale
 
S
 
Arena
 
S
 
Lamba
 
S
 
Siravegna
 
G
 
Lallo
 
A
 
Hobor
 
S
 et al 
Blockade of EGFR and MEK intercepts heterogeneous mechanisms of acquired resistance to anti-EGFR therapies in colorectal cancer
Sci Transl Med
 
2014
;
6
:
224ra26
.
80.
 
Weiss
 
J
 
Yaeger
 
RD
 
Johnson
 
ML
 
Spira
 
A
 
Klempner
 
SJ
 
Barve
 
MA
 et al 
KRYSTAL-1: adagrasib (MRTX849) as monotherapy or combined with cetuximab (Cetux) in patients (Pts) with colorectal cancer (CRC) harboring a KRASG12C mutation
Ann Oncol
 
2021
;
32
:
abstrLBA6
.
81.
 
Fakih
 
M
 
Falchook
 
GS
 
Hong
 
DS
 
Yaeger
 
RD
 
Chan
 
E
 
Mather
 
O
 et al 
CodeBreaK 101 subprotocol H: Phase Ib study evaluating combination of sotorasib (Soto), a KRASG12C inhibitor, and panitumumab (PMab), an EGFR inhibitor, in advanced KRAS p.G12C-mutated colorectal cancer (CRC)
Ann Oncol
 
2021
;
32
:
abstr434P
.
82.
 
Golan
 
T
 
Khvalevsky
 
EZ
 
Hubert
 
A
 
Gabai
 
RM
 
Hen
 
N
 
Segal
 
A
 et al 
RNAi therapy targeting KRAS in combination with chemotherapy for locally advanced pancreatic cancer patients
Oncotarget
 
2015
;
6
:
24560
70
.
83.
 
Kamerkar
 
S
 
LeBleu
 
VS
 
Sugimoto
 
H
 
Yang
 
S
 
Ruivo
 
CF
 
Melo
 
SA
 et al 
Exosomes facilitate therapeutic targeting of oncogenic KRAS in pancreatic cancer
Nature
 
2017
;
546
:
498
503
.
84.
 
Chatani
 
PD
 
Yang
 
JC
 
Mutated RAS: targeting the “untargetable” with T cells
Clin Cancer Res
 
2020
;
26
:
537
44
.
85.
 
Douglass
 
J
 
Hsiue
 
EH
 
Mog
 
BJ
 
Hwang
 
MS
 
DiNapoli
 
SR
 
Pearlman
 
AH
 et al 
Bispecific antibodies targeting mutant RAS neoantigens
Sci Immunol
 
2021
;
6
:
eabd5515
.
86.
 
Schram
 
AM
 
O'Reilly
 
EM
 
O'Kane
 
GM
 
Goto
 
K
 
Kim
 
D-W
 
Neuzillet
 
C
 et al 
Efficacy and safety of zenocutuzumab in advanced pancreas cancer and other solid tumors harboring NRG1 fusions
J Clin Oncol
 
2021
;
39
:
abstr3003
.
87.
 
Bazhenova
 
L
 
Liu
 
SV
 
Lin
 
JJ
 
Lu
 
S
 
Drilon
 
A
 
Chawla
 
SP
 et al 
Efficacy and safety of entrectinib in patients with locally advanced/metastatic NTRK fusion-positive (NTRK-fp) solid tumours
Ann Oncol
 
2021
;
32
:
abstr533P
.
88.
 
Hobbs
 
GA
 
Baker
 
NM
 
Miermont
 
AM
 
Thurman
 
RD
 
Pierobon
 
M
 
Tran
 
TH
 et al 
Atypical KRAS(G12R) mutant is impaired in PI3K signaling and macropinocytosis in pancreatic cancer
Cancer Discov
 
2020
;
10
:
104
23
.
89.
 
Zhou
 
ZW
 
Ambrogio
 
C
 
Bera
 
AK
 
Li
 
Q
 
Li
 
XX
 
Li
 
L
 et al 
KRAS(Q61H) preferentially signals through MAPK in a RAF dimer-dependent manner in non-small cell lung cancer
Cancer Res
 
2020
;
80
:
3719
31
.
90.
 
Poulin
 
EJ
 
Bera
 
AK
 
Lu
 
J
 
Lin
 
YJ
 
Strasser
 
SD
 
Paulo
 
JA
 et al 
Tissue-specific oncogenic activity of KRAS(A146T)
Cancer Discov
 
2019
;
9
:
738
55
.
91.
 
Deng
 
N
 
Goh
 
LK
 
Wang
 
H
 
Das
 
K
 
Tao
 
J
 
Tan
 
IB
 et al 
A comprehensive survey of genomic alterations in gastric cancer reveals systematic patterns of molecular exclusivity and co-occurrence among distinct therapeutic targets
Gut
 
2012
;
61
:
673
84
.
92.
 
Shitara
 
K
 
Bang
 
YJ
 
Iwasa
 
S
 
Sugimoto
 
N
 
Ryu
 
MH
 
Sakai
 
D
 et al 
Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-positive gastric cancer
N Engl J Med
 
2020
;
382
:
2419
30
.
93.
 
Wainberg
 
ZA
 
Enzinger
 
PC
 
Kang
 
Y-K
 
Yamaguchi
 
K
 
Qin
 
S
 
Lee
 
K-W
 et al 
Randomized double-blind placebo-controlled phase 2 study of bemarituzumab combined with modified FOLFOX6 (mFOLFOX6) in first-line (1L) treatment of advanced gastric/gastroesophageal junction adenocarcinoma (FIGHT)
J Clin Oncol
 
2021
;
39
:
abstr160
.
94.
 
Adachi
 
Y
 
Ito
 
K
 
Hayashi
 
Y
 
Kimura
 
R
 
Tan
 
TZ
 
Yamaguchi
 
R
 et al 
Epithelial-to-mesenchymal transition is a cause of both intrinsic and acquired resistance to KRAS G12C inhibitor in KRAS G12C-mutant non-small cell lung cancer
Clin Cancer Res
 
2020
;
26
:
5962
73
.
95.
 
Koga
 
T
 
Suda
 
K
 
Fujino
 
T
 
Ohara
 
S
 
Hamada
 
A
 
Nishino
 
M
 et al 
KRAS secondary mutations that confer acquired resistance to KRAS G12C inhibitors, sotorasib and adagrasib, and overcoming strategies: insights from in vitro experiments
J Thorac Oncol
 
2021
;
16
:
1321
32
.
96.
 
Ryan
 
MB
 
Fece de la Cruz
 
F
 
Phat
 
S
 
Myers
 
DT
 
Wong
 
E
 
Shahzade
 
HA
 et al 
Vertical pathway inhibition overcomes adaptive feedback resistance to KRAS(G12C) inhibition
Clin Cancer Res
 
2020
;
26
:
1633
43
.
97.
 
Russo
 
M
 
Di Nicolantonio
 
F
 
Bardelli
 
A
 
Climbing RAS, the Everest of oncogenes
Cancer Discov
 
2014
;
4
:
19
21
.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs International 4.0 License.

Supplementary data


Plaats een reactie ...

Reageer op "Overzicht van studies met medicijnen en behandelingen om tumoren met KRAS mutaties aan te pakken. Vooral combinatiebehandelingen zijn veelbelovend."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

6 nieuwe doorbraken in de >> 90 procent van mensen met >> Antibiotica binnen een maand >> Anti-PD medicijnen zoals nivolumab, >> Bacterien in uitzaaiingen >> Behandelen van kanker verschuift >> Biomarkers zoals PD-L1, CD163+ >> Bloedtest, uitgevoerd op in >> CHRISPR-CAS9 infuus blijkt >> De biologische processen waarom >>