Melatonine, een overzicht van artikelen over melatonine als aanvulling bij een kankerbehandeling bij elkaar gezet.
Melatonine. Wat is melatonine?
Melatonine kan grote waarde hebben voor kankerpatienten, vooral ook voor vrouwen met borstkanker of als preventie van borstkanker
Melatonine naast chemo geeft significant meer vijf jaars overlevingen bij longkanker en betere kwaliteit van leven dan alleen een behandeling met chemo.
Melatonine, 7 dagen vooraf aan TACE geeft significant - 16 procent - meer 2-jaars overlevingen dan alleen met TACE en significant minder bijwerkingen en significant beter leverfunctioneren
Melatonine, een prima middel tegen vele vormen van kanker
Melatonine geeft significant betere kansen op overleving, minder kans op recidief en vermindert hoog significant bijwerkingen bij chemo en bestraling - radiotherapie, aldus meta analyse van tientallen gerandomiseerde studies
Melatonine - een referentielijst van studies met melatonine
Wat is melatonine. Een inleiding op de artikelen over melatonine door arts-bioloog drs. E. Valstar.
Algemeen: Melatonine bij patiënten met solide tumoren in vergevorderd stadium uitgezonderd melanomen en niercarcinomen welke behandeld worden met interleukine-2.