Pembrolizumab superieur in ziektevrije tijd, overall overleving en met significant minder bijwerkingen dan Ipilimumab bij inoperabele gevorderde melanomen.
Anti-PD medicijnen zoals nivolumab, Pembrolizumab en atezolizumab gegeven als immuuntherapie geven zeer goede resultaten bij verschillende vormen van kanker met solide tumoren, zelfs zonder Ligand-1 receptorstatus
Anti-PD medicijnen zoals nivolumab, Pembrolizumab en atezolizumab gegeven als immuuntherapie geven zeer goede resultaten bij verschillende vormen van kanker met solide tumoren, zelfs zonder Ligand-1 receptorstatus copy 1
Pembrolizumab geeft zeer goede resultaten (65 procent respons) bij klassieke lymfklierkanker (Hodgkin) bij zwaar voorbehandelde patienten en na falen van o.a. brentuximab plus vedotin
immuuntherapie met pembrolizumab - een anti-PD medicijn geeft onverwacht zeer goede resultaten na falen van enzalutamide bij patienten met vergevorderde uitgezaaide prostaatkanker.
Pembrolizumab een anti-PD medicijn geeft betere 1 jaars overleving 70% vs 54%.dan chemo en de heflt minder ernstige bijwerkingen bij onbehandelde gevorderde niet-kleincellige longkanker.
Pembrolizumab - Keytruda - anti PD medicijn - geeft uitstekende resultaten bij gevorderde blaaskanker blijkt uit follow-up gegevens van eerder wegens succes stopgezette studie.
Immuuntherapie met Pembrolizumab (Keytruda) geeft betere resultaten dan chemotherapie als eerstelijns behandeling bij uitgezaaide gevorderde niet-kleincellige longkanker met PD-1 mutatie
Pembrolizumab, een anti-PD medicijn geeft uitstekende resultaten bij zwaar voorbehandelde patienten met mesothelioma
Pembrolizumab, immuuntherapie met een anti-PD medicijn, geeft uitstekende resultaten bij recidief of progressie van voorbehandelde patienten met lymfklierkanker, non-Hodgkin