Artikelen over hoge dosis vitamine C bij kanker staan hier op onze website een aantal artikelen: 

https://kanker-actueel.nl/iaa-intraveneuze-injecties-met-vitamine-c-een-overzicht-van-artikelen-en-studies.html

Zie ook in gerelateerde artikelen

24 september 2021: Bron:  2021; 12: 674681. Published online 2021 May 10

Eerder werd de gerandomiseerde studie Covid A tot Z (vitamine C plus Zink) stopgezet wegens onvoldoende resultaat maar uit een heranalyse blijkt hoge dosis vitamine C (8 gr.) wel degelijk een uitstekend 'medicijn' te zijn voor patiënten die door een besmetting met het coronavirus - Covid-19 ziek zijn geworden en in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Patienten uit de vitamine C groep werden minder ernstig ziek en er overleden er minder. En vitamine C had een heel groot effect op het herstel van de ziekte (plus 70 procent) en veel minder last van langdurige klachten. 

Uit het studierapport vertaald met hulp van google translate:

Volgens deze nieuwe analyse werd het verschil tussen de primaire uitkomsten bij de vitamine C- en de gebruikelijke aanpak van zorgpatiënten niet op de juiste manier geanalyseerd voor de COVID A tot Z-studie. (). Het rapport vermeldde dat de duur van de symptomen, met het primaire eindpunt "50% vermindering van symptomen", was 6,7 dagen in de gebruikelijke zorggroep en 5,5 dagen in de vitamine C groep  (). Het verschil van 1,2 dagen werd ten onrechte genegeerd omdat de bijbehorende P-waarde niet minder was dan 0,05 (). De nadruk had moeten liggen op het feitelijke verschil in procenten en niet op de P-waarde ().

Bovendien is het gemiddelde verschil, gezien de grote variatie in de duur van een onbehandelde SARS-CoV-2-infectie in het onderzoek (van 2 dagen tot meer dan 3 weken), een slechte maatstaf voor het behandeleffect. De afname van 1,2 dagen in symptoomduur komt overeen met een afname van 18% op de relatieve schaal, wat meer informatief is (). De afname van 18% komt overeen met de voorspelling dat 6-8 g/dag vitamine C virale luchtweginfecties met ongeveer 20% zal verkorten. ()

Een andere benadering om het effect van vitamine C op het herstel te analyseren, is het gebruik van een overlevingsanalyse. Die wordt niet beïnvloed door de patiënten die niet herstellen tijdens de follow-up. Het aantal patiënten dat op een bepaalde dag herstelde met het primaire eindpunt "50% vermindering van symptomen" wordt gepubliceerd in figuur 3 van het rapport (). We berekenden de snelheidsratio van herstel tussen de vitamine C groep en de gebruikelijke zorggroepen en ontdekten dat vitamine C de herstelsnelheid met 70% verhoogde (95% CI 6,8% tot 170%, P = 0,025).
Deze directe vergelijking van vitamine C en de gebruikelijke zorg is niet gepubliceerd door Thomas et al. (). Als de auteurs geschikte statistische methoden hadden gebruikt, zouden ze een statistisch significant verschil hebben gevonden. Onze berekeningen en de hertekende overlevingscurve staan ​​in het Supplement.

We analyseerden ook het effect van vitamine C door kwantielregressie als het kwantielbehandelingseffect (QTE) (). In deze benadering wordt de verdeling van de symptoomduur in de gebruikelijke zorggroep op de horizontale as als percentielen ingesteld en wordt het verschil tussen de gebruikelijke zorg en vitamine C groepen weergegeven als de QTE op de verticale as (Figure 1). De doorlopende zwarte lijn geeft de QTE van vitamine C-toediening aan. Op het 60e percentielniveau was de duur bijvoorbeeld 9 dagen in de groep voor gebruikelijke zorg en 6 dagen in de vitamine C groep, wat overeenkomt met een QTE van -3 dagen (95% BI -4,6 tot -3 dagen; P < 0,001). De rode stippellijn geeft het nul-effect aan en de blauwe stippellijn geeft het − 1,2 dag-daggemiddelde effect aan.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is fimmu-12-674681-g001.jpg

Figure 1

The quantile treatment effect (QTE) of 8 g/day of vitamin C on the duration of symptoms in outpatient cases of SARS-CoV-2 infection. The horizontal axis shows the distribution of the duration by percentiles. The black stepped line indicates the QTE of vitamin C. The horizontal red dotted line indicates the null effect. The blue dashed line shows the 1.2-day mean effect of vitamin C. The red vertical bar at the 60th percentile indicates the 95% CI (-4.61 to -3 days; t = 7.3 P = 10-10), calculated with the fit.crq procedure of the R-statistical software (). The red numbers at the bottom indicate the lowest percentile level for the odd number of days of duration of SARS-CoV-2 infection in the usual care arm. For example, 9-10 day infections cover the percentile range from 58th to 76th, which corresponds to 9 patients, as the total number of usual care patients was 50. The QTE curve is stopped at the 88th percentile since 6 patients in the usual care group were censored, i.e., did not recover by the end of the follow-up. See extracted data in Table S1 , and our calculations and the redrawn recovery curve in the Supplementary File .

De QTE van vitamine C is heterogeen over de distributie. In het bereik van 0 tot 29 percentiel is er nog geen indicatie van een verschil tussen de groepen met een gemiddelde duur van 2,9 dagen in de vitamine C groep en 2,7 dagen in de gebruikelijke zorg groep. Echter in het 30e tot 59e percentielbereik was de gemiddelde duur in de vitamine C-groep 1,6 dagen (26%) korter (4,6 versus 6,2 dagen), en in het 60e tot 88e percentielbereik was de gemiddelde duur in de vitamine C groep 4,0 dagen ( 34%) korter (7,6 vs 11,6 dagen), zie Table S2 in het Supplement

Het totale gemiddelde effect van 1,2 dagen (18%) kan dus een aanzienlijke onderschatting zijn van het potentiële effect van vitamine C op langere gevallen (patiënten) besmet met een SARS-CoV-2-infectie, die bijzonder zorgwekkend zijn (). In sommige eerdere onderzoeken () is ook aangetoond dat vitamine C een groter effect heeft op ernstiger zieke patiënten.

Het volledige studierapport met nog meer details en uitleg over de heranalyse is gratis te lezen of te downloaden. Klik daarvoor op de titel:

Associated Data

Supplementary Materials

Introduction

Interest in the potential effects of vitamin C for respiratory virus infections traces back to the 1940s (). Numerous effects of vitamin C on the immune system have been demonstrated, which provide the rationale to investigate its effect on infections (). The most comprehensive summary of the placebo-controlled trials on vitamin C and respiratory virus infections is the Cochrane review on vitamin C and the common cold ().

The Cochrane review identified 31 comparisons that examined the effect of regular vitamin C supplementation of at least 0.2 g/day on 9745 episodes of respiratory virus infections occurring during the supplementation period. In adults the duration of colds was reduced by 7.7% (95% CI 3.7% to 11.8%, P = 0.00018) and in children by 14.2% (95% CI 7.3% to 21.1%, P = 0.000053) [2; Analysis 2.1]. These findings indicate that vitamin C has physiological effects, though the review did not demonstrate treatment effects on virus infections that had already started ().

Based on two trials that compared two different vitamin C doses in separate trial arms (), a dose-response relationship for the effect of vitamin C was indicated, with a prediction that doses of 6-8 g/day may shorten viral upper respiratory infections by some 20% ().

Given the previous research on vitamin C, we read with great interest the report on the COVID A to Z Randomized Clinical Trial (COVID A to Z trial) which investigated the effects of 8 g/day vitamin C on the recovery from outpatient SARS-CoV-2 infection (). However, we unfortunately found several methodological shortcomings in the trial. Here we describe our major concerns and statistical reanalysis of the findings. In addition to the usual care and the vitamin C arms, the trial included zinc, and zinc with vitamin C arms. These two arms are not considered in this commentary, however, major problems in the zinc intervention are described in the Supplement .

Methodological Concerns With the COVID A to Z Trial

The COVID A to Z trial was “stopped early for futility” after recruitment of only 214 patients. The intention had been to recruit 520 patients (). Stopping early seems unjustified.

The COVID A to Z trial authors described the rationalization for the sample size calculation as follows: “We assumed that the usual care group would achieve a 50% reduction in symptom severity in a mean (SD) of 6 (3) days and that at least 1 of the other 3 study groups would achieve a 50% reduction in a mean (SD) of 5 (3) days” (). This indicates that the authors assumed a 1.0-day difference in time to a 50% reduction in symptom severity between the usual care arm and one of the intervention arms. This also indicates that a 1.0-day reduction was considered to be clinically important, otherwise sample size calculations would not have been based on this assumption.

The trial results were reported as follows: “Patients who received usual care without supplementation achieved a 50% reduction in symptoms in a mean (SD) of 6.7 (4.4) days compared with a mean (SD) of 5.5 (3.7) days for patients receiving ascorbic acid, a mean (SD) of 5.9 (4.9) days for patients receiving zinc gluconate, and a mean (SD) of 5.5 (3.4) days for patients receiving both ascorbic acid and zinc gluconate supplementation” ().

Thus, time to a 50% reduction in symptom duration was 1.2 days shorter in the vitamin C arm than the usual care arm. Given that the observed vitamin C effect was 20% greater than the expected effect (1.2 vs. 1.0), it is illogical to have stopped the trial early because of “futility” (). The authors do not explain this paradox: on the one hand, they considered that a 1.0-day reduction in symptom duration is a clinically important difference, yet on the other hand, the observed 1.2-day reduction was futile and justified early termination.

Discussion

There is strong evidence that vitamin C can shorten the duration of respiratory virus infections (). There are many different respiratory viruses, and their distribution varies over time and place. The respiratory viruses covered in many trials of vitamin C are non-specific and so it is unlikely that the benefits of vitamin C are constrained to a particular respiratory virus or virus group. Thus, it seems likely that vitamin C may also have an effect on the SARS-CoV-2 coronavirus ().

The COVID A to Z trial is important as it focused specifically on SARS-CoV-2 coronavirus patients and examined a high dose of vitamin C which was previously predicted to reduce the duration of respiratory virus infections by about 20% (). Unfortunately, there are several limitations in the trial methods and the trial was terminated early, even though the observed benefit from vitamin C was greater than assumed in the sample size calculations.

Regrettably, another recent trial on vitamin C published in JAMA also contained analysis errors (), and another two recent reviews on vitamin C and respiratory infections were misleading ().

Our reanalysis of the COVID A to Z Trial results indicates that there is a statistically significant difference in the recovery rate between the vitamin C and usual care arms (P = 0.025), and the analysis of the quantile treatment effect indicates that there may be around 30% reduction in symptom duration in patients with the longest symptoms. These findings indicate a need for methodologically sound trials with larger numbers of patients to investigate the treatment effects of vitamin C against SARS-CoV-2.

Author Contributions

HH originated the study, carried out the statistical analyses, and wrote the draft. AC and EC participated in the revision of the manuscript. All authors contributed to the article and approved the submitted version.

Conflict of Interest

The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Supplementary Material

The Supplementary Material for this article can be found online at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.674681/full#supplementary-material

References

1. Markwell NW. Vitamin C in the Prevention of ColdsMed J Aust (1947) 2:777–8.  10.5694/j.1326-5377.1947.tb74386.x [PubMed] [CrossRef[]
2. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for Preventing and Treating the Common ColdCochrane Database Syst Rev (2013) 31:CD000980.  10.1002/14651858.CD000980.pub4 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
3. Hemilä H. Vitamin C and InfectionsNutrients (2017) 9:339.  10.3390/nu9040339 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
4. Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune FunctionNutrients (2017) 9:1211.  10.3390/nu9111211 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
5. Anderson TW, Suranyi G, Beaton GH. The Effect on Winter Illness of Large Doses of Vitamin CCan Med Assoc J (1974) 111:31–6. [PMC free article] [PubMed[]
6. Karlowski TR, Chalmers TC, Frenkel LD, Kapikian AZ, Lewis TL, Lynch JM. Ascorbic Acid for the Common Cold: A Prophylactic and Therapeutic TrialJAMA (1975) 231:1038–42.  10.1001/jama.1975.03240220018013 [PubMed] [CrossRef[]
7. Hemilä H. Vitamin C Supplementation and Common Cold Symptoms: Factors Affecting the Magnitude of the BenefitMed Hypotheses (1999) 52:171–8.  10.1054/mehy.1997.0639 [PubMed] [CrossRef[]
8. Hemilä H, Vitamin C. The Placebo Effect, and the Common Cold: A Case Study of How Preconceptions Influence the Analysis of Results [Comments in (1996) 49:1085-87]J Clin Epidemiol (1996) 49:1079–84.  10.1016/0895-4356(96)00189-8 [PubMed] [CrossRef[]
9. Thomas S, Patel D, Bittel B, Wolski K, Wang Q, Kumar A, et al. . Effect of High-Dose Zinc and Ascorbic Acid Supplementation vs Usual Care on Symptom Length and Reduction Among Ambulatory Patients With SARS-CoV-2 Infection: The COVID A to Z Randomized Clinical TrialJAMA Netw Open (2021) 4:e210369.  10.1001/jamanetworkopen.2021.0369 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
10. Padayatty SJ, Sun H, Wang Y, Riordan HD, Hewitt SM, Katz A, et al. . Vitamin C Pharmacokinetics: Implications for Oral and Intravenous UseAnn Intern Med (2004) 140:533–7.  10.7326/0003-4819-140-7-200404060-00010 [PubMed] [CrossRef[]
11. Carr AC, Rowe S. The Emerging Role of Vitamin C in the Prevention and Treatment of COVID-19Nutrients (2020) 12:3286.  10.3390/nu12113286 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
12. Amrhein V, Greenland S, McShane B. Scientists Rise Up Against Statistical SignificanceNature (2019) 567:305–7.  10.1038/d41586-019-00857-9 [PubMed] [CrossRef[]
13. Schmidt M, Rothman KJ. Mistaken Inference Caused by Reliance on and Misinterpretation of a Significance TestInt J Cardiol (2014) 177:1089–90.  10.1016/j.ijcard.2014.09.205 [PubMed] [CrossRef[]
14. Hemilä H. Duration of the Common Cold and Similar Continuous Outcomes Should be Analyzed on the Relative Scale: A Case Study of Two Zinc Lozenge TrialsBMC Med Res Methodol (2017) 17:82.  10.1186/s12874-017-0356-y [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
15. Koenker R. Quantile Treatment Effects. In: Quantile Regression. Cambridge: Cambridge University Press; (2005). p. 26–32. []
16. Koenker R. Quantreg: Quantile Regression. R Package Version 5.67 (2020). Available at: https://CRAN.R-project.org/package=quantreg.
17. Hong HG, Christiani DC, Li Y. Quantile Regression for Survival Data in Modern Cancer Research: Expanding Statistical Tools for Precision MedicinePrecis Clin Med (2019) 2:90–9.  10.1093/pcmedi/pbz007 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
18. Carfì A, Bernabei R, Landi F. Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19JAMA (2020) 324:603–5.  10.1001/jama.2020.12603 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
19. Davis HE, Assaf S, Lisa McCorkell L, Wei H, Low RJ, Re’em Y, et al. . Characterizing Long COVID in an International Cohort: 7 Months of Symptoms and Their ImpactMedRxiv (2020). []
20. Hemilä H. Vitamin C may Alleviate Exercise-Induced Bronchoconstriction: A Meta-AnalysisBMJ Open (2013) 3:e002416.  10.1136/bmjopen-2012-002416 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
21. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C May Reduce the Duration of Mechanical Ventilation in Critically Ill Patients: A Meta-Regression AnalysisJ Intensive Care (2020) 8:15.  10.1186/s40560-020-0432-y [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
22. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C Can Shorten the Length of Stay in the ICU: A Meta-QnalysisNutrients (2019) 11:708.  10.3390/nu11040708 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
23. Zhang J, Rao X, Li Y, Zhu Y, Liu F, Guo G, et al. . Pilot Trial of High-Dose Vitamin C in Critically Ill COVID-19 PatientsAnn Intensive Care (2021) 11:5.  10.1186/s13613-020-00792-3 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
24. Hemilä H, de Man AME. Vitamin C and COVID-19Front Med (2021) 7:559811.  10.3389/fmed.2020.559811 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
25. Hemilä H, Chalker E. Reanalysis of the Effect of Vitamin C on Mortality in the CITRIS-ALI Trial: Important Findings Dismissed in the Trial ReportFront Med (Lausanne) (2020) 7:590853.  10.3389/fmed.2020.590853 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
26. Hemilä H, Chalker E. Commentary: Vitamin C Supplementation for Prevention and Treatment of PneumoniaFront Med (Lausanne) (2021) 7:595988.  10.3389/fmed.2020.595988 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
27. Hemilä H and Chalker E. Commentary: The Long History of Vitamin C: From Prevention of the Common Cold to Potential Aid in the Treatment of COVID-19Front Immunol (2021) 12:659001.  10.3389/fimmu.2021.659001 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]

Articles from Frontiers in Immunology are provided here courtesy of Frontiers Media SA
Plaats een reactie ...

Reageer op "Vitamine C bevordert het herstel van patienten met het coronavirus - Covid-19 met 50 tot 70% en voorkomt ernstiger ziekte met 20 tot 30 procent blijkt uit nieuwe analyse van de COVID A to Z studie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Intraveneus hoge dosis vitamine >> Intraveneuze hoge dosis vitamine >> Vitamine C bevordert het herstel >> Hoge doses vitamine C of zink >> Vitamine C gegeven aan patienten >> Infusen met (hoge dosis) vitamine >> Vitamine-C infusen met hoge >>