15 maart 2023: Bron: The Gazette of medical Science. 

De combinatie van een hoge dosis vitamine C gevolgd door een intraveneuze geozoneerde zoutoplossing blijkt een veilige en effectieve behandeling te zijn om de symptomen te verlichten, morbiditeit te verminderen en het beloop van het coronavirus - COVID-19 te verkorten bij ernstig zieke patiënten die in eerste instantie verbleven buiten het ziekenhuis en zich uiteindelijk toch meldden in de polikliniek. Dat blijkt uit de resultaten van een nog steeds lopende studie in de polikliniek van het Gulf Breeze ziekenhuis in Florida, Amerika.

In de polikliniek van het ziekenhuis werden bij patiënten besmet met het coronavirus - Covid-19 vroege behandelingsstrategieën gebruikt (vitamine D, zink, vitamine B12), maar ook een hoge dosis vitamine C gevolgd door een intraveneus toegediende geozoneerde zoutoplossing. Zij behandelden tot nu toe 479 ernstig zieke patiënten met COVID-19 - coronavirus. Deze mensen liepen een hoog risico en de meesten hadden meerdere comorbiditeiten en velen hadden een ziekenhuisopname om wat voor reden dan ook geweigerd voordat ze zich in de polikliniek van het Gulf Breeze ziekenhuis meldden. Maar toen waren de meesten dus al heel ernstig ziek.

De eerste golf (229 patiënten) werd behandeld tussen maart 2020 en mei 2021. De tweede golf (252 patiënten) was tijdens de uitbraak van overwegend Delta- en Lambda-varianten in Florida.

  • Tijdens de eerste golf hadden 38 patiënten meerdere behandelingen nodig, 16 hadden klinisch of radiologisch bewijs van een door covid veroorzaakte longontsteking, 5 patiënten moesten worden opgenomen in het ziekenhuis en 3 stierven na een langdurig ziekenhuisverblijf.
  • De tweede golf was ernstiger met 66 patiënten met longontsteking waarvan 59 meerdere behandelingen nodig hadden, 6 patiënten waren opgenomen in het ziekenhuis en 4 stierven.
  • In beide golven was de gemiddelde duur van de symptomen voordat ze worden behandeld een week. De meeste patiënten meldden binnen 24-48 uur verbetering of verdwijning van de symptomen. Er waren geen ernstige complicaties gerelateerd aan de behandeling.

Conclusie van de onderzoekers in een beeld uit de PDF:
Het volledige studierapport is gratis in te zien in een PDF. Klik op de titel voor dat studierapport:

Intravenous high dose vitamin C and ozonated saline effective treatment for Covid -19: The Evolution of Local Standard of Care

The K. E. Thorp , James A. Thorp , Elise M. Thorp , Margery M. Evolution of Local Standard of Care ,
Paul R. Walker Thorp 1 4 2* 3 5 Deborah Viglione , James A Thorp 1* Sparrow Health System,2Lansing, MI. MD. Department of Radiology, 1 MD. Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Maternal Fetal 2

DOI https://www.doi.org/10.46766/thegms
Medicine, Sisters Integrative of St. Mary’s Health System, St. Louis, ¹MD, Physician, and Internal Medicine, LivingMO. Waters BS, FNTP. Williamston, Regenerative Medicine MI. Center, Gulf Breeze, Florida 3 JD MACP. Law Firm of Margery M. Thorp, PLLC, Gulf Breeze, FL. 4 ²Department 5BSME, MSEE of Obstetrics and Gynecology, Division of Maternal Fetal Medicine, Sisters of St. Mary’s Health System, St. Louis, MO

Submitted: 31 August 2022 Approved: 15 January 2023 Approved: XXXXXXXXXX Published:XXXXXXXXXX 16 January 2023 Published:

Address for correspondence: Deborah Viglione, MD, 103 James A. Thorp, Obstetrics and Gynecology, Nightingale Lane, Department Gulf Breeze, Flof32561 Division of Maternal Fetal Medicine, Sisters of St. Mary’s Health System, St. Louis, MO

ABSTRACT

Introduction:

An effective protocol for COVID-19 treatment was started at an internal medicine clinic in Gulf Breeze, FL and began with a local group of physicians using best practices from review of all the literature including the Sars CoV-1 at the turn of this century. There are limited studies on the early outpatient treatment of COVID-19 using intravenous-ozonated saline. The purpose of this report is to describe our experience.

Methods:

This is both a qualitative and quantitative perspective analysis and includes a retrospective observational study which was employed from the end of 2019 and progressing forward with the incoming new data.

Results:

Using a combination of early treatment strategies including high-dose vitamin C followed by intravenous ozonated-saline, we treated 479 extremely ill COVID-19 outpatients. The population was high risk with most having multiple co-morbidities and many refusing hospitalizations before they presented to us. The first wave (229 patients) was treated between March 2020 through May 2021. The second wave (252 patients) was during the outbreak of predominantly Delta and Lambda variants in Florida.

During the first wave, 38 patients required multiple treatments, 16 had clinical or radiological evidence of covid pneumonitis, 5 required hospitalization, and 3 died after a prolonged hospital stay. The variant wave was more severe with 66 presenting with pneumonia of which 59 required multiple treatments, 6 were hospitalized, and 4 died. In both waves, the average duration of symptoms before receiving treatment was one week. Most patients reported improvement or resolution of symptoms within 24-48 hours of treatment. There were no serious complications related to treatment.

Conclusions:

The combination of high dose Vitamin C followed by intravenous ozonated-saline proved to be a safe and effective treatment to relieve the symptoms, lessen morbidity, and shorten the course of COVID-19 in very high acuity outpatients within a high-risk population.

Copyright: ©© 2023 Deborah James A.A.Thorp. This Copyright: 2022 K. E. Viglione, Thorp, James Thorp, Elise M. is an Open AccessM. article distributed the Creative Thorp, Margery Thorp, Paul R.under Walker.

This is an Open Commonsarticle Attribution License, which unrestricted use, Access distributed under permits the Creative Commons distribution, and reproduction medium,unrestricted provided the use, Attribution License, whichin any permits original work and is properly cited. in any medium, provided the distribution, reproduction original work is properly cited.
Plaats een reactie ...

Reageer op "Intraveneuze hoge dosis vitamine C en geozoniseerde zoutoplossing via IV plus zink plus vitamine B12 blijkt effectieve behandeling voor ernstig zieke patienten met het coronavirus - Covid -19 en voorkomt meer sterfte dan standaard beste zorg."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Intraveneus hoge dosis vitamine >> Intraveneuze hoge dosis vitamine >> Vitamine C bevordert het herstel >> Hoge doses vitamine C of zink >> Vitamine C gegeven aan patienten >> Infusen met (hoge dosis) vitamine >> Vitamine-C infusen met hoge >>