Citaat uit het antwoord van patiëntenservice van het AZU d.d. 22 januari 1997 n.a.v. mijn klacht: Op 21 november heeft er een oncologie-bespreking plaatsgevonden. Er is u voorgesteld een radicale klier-dissectie te ondergaan. Bij deze operatie wordt de zenuw doorgesneden. Er is u uitgelegd dat ook wanneer de zenuw niet wordt beschadigd er een kans bestaat op verlamming. Er zijn namelijk patiënten waar de zenuw niet is doorgesneden, waar wel een verlamming is opgetreden. De KNO-artsen kunnen niet garanderen dat bij een radicale hals-klierdissectie zonder zenuwopoffering geen verlamming van uw schouder optreedt. Desondanks heeft de radicale hals-klierdissectie de voorkeur. U heeft geschreven dat u wederom contact heeft gezocht, omdat u niet het risico van een verlamming van uw schouder wilde nemen. Deze vraag is opnieuw voorgelegd aan het multi-disciplinaire team en wederom is toen een radicale-halsklierdissectie als enige optie aangewezen.

U liet mij weten dat er bij u begin januari kanker was geconstateerd. Er werd een palliatieve behandeling voorgesteld. De tumor was niet operabel. Inmiddels hebben de combinatie chemo- en radiotherapie plus een positieve levenshouding en het Moermandieet er toe geleid dat de tumor in uw mond weg is. Er zijn nog wel kankercellen in uw lymfeklieren aanwezig, maar dan in verminderde mate. De KNO-arts heeft een radicale halsklier dissectie voorgesteld, waarbij alle halsklieren verwijderd worden en de zenuw naar de schouder mogelijk zou worden beschadigd.

En tot besluit: ik laat u weten dat uw klacht is geregistreerd. De Raad van Bestuur, het management van de divisie en Klachtencommissie nemen kennis van uw geanonimiseerde klacht via onze kwartaalrapportage.

Daarna heb ik nog, telefonisch, een gesprek gehad met het hoofd van de polikliniek en hebben we een aantal zaken doorgesproken. Dit gesprek vond plaats door bemiddeling van de arts in de Daniël den Hoed, die een goed collega was van dit hoofd. Van de Professor en de betreffende arts-assistent uit het AZU heb ik nooit meer iets vernomenPlaats een reactie ...

Reageer op "Citaat patiëntenservice AZU"


Gerelateerde artikelen