11 december 2015: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/chemo-voor-borstkanker-met-type-luminal-a-hormoongevoelig-met-er-en-pr-pos-en-her2-neg-is-zinloos-en-geeft-geen-enkel-verschil-in-10-jaars-overleving-in-vergelijking-met-geen-chemo-biij-vrouwen-in-leeftijd-voor-de-overgang.html 

en dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/resaic-een-vorm-van-arteriele-chemo-embolisatie-bij-borstkanker-geeft-uitstekende-resultaten-zonder-bijwerkingen-fase-i-studie-met-22-patienten-bevestigt-goede-resultaten.html

22 mei 2012: de meest recente studie die ik kan vinden over langjarige effecten van radiotherapie - bestraling na operatieve verwijdering van primaire borsttumoren is deze studie uit 2011: klik hier voor volledige studie rapport dat gratis is in te zien Long-term outcomes of invasive ipsilateral breast tumor recurrences after lumpectomy in NSABP B-17 and B-24 randomized clinical trials for DCIS. 

Samenvatting uit de twee grote gerandomiseerde studies:

CONTEXT AND CAVEATS

Prior knowledge

Lumpectomy performed to treat ductal carcinoma in situ (DCIS) is associated with the risk of ipsilateral breast tumor recurrence (IBTR), particularly with invasive IBTR (I-IBTR).

Study design

Two prospective randomized trials by the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) compared the risk of IBTR in patients with localized DCIS who were treated by lumpectomy only (LO) or lumpectomy followed by radiation therapy (LRT) in the B-17 trial, and with 5 years of placebo (LRT + placebo) or tamoxifen (LRT + TAM) added to LRT in the B-24 trial. The long-term findings of these trials showing the most risk reduction in LRT + TAM group are published. In the current update of the B-17 and B-24 trials, the 15-year cumulative incidence of the primary failure event I-IBTR and its impact on survival have been investigated in LO, LRT, LRT + placebo, and LRT + TAM groups, along with recurrence of DCIS and other failure events.

Contribution

Results showed that after 15 years I-IBTR developed in 19.4% of patients who received LO for treatment of DCIS compared with 8.5% of patients who received LRT + TAM. I-IBTR was associated with an increase in mortality risk, but recurrence of DCIS was not. Overall mortality was low in patients who underwent lumpectomy.

Implications

Although I-IBTR increases the risk of breast cancer–related death, adjuvant therapies like radiation and tamoxifen remain highly effective in treatment of DCIS after lumpectomy.

Limitations

The trials were designed over 20 years ago when breast imaging technologies were inferior. There was no evaluation of hormone receptor and HER2 status in these trials, as their role in DCIS was not known.

Onderaan het artikel hebben we het abstract toegevoegd aan onderstaande informatie uit 2005:

19 oktober 2005: Bron: American Society for Therapeutic Radiology and Oncology 47th Annual Meeting October 16 - 20, 2005, Denver, Colorado

Bestraling plus hormoontherapie na operatie van borstkanker T1 en T2 geeft 99% vijf jaars overleving. Chemo lijkt onnodig als nabehandeling van borstkanker stadium T1 en T2

Voor vrouwen met borstkanker stadium I - T1 en T2 dus zonder aanwijsbare uitzaaiïngen, zijn aanvullende chemokuren (Aromaseremmers worden ze hier genoemd, klinkt niet zo dramatisch als chemokuren waarschijnlijk) onnodig als zij een borstbesparende operatie hebben gehad met een nabehandeling van bestraling en verwijdering van de direct in de nabijheid gelegen lymfklieren en daarna 5 jaar Tamoxifen gebruiken (of waarschijnlijk andere hormoontherapie als Femara of Arimidex of Exemestane etc.).

Een studie met 471 vrouwen, welke deze week wordt gepubliceerd op de American Society for Therapeutic Radiology and Oncology 47th Annual Meeting in Colorado, toonde aan dat slechts 2,5% van de vrouwen die al vijf jaar kankervrij waren alsnog een recidief kregen. De groep van 471 vrouwen hadden allemaal een operatie achter de rug, borstbesparend maar wel de lymfklieren verwijderd in de nabijheid van de aangetaste borst. Daarna zijn ze bestraald en kregen als nabehandeling Tamoxifen voor vijf jaar. 150 patiënten van deze groep vrouwen kreeg alsnog chemokuren ernaast. Van de totale groep vrouwen die na vijf jaar klinisch kankervrij was, kreeg slechts 2,5% alsnog een recidief binnen tien jaar. Jammer dat er niet bij staat of er ook nog een verschil was tussen de vrouwen die wel of geen chemo kregen. Wel merkt dr. Freedman , de onderzoeksleider, op dat pas als er een profijt van 3% wordt verwacht van chemo deze zin heeft om te geven. In deze studiegroep was het profijt van chemo minder dan 1% aldus Freedman. Alleen vrouwen met een hormoongevoelige soort van borstkanker in de leeftijd voor de overgang, dus zeg jonger dan 45 jaar, en met vier of meer lymfklieruitzaaiïngen bij de diagnose zouden in aanmerking komen voor aanvullend chemo als nabehandeling om een recidief te voorkomen, naast de operatie en de bestraling.

Pikant is dat tijdens hetzelfde congres uit een andere studie wordt aangetoond dat zelfs bestraling na operatie en lymfklierverwijdering bij vrouwen met geen uitzaaiïngen bestraling geen betere vijfjaars overleving laat zien. Hoewel de kop van de studie aangeeft en suggereert dat bestraling de juiste manier van behandelen is naast operatie van niet uitgezaaide borstkanker: bestraling bij operatief verwijderde borstkanker zorgt voor 99% effectiviteit

In deze studie ondergingen 875 vrouwen een borstbesparende operatie voor hun borstkanker stadium T1 en T2. 826 van deze vrouwen kwamen in aanmerking voor de studieanalyse. Na de operatie werden alle 826 vrouwen gerandomiseerd verdeeld over twee groepen. De eerste groep, 410 in aantal, kreeg operatie en een boost met extra bestraling in het tumorgebied. De tweede groep kreeg geen bestraling. Alle vrouwen kregen hormoontherapie met ofwel Tamoxifen of Arimidex - Anastrozole. Van de 14 vrouwen die in de eerste vijf jaar een recidief kregen er 13 geen bestraling en 1 had wel bestraling gekregen. Dit betekent een 99.4% lokale ziektevrije overleving van vijf jaar onder de vrouwen die wel bestraling kregen en een 95.5% lokale ziektevrije overleving onder de vrouwen die geen bestraling kregen (P = .0010). Er worden in deze publicaties die wij vonden geen cijfers gegeven over de optredende bijwerkingen dus weten we niet of de kwaliteit van leven ook verschilde tussen beide groepen. Een totaal van zes vrouwen in de bestralingsgroep kregen opnieuw kanker — een met lokaal recidief en vijf met uitzaaiïngen op afstand . 16 vrouwen die geen bestraling hadden gehad kregen opnieuw kanker — 13 kregen een lokaal recidief en vier ontwikkelden uitzaaiïngen op afstand. Het verschil was statistisch significant (P = .0267) Echter in zijn totaliteit was er geen significant verschil in uiteindelijke overleving en uitzaaiïngen op afstand tussen beide groepen. Wel is er een significant verschil in optreden van lokaal recidief maar op de uiteindelijke overleving en uitzaaiingen op afstand was dus geen verschil op te merken na vijf jaar. De onderzoekers denken wel dat op langere termijn het effect van bestraling iets groter zal zijn. Zij praten dan over 1% verschil per jaar. Wat zij niet erbij opmerken, maar wel ook onder onze borstkanker artikelen staan gepubliceerd is dat andere studies hebben aangetooond dat bestraling van het borstgebied en longgebied sowieso de kwaliteit van leven aantast door chronische beschadigingen en het risico op andere vormen van kanker beduidend vergroot. Onder bestraling en voeding kunt u lezen wat en welke gezonde voeding en extra suppletie u kan helpen de bijwerkingen van bestraling te verkleinen. Hier achtereenvolgens twee artikelen uit Medscape over beide besproken studies.We zullen nog proberen de abstracten of beter de volledige studieverslagen te pakken te krijgen maar dat zal pas na het congres zijn denken wij.

Lumpectomy, Radiation and Tamoxifen Sufficient for Most Breast Cancer Patients

By Martha Kerr

NEW YORK (Reuters Health) Oct 17 - The addition of an aromatase inhibitor is unnecessary after lumpectomy, radiation and 5 years of tamoxifen for the vast majority of women with breast cancer, researchers reported at the annual meeting of the American Society for Therapeutic Radiation and Oncology (ASTRO), which is being held this week in Denver. Principal investigator Dr. Gary Freedman, of Fox Chase Cancer Center in Philadelphia, presented results of a study of 471 women diagnosed with invasive breast cancer (stage T1-T2). All women received breast-conserving surgery, axillary lymph node removal, radiation and 5 years of tamoxifen. One hundred fifty two women also received chemotherapy. Dr. Freedman and colleagues analyzed the study group to determine which women benefitted from the addition of chemotherapy. They found that women who were event-free 5 years after surgery, radiation and tamoxifen had a 10-year local-regional recurrence rate of 2.5%. "In clinical practice, a benefit level of greater than 3% is commonly used to select patients for adjuvant chemotherapy," Dr. Freedman told Reuters Health. "Assuming a 40% reduction of risk of breast cancer recurrence by the addition of an aromatase inhibitor to 5 years of tamoxifen therapy, the absolute benefit would occur in 1% of patients." Women who would benefit from adjuvant chemotherapy are those who are premenopausal, who had 4 or more positive axillary nodes at surgery or those with other significant comorbidities, Dr. Freedman reported. "For women who are over 60, the overwhelming number of deaths are due to non-breast cancer causes, further minimizing the benefits of chemotherapy," Dr. Freedman noted.

Radiation Benefits Nearly All Lumpectomy Patients
Charlene Laino

Oct. 18, 2005 (Denver) — Nearly all breast cancer patients undergoing lumpectomy will benefit from receiving a course of radiation therapy after surgery, researchers report. "Even in the subgroup of women with favorable, early-stage breast cancer, whole breast radiation therapy should be the standard of care," said Richard Poetter, MD, professor of radiation oncology at the University of Vienna in Austria, and lead investigator of the Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group 8A trial. The study, presented here at the 47th annual meeting of the American Society for Therapeutic Radiation and Oncology (ASTRO), enrolled 875 women who underwent breast-conserving surgery for stage T1 or T2 breast cancer; 826 were included in the intention-to-treat analysis. After surgery, 410 of the women were randomized to receive whole breast radiation therapy with a boost to the tumor bed. All women also received hormone therapy with either tamoxifen or anastrozole. Of the 14 women who suffered relapses during the next five years, 13 occurred among the women who did not receive radiation, Dr. Poetter reported. This corresponds to a 99.4% local relapse-free survival rate among the women who received radiation, and a 95.5% local relapse-free survival rate among women who did not receive radiation at five years (P = .0010). A total of six subsequent cancers occurred in the radiation group — one local relapse and five distant metastases. Sixteen women who did not receive radiation had subsequent cancer — 13 had local relapses and four developed distant metastases. The difference between those figures also reached statistical significance at the P = .0267 level, he said. However, there was no significant difference in overall survival or distant metastases rates among the two groups. The women in the study had favorable risk factors: They were postmenopausal, their cancer was hormone-receptor positive, the tumors were graded T1 or T2 and were less than three centimeters in size, and there was no lymph node involvement. Theodore Lawrence, MD, chairman of the department of radiation oncology at the University of Michigan School of Medicine in Ann Arbor and chairman of the board of ASTRO, said that he would expect the difference in relapse-free survival rates to get larger over time. "We'd expect the separation [between the groups] to grow by about 1% a year, meaning that the benefits of radiation would be substantial as time goes by," he told Medscape. Dr. Poetter said the researchers plan to follow the women in the study for at least 10 years. ASTRO 47th Annual Meeting: Abstract 3. Presented Oct. 17, 2005.

Reviewed by Gary D. Vogin, MD

Long-term outcomes of invasive ipsilateral breast tumor recurrences after lumpectomy in NSABP B-17 and B-24 randomized clinical trials for DCIS

J Natl Cancer Inst. 2011 March 16; 103(6): 478–488.
Published online 2011 March 11. doi:  10.1093/jnci/djr027
PMCID: PMC3107729

Long-Term Outcomes of Invasive Ipsilateral Breast Tumor Recurrences After Lumpectomy in NSABP B-17 and B-24 Randomized Clinical Trials for DCIS

Abstract

Background

Ipsilateral breast tumor recurrence (IBTR) is the most common failure event after lumpectomy for ductal carcinoma in situ (DCIS). We evaluated invasive IBTR (I-IBTR) and its influence on survival among participants in two National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) randomized trials for DCIS.

Methods

In the NSABP B-17 trial (accrual period: October 1, 1985, to December 31, 1990), patients with localized DCIS were randomly assigned to the lumpectomy only (LO, n = 403) group or to the lumpectomy followed by radiotherapy (LRT, n = 410) group. In the NSABP B-24 double-blinded, placebo-controlled trial (accrual period: May 9, 1991, to April 13, 1994), all accrued patients were randomly assigned to LRT+ placebo, (n=900) or LRT + tamoxifen (LRT + TAM, n = 899). Endpoints included I-IBTR, DCIS-IBTR, contralateral breast cancers (CBC), overall and breast cancer–specific survival, and survival after I-IBTR. Median follow-up was 207 months for the B-17 trial (N = 813 patients) and 163 months for the B-24 trial (N = 1799 patients).

Results

Of 490 IBTR events, 263 (53.7%) were invasive. Radiation reduced I-IBTR by 52% in the LRT group compared with LO (B-17, hazard ratio of risk of I-IBTR = 0.48, 95% confidence interval = 0.33 to 0.69, P < .001). LRT + TAM reduced I-IBTR by 32% compared with LRT + placebo (B-24, HR of risk of I-IBTR = 0.68, 95% CI = 0.49 to 0.95, P = .025). The 15-year cumulative incidence of I-IBTR was 19.4% for LO, 8.9% for LRT (B-17), 10.0% for LRT + placebo (B-24), and 8.5% for LRT + TAM. The 15-year cumulative incidence of all contralateral breast cancers was 10.3% for LO, 10.2% for LRT (B-17), 10.8% for LRT + placebo (B-24), and 7.3% for LRT + TAM. I-IBTR was associated with increased mortality risk (HR of death = 1.75, 95% CI = 1.45 to 2.96, P < .001), whereas recurrence of DCIS was not. Twenty-two of 39 deaths after I-IBTR were attributed to breast cancer. Among all patients (with or without I-IBTR), the 15-year cumulative incidence of breast cancer death was 3.1% for LO, 4.7% for LRT (B-17), 2.7% for LRT + placebo (B-24), and 2.3% for LRT + TAM.

Conclusions

Although I-IBTR increased the risk for breast cancer–related death, radiation therapy and tamoxifen reduced I-IBTR, and long-term prognosis remained excellent after breast-conserving surgery for DCIS.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo onnodig naast operatie en bestraling en Tamoxifen of andere hormoonkuur blijkt uit langjarige studie. Slechts 2,5% kreeg binnen tien jaar een recidief na vijf jaar klinisch kankervrij te zijn geweest."


Gerelateerde artikelen