Raadpleeg ook de literatuurlijst niet-toxische midddelen en behandelingen specifiek bij darmkanker van arts-bioloog drs Engelbert Valstar

29 mei 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wachttijd-van-9-minuten-bij-een-screeningcolonoscopie-vermindert-significant-het-missen-van-goedaardige-en-kwaadaardige-poliepen-en-verbetert-de-ontdekking-van-kwaadaardige-poliepen.html

25 oktober 2022: Bron: NEJM October 9, 2022

Uit een grote internationale gerandomiseerde studie (NORDICC = Scandinavische landen, Nederland en Polen) waaraan ook het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam deelnam kwam naar voren dat het maken van een coloscopie om darmkanker op te sporen zoals dus gebeurt bij het bevolkingsonderzoek darmkanker er minder voordeel bleek door de coloscopie dan verwacht.
Volgens de auteurs van de studie was er 'slechts' 18 procent verschil in het constateren van darmkanker tussen een coloscopie en gebruikelijke beste zorg, waar 25 procent was verwacht. Ook de kans om te overlijden aan darmkanker was er weinig tot geen verschil aldus de auteurs. 
Echter wie de resultaten nauwkeuriger bekijkt ziet dat het verschil in risico op de diagnose darmkanker en overlijden aan darmkanker in de groep die wel voor een coloscopie had gekozen maar liefst 30 tot 50 procent lager lag dan bij de mensen die in de controlegroep niet voor een coloscopie hadden gekozen. Waardoor de boodschap van 'slechts' 18 procent verschil, waar 25 procent was verwacht, in vinden van darmkanker en GEEN verschil in risico op overlijden een verkeerd signaal kan zijn.  

NordICC is een multicenter, gerandomiseerde studie in Scandinavische landen, Nederland en Polen. Minimaal 66 000 personen in de leeftijd van 55-64 jaar werden willekeurig uitgekozen uit de bevolkingsregisters in de deelnemende landen. 22 000 mensen werden uitgenodigd voor een eenmalige coloscopie (2:1 randomisatie).
Bij het screeningsonderzoek werden alle gedetecteerde laesies gebiopteerd en waar mogelijk verwijderd. De overige 44 000 personen (controlegroep) krijgen geen screeningsonderzoek aangeboden (care as usual).
De primaire onderzoeksdoelen: darmkanker-incidentie en darmkanker-mortaliteit na 15 jaar follow-up, met een tussentijdse analyse na 10 jaar follow-up .
In een intention-to-treat-benadering werd na 10 jaar follow-up een risicoreductie van darmkanker-mortaliteit verwacht van 25% in de colonoscopie-screeninggroep in vergelijking met de controlegroep, met een geschatte therapietrouw van 50% in de screeningsgroep. 

Het volledige studieverslag is tegen betaling in te zien of te downloaden. Klik daarvoor op de titel van het abstract:

Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death

List of authors.
 • Michael Bretthauer, M.D., Ph.D., 
 • Magnus Løberg, M.D., Ph.D., 
 • Paulina Wieszczy, Ph.D., 
 • Mette Kalager, M.D., Ph.D., 
 • Louise Emilsson, M.D., Ph.D., 
 • Kjetil Garborg, M.D., Ph.D., 
 • Maciej Rupinski, M.D., Ph.D., 
 • Evelien Dekker, M.D., Ph.D., 
 • Manon Spaander, M.D., Ph.D., 
 • Marek Bugajski, M.D., Ph.D., 
 • Øyvind Holme, M.D., Ph.D., 
 • Ann G. Zauber, Ph.D., 
 •  for the NordICC Study Group*

Abstract

BACKGROUND

Although colonoscopy is widely used as a screening test to detect colorectal cancer, its effect on the risks of colorectal cancer and related death is unclear.

METHODS

We performed a pragmatic, randomized trial involving presumptively healthy men and women 55 to 64 years of age drawn from population registries in Poland, Norway, Sweden, and the Netherlands between 2009 and 2014. The participants were randomly assigned in a 1:2 ratio to either receive an invitation to undergo a single screening colonoscopy (the invited group) or to receive no invitation or screening (the usual-care group). The primary end points were the risks of colorectal cancer and related death, and the secondary end point was death from any cause.

RESULTS

Follow-up data were available for 84,585 participants in Poland, Norway, and Sweden — 28,220 in the invited group, 11,843 of whom (42.0%) underwent screening, and 56,365 in the usual-care group. A total of 15 participants had major bleeding after polyp removal. No perforations or screening-related deaths occurred within 30 days after colonoscopy. During a median follow-up of 10 years, 259 cases of colorectal cancer were diagnosed in the invited group as compared with 622 cases in the usual-care group. In intention-to-screen analyses, the risk of colorectal cancer at 10 years was 0.98% in the invited group and 1.20% in the usual-care group, a risk reduction of 18% (risk ratio, 0.82; 95% confidence interval , 0.70 to 0.93). The risk of death from colorectal cancer was 0.28% in the invited group and 0.31% in the usual-care group (risk ratio, 0.90; 95% CI, 0.64 to 1.16). The number needed to invite to undergo screening to prevent one case of colorectal cancer was 455 (95% CI, 270 to 1429). The risk of death from any cause was 11.03% in the invited group and 11.04% in the usual-care group (risk ratio, 0.99; 95% CI, 0.96 to 1.04).

CONCLUSIONS

In this randomized trial, the risk of colorectal cancer at 10 years was lower among participants who were invited to undergo screening colonoscopy than among those who were assigned to no screening. (Funded by the Research Council of Norway and others; NordICC ClinicalTrials.gov number, NCT00883792. opens in new tab.)Plaats een reactie ...

Reageer op "Coloscopie lijkt minder effectief in voorkomen en overlijden aan darmkanker dan verwacht volgens internationale gerandomiseerde studie. Echter wie wel een coloscopie had gehad reduceerde de kans op overlijden met 30 tot 50 procent."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Wachttijd van 9 minuten bij >> Coloscopie met G-eye balloon >> De diagnose en behandeling >> Diagnose technieken bij darmkanker, >>