29 augustus 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/biliscreen-een-speciale-app-kan-via-een-selfie-van-oog-vroegtijdig-alvleesklierkanker-en-aan-geelzucht-gerelateerde-leveraandoeningen-ontdekken-copy-1.html

7 mei 2012: klik hier voor artikel over Her2-Neu expressie bij alvleesklierkanker die ook een voorspellende factor zou kunnen zijn voor de behandeling en het ziekteverloop van bepaalde vormen van alvleesklierkanker.

Ook Oncoline - alvleesklierkanker heeft de richtlijnen voor diagnose en behandelen van alvleesklierkanker - pancreaskanker per 2011 officieel aangepast.

d.d. 23 oktober 2003:

Sterk verhoogde CA19 waarden duiden op inoperabele alvleesklierkanker.

Ondanks de informatie verkregen uit CT-scans en echo's met zelfs de meest geavanceerde technieken dat bepaalde alvleeskliertumoren wel of niet operabel zouden zijn blijkt dat deze manier van diagnosteren 'slechts' 75% tot 80% ook de juiste informatie geeft. Terwijl sterk verhoogde CA19-waarden, eenvoudig vast te stellen via bloedanalyse, een juiste conclusie voor wel of niet operabele alvleesklierkanker geven van 88%. Veel alvleesklierkankerpatiënten ondergaan vooraf aan een definitieve operatie een vervelende en relatief kostbare (kijk) -operatie. Met de uitkomsten uit deze studie zou in veel gevallen zo'n (kijk) -operatie niet nodig zijn. Hieronder onze vrije vertaling van een analyse van deze studie door dr. Gary Vogin en dr. Barclay.

Sterk verhoogde CA19 waarden duiden op inoperabele alvleesklierkanker.

Erg hoge waarden van CA19 lijken een correctere indicatie voor inoperabele alvleesklierkanker te geven ondanks de aanwezigheid van beelden en foto's uit CT-scans en echo's, aldus de resultaten uit een studie gepubliceerd in het septembernummer van The Archives of Surgery. Bevestigende kijkoperaties of andere bevestigende modaliteiten (onderzoeken) worden nu nog vaak geadviseerd om een nutteloze operatieve verwijdering bij alvleesklierkankerpatiënten te vermijden.
Ondanks verbeteringen in preoperatieve radiologische onderzoekstechnieken blijkt een significant deel van potentieel operabel bevonden alvleesklierkankerpatiënten na een kijkoperatie toch inoperabel", schrijven Michael G. Schlieman MD. en collega's, van de Universiteit van Californië, Davis Cancer Center in Sacramento. "Huidig bevestigend onderzoek door CT-scans (using bolus-contrast, triple-phase helical computed tomography (CT)) is 'slechts' 75 tot 80% accuraat in het determineren van operabel of niet-operabel zijn van alvlesskliertumoren en verdere ontwikkelingen in radiologische en endoscopische onderzoekstechnieken hebben geen significante verbeteringen in accuraatheid opgeleverd.

Van 1 maart 1996 tot 31 juli 2002 ondergingen 125 patiënten in een academische afdeling van het Davis Kankercentrum een operatief vooronderzoek voor potentieel operabele alvleeskliertumoren op basis van uitslagen van preoperatieve CT-scan, inclusief de 89 patiënten die een preoperatieve meting hadden gedaan van hun tumormarkers CA19-9 en van het carcinoom-embryonaal antigen. Van de 89 patiënten ondergingen 40 (45%) een operatie voor een lokale alvleeskliertumor. 25 patiënten (28%) hadden een lokale gevorderde inoperabele kanker en 24 patiënten (27%) hadden een uitgezaaide alvleesklierkanker. De gemiddelde waarde van CA19-9 gebruikt voor de vaststelling van de graad van hyperbilirubinemia was 63 U/ml. voor de patiënten met lokale tumoren, 592 U/ml. voor de patiënten met lokale gevorderde kanker (P<0.003) en 1,387 U/ml. bij patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. (p < 0.001 t.o. van lokale tumoren).

Gebruikmakend van een drempel/grens van een CA19-9 waarde van 150, was de positieve voorspellende waarde voor determinatie van een inoperabele alvleesklierkanker 88%. De waarde van het carcinoom-embryonaal antigen was niet gerelateerd aan de gevorderdheid van de ziekte. Onder de 33 patiënten met preoperatief verhoogde CA19-9 waarden hoger dan 150 kon bij 14 van de 16 patiënten middels een preoperatief diagnostische onderzoek peritoneale of hepatitische uitzaaiingen worden gevonden. Preoperatieve stratificatie door gebruik van CA19-9 waarden kan daarom de meerwaarde (opbrengst/winst) van bevestigende (kijk) -operaties op 42% brengen, daarmee bijna bij de helft van de alvleesklierpatiënten een onnodige (kijk) -operatie voorkomen. "Onder de patiënten met operabele alvleesklierkanker gebaseerd op preoperatieve radiologische diagnostiek zouden die met een verhoogde serumwaarde CA19-9 een inoperabele ziekte/alvleesklierkanker hebben. Deze patiënten zouden kunnen profiteren van aanvullende bevestigende modaliteiten (onderzoeken) zoals diagnostische larascopie om nutteloze operaties te voorkomen", is de conclusie uit dit onderzoek.

Arch Surg. 2003;138:951-956

Geanalyseerd door Gary D. Vogin MD.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Diagnose: Sterk verhoogde CA19-9 waarde duidt op inoperabele alvleesklierkanker en is diagnostisch beter dan kijkoperaties en voorkomt daarmee onnodige belastende en dure operatieve ingrepen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Bloedtest gebaseerd op een >> Urinetest meet lagere waarden >> Een jaarlijks screeningprogramma >> Biliscreen, een speciale app >> Diagnose: Sterk verhoogde >> Diagnose van alvleesklierkanker, >>