Raadpleeg ook de literatuurlijst specifiek bij alvleesklierkanker, waaronder ook preventiestudies, van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

2 januari 2019: Bron: The American Journal of Gastroenterology (december 2018)

Een jaarlijks screeningprogramma van mensen met een hoog risico op ontwikkelen van alvleesklierkanker (N = 187) d.m.v. een jaarlijkse MRCP (Magnetische Resonantie Cholangio Pancreaticografie) of EUS (endoscopie met ultra sound) ontdekte al binnen drie jaar veel zogeheten pre-kwaadaardige afwijkingen / cystes (zogeheten branch-duct intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMN)) en zelfs enkele al tot alvleesklierkanker uitgegroeide tumoren.

Er deden 187 mensen aan dit screeningsprogramma mee dat drie jaar duurt tot nu toe en er werden maar liefst 37 (pre-) kwaadaardige afwijkingen gevonden. De onderzoekers hadden als doel gesteld als zij 1% effectief (pre-) kwaadaardige tumoren zouden vinden dan was het screeeningsprogramma al geslaagd. Na drie jaar was dit percentage al 2,6 procent. Meer dan een verdubbeling dan verwacht. 

Alvleesklierkanker wordt vaak pas ontdekt als het te laat is en al uitgezaaid of niet meer operabel is. Dus zo'n screeningprogramma kan wel goed werk doen.

Afbeeldingsresultaat voor image of mrcp machine Source van MRCP machine: Optimadi.com

De mensen die aan dit screeningsprogramma meededen hadden een hoog risico op alvleesklierkanker omdat zij een of meer van de volgende factoren hadden:

  • Bij familieleden was ooit alvleesklierkanker geconstateerd,
  • Genetische afwijkingen die gerelateerd zijn aan alvleesklierkanker te weten: BRCA1/2, p16/CDKN2A, STK11/LKB1 of PRSS1, genmutaties

Elk jaar werd bij de deelnemers of een MRI specifiek voor alvleesklier en galwegen gemaakt (magnetic resonance cholangio pancreatography (MRCP). Of een endoscopie met ultra sound (Endoscopic ultrasound (EUS)) 

Uiteindelijk werden bij de deelnemende patienten die een MRCP hadden gekregen bij 28 deelnemers (14.9%) pre-kwaadaardige cysten (presumed branch-duct intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMN) gevonden , 1 invasieve alvleeskliertumor (IPMN) en 1 laaggradige mixed-type IPMN

Bij degenen die een EUS (endoscopie via ultra sound) hadden gehad werd bij 4 alvleesklierkanker geconstateerd (2.1%): 1 kon nog operatief worden verwijderd, 1 bleek tijdens de operatie al uitgezaaid en 2 waren al uitgezaaid. Met de MRCP en EUS samen werd bij 24 procent van de deelnemers cystes gevonden.  

Uit het onderzoek dat na drie jaar werd opgemaakt kwam naar voren dat de erfelijke factor van 2 of meer familieleden, roken en ouder dan 50 jaar onafhankelijke factoren waren die het risico op alvleesklierkanker verhoogden.

Het volledige studieverslag: Results of First-round of Surveillance in Individuals at High-risk of Pancreatic Cancer from the AISP (Italian Association for the Study of the Pancreas) Registry is tegen betaling in te zien. 

Hier het abstract van de studie:

Results of First-round of Surveillance in Individuals at High-risk of Pancreatic Cancer from the AISP (Italian Association for the Study of the Pancreas) Registry

The American Journal of Gastroenterology (2018)

Abstract

Introduction

Surveillance programs on high-risk individuals (HRIs) can detect pre-malignant lesions or early pancreatic cancer (PC). We report the results of the first screening round of the Italian multicenter program supported by the Italian Association for the study of the Pancreas (AISP).

Methods

The multicenter surveillance program included asymptomatic HRIs with familial (FPC) or genetic frailty (GS: BRCA1/2, p16/CDKN2A, STK11/LKB1or PRSS1, mutated genes) predisposition to PC. The surveillance program included at least an annual magnetic resonance cholangio pancreatography (MRCP). Endoscopic ultrasound (EUS) was proposed to patients who refused or could not be submitted to MRCP.

Results

One-hundreds eighty-seven HRIs underwent a first-round screening examination with MRCP (174; 93.1%) or EUS (13; 6.9%) from September 2015 to March 2018.The mean age was 51 years (range 21–80).One-hundreds sixty-five (88.2%) FPC and 22 (11.8%) GF HRIs were included. MRCP detected 28 (14.9%) presumed branch-duct intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMN), 1 invasive carcinoma/IPMN and one low-grade mixed-type IPMN, respectively. EUS detected 4 PC (2.1%): 1 was resected, 1 was found locally advanced intraoperatively, and 2 were metastatic. Age > 50 (OR 3.3, 95%CI 1.4–8), smoking habit (OR 2.8, 95%CI 1.1–7.5), and having > 2 relatives with PC (OR 2.7, 95%CI 1.1–6.4) were independently associated with detection of pre-malignant and malignant lesions. The diagnostic yield for MRCP/EUS was 24% for cystic lesions. The overall rate of surgery was 2.6% with nil mortality.

Discussion

The rate of malignancies found in this cohort was high (2.6%). According to the International Cancer of the Pancreas Screening Consortium the screening goal achievement was high (1%).

 
Plaats een reactie ...

Reageer op "Een jaarlijks screeningprogramma bij mensen met hoog risico op alvleesklierkanker ontdekt relatief veel vroegtijdig (pre-) kwaadaardige tumoren."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Vloeibare biopsie gericht >> Bloedtest gebaseerd op een >> Urinetest meet lagere waarden >> Een jaarlijks screeningprogramma >> Biliscreen, een speciale app >> Diagnose: Sterk verhoogde >> Diagnose van alvleesklierkanker, >>