Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting.

9 juli 2014: Bron: Annals of Surgical Oncology


Een "redelijke" vertraging voorafgaand aan een operatie bij darmkanker leidt niet tot slechtere resultaten, in tegendeel een te snelle operatie na de diagnose kan leiden tot kortere ziektevrije tijd en overall overleving.
Dit blijkt uit de resultaten van een retrospectieve studie gepresenteerd in de Annals of Surgical Oncology en uitgevoerd door door Amri et al bij totaal 741 patiënten met darmkanker in het Massachusetts General Hospital en de Harvard Medical School, Boston.

Flexibiliteit in de planning van de operatie en daardoor betere voorbereiding kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de operatie en de behandeling na de operatie.

Interessant in dit verband is de literatuurlijst van voeding, voedingstoffen en niet invasieve behandelingen specifiek bij operaties eens te raadplegen. Want uit die lijst is met hulp van een deskundig arts een mix van ondersteunende middelen samen te stellen vooraf en na een operatie, ook bij darmkanker.

operatiebeeld met fluorescerence imaging

Al langere tijd hebben chirurgische oncologen de veronderstelling dat een vertraging van een behandeling tussen de diagnose van kanker en de start van de behandeling, ook een operatieve ingreep, kan leiden tot
verminderde resultaten uitgedragen. Echter de wetenschappelijke ondersteuning van hun veronderstelling is niet eenduidig. Sommige studies hebben aangetoond dat een vertraging van de start van een behandeling
het risico van uitzaaiingen kan verhogen en het aantal behandelingsmogelijkheden kan verminderen.

Nadelige effecten door vertraging van een behandeling werden gezien bij prostaatkanker, rectumkanker, longkanker en alvleesklierkanker. Echter, andere studies hebben dergelijke nadelige effecten niet bewezen, zoals bij maagkanker en longkanker. weergegeven.

Wat de betekenis van een behandelingsvertraging bij patiënten met darmkanker betekent, zijn de resultaten uit studies gemengd. Daarom hebben de onderzoekers van deze studie een retrospectieve studie opgezet onder totaal 741 darmkankerpatiënten en de resultaten ook vergeleken tussen patiënten uit een algemene populatie en patiënten uit een hoog-risico populatie.

Details van het onderzoek en de resultaten:

De onderzoekers analyseerden de medische dossiers van 741 patiënten die in het Massachusetts General Hospital geopereerd zijn voor darmkanker - type adenocarcinoom. De resultaten die werden gemeten zijn onderverdeeld in:  totale overleving, duur van de overleving, lokale recidieven en tumoren op afstand als recidief en de duur van de ziektevrije periode.

Vertraging van een operatieve ingreep werd verdeeld over vier kwartielen.. De mediane vertraging tussen diagnose en operatieve ingreep waren  8, 19, 29 en 55 dagen, respectievelijk voor kwartielen 1 tot en met 4.
Voor elke langere behandelingsvertraging per kwartiel, bleek de kans op overlijden en recidief van uitzaaiingen gedaald met een odds ratio van 0,78 ( P = .001). Een kortere overlevingsduur was gekoppeld aan een hazard ratio van 0,81 (P = 0,001), en een kortere ziektevrije overleving werd geassocieerd met een hazard ratio van 0,72 (P <.001).

Voor de onderzokers bleek dit ook een onverwacht resultaat. Vergelijkbare patronen werden gezien in de subgroepen met hoog-risico patiënten, inclusief die met stadium III, uit etnische minderheden, patiënten met positieve marges na operatie en patiënten met extramurale vasculaire invasie. Wat betreft de resultaten op basis van alle patiëntenmetingen, gedurende een mediane follow-up van 142 weken, bleek de mediane overleving 189 weken, en de mediane ziektevrije overleving bleek 103 weken.

Een omgekeerde relatie werd gevonden tussen een behandelingsvertraging en overlijden en recidief. Een langere behandelingsvertraging werd gerelateerd aan een lagere sterfte en optreden van recidieven. Dit was ook het geval bij patiënten die werden gezien als patiënten met een hoog risico. De patiënten die sneller na de diagnose werden behandeld hadden slechtere resultaten op overlijden en recidieven.

Conclusie:

Dankzij deze resultaten stellen de onderzoekers dat een redelijke termijn tussen diagnose en daaropvolgende operatie niet noodzakelijk nadelig voor de patiënt hoeft uit te pakken. Dit onderzoek toont aan dat de vertraging van een chirurgische ingreep oncologen in staat kan stellen om meer flexibiliteit in de planning van operaties in te bouwen. Flexibiliteit in de planning kan leiden tot verbetering van de kwaliteit en veiligheid van resectie en behandeling.

Het volledige studierapport: Treatment Delay in Surgically-Treated Colon Cancer: Does It Affect Outcomes? is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract van deze studie:

Matched for stage and risk categories, treatment delay was not associated with worse cancer outcomes for patients with colon cancer.

Treatment Delay in Surgically-Treated Colon Cancer: Does It Affect Outcomes?

Abstract

Background

Treatment delay, or the time lapse between diagnosis and surgery, may have a detrimental effect on cancer outcomes. This study assesses the effect of treatment delay on cancer-related outcomes in a large, continuous series of surgically treated colon cancer patients.

Methods

All surgical colon cancer cases at our center from 2004 through 2011 were reviewed. Patients who underwent preoperative chemotherapy, emergency admissions, palliative cases, and incidental and postoperative diagnoses were excluded. Treatment delay was correlated with outcomes in univariate and multivariate regression and proportional hazards models.

Results

In 769 included patients, for every treatment-delay quartile increase, odds of death decreased by an odds ratio (OR) of 0.78 (p = 0.001), and metastatic recurrence by OR 0.78 (p = 0.013). Shorter survival duration had a hazard ratio (HR) of 0.81 (p = 0.001) and shorter disease-free survival HR 0.72 (p < 0.001). Multivariate regression adjusting for baseline staging greatly reduces these ratios, and makes them non-significant. Similar patterns were shown in high-risk subsets, including stage III disease, ethnic minorities, patients with positive margins, and extramural vascular invasion.

Conclusions

The inverse relation between treatment delay and survival and recurrence reflected adequate prioritization of advanced and high-risk cases and concurrently showed that, matched for stage and risk categories, treatment delay was not associated with worse cancer outcomes for patients with colon cancer. A reasonable delay between diagnosis and subsequent surgery is not detrimental to patient outcomes and permits more flexibility in scheduling and justifies allowing time to complete proper preoperative evaluation and staging, improving the quality and safety of resection and treatment.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Een redelijke vertraging - 29 - 55 dagen - voorafgaand aan een operatie bij darmkanker leidt niet tot slechtere resultaten, in tegendeel een te snelle operatie na de diagnose kan leiden tot kortere ziektevrije tijd en overall overleving."


Gerelateerde artikelen