Ervaringen van kankerpatienten met complementaire aanpak kunt u lezen onder uw verhaal - patientenervaringen. Ervaringen van kankerpatienten met complementaire aanpak op video kunt u bekijken als u hier klikt of op videoknop linksbovenaan deze pagina. Voorlichtingsvideo's over complementaire behandelingen kunt u bekijken op de website van het SNFK.

12 februari 2006: Bron: Anticancer Res. 2005 Nov-Dec;25(6C):4583-90 en Cancer Biother Radiopharm. 2003 Feb;18(1):27-34.

Maretak extract (Mistletoe - Viscum album extract Isorel) gegeven als aanvulling en als middel voor en na de operatie bij kankerpatiënten met spijsverteringskanker - alvleesklierkanker, darmkanker, galwegenkanker en 1 slokdarmkankerpatiënt, geeft significant betere overlevingscijfers en superieure kwaliteit van leven. Dit blijkt uit twee verschillende en onafhankelijk van elkaar uitgevoerde gerandomiseerde studies. Hier de resultaten uit beide studies voor u vertaald maar leest u de volledige abstracten daaronder.

RESULTATEN: Isorel verminderde significant de immuunonderdrukkende effecten van de operatie waargenomen in de Isorel behandelgroep, verhoogde het aantal NK cellen (natural killercells), de T en B cellen, in bijzijnder T-helper cellen, complementeerde ook de IgA, IgG en IgM waarden in vergelijking met de respecteivelijke D0 waarden. Zowel de Kamofsky status en de Anxiety Scale verbeterde opmerkelijk bij Isorel-behandelde patiënten in vergelijking tot de controlegroep.

CONCLUSIE: De resultaten van deze studie geven aan dat pre-operatief gebruik van het maretak medicijn Isorel het immuunsysteem en de algehele gezondheidstatus van kankerpatiënten die een operatie ondergaan significant kan verbeteren.

Uit de andere studie bij 64 darmkankerpatiënten stadium Duke C en D gerandomiseerd verdeeld in drie groepen kwamen deze resultaten eruit:

De maretak werd gebruikt in een prospectieve, gerandomiseerde, en gecontrolleerde studie welke de postoperatieve resultaten vergeleek van darmkankerpatiënten met stadium Dukes C (40 patiënten) en D (24 patiënten) die, naast een operatie, elk of alleen chemotherapie (5-FU) kregen, 6 cycli (of het Mayo of het De Gramont protocol) of chemotherapie gecombineerd met Isorel biotherapie. Deze 64 patiënten werden gerandomiseerd verdeeld in drie groepen: "alleen chemotherapie" voor 21 patiënten, chemo + biotherapie voor 29 patiënten en 14 patiënten ondergingen alleen een operatie als controle groep. Wij noteren geen sterfte gerelaterd aan toxiciteit door of de chemo of de biotherapie. De geopereeerde patiënten welke behandeld werden met chemo en biotherapie hadden een significant betere mediane overleving en een superieur betere kwaliteit van leven (Kaplan-Maier) in vergeliijking met de patiënten die alleen chemotherapie kregen. chemotherapy. Dus darmkankerpatiënten schijnen te profiteren in termen van betere mediane overleving en betere kwaliteit van leven door een combinatie behandeling van chemo en biotherapie met Isorel zowel aanvullend als palliatief

Anticancer Res. 2005 Nov-Dec;25(6C):4583-90

Perioperative application of the Viscum album extract Isorel in digestive tract cancer patients.

Enesel MB, Acalovschi I, Grosu V, Sbarcea A, Rusu C, Dobre A, Weiss T, Zarkovic N.
The 2nd Anesth. & IC Department, Emergency University Hospital, 540362 Tg.Mures, 40/11, Magurei Street, Romania. eneshell@rdslink.ro

BACKGROUND: It is assumed that perioperative immunomodulation of cancer patients can attenuate cellular and humoral deficiencies thus improving their overall health status. Mistletoe (Viscum album L.) anticancer drugs are likely candidates for such adjuvant therapy, because they do not have major adverse side-effects but have dual desirable activities; immune-modulating effects and relatively selective cytotoxicity for cancer cells.

MATERIALS AND METHODS: We used the aqueous extract Isorel, which is produced from the entire plant and is validated for batch consistency. The study involved 70 cancer patients, divided into two groups: Isorel-treated group of 40 patients who received Isorel for 2 pre- and 2 post-operative weeks (1 esophageal, 16 gastric, 2 pancreatic and 21 colorectal carcinomas) and the age- and sex-matched control group of 30 patients that did not receive Isorel (2 esophageal, 9 gastric, 3 pancreatic, 1 ileac and 15 colorectal carcinomas). Blood samples were obtained to study parameters of the immune system before the surgery and the drug administration (DO) and on the postoperative days 1 and 14 (D1, D14). The overall health status was evaluated after 60 days by the Kamofsky Performance Index and by the Analogic Scale of Anxiety. The results were compared by Student's t-test and one-way ANOVA test.

RESULTS: Isorel significantly attenuated the immuno-suppressive effects of surgery observed for the Isorel-treated group, increasing the number of NK cells, the T and B cells, in particular T-helper cells, complement, IgA, IgG and IgM values also in comparison to the respective D0 values. Both the Kamofsky status and the Anxiety Scale improved remarkably in Isorel-treated patients in comparison to the control.

CONCLUSION: The results of this study indicate that perioperative use of the mistletoe drug Isorel can improve immune competence and the overall health status of cancer patients undergoing surgery.

Publication Types:
Randomized Controlled Trial

PMID: 16334146 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Cancer Biother Radiopharm. 2003 Feb;18(1):27-34.

The influence of isorel on the advanced colorectal cancer.

Cazacu M, Oniu T, Lungoci C, Mihailov A, Cipak A, Klinger R, Weiss T, Zarkovic N.
The 4th Surgical Clinic--University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu, Romania. czm@xnet.ro

There is still no therapy method in the colorectal cancers that is good enough for such a complex disease. Combined surgery, chemotherapy, and radiotherapy improved survival, but the side effects and the poor performance status of the patients seriously affect the use of these methods. We used a therapeutical approach of surgery and chemotherapy combined with biotherapy by Viscum album extract Isorel, aiming to improve the patients' resistance to the disease and to render the treatment's side effects more tolerable. Isorel is aqueous extract well known for its anticancer effects obtained by various in vitro and in vivo experimental models and which was validated by an in vitro bioassay on murine melanoma B16F10 and human cervical carcinoma HeLa cells. Isorel strongly reduced human colon cancer HT 29 cell line growth in vitro in the MTT bioassay.

Hence, it was further used in a prospective, randomized, and controlled study which compared the postoperative results for patients with colorectal cancer stages Dukes C (40 patients) and D (24 patients) who, beside surgery, received either only chemotherapy (5-FU), 6 cycles (either the Mayo or the De Gramont protocol) or chemotherapy combined with Isorel biotherapy. These 64 patients were randomly allocated into three groups "only chemotherapy" for 21 cases, chemo + biotherapy for 29 cases and 14 patients underwent only surgery as the control group. We noted no toxic deaths due to either chemo or biotherapy. The patients operated on and treated with chemo and biotherapy had median survival significantly better and a cumulative proportion survival (Kaplan-Maier) superior to those of the patients receiving only postoperative chemotherapy. Thus, colorectal cancer patients seem to benefit in terms of survival from combined postoperative chemotherapy and Isorel biotherapy, either adjuvant or palliative.

Publication Types:
Clinical Trial
Randomized Controlled Trial

PMID: 12667306 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Maretak - Viscum Album L. (Isorel) gegeven vooraf en na operatie van kankerpatienten met spijsverteringskanker zoals darmkanker, alvleesklierkanker, slokdarmkanker en galwegenkanker geeft significant betere mediane overleving en kwaliteit van leven"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Maretak extract (Viscum Album) >> Maretakextracten, meestal >> Maretakinjecties hoge dosis >> Immuuntherapie met maretak >> Maretakinjecties - Viscum >> Voorlichtingsfilm over de >> Maretak injecties geven een >> Maretak injecties brengen >> Maretak - Viscum Album (bv. >> Maretak injecties - Viscum >>