Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

28 februari 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/beste-borstkankeroperatie-techniek-echogeleide-operatie-wordt-nog-te-weinig-ingezet-in-nederland-17-procent-loopt-onnodig-risico-op-recidief-of-hersteloperatie.html

3 januari 2013:

Medscape meldt dat de FDA de MarginProbe nu ook officieel heeft goedgekeurd voor gebruik bij operaties bij borstkanker. zie informatie daarover in gerelateerde artikelen. Ik kan op de website van de FDA nog geen officiële toestemming vinden. Overigens heeft de FDA al wel een officieel advies tot toestemming voor gebruik van de MarginProbe gegeven dus wereldwijde toepassing is nu mogelijk. Meer toepassingen van de MarginProbe kunt u lezen op de website van de producent Dune Medical Devices. Er lopen ook studies van gebruik van de MarginProbe bij andere vormen van kanker, bv. bij prostaatkanker.

Maar hier het bericht dat via Medscape naar buiten kwam:

A device for use during breast cancer surgery to check if margins are clear of cancer has been approved in the United States by the US Food and Drug Administration. The product has been available in Europe since 2008.

The MarginProbe system.

The new device, MarginProbe (Dune Medical Devices Inc), consists of a single-use probe that analyzes breast tissue removed during a lumpectomy. Using radiofrequency spectroscopy, the probe analyzes "electromagnetic signatures" at the margins of the surgically removed breast tissue and compares them to an internal library of signatures taken from both healthy and cancerous tissue. Within the space of 5 minutes, the probe provides an assessment of the excised tissue, indicating whether or not it is cancerous.

If cancer is found, the surgeon can then remove more tissue in the same procedure, which reduces the need for repeat surgery.

The device costs around $2000, according to a company spokesperson.

30 september 2012:  Bron: Nature.com

Een operatieve verwijdering van beginnende borstkanker - ductaal carcinoom in situ (DCIS) - uitgevoerd met de Margin Probe als aanvulling tijdens de operatie om de snijvlakken schoon te houden, vermindert significant de noodzaak voor een latere chirurgische ingreep bij patiënten met vroege borstkanker, zonder dat er meer borstweefsel is verwijderd. Dit kan zich vertalen in minder risico op complicaties tijdens een chirurgische ingreep voor de patiënt, alsmede verbetering van de kansen van het behoud van het uiterlijk.

Dit blijkt uit de resultaten van een gerandomiseerde studie met de MarginProbe (Dune Medical Devices, Inc) en gepresenteerd  op het Borst Kanker Symposium 2012. De operaties voor deze studie zijn uitgevoerd in 22 verschiillende ziekenhuizen in Israel en Amerika.

De resultaten toonden aan dat bij borstkankerpatiënten met ductaal carcinoom in situ (DCIS) er een significante daling was van de noodzaak voor een heroperatie met 13% voor de Margin Probe groep versus
37% in de controlegroep (p = .004). In een andere studiegroep waarin borstkankerpatiënten met zowel DCIS als ook met invasieve borsttumoren waren opgenomen, bleek er ook een significante daling van heroperaties  (17% versus 33%, P <0,001). Uit de resultaten bleek de MarginProbe in staat om intra-operatief, tijdens de operatie dus, positieve marges te identificeren die een heroperatie daarna onnodig maakten, zegt hoofdonderzoekster Susan K. Boolbol, MD.

Ongeveer 60% tot 75% van de gevallen van borstkanker ondergaan een borstbehoudende operatie als een eerste behandeling. Ongeveer bij 45% tot 75% van patiënten die deze behandeling krijgen, blijken de snijvlakken daarna schoon te zijn en is de chirurgische fase van de behandeling voltooid. Maar bij ongeveer 20 tot 40% worden daarna nog kankercellen gevonden te dicht op de snijvlakken en dit vereist dan een heroperatie met weer narcose en risico's op complicaties. En er is ook aangetoond dat het cosmetische herstel na een tweede operatie minder positief uitvalt. En het kan mogelijk het toedienen van post-operatieve behandelingen, zoals chemotherapie en bestraling vertragen, aldus Dr Boolbol. Met daarbij weer extra psychologische en fysieke stress voor de patiënt.

In deze prospectieve, internationale, multicenter studie, die werd uitgevoerd op 22 locaties in de VS en Israël werden patiënten gerandomiseerd in de operatiekamer na een standaard lumpectomie om ofwel ingedeeld te worden in de MarginProbe groep of een controlegroep. De MarginProbe wordt dan op de snijvlakken gericht waar weefsel is uitgesneden en geeft informatie of er nog kankercellen aanwezig zijn dicht bij die snijvlakken. Indien nodig kan meer weefsel verwijderd worden op dat moment tijdens dezelfde operatie.

Het totale weefsel volume verwijderd tijdens alle operaties (lumpectomie en heroperatie) voor patiënten met DCIS alleen was vergelijkbaar tussen de studiegroep en controlegroep (83 cc vs 76 cc). Het gebruik van de MarginProbe bij patiënten met alleen DCIS bleek de noodzaak voor een heroperatie gedaald met 50%, zelfs zonder significant verschil in volume verwijderd weefsel, aldus de onderzoekers.
De resultaten waren hetzelfde voor patiënten met invasieve kanker en DCIS, dat de noodzaak van een heroperatie eveneens met bijna de helft verminderde en geen significante verandering in weefselvolume (94 cc vs 90 cc).

Hiermee lijkt deze studie aan te tonen dat de MarginProbe borstkankerpatiënten kan behoeden voor extra operaties en beschermt tegen veel onnodige stress. Maar zoals met elke vernieuwing wordt ook hier weer gesteld dat verdere studies nodig zijn om het apparaat te mogen toepassen bij grote groepen patiënten.
Overigens heeft de FDA al wel een officieel advies tot toestemming voor gebruik van de MarginProbe gegeven dus wereldwijde toepassing lijkt dichtbij. Meer toepassingen van de MarginProbe kunt u lezen op de website van de producent Dune Medical Devices. Er lopen ook studies van gebruik van de MarginProbe bij andere vormen van kanker, bv. bij prostaatkanker.

Misschien kunnen de Nederlandse ziekenhuizen daar eens inlichtingen vragen want dit apparaatje lijkt effectief en ook kostenbesparend.


Plaats een reactie ...

Reageer op "MarginProbe bewijst grote waarde voor patiënten met operabele borstkanker. Noodzaak van hersteloperatie verminderde door MarginProbe met 50 procent"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Marginprobe een apparaatje >> Operatie: aantal artikelen >>