2 februari 2014: Nelly wees me op een link naar een medscape artikel dat niet meer werkt. Maar zie in gerelateerde artikelen: Gebruik van soja vermindert de kans op een recidief van borstkanker significant met gemiddeld 25% en vergroot de kans op overall overleving voor het volledige studierapport en update van onderstaand beschreven studie.

8 april 2011: bron: Reuters

Voruwen die behandeld zijn aan invasieve borstkanker kunnen veilig soja gebruiken in het eten. Ook samen met Tamoxifen waaraan vaak getwijlfeld wordt of de isaflavonen uit soja de werking van tamoxifen wellicht zou tegengaan. Dit blijkt uit een grote 9 jarige cohort studie waaraan ruim 16.000 vrouwen met primaire invasieve borstkanker deelnamen verdeeld over 3 ziekenhuizen in Amerika en 1 ziekenhuis in Sjanghai. De onderzoekers stellen wel dat deze studie niet automatisch opgaat voor soja als supplement omdat daarin teveel verschillen zitten om zomaar een op een dit te vergelijken met natuurlijke soja.

Uit een artikel van Medscape over deze studie:

Alle vrouwen die deelnamen waren gediagnosticeerd met invasieve primaire borstkanker. Uit hun antwoorden op de vragen van de gebruikte vragenlijsten bleek dat de gemiddelde dagelijkse inname van soja-isoflavonen onder Amerikaanse vrouwen 3,2 mg was, wat beduidend lager was dan het gemiddelde van 45,9 mg bij de Chinese vrouwen.

Tijdens een gemiddelde follow-up van 9,2 jaar, 2.622 vrouwen kregen een recidief en 2592 vrouwen overleden.

Toen het onderzoeksteam de vrouwen in de hoogste sector van soja-isoflavonen consumptie vergeleken met die in de laagste sectoren vergeleken, vonden zij dat een hogere soja inname van voedsel na diagnose van kanker de kans op het terugkeren van borstkanker en sterfte door alle oorzaken met 15% werd verlaagd.

Na toepassing van algehele correcties voor gegevens van alle cohorten, vonden de onderzoekers dat vrouwen in de hoogste inname categorie (> 23 mg / dag) een 9% lager risico op sterfte en een 15% verlaagde kans op een recidief hadden in vergelijking met vrouwen in de laagste categorie, (0,48 mg / dag of minder).

Het onderzoeksteam vond ook dat tamoxifen gebruikers met een hogere inname van isoflavonen een verminderd risico van zowel mortaliteit door alle oorzaken en verlaagde kans op een recidief hadden, vergeleken met vrouwen die geen tamoxifen gebruikten en die de minste soja aten.

De studie resultaten kunnen niet worden gegeneraliseerd naar soja supplementen, omdat ze kunnen verschillen van soja in zowel de soort en de hoeveelheid isoflavonen

Soy Safe for Women Who Have Had Breast Cancer, shows new study

Source: Medscape

.............To learn more, Dr. Shu and colleagues used data from the After Breast Cancer Pooling Project, which involved more than 16,000 women ages 20 to 83 from three centers in the U.S. and one in Shanghai. The studies were only observational, however. Also, the authors say, the findings may be confounded by lifestyle factors they couldn't adjust for.

All of the women had been diagnosed with invasive primary breast cancer. Their answers on food frequency questionnaires showed that the average daily soy isoflavone intake among U.S. women was 3.2 mg - significantly lower than the mean of 45.9 mg in the Chinese women.

During an average follow-up of 9.2 years, 2,622 women had recurrences and 2,592 died.

When the research team compared women in the highest deciles of soy isoflavone consumption to those in the lowest deciles, they found that higher soy food intake after cancer diagnosis reduced the risk of breast cancer recurrence and all-cause mortality by 15% each.

Using common cutoffs for data from all the cohorts, the investigators found that women in the highest intake category (> 23 mg/day) had a 9% lower risk of mortality and a 15% reduced risk for recurrence compared to women in the lowest category (0.48 mg/day or less).

The research team also found that tamoxifen users with higher isoflavone intakes had a reduced risk of both all-cause mortality and breast cancer recurrence, compared with women who did not use tamoxifen and who consumed the lowest amount of soy food.

The study results cannot be generalized to soy supplements, since they may differ from soy foods in both the type and amount of isoflavones.

"Ultimately," Dr. Shu said, "a large randomized controlled clinical trial is needed to assess the impact of soy food intake on breast cancer prognosis, and also to assess the role of specific isoflavone supplements in relation to breast cancer prognosis."

Read more>>>>>>>>


Plaats een reactie ...

Reageer op "Soja gebruik in voedingspatroon verkleint risico op recidief van borstkanker en lijkt veilig te gebruiken, ook samen met tamoxifen, toont grote cohort studie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Isoflavonen - soja verminderen >> Soja - Isoflavonen: Inname >> Soja gebruik in voedingspatroon >> Isoflavonen: Zijn fyto-oestrogenen >> Isoflavonen geven geen significant >> Isoflavonen bij borstkanker: >>