2 januari 2011:

Een van de eerste artikelen op onze website was dit artikel van Ed van Woerlee. Hij schreef in 2001 en 2002 een reeks artikelen voor de orthomoleculaire Koerier en zoals met het artikel van dr. Murray over efect van voeding en leefstijl bij borstkanker lijkt er met onderstaand artikel van van Woerlee nog niet veel veranderd in de aanbevelingen van hoe om te gaan met borstkanker via vooral voeding en leefstijl. Daarom een update van dit artikel. Bij de SOE - Stichting Orthomoleculaire Educatie: Tel: 036 546.09.30 - Fax: 036 546.09.05 - secretariaat@soe.nl zijn artikelen op te vragen. De SOE is tevens uitgever van het Tijdschrift voor Orthomoleculaire Geneeskunde, voormalig Orthomoleculaire Koerier geheten. Onder borstkanker en voeding, en onder complementair en zie ook o.a. hiernaast in linkerkolom zijn veel meer recentere studies en ontwikkelingen te lezen maar onderstaand blijft interessant o.i. 

Voeding en borstkanker, een reeks artikelen met een medisch technische analyse over het effect van voeding en natuurlijke voedingssuppletie d.d. augustus 2002: in de laatste editie van de orthomoleculaire koerier staat deel 13 van de serie medische artikelen van chemisch technoloog Drs. E.F.G. Woerlee over voeding en borstkanker met als onderwerpen in deze aflevering de invloed van arachidonzuur en de activiteit van het arachidonzuurmetabolisme en de invloed van een te hoge productie van prostaglandine F2a en hoe die te hoge productie te reguleren met voeding en extra voedingssuppletie. Voor artsen en andere medisch deskundigen een zeer interessante artikelenreeks.

In de laatste uitgaven (elke twee maanden een nieuwe editie) van de Orthomoleculaire Koerier, een Nederlands/Vlaams Tijdschrift voor Nutritionele Geneeskunde staan artikelen van chemisch technoloog Drs. E.F.G. Woerlee in zijn serie over borstkanker en de effecten van gerichte voeding en voedingssuppletie in de behandeling van borstkanker. In de Koerier van december 2001 beschrijft van Woerlee de werking van aromataseremmers. 

De artikelen van van Woerlee zijn echter dermate medisch technisch dat ze in mijn ogen alleen geschikt zijn voor artsen en medisch specialisten. Maar wat let u de artikelen op te vragen en mee te nemen naar uw oncoloog/arts.

Hier een stukje uit de oktober editie 2001: In de Orthomoleculaire Koerier van oktober 2001, no. 90, staat een heel interessant achtergrondartikel (6 pagina's groot) over borstkanker en voeding van Drs. E.F.G. Woerlee. (Zie van zijn hand ook onze lijst medische termen). De heer Woerlee heeft al negen eerdere artikelen geschreven over voeding en borstkanker en dit deel is een samenvatting van wat hij eerder heeft geschreven. Een paar citaten uit dit laatste artikel dat dus een samenvatting geeft van negen eerdere artikelen, waar Woerlee de verhoogde hormonale niveaus, ongebonden oestrogenen en het metabolisme van oestrogenen behandelde. In dit artikel ook aandacht hoe met voeding en suppletie en levensstijl een recidief van borstkanker eventueel kan worden voorkomen of in ieder geval het risico daarop kan worden verminderd.

Een paar citaten uit het laatste samenvattende artikel van Woerlee:

'Interessant is dat in Mexico en Frankrijk significante, sterk preventieve effecten van onder andere uien tegen borstkanker werden gevonden. In Mexico-City werd werd zelfs hoog significant 73% minder risico gevonden bij inname boven het gemiddelde (meer dan 1 plak ui per dag). In Mexico zou de sterfte aan borstkanker per 100.000 inwoners zelfs ca. 37% lager zijn dan die in Japan.' (ref: Torres-Sanchez L et al:"food sources of phytoestrogens and breastcancer risk in Mexican women"; Nutr.Can.37(2):134-139,2000 en een andere ref: Challier et al: 'Garlic, union and fibre as protective factors for breastcancer: a French case-control study'; Eur.j.Epidem.14:737-747,1998.

Een ander citaat: Het metabolisme van oestrogenen kan leiden tot vorming van ongunstige 4-hydroxy-oestrogenen, die DNA-beschadigingen kunnen induceren en bij een slechte anti-oxidantstatus mogelijk ook schade geven via redox-cycling. De schadelijke effecten kan men temperen via extra vitamine C, regelmatig aan lichaamsbeweging doen, producten op basis van soja-eiwit, een goede anti-oxidantenstatus en algemene verlaging van verhoogde oestrogeenniveaus.

Een laatste citaat: Bij toenemende consumptie van boter, margarine, varkensvet en bier bleek de kans op een recidief van borstkanker bij premenopauzale vrouwen significant te stijgen; circa 60% meer kans per toenemende gemiddelde consumptie per dag. Bij rood vlees, lever en bacon werd zelfs een significante verdubbeling van de kans gevonden voor elke gemiddeld extra consumptie per dag. (ref: Hebert JR. et al: 'The effect of dietary exposures on recurrence and mortality in early stage breast cancer', Breast Canc.Res.Treatm.51(1):17-28,1998). U zult zien dat in een bepaalde uitgave een stukje/foto staat over/van onze site, maar dit bericht heeft daar niets mee te maken. Is geen verkapte reclame o.i.d. Maar de artikelen van Woerlee zijn dermate interessant dat we u daar toch op willen wijzen, zoals we ook verwijzen naar artikelen die o.i. relevant zijn in andere kranten en tijdschriften. Dus we blijven onafhankelijk en kritisch en werken niet met dubbele agenda's of sluikse reclame.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkanker en voeding: een reeks artikelen met een medisch technische analyse over het effect van voeding en natuurlijke voedingssuppletie. Door Drs. E. van Woerlee"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Borstkanker en voeding: een >> Wetenschappelijke artikelen >>