27 september 2009: Bron: 1: Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008 Jun 17;88(23):1618-20.

Hyperthermie samen met TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie en/of PEI (Ethanol injecties) geeft significant beter effect op overall overleving en ziektevrije tijd bij patienten met primaire leverkanker aldus een gerandomiseerde studie bij totaal 65 patienten met primaire leverkanker.  De 3-jaars overleing wordt meer dan verdubbbeld van 23% naar 51%.

RESULTATEN: Voor de 32 patiënten in de TACE + PEI alleen therapie-groep, waren de overlevingscijfers van de 1, 2 en 3 jaarscijfers  73%, 56%, en 23%, respectievelijk, met een mediane overleving van 1.876 jaar. Voor patiënten in de hyperthermie therapie-groep, waren de 1, 2 en 3 jaar overlevingskansen respectievelijk 87%, 76%, en 51%, , met een mediane overleving van 2.134 jaar. De overlevingscijfers en de duur van de hyperthermie therapie-groep was daarmee significant hoger vergeleken met de controle groep (P <0,05).

1: Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008 Jun 17;88(23):1618-20. Links

[Research of high frequency induced thermotherapy efficiency for treatment of hepatocellular carcinoma]
[Article in Chinese]

 
Lu LG, Hu BS, Li Y, Luo PF, Chen XM.
Department of Interventional Radiology, Guangdong Provincial People's Hospital, Guangzhou 510080, China.
OBJECTIVE: To investigate the effectiveness of high frequency induced thermotherapy in the treatment of hepatocellular carcinoma.
 
METHODS: We included a 65 proven cases of hepatocellular carcinoma in which the diagnosis was confirmed by pathology, radio-imaging and AFP value. The patients were randomly divided into 2 group by odd or even hospitalization number. A total of 32 patients were enrolled in the TACE + PEI only group and 33 patients were enrolled in the TACE + HITT therapy group.
 
RESULTS: For the 32 patients in TACE + PEI only therapy group, the 1, 2, and 3 year of survival rates were 73%, 56%, and 23%, respectively, with a median survival of 1.876 years. For patients in the therapy group, the 1, 2, and 3 year survival rates were 87%, 76%, and 51%, respectively, with a median survival of 2.134 years. Survival rate and duration in the therapy group was significantly greater in the combination therapy group compared to the control group (P < 0.05). There was a negative correlation between the effectiveness of combination therapy and the mortality risk (P < 0.05).
 
CONCLUSION: HiTT + TACE can significantly increase survival rate and extend length of survival in patients with hepatocellular carcinoma.
PMID: 19035101 [PubMed - indexed for MEDLINE


Plaats een reactie ...

Reageer op "Hyperthermie samen met TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie en/of PEI (Ethanol injecties) geeft significant beter effect op overall overleving en ziektevrije tijd bij patienten met primaire leverkanker aldus een gerandomiseerde studie bij 65 patienten"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van voeding, >> Aerobics oefeningen gedurende >> Ambovex, een plantenderivaat >> Arabinoxylaan (MGN-3) verbetert >> Arsenic trioxide intraveneus >> BCAA, een reeks van bepaalde >> Cannabis: UMCG Groningen gaat >> Hoge inname van plantaardige >> Hyperthermie samen met TACE >> Koffie kan voor 50% risico >>