3 november 2013: Marlies vroeg mij of ik o.a. Arabinoxylaan - MGN-3 (Biobran) en dr. Pfeifer kende. Hier een artikel over Arabinoxylaan - MGN-3 dat wij al respectievelijk in 2003 (van Springfield) en onderstaande studie uit 2010 hebben gepubliceerd. Ter aanvulling op onderstaande publicatie:

Arabinoxylaan - MGN-3 (zie ook artikel van Springfield over dit middel dat zij ook kunnen leveren)  heeft met name een immuuntherapeutisch effect en beschermt / herstelt ook de schadelijke effecten van bv. bestraling. zoals een studie met muizen laat zien. Bij chronische vermoeidheid  lijkt Arabinoxylaan minder effectief.

Toch lijkt Arabinoxylaan - MGN dus een uitstekend aanvullend middel bij een behandeling van vele vormen van kanker. 

Marlies wees mij ook op een website van dr. Pfeifer die ook heel positief is over Arabinoxylaan - MGN te leveren onder de naam Biobran. Dr. Pfeifer heeft op zijn website een groot aantal vragen beantwoord over gebruik van Arabinoxylaan - MGN (Biobran). Is wel in het Engels maar in principe zijn de antwoorden hetzelfde als wat er in het artikel van Springfield staat. Overigens de niet-toxische aanvullende aanpak die dr. Pfeifer beschrijft voor o.a. prostaatkanker  (prostasol, imusan enz.) en borstkanker staat ook bij ons op de website en zou iedere complementair werkende arts in Nederland moeten kennen.

In de interventiebehandelingen hieronder wordt gesproken over TOCE i.p.v. TACE, dit is een embolisatie techniek met zover ik dat goed begrijp een olie achtige substantie diie radioactief (bestraling) is gemaakt. In dit studierapport: The Current Practice of Transarterial Chemoembolization for the Treatment of Hepatocellular Carcinoma  is goed te lezen welke vormen van embolisatie er gebruikt worden bij primaire leverkanker.

17 december 2012: Bron: Anticancer Res. 2010 Dec;30(12):5145-51.

Arabinoxylaan (MGN-3) verbetert significant 2 jaars overleving en langere ziektevrije tijd bij lokale chemospoelingen met respectievelijk ethanol en curcuma olie bij (inoperabele) primaire leverkanker stadium I en II. Dit blijkt uit een Vietnamese dubbelblinde gerandomiseerde fase II studie met totaal 68 patiënten.

Studie beschrijving:
Totaal achtenzestig patiënten met hepatocellulair carcinoom - primaire leverkanker (stadium I en II) - namen deel aan de studie. De patiënten werden door een computer dubbelblind gerandomiseerd ingedeeld in twee groepen. Noch de patiënten noch de onderzoekers wisten welke patiënten in welke groep was ingedeeld.  Een groep van 30 patiënten, de controlegroep, kreeg een zogeheten interventiebehandeling met een transarteriële embolisatie met ofwel curcuma olie (TOCE) ofwel ethanol injecties (PEIT) 
De andere groep van 38 patiënten kreeg aanvullend op TOCE en PEIT IT  arabinoxylaan (MGN-3). In het abstract staat niet de dosering van de arabinoxylaan en ook niet hoe vaak en hoe lang

Resultaten:

Minder patiënten in de IT + MGN-3 groep toonden een recidief binnen drie jaar, 31,6% (12 van de 38 patiënten), vergeleken met 46,7% (14 van de 30) voor de patiënten uit de controlegroep die geen arabinoxylaan (MGN-3) kregen. Ook bleken er meer patiënten uit de IT + MGN-3 groep nog in leven na twee jaar (35%) in vergelijking met 6,7% voor de controlegroep. Ook bleken patiënten uit de IT + MGN-3 groep een significant lager alpha-fetoprotein niveau te hebben met een afname van 38% (p = 0,0001) ten opzichte van de uitgangswaarde bij aanvang van de studie, terwijl de patiënten uit de controlegroep geen
significante veranderingen lieten zien. Bovendien was er een significante afname in tumorvolume bij patiënten uit de IT + MGN-3 groep, in tegenstelling tot bij de patiënten uit de controlegroep, die geen verandering in tumorvolume vertoonden.

Wanneer de resultaten werden geanalyseerd volgens elke IT modaliteit apart gaven de patiënten uit de MGN-3 + IT subgroepen meer response op de behandeling in elk aspect dat werd onderzocht, dan
de patiënten uit de IT subgroepen alleen. Echter, de patiënten in de MGN-3 + Toce + PEIT subgroep toonden grotere vermindering van AFP niveaus en langere overlevingstijd dan de MGN-3 + Toce subgroep.

Conclusie:

Conclusie van de onderzoekers is dan ook dat Arabinoxylaan (MGN-3) toevoegen aan injecties met ethanol (PEIT) en transarteriële embolisatie met curcuma olie zeker zinvol kan zijn. Echter grotere studies
zijn gewenst om het definitieve bewijs hiervoor te leveren.

Het volledige studieverslag van Arabinoxylan rice bran (MGN-3) enhances the effects of interventional therapies for the treatment of hepatocellular carcinoma: a three-year randomized clinical trial. is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract van de studie plus de foto's van de levertumoren voor, tijdens en na de behandeling.

Arabinoxylan rice bran (MGN-3) enhances the effects of interventional therapies for the treatment of hepatocellular carcinoma: a three-year randomized clinical trial

2010 Dec;30(12):5145-51.

Arabinoxylan rice bran (MGN-3) enhances the effects of interventional therapies for the treatment of hepatocellular carcinoma: a three-year randomized clinical trial.

Source

Department of Hepatogastroenterology,The 108 Military Central Hospital, Hanoi, Vietnam.

Abstract

BACKGROUND AND AIMS:

This study examined the efficacy of arabinoxylan rice bran (MGN-3) in conjunction with an interventional therapy (IT) for the treatment of hepatocellular carcinoma patients.

PATIENTS AND METHODS:

A total of sixty-eight patients with hepatocellular carcinoma (stages I and II) participated in the study. Patients were randomized to receive IT (30 patients, control group) or IT+MGN-3 (38 patients), and randomly divided into two groups using a computer-generated randomization list. Patients and investigators were blinded. IT included transarterial oily chemoembolization (TOCE) or a combination of TOCE and percutaneous ethanol injection treatment (PEIT).

RESULTS:

Patients in the IT+MGN-3 group showed: (i) lower recurrence of the disease, 31.6% (12/38), as compared to 46.7% (14/30) for the control; (ii) higher survival after the second year, 35%, as compared to 6.7% for the control; (iii) significantly lower alpha-fetoprotein level, a 38% decrease (p = 0.0001), as compared to baseline value, while the control showed no significant change; and (iv) a significant decrease in tumor volume, in contrast to the control, which showed no significant change. When the results were analyzed according to each IT modality, MGN-3+IT sub-groups displayed a greater response to treatment, in every aspect examined, than the IT sub-groups alone. However, the patients in the MGN-3+TOCE+PEIT sub-group demonstrated greater reduction in AFP levels and longer survival time than the MGN-3+TOCE sub-group.

CONCLUSION:

MGN-3 in conjunction with IT may be useful for the treatment of hepatocellular carcinoma and warrants further investigation in multiple clinical trials.

PMID:
21187503
[PubMed - indexed for MEDLINE]
 1. Correspondence to: Mamdooh Ghoneum, Ph.D., Charles Drew University of Medicine and Science, Department of Otolaryngology, 1621 E. 120th Street, Los Angeles, CA 90059, U.S.A. Tel: +1 3235635953, Fax: +1 3104746724, e-mail: mghoneum@ucla.edu
 1. Figure 1.
  View larger version:
  Figure 1.

  Overall response to treatment. The patients in IT and IT+ MGN-3 groups were examined for an overall positive response, no response or adverse response to treatment. Parameters measured included patient fatigue, appetite, liver pain, liver size, fever, weight gain or loss, jaundice and ascites. Response classification is described under Patients and Methods. *p<0.05 and **p<0.01, as compared to the IT group.

 2. Figure 2.
  View larger version:
  Figure 2.

  Multi-slice CT scans of an IT+MGN-3 patient. A: Before treatment, the patient had a large tumor in right liver measuring 12×10 cm2 in plane. B: At three months after treatment, the tumor size decreased to 7×8 cm2 in plane and had a very high lipiodol marking (arrows). C: At six months after treatment, the tumor size had decreased further to 6×7 cm2 in plane with lower lipiodol marking, showing liver regeneration.

 3. Figure 3.
  View larger version:
  Figure 3.

  Spinal multi-slice CT scan and angiograms of a IT+MGN-3 patient. A: A multi-slice CT scan before treatment showed that the patient had a large tumor in right liver measuring 14×13 cm2 in plane. B: After six months of treatment the CT scan showed a decrease in tumor size to 5×6 cm2 in plane. C: Angiography of the same patient before treatment showed liver artery and portal angiography. D: The angiography taken just after treatment with TOCE showed that the right liver artery had complete embolization.

 4. Figure 4.
  View larger version:
  Figure 4.

  Recurrence of tumors in HCC patients post-treatment for the two groups compared as a whole (IT and IT+MGN-3).

 5. Figure 5.
  View larger version:
  Figure 5.

  Percent survival in HCC patients post-treatment for the two groups compared as a whole (IT and IT+MGN-3).

 

Plaats een reactie ...

Reageer op "Arabinoxylaan (MGN-3) verbetert significant 2 jaars overleving (35% vs 6,7%) en langere ziektevrije tijd (15 procent) bij lokale chemospoelingen met respectievelijk ethanol en olie bij operabele primaire leverkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van voeding, >> Aerobics oefeningen gedurende >> Ambovex, een plantenderivaat >> Arabinoxylaan (MGN-3) verbetert >> Arsenic trioxide intraveneus >> BCAA, een reeks van bepaalde >> Cannabis: UMCG Groningen gaat >> Hoge inname van plantaardige >> Hyperthermie samen met TACE >> Koffie kan voor 50% risico >>