22 september 2005: Bron: Gastroenterology. 2005 Jul;129(1):122-30.

RFA - Radio Frequency Ablation is superieur aan ethanol injecties bij kleine levertumoren - 3 cm. doorsnee of kleiner - blijkt uit nieuwe gerandomiseerde studie. Mediane 4 jaars overlevingstijd was 74% voor de RFA groep tegenover 57% voor de ethanol groep. Zie hieronder de vertaalde resultaten van deze studie.

Met dank aan CVZ = College van Ziektekostenverzekeraars die in een begeleidend schrijven naast hun brief over de vergoedingsplicht voor RFA en TACE en LITT o.a. dit studie abstract vermelden. De lijst met studies is overigens 25 A-tjes lang naast de brief die 6 A-tjes lang is en waarin wordt beschreven hoe CVZ onderzoek heeft gedaan en tot de conclusie is gekomen dat RFA, TACE en LITT gebruikelijke behandelingen zijn voor levertumoren , ook voor uitzaaiïngen van andere primaire kannkersoorten zoals bv. borstkanker en darmkankers en dienen te worden vergoed onder bepaalde o.i. redelijke voorwaarden. Wie een kopie van de brief van CVZ plus de studie abstracten over RFA, TACE en LITT wilt hebben kan die aanvragen bij redactie kanker-actueel.nl. Wij rekenen daarvoor € 15,-- porto en verzendkosten. OPS leden krijgen korting en betalen € 7,50 voor een kopie van de brief plus studieabstracten. Hier de resultaten zo goed als letterlijk vertaald van de studie die het effect van RFA vergeleek met ethanol injecties.

RESULTATEN: 118 patiënten vormden de groep die RFA = Radio Frequency Ablation kregen als behandeling en 114 patiënten kregen een ethanol injectie. Het aantal behandelingssessies met RFA was minder (2.1 keren vs 6.4 keren, respectieveljik, P < .0001) en de lengte van de ziekenhuisopname was korter (10.8 dagen vs 26.1 dagen, respectievelijk, P < .0001) bij de RFA patiëntengroep dan bij de ethanol injectie patiëntengroep. Mediane 4-jaars overleving was 74% (95% CI: 65%-84%) in de RFA groep en 57% (95% CI: 45%-71%) in de ethanol injectie groep. RFA gaf 46% minder risico op sterfte(adjusted relative risk, 0.54 [95% CI: 0.33-0.89], P = .02), een 43% minder risico op een overall recidief(adjusted relative risk 0.57 [95% CI: 0.41-0.80], P = .0009), en een 88% kleiner risico op locale tumor progressie (relative risk, 0.12 [95% CI: 0.03-0.55], P = .006) dan bij een ethanol injectie behandeling. In het optreden van ernstige bijwerkingen was geen verschil tussen beide behandelingsgroepen

CONCLUSIES: Wegend vanuit langere overleving maar met zelfde bijwerkingenpatroon is RFA - Radio Frequency Ablation superieur aan een ethanol injectie behandeling bij kleine levertumoren.

Gastroenterology. 2005 Jul;129(1):122-30

A randomized controlled trial of radiofrequency ablation with ethanol injection for small hepatocellular carcinoma.

Shiina S, Teratani T, Obi S, Sato S, Tateishi R, Fujishima T, Ishikawa T, Koike Y, Yoshida H, Kawabe T, Omata M.
Department of Gastroenterology, University of Tokyo, Japan. sshiina-tky@umin.ac.jp

BACKGROUND & AIMS: Percutaneous radiofrequency ablation is a recently introduced treatment for hepatocellular carcinoma, whereas ethanol injection is now a standard therapy. We compared their long-term outcomes.

METHODS: Two hundred thirty-two patients with hepatocellular carcinoma who had 3 or fewer lesions, each 3 cm or less in diameter, and liver function of Child-Pugh class A or B were entered onto a randomized controlled trial. The primary end point was survival, and the secondary end points were overall recurrence and local tumor progression.

RESULTS: One hundred eighteen patients were assigned to radiofrequency ablation and 114 to ethanol injection. The number of treatment sessions was smaller (2.1 times vs 6.4 times, respectively, P < .0001) and the length of hospitalization was shorter (10.8 days vs 26.1 days, respectively, P < .0001) in radiofrequency ablation than in ethanol injection. Four-year survival rate was 74% (95% CI: 65%-84%) in radiofrequency ablation and 57% (95% CI: 45%-71%) in ethanol injection. Radiofrequency ablation had a 46% smaller risk of death (adjusted relative risk, 0.54 [95% CI: 0.33-0.89], P = .02), a 43% smaller risk of overall recurrence (adjusted relative risk 0.57 [95% CI: 0.41-0.80], P = .0009), and an 88% smaller risk of local tumor progression (relative risk, 0.12 [95% CI: 0.03-0.55], P = .006) than ethanol injection. The incidence of adverse events was not different between the 2 therapies.

CONCLUSIONS: Judging from higher survival but similar adverse events, radiofrequency ablation is superior to ethanol injection for small hepatocellular carcinoma.

PMID: 16012942 [PubMed - in process]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Levertumoren: RFA - Radio Frequency Ablation voor kleine levertumoren - 3 cm. of kleiner - is superieur aan ethanol injecties blijkt uit gerandomiseerde studie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Leverkanker - HCC: RFA is >> Levertumoren: RFA - Radio >> Levertumoren: Patienten gevraagd >> Levertumoren al of niet van >> Levertumoren: John Wayne >> Levertumoren: RFA - Radio >> Levertumoren kunnen ook een >> Leverkanker: RFA - Radio Frequency >>