Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en daarom is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

27 december 2011: Bron: Am J Gastroenterol advance online publication 13 December 2011; doi: 10.1038/ajg.2011.425

Wanneer mensen met primaire leverkanker  met RFA - Radio Frequency Albation worden behandeld dan blijken zij net zo veel kans op genezing te hebben dan wanneer er geopereerd wordt. Al bevelen de onderzoekers wel een operatieve ingreep aan als die mogelijk is. Echter als een operatie extra kans op complicaties geeft of niet uitgevoerd kan worden om welke redenen dan ook, dan blijkt RFA - Radio Frequency Ablation een uitstekende gelijkwaardige behandeling aan een operatie met geljke kansen op genezing en overall overleving.
Dit blijkt uit een open prospectieve (naderhand geanalyseerd aan de hand van medische reportage enz.) 10 jarige Japanse studie uitgevoerd bij 1170 patiënten met primaire leverkanker (HCC - hepatocellular carcinoma) en met 1 of meerdere tumoren over de periode 1999 tot 2009. 

Als we naar de exacte cijfers kijken dan blijkt RFA vele malen achter elkaar te kunnen worden gebruikt om de kanker onder controle te houden.   

Resultaten:
De onderzoekers hebben een totaal van 2982 RFA behandelingen uitgevoerd bij 1170 patiënten met primaire leverkanker, bestaande uit 4.514 procedures. Een procedure behandeling werd per patiënt 1,52 ± 0,78 uitgevoerd. Veel patiënten die een RFA behandeling krijgen na hun eerste diagnose hebben later nog een of meerdere keren RFA nodig.
Totaal 485 patiënten ondergingen een RFA behandeling eenmaal, 247 patiënten twee keer, 177 patiënten drie keer, 94 patiënten vier keer, vijf keer 70 patiënten, 35 patiënten zes keer, zeven keer 23 patiënten, 14 patiënten acht keer, negen patiënten zeven keer, zeven patiënten tien keer, zes patiënten elf keer, 2 patiënten twaalf keer, 2 patiënten dertien keer en 1 patiënt veertien keer.

Technisch bleek de effectiviteit van de RFA behandeling 99,4% (2.964 / 2.982 behandelingen). Dit betekent dat de tumor volledig werd weggehaald door de RFA behandeling. Het technisch resultaat was vergelijkbaar tussen de eerste RFA behandelingen en de andere RFA behandelingen als herhalingsbehandeling (P = 0,98). Volledige verwijdering van de tumor werd bereikt bij 1,163 (99,4%) van de 1170 eerste behandelingen en bij 1801 (99,4%) van de 1812 andere RFA behandelingen. Echter, de technische effectiviteit verschilde wel gerelateerd aan de omvang van de tumor  (P = 0,023). Geen duidelijke actieve tumorresten bleven achter in de behandelde tumor bij 1642 (99,6%) van de 1.648 behandelingen voor tumoren gelijk of kleiner dan 2,0 cm in diameter, bij 923 (99,2%) van de 930 behandelingen voor tumoren in omvang tussen 2.1 en 3.0 cm, bij 356 (98,9%) van de 360 behandelingen voor tumoren met een omvang van 3.1 tot 5.0 cm, en bij 43 (97,7%) van 44 behandelingen voor tumoren groter dan 5,0 cm.
 
Er werden door de onderzoekers geen verdere RFA herhalingsbehandelingen meer uitgevoerd wanneer er sprake was van leverfalen en een te grote kans op complicaties als gevolg van slechte visualisatie of onbereikbaarheid om wat voor reden dan ook van de tumoren.

269 patiënten (23,0%) waren ouder dan 75 jaar.  422 patiënten hadden tumoren van ≤ 2,0 cm in diameter, 467 patiënten hadden tumoren van 2.1-3.0 cm, 246 patiënten hadden tumoren in omvang van 3.1-5.0 cm, en 35 patiënten hadden tumoren van > 5,0 cm, 685 patiënten had 1 tumor, 395 patiënten hadden 2 of 3 tumoren, en 90 patiënten hadden ≥ 4 tumoren.

In december 2009 (met een mediane follow-up van 38,2 maanden), waren 692 patiënten (59,1%) nog in leven, het contact met 39 patiënten (3,3%) was verloren gegaan tijdens de follow-up periode en 439 patiënten (37,5%) waren overleden. Van de 1.170 patiënten waren er twee getransplanteerd. Het aantal van 5 -, 7 - en 10-jaar overlevenden was respectievelijk 325 patiënten, 131 patiënten, en 16. patiënten. Het overlijden door de primaire leverkanker (HCC) bleek bij 245 patiënten (55,8%) de oorzaak, leverfalen bij 89 (20,3%) patiënten, bovenste gastro-intestinale (inwendige darm-) bloedingen bij 11 (2,5%) patiënten,
complicaties gerelateerd aan de behandeling bij drie (0,7%) patiënten was de oorzaak van overlijden, en niet lever gerelateerde ziekten bij 81 (18,5%) patiënten, en door onbepaalde oorzaak bij 10 (2,3%) patiënten.

De 1 -, 3 -, 5 -, 7 - en 10-jaarsoverlevingen van alle 1.170 patiënten met primaire leverkanker (HCC) waren 96,6% (95% CI: 95.5-97.7%), 80,5% (95% CI: 78.0-83.1% ), 60,2% (95% CI: 56.7-63.9%), 45,1% (95% CI: 40.9-49.6%) en 27,3% (95% CI: 21.5-34.7%), respectievelijk. Overlevingskansen verschilden significant gerelateerd aan de omvang van de tumor (P <0,0001), het aantal tumoren (P = 0.0003), en door de zogeheten Child-Pugh klasse (P <0,0001). Volgens de Child-Pugh klasse bij de A of B-patiënten met een tumor ≤ 5 cm in diameter, of met drie of minder tumoren met een omvang van ≤ 3 cm in diameter, was de 5-jaars overleving 63,8% (95% CI: 59.9-67.9%) , terwijl die 5-jaars overleving onafhankelijk van deze criteria,  46,4% (95% CI: 39.4-54.8%) was.

Hier het abstract van de studie. Als u hier klikt kunt u het volledige studierapport inclusief tabellen en statistieken gratis inzien.

RFA - Radio Frequency Ablation could be locally curative for HCC, resulting in survival for as long as 10 years, and was a safe procedure. RFA might be a first-line treatment for selected patients with early-stage HCC.

Am J Gastroenterol advance online publication 13 December 2011; doi: 10.1038/ajg.2011.425

Radiofrequency Ablation for Hepatocellular Carcinoma: 10-Year Outcome and Prognostic Factors
Open

Shuichiro Shiina MD, PhD1, Ryosuke Tateishi MD, PhD1, Toru Arano MD1, Koji Uchino MD1, Kenichiro Enooku MD, PhD1, Hayato Nakagawa MD, PhD1, Yoshinari Asaoka MD, PhD1, Takahisa Sato MD, PhD1, Ryota Masuzaki MD, PhD1, Yuji Kondo MD, PhD1, Tadashi Goto MD, PhD1, Haruhiko Yoshida MD, PhD1, Masao Omata MD, PhD1 and Kazuhiko Koike MD, PhD1

1Department of Gastroenterology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

Correspondence: Shuichiro Shiina, MD, PhD, Department of Gastroenterology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8655, Japan. E-mail: sshiina-tky@umin.ac.jp

Received 8 May 2011; Accepted 5 November 2011; Published online 13 December 2011. 

Abstract

OBJECTIVES:

Radiofrequency ablation (RFA) is widely performed for hepatocellular carcinoma (HCC). However, there has been no report on 10-year outcome of RFA. The objective of this study was to report a 10-year consecutive case series at a tertiary referral center.

METHODS:

We performed 2,982 RFA treatments on 1,170 primary HCC patients and analyzed a collected database.

RESULTS:

Final computed tomography images showed complete tumor ablation in 2,964 (99.4%) of 2,982 treatments performed for the 1,170 primary HCC patients. With a median follow-up of 38.2 months, 5- and 10-year survival rates were 60.2% (95% confidence interval (CI): 56.7–63.9%) and 27.3% (95% CI: 21.5–34.7%), respectively. Multivariate analysis demonstrated that age, antibody to hepatitis C virus (anti-HCV), Child-Pugh class, tumor size, tumor number, serum des-γ-carboxy-prothrombin (DCP) level, and serum lectin-reactive α-fetoprotein level (AFP-L3) were significantly related to survival. Five- and 10-year local tumor progression rates were both 3.2% (95% CI: 2.1–4.3%). Serum DCP level alone was significantly related to local tumor progression. Five- and 10-year distant recurrence rates were 74.8% (95% CI: 71.8–77.8%) and 80.8% (95% CI: 77.4–84.3%), respectively. Anti-HCV, Child-Pugh class, platelet count, tumor size, tumor number, serum AFP level, and serum DCP level were significantly related to distant recurrence. There were 67 complications (2.2%) and 1 death (0.03%).

CONCLUSIONS:

RFA could be locally curative for HCC, resulting in survival for as long as 10 years, and was a safe procedure. RFA might be a first-line treatment for selected patients with early-stage HCC.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Leverkanker: RFA - Radio Frequency Ablation voor beginnende primaire leverkanker geeft uitstekende kansen (27 procent) op 10 jaars overleving."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Leverkanker - HCC: RFA is >> Levertumoren: RFA - Radio >> Levertumoren: Patienten gevraagd >> Levertumoren al of niet van >> Levertumoren: John Wayne >> Levertumoren: RFA - Radio >> Levertumoren kunnen ook een >>