Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie? Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

Raadpleeg altijd een complementair werkende arts als u complementaire middelen wilt gaan gebruiken naast of in plaats van reguliere behandelingen. 

16 januari 2020:  2019 Jul 17;11(7). pii: E1623. doi: 10.3390/nu11071623

Moleculair jodium oraal ingenomen voor en naast chemotherapie (5-fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide of taxotere/epirubicin (FEC of TE) ) blijkt bijzonder goed effect te hebben bij borstkankerpatiënten met stadium II en III.

De 5-jaars ziektevrije overleving was voor de patienten die jodium hadden gehad maar liefst 36 procent beter (46 versus 82 procent) dan voor de patienten die een placebo hadden gehad naast hun chemo.

Ook de bijwerkingen waren voor de patienten die jodium hadden gehad veel minder dan voor de patienten die geen jodium hadden gehad. De onderzoekers zagen dat de moleculaire jodium de resistentie tegen chemo blijkbaar opheft want bij de patiënten die jodium hadden gehad vooraf en naast de chemo sloeg de chemo veel beter aan dan bij de patiënten die een placebo hadden gehad. Aan de studie deden totaal 60 patiënten aan mee, 30 patiënten met borstkanker stadium II en 30 patienten met stadium III, dus is een kleine studie. Maar wel placebo gerandomiseerd en het verschil in efectiviteit is zo groot dan nu een fase III is gestart. Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar stuurde mij deze studie en merkte ook op dat dr. Moerman altijd pleitte voor jodium bij kankerpatienten. 

Hier het vertaalde abstract van de studie: Adjuvant Effect of Molecular Iodine in Conventional Chemotherapy for Breast Cancer. Randomized Pilot Study, waarvan het volledige studierapport gratis is in te zien of te downloaden.

In deze PDF zijn alle grafieken uit de studie in te zien.

Deze studie analyseert een oraal supplement van moleculair jodium (I2), alleen en in combinatie met de neoadjuvante therapie 5-fluorouracil / epirubicine / cyclofosfamide of taxotere / epirubicine (FEC / TE) bij vrouwen met beginnende (fase II) en gevorderde (fase III) ) borstkanker. In de vroege groep werden 30 vrouwen 7-35 dagen vóór de operatie behandeld met moleculair jodium (I2) (5 mg / dag) of placebo (gekleurd water). In de groep met gevorderde borstkanker ontvingen 30 patiënten moleculair jodium (I2) of placebo, samen met een FEC / TE behandeling (5-fluorouracil / epirubicine / cyclofosfamide of taxotere / epirubicine ).

Na de operatie ontvingen alle patiënten 170 dagen FEC / TE + moleculair jodium (I2). Suppletie met moleculair jodium (I2) toonde een significante vermindering van de bijwerkingen en een complete afwezigheid van chemoresistentie. De controlegroep, de moleculair jodium (I2) groep, de FEC / TE groep en de FEC / TE + moleculair jodium (I2) groepen vertoonden responsen van respectievelijk 0, 33%, 73% en 100% en een pathologische complete respons van 18% en 36% in de laatste twee groepen.

Het ziektevrije overlevingspercentage na vijf jaar was significant hoger bij patiënten die vóór en na de operatie met het moleculair jodium (I2) supplement werden behandeld in vergelijking met degenen die het supplement alleen na de operatie kregen (82% versus 46%).

Met moleculair jodium (I2) behandelde tumoren vertonen minder invasief potentieel en significante toenames in zelfdoding - apoptose, oestrogeenreceptorexpressie en immuuncelinfiltratie. Transcriptomische analyse gaf activering van de antitumorale immuunrespons aan. De resultaten brachten ons ertoe om een ​​fase III klinische studie te starten om een chemotherapie + moleculair jodium (I2) behandeling voor gevorderde borstkanker te onderzoeken.

Hier het originele abstract:

 2019 Jul 17;11(7). pii: E1623. doi: 10.3390/nu11071623.

Adjuvant Effect of Molecular Iodine in Conventional Chemotherapy for Breast Cancer. Randomized Pilot Study.

Abstract

This study analyzes an oral supplement of molecular iodine (I2), alone and in combination with the neoadjuvant therapy 5-fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide or taxotere/epirubicin (FEC/TE) in women with Early (stage II) and Advanced (stage III) breast cancer. In the Early group, 30 women were treated with I2 (5 mg/day) or placebo (colored water) for 7-35 days before surgery. For the Advanced group, 30 patients received I2 or placebo, along with FEC/TE treatment. After surgery, all patients received FEC/TE + I2 for 170 days. I2 supplementation showed a significant attenuation of the side effects and an absence of tumor chemoresistance. The control, I2, FEC/TE, and FEC/TE + I2 groups exhibited response rates of 0, 33%, 73%, and 100%, respectively, and a pathologic complete response of 18%, and 36% in the last two groups. Five-year disease-free survival rate was significantly higher in patients treated with the I2 supplement before and after surgery compared to those receiving the supplement only after surgery (82% versus 46%). I2-treated tumors exhibit less invasive potential, and significant increases in apoptosis, estrogen receptor expression, and immune cell infiltration. Transcriptomic analysis indicated activation of the antitumoral immune response. The results led us to register a phase III clinical trial to analyze chemotherapy + I2 treatment for advanced breast cancer.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Moleculair jodium voor en naast chemotherapie voor borstkanker stadium II en III geeft 36 procent (46 vs 82 procent) betere 5 jaars ziektevrije overleving. En beduidend minder bijwerkingen."


Gerelateerde artikelen