Onderstaande tekst staat al vanaf de begin jaren van kanker-actueel op onze site. En dit nu doorlezende is er denk ik weinig tot niets veranderd aan hoe wij aankijken tegen het gebruik van alternatieve, vaak aanvullende behandelingen en middelen.

Voor wie hulp wil bij keuzes voor een behandeling of bepaald medicijn of niet toxische middelen of bv. begeleiding bij een second opinion bieden wij onze coachingshulp aan.
Wat wordt verstaan onder alternatief?

Als we praten over aanvullende, complementaire, alternatieve behandelingen bij kanker dan komen we snel terecht op heel uiteenlopende zaken. Van een bezoek bij een 'medium als Jomanda', magnetiseurs, bidseances tot diëten en voedingssupplementen. Iedereen hoort wel eens via via dat er ergens weer iemand wonderbaarlijk is genezen. Maar vaak zijn dat verhalen en ontbreken de bewijzen. Althans die hebben de vertellers dan niet bij de hand. Geen scans, bloedonderzoeken e.d. Wij spreken op deze site dan ook liever van aanvullende, complementaire aanpak dan van alternatieve therapie als we het hebben over aanvullende vitamines, mineralen en andere natuurlijke kankerremmers. Daarvoor zijn namelijk wel een aantal onderzoeksresultaten en wetenschappelijke bewijzen voorhanden. (Zie pagina literatuurlijst )

Wetenschappelijk bewijs:

In wetenschappelijke termen zijn alle behandelingen die niet wetenschappelijk zijn getoetst volgens wetenschappelijke normen, gerandomiseerd en dubbelblind, alternatief. In de volksmond echter worden alle behandelingen die niet door een reguliere arts worden ondersteund, als alternatief bestempeld. Terwijl bijvoorbeeld weinig of geen chemokuren naar wetenschappelijke normen voldoet aan de eisen om regulier en bewezen te worden genoemd. Men test cytostatica (chemo) bv. bij niet gezonde mensen ; maar om ze goed te testen zou je moeten loten en de even nummers wel en de oneven nummers geen cytostatica moeten geven (=randomisatie); dubbelblind kan niet, omdat een placebo geen bijwerkingen heeft (een nepgif heeft immers weer een eigen scala van bijwerkingen en kan ethisch niet); je weet altijd of je wel of geen placebo krijgt (je bemerkt wel of geen bijwerkingen). Bovendien wordt gerandomiseerd onderzoek lang niet altijd met goede eindpunten (sterfte op termijn ed) uitgevoerd. Overigens heeft recent onderzoek aangetoond, dat het placebo effect bij vage klachten behoorlijk is (bijvoorbeeld ten aanzien van hoofdpijn), maar dat het bij meer specifieke klachten heel gering is of zelfs verwaarloosbaar (Uit Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) ; lees ook de inleiding van de literatuurlijst van dokter Valstar nog eens ; duidelijk is dat door deze bevindingen de status van gerandomiseerd niet dubbelblind onderzoek verhoogd wordt). Toch worden chemokuren nooit genoemd bij de alternatieve methoden. In onze ogen lijkt dit soms terecht omdat chemo zich wel 'bewezen' heeft als een goede hulp bij kankerbestrijding. Al komen er meer en meer bewijzen dat chemo helemaal niet zo effectief is als wordt beweerd door de farmaceutische industrie.

De basis voor een aanvullende therapie is: de behandeling is afgeleid van succesvolle experimenten in celkweken, bij dieren en vooral daarna bij mensen. Indien alleen bij mensen individuele spectaculaire resultaten worden gemeld, dan zijn deze nog steeds ten alle tijde (door desgewenst door u gekozen onafhankelijke deskundigen) te controleren. Het is niet voldoende als men deze bewijskracht of wetenschappelijke controle alleen zeer stellig suggereert.

Toelichting: In de alternatieve geneeskunde ziet men soms dat een patiënt vroeger bij minder ernstige kwalen een bepaalde methode met succes heeft gekozen. Als deze persoon dan later plotseling kanker krijgt kan de schrik en vervolgens de angst voor een lijdensweg extreem verlammend zijn, net als de angst voor medische ingrepen.
Het lijkt een troost als een al lang vertrouwde of simpele therapie -die men in de basis al kent - en die voldoende begrip en steun toont, dan uitkomst lijkt te bieden. Het kan dan soms onterecht de hoofdtherapie worden en er zijn gevallen bekend dat men om deze redenen zelfs op fatale wijze belangrijke operaties afwees of te lang uitstelde.

Soms beweren alternatieve behandelaars dat opgegeven mensen via hen genezen of sterk verbeterd zijn, en dat hiervan de bewijzen door deskundigen uitvoerig zijn gecontroleerd. Zoals gezegd dienen dit soort bewijzen, indien gewenst in het bijzijn van door u te kiezen medische deskundigen, altijd bij alle betrokkenen nog steeds persoonlijk te controleren te zijn. Dit geldt ook indien de therapie een spirituele achtergrond heeft, in een ver land wordt toegepast of gebaseerd is op zeker nog niet algemeen erkende begrippen, zoals chakra's, yin/yang, kosmische straling, bloementherapie, een beschermengel, enzovoort. Prima allemaal, wie heeft de wijsheid in pacht, maar dan wel graag openlijk echt te controleren via betrouwbare resultaten, en dit zijn simpel te verkrijgen overtuigende gegevens zoals sterk afgenomen tumormarkers in het bloed, officiële scans van genezen personen, enzovoort. Tegenwoordig simpel te tonen via het Internet. Vaak ontbreken deze resultaten bij kritische controle. Ook een enkel spectaculair genezen geval kan nog geen 100% basis zijn, doordat extreem zeldzaam, in circa 1 op de honderdduizend gevallen, totale genezing van ernstig vergevorderde kanker kan optreden (dit heet spontane regressie of spontane remissie). Over spontane regressie is een Duitse televisiefilm beschikbaar "Wunder sind möglich" Unerklärliche Heilung bei Krebs, een film van Monika Kirschner. 

Interessante nieuwe theorieën, hoe wetenschappelijk spectaculair of simpel dan ook, die alternatieven nogal graag willen opstellen, moeten met voldoende literatuurreferenties te onderbouwen zijn voordat ze basis voor toepassing kunnen zijn. Immers, men kan nu al putten uit een poel van vele honderdduizenden gepubliceerde medische onderzoeken, te raadplegen via internet naar de relatie voeding, suppletie en kanker, waaronder uitermate waardevolle die men vaak niet kent en dus ongekend even aan de kant schuift!
Men zou zo'n bronnenonderzoek dus altijd van te voren moeten kunnen tonen, inclusief vermelding van de literatuur. Men is dan ook uiteraard verplicht tegenargumenten tegen de eigen methode eerst zelfstandig zeer grondig door te nemen en voor te leggen aan onpartijdige deskundigen.
Meestal, helaas, kun je dit alles gevoeglijk vergeten. U zult begrijpen dat er veel alternatieve methodes zijn die men zeker bij kanker beter kan mijden.
Conclusie:
Wees gerust uitermate kritisch, zowel bij het positieve als negatieve alternatieve nieuws, want jammer genoeg zijn er veel krachten die het gefundeerde, langzaam opbloeiende bewijs dat voeding en suppletie een plaats heeft naast reguliere therapie, door allerlei alternatieve excessen lijken te maskeren. Hierdoor wordt de neiging bij sommige reguliere artsen om alles, ook het zeer waardevolle, op een grote hoop van kwakzalverij te willen gooien alleen maar versterkt. Van gemotiveerde bonafide alternatieve artsen mag men daarentegen verwachten dat ze er alles aan zullen doen gedegen bewijsmateriaal voor hun theorieën en resultaten te willen verzamelen.
Onze ervaringen met voeding en suppletie van vitamines en andere natuurlijke kankerremmers zijn dermate positief dat we ervoor hebben gekozen daarover op deze site u te informeren. En bovendien blijken er voldoende en opmerkelijke aanwijzingen, zelfs honderden onderzoeken en wetenschappelijke bewijzen te zijn, die er op wijzen dat voeding en suppletie bij kanker wel degelijk bijzonder positieve resultaten oplevert. Zie o.a. onder literatuurlijst en complementair
Voor wie hulp wil bij keuzes voor een behandeling of bepaald medicijn of niewt toxische middelen of bv. begeleiding bij een second opinion bieden wij onze coachingshulp aan.

Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Resultaten en gevaren van alternatieve behandelingen en middelen. Hoe kijkt kanker-actueel daar tegenaan?"

 • Annie /Wawlwn :
  Beste,

  Is het aan te raden om kombucha te drinken tijdens een chemokuur. Of als de chemo is afgelopen en je gaat daarna koucha drinken?
  • kees :
   Beste Annie, Dat durf ik niet te zeggen. In Kombucha wordt wel veel suiker verwerkt dus weet niet of dit wel zo verstandig is. Ook Johan Bolhuis raadt Kombucha af: https://kanker-actueel.nl/kombucha-thee-wat-is-het-hoe-werkt-het-hoe-maak-je-het.html

   dokter Bolhuis op een vraag van een patiënt
   'Niet doen. Het is een schimmel, er kunnen ook andere, schadelijke bacteriën mee meekomen. Een aantal mensen dat Kombucha gebruikte, is met niervergiftiging opgenomen.'
   Bovendien zit er veel suiker in de Kombucha. Kant en klare Kombucha te koop in de winkel heeft niet het risico van de schimmels en kan dus wel, maar ook dan zit er veel suiker in, hoewel dat schijnt op te wegen tegen de voordelen van de Kombucha.

   Maar vraag het een goed gekwalificeerd behandelend arts?

   Is dit voldoende antwoord?

   Kees Braam
   webmaster

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Resultaten en gevaren van >> Richtlijnen KNMG voor artsen >> Officiële standpunt van NFK >> Alternatieve therapieën bij >>