Zie ook in gerelateerde artikelen. 

20 november 2022:  2022 Nov 12;12(1):19397

Vitamine D suppletie vermindert de kans op een besmetting en overlijden aan het coronavirus (Covid-19) binnen 30 dagen met 25 tot 33 procent . Dat bewijst een groot Amerikaans onderzoek uitgevoerd via de gegevens uit de database van Amerikaanse veteranen. 

Opnieuw bewijst dus een grote studie de meerwaarde van vitamine D suppletie in het voorkomen van een besmetting met het coronavirus (Covid-19)  en minder kans op overlijden aan een besmetting met het coronavirus (Covid-19) en bevestigt met dezelfde resultaten als een gerandomiseerde Israelische studie uit februari 2022. 

Zo gingen de onderzoekers te werk, vertaald uit het studierapport:

We hebben een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd om het verband tussen vitamine D3- en D2-suppletie en COVID-19-infectie en mortaliteit te bepalen. We schatten de associatie met behulp van een cohort van VA-patiënten die suppletie kregen met ergocalciferol (d.w.z. vitamine D2), doxercalciferol (d.w.z. vitamine D2), oraal cholecalciferol (d.w.z. vitamine D3) of calcifediol (d.w.z. vitamine D3) voor een periode vóór de pandemie (d.w.z. 1 januari 2019 – 31 december 2020) en tijdens de pandemie (d.w.z. 1 maart 2020 – 31 december 2020) en onbehandelde controlepatiënten.
Voorafgaand aan de schatting hebben we behandelde en controlepatiënten één op één gematcht op hun gebruik van suppletie afzonderlijk voor vitamine D3 en D2. Vervolgens hebben we Cox-modellen voor proportionele risico's gebruikt om de tijd tot COVID-19-infectie en mortaliteit binnen 30 dagen na infectie te berekenen, afhankelijk van suppletie.
We hebben ook subgroepanalyses uitgevoerd voor D3 om de heterogeniteit van de behandeling te bepalen per ras (zwart versus blank), vitamine D-spiegel (0–19 ng/ml, 20–39 ng/ml en 40 + ng/ml 25-dihydroxycholecalciferol), en gemiddelde dagelijkse en cumulatieve suppletiedosering. De kleinere omvang van de D2-dataset maakte subgroepanalyses onmogelijk.

Hier de vertaling van de belangrijkste conclusies uit het abstract van de Amerikaanse studie:

 • In de populatie van Amerikaanse veteranen laten we zien dat vitamine D2- en D3-vullingen geassocieerd waren met een vermindering van COVID-19-infectie van respectievelijk 28% en 20% [(D3 Hazard Ratio (HR) = 0,80, [95% BI 0,77, 0,83 ]), D2 HR = 0,72, [95% BI 0,65, 0,79]].
 • Sterfte binnen 30 dagen na COVID-19-infectie was eveneens 33% lager met vitamine D3 en 25% lager met D2 (D3 HR = 0,67, [95% BI 0,59, 0,75]; D2 HR = 0,75, [95% BI 0,55, 1.04]).
 • We vinden ook dat veteranen die hogere doseringen vitamine D kregen, na controle op vitamine D-bloedspiegels, meer baat hadden bij suppletie dan veteranen die lagere doseringen kregen. Veteranen met vitamine D-bloedspiegels tussen 0 en 19 ng/ml vertoonden de grootste afname van COVID-19-infectie na suppletie.
 • Zwarte veteranen kregen grotere geassocieerde COVID-19-risicoverminderingen met suppletie dan blanke veteranen.


Figure 2 
Kaplan Meier curves for vitamin D3 and D2 supplement patients versus control—time-to COVID-19 infection ending in mortality within 30-days.


Het volledige studierapport is gratis in te zien of te downloaden. Klik daarvoor op de titel van het abstract:

Vitamine D is een veilige, algemeen beschikbare en betaalbare behandeling en kan de ernst van de COVID-19-pandemie helpen verminderen. 

Het volledige studierapport is gratis in te zien of te downloaden. Klik daarvoor op de titel van het abstract:

2022 Nov 12;12(1):19397.
 doi: 10.1038/s41598-022-24053-4.

Association between vitamin D supplementation and COVID-19 infection and mortality

Affiliations 
Free PMC article

Abstract

Vitamin D deficiency has long been associated with reduced immune function that can lead to viral infection. Several studies have shown that Vitamin D deficiency is associated with increases the risk of infection with COVID-19. However, it is unknown if treatment with Vitamin D can reduce the associated risk of COVID-19 infection, which is the focus of this study. In the population of US veterans, we show that Vitamin D2 and D3 fills were associated with reductions in COVID-19 infection of 28% and 20%, respectively [(D3 Hazard Ratio (HR) = 0.80, [95% CI 0.77, 0.83]), D2 HR = 0.72, [95% CI 0.65, 0.79]]. Mortality within 30-days of COVID-19 infection was similarly 33% lower with Vitamin D3 and 25% lower with D2 (D3 HR = 0.67, [95% CI 0.59, 0.75]; D2 HR = 0.75, [95% CI 0.55, 1.04]). We also find that after controlling for vitamin D blood levels, veterans receiving higher dosages of Vitamin D obtained greater benefits from supplementation than veterans receiving lower dosages. Veterans with Vitamin D blood levels between 0 and 19 ng/ml exhibited the largest decrease in COVID-19 infection following supplementation. Black veterans received greater associated COVID-19 risk reductions with supplementation than White veterans. As a safe, widely available, and affordable treatment, Vitamin D may help to reduce the severity of the COVID-19 pandemic.

Conflict of interest statement

Dr. DO Meltzer reported grants from the National Institutes of Health during the conduct of the study. Dr. JB Gibbons, Dr. J Lavigne, Dr. VC Fiedler, Dr. EC Norton, Dr. J McCullough, Dr. RD Gibbons have no conflicts to report.

Figures

Figure 1
 
Figure 2

References

  1. Forrest KY, Stuhldreher WL. Prevalence and correlates of vitamin D deficiency in US adults. Nutr. Res. 2011;31(1):48–54. doi: 10.1016/j.nutres.2010.12.001. - DOI PubMed
  1. Meltzer DO, Best TJ, Zhang H, Vokes T, Arora V, Solway J. Association of vitamin D status and other clinical characteristics with COVID-19 test results. JAMA Netw. Open. 2020;3(9):e2019722. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.19722. - DOI PMC PubMed
  1. Maghbooli Z, Sahraian MA, Ebrahimi M, Pazoki M, Kafan S, et al. Vitamin D sufficiency, a serum 25-hydroxyvitamin D at least 30 ng/mL reduced risk for adverse clinical outcomes in patients with COVID-19 infection. PLoS ONE. 2020;15(9):e0239799. doi: 10.1371/journal.pone.0239799. - DOI PMC PubMed
  1. Kaufman HW, Niles JK, Kroll MH, Bi C, Holick MF. SARS-CoV-2 positivity rates associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. PLoS ONE. 2020;15(9):e0239252. doi: 10.1371/journal.pone.0239252. - DOI PMC PubMed
  1. Merzon E, Tworowski D, Gorohovski A, Vinker S, Golan Cohen A, Green I, Frenkel-Morgenstern M. Low plasma 25(OH) vitamin D level is associated with increased risk of COVID-19 infection: An Israeli population-based study. FEBS J. 2020;287(17):3693–3702. doi: 10.1111/febs.15495. - DOI PMC PubMed
  1. Israel, A., Assi Cicurel, A. A., Feldhamer, I., Dror, Y., Giveon, S. M., Gillis, D., Strich, D., & Lavie, G. The link between vitamin D deficiency and COVID-19 in a large population. medRxiv. Published online September 07, 2021. 10.1101/2020.09.04.20188268
  1. Akbar MR, Wibowo A, Pranata R, Setiabudiawan B. Low serum 25-hydroxyvitamin D (Vitamin D) level is associated with susceptibility to COVID-19, severity, and mortality: A systematic review and meta-analysis. Front. Nutr. 2021;8:660420. doi: 10.3389/fnut.2021.660420. - DOI PMC PubMed
  1. Sinkovits G, et al. Complement overactivation and consumption predicts in-hospital mortality in SARS-CoV-2 infection. Front. Immunol. 2021;12:663187. doi: 10.3389/fimmu.2021.663187. - DOI PMC PubMed
  1. Lucas C, et al. Longitudinal analyses reveal immunological misfiring in severe COVID-19. Nature. 2020;584:463–469. doi: 10.1038/s41586-020-2588-y. - DOI PMC PubMed
  1. West EE, Kolev M, Kemper C. Complement and the regulation of T cell responses. Annu. Rev. Immunol. 2018;36:309–338. doi: 10.1146/annurev-immunol-042617-053245. - DOI PMC PubMed
  1. Break TJ, et al. Aberrant type 1 immunity drives susceptibility to mucosal fungal infections. Science. 2021;371:eaay5731. doi: 10.1126/science.aay5731. - DOI PMC PubMed
  1. Yan B, et al. SARS-CoV-2 drives JAK1/2-dependent local complement hyperactivation. Sci. Immunol. 2021;6:eabg0833. doi: 10.1126/sciimmunol.abg0833. - DOI PMC PubMed
  1. Cardone J, et al. Complement regulator CD46 temporally regulates cytokine production by conventional and unconventional T cells. Nat. Immunol. 2010;11:862–871. doi: 10.1038/ni.1917. - DOI PMC PubMed
  1. Gazzinelli RT, et al. In the absence of endogenous IL10, mice acutely infected with Toxoplasma gondii succumb to a lethal immune response dependent on CD4+ T cells and accomplished by overproduction of IL12, IFN gamma and TNF alpha. J. Immunol. 1996;157:798–805. - PubMed
  1. Chauss D, Freiwald T, McGregor R, et al. Autocrine Vitamin D signaling switches off pro-inflammatory programs of TH1 cells. Nat. Immunol. 2021 doi: 10.1038/s41590-021-01080-3. - DOI PMC PubMed
  1. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017;356:i6583. doi: 10.1136/bmj.i6583. - DOI PMC PubMed
  1. Entrenas Castillo M, Entrenas Costa LM, Vaquero Barrios JM, et al. Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2020;203:105751. doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.105751. - DOI PMC PubMed
  1. Murai IH, Fernandes AL, Sales LP, et al. Effect of a single high dose of vitamin D3 on hospital length of stay in patients with moderate to severe COVID-19: A randomized clinical trial. JAMA. 2021 doi: 10.1001/jama.2020.26848. - DOI PMC PubMed
  1. Meltzer, D.O., Best, T., Schram, A., Solway, J. Comment on Murai, I.H., Fernandes, A.L., Sales, L.P., et al. Reanalysis suggests vitamin D decreased intensive care and mechanical ventilation use. JAMA (2021). Accessed March 21, 2021. Available at https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776738.
  1. Chiodini I, Gatti D, Soranna D, Merlotti D, Mingiano C, Fassio A, Adami G, Falchetti A, Eller-Vainicher C, Rossini M, Persani L, Zambon A, Gennari L. Vitamin D status and SARS-CoV-2 infection and COVID-19 clinical outcomes. Front. Public Health. 2021;9:736665. doi: 10.3389/fpubh.2021.736665. - DOI PMC PubMed
  1. Loucera C, Peña-Chilet M, Esteban-Medina M, et al. Real world evidence of calcifediol or vitamin D prescription and mortality rate of COVID-19 in a retrospective cohort of hospitalized Andalusian patients. Sci. Rep. 2021;11:23380. doi: 10.1038/s41598-021-02701-5. - DOI PMC PubMed
  1. Dror AA, Morozov N, Daoud A, Namir Y, Yakir O, Shachar Y, Lifshitz M, Segal E, Fisher L, Mizrachi M, Eisenbach N, Rayan D, Gruber M, Bashkin A, Kaykov E, Barhoum M, Edelstein M, Sela E. Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness. PLoS ONE. 2022;17(2):e0263069. doi: 10.1371/journal.pone.0263069. - DOI PMC PubMed
  1. Stroehlein JK, Wallqvist J, Iannizzi C, Mikolajewska A, Metzendorf M-I, Benstoem C, Meybohm P, Becker M, Skoetz N, Stegemann M, Piechotta V. Vitamin D supplementation for the treatment of COVID-19: A living systematic review. Cochrane Database Syst. Rev. 2021;5:CD015043. doi: 10.1002/14651858.CD015043. - DOI PMC PubMed
  1. Grove A, Osokogu O, Al-Khudairy L, et al. Association between vitamin D supplementation or serum vitamin D level and susceptibility to SARS-CoV-2 infection or COVID-19 including clinical course, morbidity and mortality outcomes? A systematic review. BMJ Open. 2021;11:e043737. doi: 10.1136/bmjopen-2020-043737. - DOI PMC PubMed
  1. Chen J, Mei K, Xie L, et al. Low vitamin D levels do not aggravate COVID-19 risk or death, and vitamin D supplementation does not improve outcomes in hospitalized patients with COVID-19: A meta-analysis and GRADE assessment of cohort studies and RCTs. Nutr. J. 2021;20:89. doi: 10.1186/s12937-021-00744-y. - DOI PMC PubMed
  1. Martín Giménez VM, Inserra F, Ferder L, et al. Vitamin D deficiency in African Americans is associated with a high risk of severe disease and mortality by SARS-CoV-2. J. Hum. Hypertens. 2020 doi: 10.1038/s41371-020-00398-z. - DOI PMC PubMed
  1. Sanghera DK, Sapkota BR, Aston CE, Blackett PR. Vitamin D status, gender differences, and cardiometabolic health disparities. Ann. Nutr. Metab. 2017;70(2):79–87. doi: 10.1159/000458765. - DOI PMC PubMed
  1. Meltzer DO, Best TJ, Vokes ZH. Association of vitamin D levels, race/ethnicity, and clinical characteristics with COVID-19 test results. JAMA Netw. Open. 2021;4(3):14117. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.4117. - DOI PMC PubMed
  1. Richie, H., Ortiz-Ospina, E., Beltekian, D., Mathieu, E., Hassel, J., Macdonald, B., Giattino, C., Appel, C., & Roser, M. Statistics and research—Coronavirus pandemic (COVID-19). Our World in Data. Accessed March 21, 2021. Available at https://ourworldindata.org/coronavirus.
  1. United States Department of Veterans Affairs. COVID-19 National Summary. Accessed October 3, 2021. Available at https://www.accesstocare.va.gov/Healthcare/COVID19NationalSummary.

Related information

LinkOut - more resources


Plaats een reactie ...

Reageer op "Vitamine D suppletie verminderde kans op coronavirus (Covid-19) besmetting en verminderde kans op overlijden binnen 30 dagen met 25 tot 33 procent blijkt uit grote studie bij Amerikaanse veteranen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Vitamine D speelt een duidelijk >> Vitamine D suppletie verminderde >> Vitamine D waarden hebben >> Vitamine D tekort blijkt sterk >> Vitamine D tekort maakt mensen >> Vitamine D tekort komt veel >> Vitamine D suppletie geeft >>