Update met vertaling in het Nederlands d.d. 2 januari 2011: Bron Daily Mail

Opvallend veel spontane genezingen van verschillende vormen van kanker lijken veroorzaakt door voorafgaand infecties en koorts. Dit blijkt uit een engelstalig artikel: "Jordan verbijsterde artsen toen zijn leukemie verdween, nieuw bewijs suggereert een opmerkelijke uitleg ... kan koorts kanker genezen?"

Hieronder het engelstalig artikel dat we in het Nederlands hebben vertaald, met hulp van googlevertaling. Dendritische celtherapie, virussen als Newcastle Disease Virus en Reovirus en total body hyperthermie zijn behandelingen die kunstmatig koorts opwekken en zijn gebaseerd op de theorie dat koorts kanker kan genezen.

Hier de letterlijke vertaling van het Engelstalige artikel uit de Daily Mail dat onder Nederlandse vertaling staat

Jordan verbijsterde zijn artsen toen zijn leukemie verdween, nieuw bewijs suggereert een opmerkelijke uitleg ... kan koorts kanker genezen?

Achttien maanden geleden vertelden de artsen aan de ouders  van Jordan Harden dat hun zoon nog slechts enkele weken te leven had - de leukemie waartegen hij voor een groot deel van zijn leven had gestreden, was teruggekeerd.
Gezien het hartverscheurende nieuws, besloten Jordanië's ouders, Garry en Claire, om hun drie-jarige zoon mee te nemen naar Disneyland in Parijs voor een laatste vakantie samen..
Ze vertelden het ziekenhuis dat ze zo bedroefd waren dat ze verder geen oproepen van artsen voor controle of resultaten over zijn scans meer wilden ontvangen.
 'Ik wilde het niet meer weten', zegt Claire. 'Ik wilde gewoon van deze laatste reis genieten samen.' Maar enkele dagen voordat ze weg zouden gaan, liet het ziekenhuis iets opmerkelijks weten -
het verbazingwekkende nieuws was dat Jordanië kanker was verdwenen. Nu gaat Jordanië gewoon naar school, net als iedere andere gezonde vijf jaar oude jongen.

In een soortgelijk verbazingwekkende situatie, kort na haar geboorte in 2009, kwam Grace Woodhead. Zij was gediagnosticeerd met een snel groeiende en inoperabele hersentumor en de artsen vertelden dat zij zou overlijden binnen een paar maanden. Maar, in februari, begon de tumor te krimpen en bleef dit doen. De artsen hebben nu verteld aan Grace's ouders dat hun 19-maanden oude dochter niet meer zal sterven aan deze ziekte.

En ook deze maand, meldde de Mail het buitengewone geval van Peter Kraan, (60) een gepensioneerde leraar waarbij een ongeneeslijke vorm van bloedkanker gewoon was verdwenen 18
maanden nadat hij was gediagnosticeerd. Hij is nu officieel in remissie. 'Ik kon het niet geloven toen ze het me vertelden, "aldus de heer Kraan uit Oost-Boldon, Zuid-Tyneside. 'Ik was in shock.'
Hij geniet nu van een nieuw leven samen met zijn vrouw Maria en zegt: '. Mijn bloedwaarden zijn normaal gebleven gedurende ongeveer 12 maanden, dus het was verdwenen, zonder de
noodzaak van een behandeling' Al deze patiënten hebben èèn ding gemeen - er is geen geaccepteerde medische verklaring waarom hun kanker verdwenen is. Artsen noemen dergelijke gevallen 'spontane remissies'.

Verschillende rapporten, waaronder een recente studie in het Nederlandse Journal of Medicine, zijn gekoppeld aan een groot aantal spontane verdwijningen van leukemie door koorts veroorzaakt door ernstige infecties. Nu denken wetenschappers dat ze begrijpen hoe dit zou kunnen werken.

Er zijn twee theorieën: de eerste is dat een infectie ernstig genoeg kan zijn om een koortsreactie te provoceren om het immuunsysteem van het  lichaam in een high-powered, overgevoelige staat te brengen.. Dit helpt de patiënt in die zin dat het immuunsysteem kankercellen kan detecteren. Kankercellen verschillen namelijk subtiel van normale gezonde cellen. Het immuunsysteem ziet vervolgens de tumorcellen alsof ze besmettelijke indringers zijn.
In het dagelijks leven verwijdert ons immuunsysteem vele kankercellen onopvallend, zonder dat we ooit weten of we in gevaar waren. Maar al te vaak komen tumorcellen voldoende overeen met normale cellen in het menselijk lichaam dat deze stiekem onder "de radar" van een normaal functionerend immuunsysteem uitkomen en zich ontwikkelen tot ernstige vormen van kanker.

Een andere theorie is dat de hoge temperatuur zelf de kankercellen aanvalt en vernietigt.

Feitelijk had Jordanië een lichte koorts van 38.1 C. in de dagen voor zijn schone scan. Nu proberen wetenschappers om de kracht van koorts en infectie bescherming op een gecontroleerde manier toe te passen om zo kankerpatiënten te behandelen.

Onderzoekers in Italië en de VS, onderzoeken met behulp van de voedsel vergiftigings bacteriën salmonella en listeria een manier om een tumordodende immuunrespons te provoceren.
Deze bacteriën zijn de voornaamste boosdoeners achter de naar schatting 850.000 gevallen van voedselvergiftiging elk jaar in Groot-Brittannië, waarvan er ongeveer 500 dodelijk zijn.
Maar wetenschappers onderzoeken met behulp van aangepaste vormen van de bacteriën die zelf geen ziekte veroorzaken. Deze bacteriën zijn gekoppeld aan tumorcellen van patiënten in het laboratorium, om ze zo te doen voorkomen als 'vijanden, die vervolgens worden gestimuleerd om te beginnen met het opsporen en doden van alle tumorcellen.

Het is te hopen dat de laboratorium testen binnenkort zullen worden uitgebreid tot patiënten zelf.

Voedselvergiftigings bacteriën worden gebruikt om het lichaam voor te bereiden om belangrijke gevaren op hun aanwezigheid te herkennen en te elimineren.

Maria, (Europees Instituut voor Oncologie in Milaan), legt uit dat zij werken met geneutraliseerde salmonella cellen om het immuunsysteem alert te laten reageren met huidkanker cellen.

'We experimenteren eerst in muizen en vervolgens in kankercellen en afweercellen van menselijke patiënten en vonden dat de salmonella een succes was, deze deden precies hetzelfde werk in elk geval,' zegt ze. 'Nu zijn we klaar om te gaan testen op mensen, maar we wachten op toestemming van de Italiaanse toezichthouders.'

Ondertussen, in de VS, is farmaceutisch bedrijf Advaxis bezig met soortgelijk werk, met behulp van een biotechnisch vorm van listeria, voor het activeren van het immuunsysteem om een brede waaier van kankers te bestrijden.
Cancer Research UK ondersteunt het bedrijf door onderzoek te financieren. Een klinische studie is al gaande, waar de listeria bacterie aan vrouwen met baarmoederhalskanker wordt gegeven. Het gebruik van voedselvergiftigings bacteriën is de nieuwste poging om een generatie van kankerbehandelingen genoemd immunotherapie - of 'vaccins tegen kanker' - te ontwikkelen.

Het idee is het stimuleren van het eigen immuunsysteem van het menselijk lichaam om tumoren te bestrijden. In april heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration de eerste immuunstimulerende vaccins om tumoren te behandelen goedgekeurd - Provenge is ontwikkeld als primaire afweer van het lichaam om prostaatkanker te voorkomen en bestrijden.

Een ander experimenteel immuuntherapeutisch medicijn, Ipilimumab, wordt ontwikkeld door Bristol-Myers Squibb. Dat enige positieve resultaten heeft laten zien in de strijd tegen melanoom in een studie gepubliceerd in juni 2010. Dergelijke therapieën zijn nog een eind af van mainstream medicijnen, maar Peter Johnson, hoofd behandelaar op Cancer Research UK, is optimistisch.

'We beginnen aan te tonen dat dit een verstandige benadering van de behandeling van kanker kan worden gezien,' zegt hij. 'We weten dat kanker soms vermindert wanneer het immuunsysteem wordt gestimuleerd door een infectie.'

'Het is een complexe uitdaging voor onderzoekers om uit te werken hoe een brede impuls te geven aan het immuunsysteem en het bereiken van een zeer specifiek antwoord - een gerichte aanval op de tumorcellen. 'Maar we zien nu, in sommige gevallen althans, dat dit soort dingen bereikt worden met medicijnen zoals Ipilimumab.'

Dit en ander werk is wellicht ook een antwoord op een fascinerende verklaring voor de stijgende aantallen van kanker tegenwoordig; het kan zijn dat ons immuunsysteem minder reageert, minder  signaleert - met dank aan antibiotica, vaccinaties en verbeterde hygiëne - want we hebben veel minder infecties. En inderdaad, sommige artsen gaan zo ver om te suggereren dat zij opzettelijk koorts bij kankerpatiënten oproepen. Professor Heinz-Uwe Hobohm, (van de Technische Universiteit van Toegepaste Wetenschappen in Berlijn), heeft onlangs opgeroepen om gecontroleerde koorts te gebruiken als onderdeel naast de chemotherapie. Het kan het lichaam van patiënten ondersteunen, zonder dat patiënten vaccins en medicijnen nemen om de tumoren op te ruiimen.

'Vandaag moeten we in staat zijn zo te behandelen en de koorts veel beter te controleren dan 100 jaar geleden, "schreef hij in het British Journal of Cancer. In feite is in de VS, Dr Joan Bull, een vooraanstaand oncoloog bij het Memorial Hermann-Texas Medical Centre in Houston, die al "warmte" bij kankerpatiënten toepast om het immuunsysteem te stimuleren.

'We krijgen een temperatuur die u zou krijgen met een behoorlijke griepaanval', zegt Dr Bull.

Twee dagen na de chemotherapie en immuniteitsverhogende medicijnen, brngen zijn patiënten acht uur door onder narcose in een afgesloten box met een infra-rode 'total-body thermische therapie'  bijgenaamd de 'hot box'. (Hyperthermie)

Hun temperatuur dient zorgvuldig gecontroleerd te worden als het wordt verhoogd van net onder de 37c tot 40c. 'De koorts is het geven van een schrikreactie, een schreeuw om hulp aan het immuunsysteem en om te zeggen, bewapen jezelf, kom hier uit, doe iets,' zegt Dr Bull.

Zij geloven dat als de warmte het immuunsysteem kan activeren, haar team minder chemotherapie hoeft te gebruiken en de bijwerkingen zullen verminderen die zulke sterke medicijnen kunnen aanrichten. Dr. Bull gebruikt de experimentele therapie bij patiënten met moeilijk te behandelen alvleesklierkanker en niet-klein-cellige longkankers.

'Totale lichaamshyperthermie (koortstherapie) is een therapie zachter dan het gebruik van radiotherapie, die veel van de vitale structuren in het lichaam kan raken', zegt ze. 'De koorts zelf is veilig, omdat de patiënt verdoofd is, niet omdat het pijn doet, maar als je ooit koorts hebt gehad, weet je hoe chagrijnig je kan worden. Wij laten de patiënt slapen. '

Het is niet duidelijk of baby Grace Woodhead of Peter Kraan, zoals Jordanië Harden, leed aan een koortsperdiode vóór hun duidelijke scan.

Maar ongeacht de uitleg, Jordanië's ouders zijn gewoon dankbaar en genieten dagelijks. Ze hadden nooit durven dromen de ervaring te zullen hebben om trots hun jongen naar school te zien gaan.
'Hij is net aan zijn eerste termijn begonnen,' zegt Garry. 'Je zou zelfs niet weten dat er ooit iets mis met hem is geweest.'
Garry geeft echter toe, dat de donkere kant van kanker nog niet volledig is verdwenen: 'We maken ons nog elke dag zorgen over hem. 'We hebben het nooit over die zorg. Maar ik denk dat het natuurlijk is voor elke ouder die dit heeft  meegemaakt, zelfs indien zijn ziekte nu is geëindigd in een wonder. '

Jordan baffled doctors when his leukaemia vanished, new evidence suggests a remarkable explanation... can a fever cure cancer?

Jordan baffled doctors when his leukaemia vanished, new evidence suggests a remarkable explanation... can a fever cure cancer?

Eighteen months ago, Jordan Harden's despairing doctors gave him just weeks to live - the leukaemia he'd battled for much of his life had returned.

Given the heartbreaking news, Jordan's parents, Garry and Claire, decided to take their three-year-old for a final holiday together, to Disneyland in Paris.

They told the hospital they were so distressed they didn't want to receive any more calls from doctors about his test scans. 'I just did not want to know,' says Claire. 'I just wanted to enjoy this last chance together.'But, days before they set off, the hospital did call - with the astonishing news that Jordan's cancer had gone. Now, Jordan is at school, just like any other healthy five-year-old boy.

In a similarly amazing case, soon after her birth in 2009, Grace Woodhead was diagnosed with a swift-growing and inoperable brain cancer that doctors said would kill her within a few months. But, in February, the tumour started shrinking and continues to do so; doctors have now told Grace's parents that their 19-month-old is no longer going to die from the disease. 

And, only this month, the Mail reported the extraordinary case of Peter Crane, 60, a retired teacher whose incurable form of blood cancer simply disappeared 18 months after he was diagnosed. He is officially in remission. 'I couldn't believe it when they told me,' says Mr Crane from East Boldon, South Tyneside. 'I was in shock.' He is now enjoying a new lease of life with his wife Mary and says: 'My blood counts had been normal for about 12 months, so it had disappeared without the need for any treatment.' All these patients have one thing in common - there is no accepted medical explanation as to why their cancers have disappeared. Doctors call such cases 'spontaneous remissions'.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/health/article-1313773/Can-fever-cure-cancer-Jordan-baffled-doctors-leukaemia-vanished-new-evidence-suggests-remarkable-explanation-.html#ixzz11Mq6fb4d


Plaats een reactie ...

Reageer op "Koorts en kanker: Opvallend veel spontane genezingen van kanker zijn vaak veroorzaakt door infecties en koorts. Hier een artikel met voorbeelden van genezen kankerpatienten."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Alternatieve therapieën bij >> Algemene artikelen over complementaire >> Ayurvedische kruiden en middelen >> Voorlichtingsfilmpjes over >> Agaricus Blazei Murill een >> Aids - HIV en effect van voeding >> Aldara zalf - Imiquimod, een >> Aloe Vera naast chemo bij >> AMAS test - Anti Maligne Antibody >> Antioxidanten, voeding en >>