Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

15 januari 2012: Bron: Journal of Clinical Oncology december 19, 2011
 
Wanneer na een volledige verwijdering van maagtumoren naast chemo (xeloda - capecitabine plus cisplatin) ook radiotherapie - bestraling wordt toegepast blijkt dit wel enig, maar geen statistisch significant positief effect te hebben op de ziektevrije tijd. Echter voor de patiënten die bij de diagnose wel enkele uitzaaiingen hadden in de lymfklieren bleek het verschil bij een 3-jaars meting wel statistisch significant. (77,5% vs 72,3%, P = 0.0365).
Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie (de ARTIST studie) bij totaal 458 maagkankerpatiënten, uitgevoerd aan de Sungkyunkwan University School of Medicine in Seoul, Korea.
 
Resultaten:

Van de totaal 458 patiënten die mededen aan de studie voltooiden 75,4% van de patiënten in de chemotherapie groep de volledige behandeling en 81,7% in de chemo plus radiotherapie groep de behandeling zoals gepland. Na een mediane follow-up van 53,2 maanden waren er 55 patiënten die een recidief kregen in de chemo plus radiatherapie groep en 72 in de chemotherapie groep.
De drie jaars ziektevrije overleving was 78,2% met bestraling en 74,2% zonder bestraling (P = 0.0862). Dit is niet statistisch significant. Voor de 396 patiënten met positieve lymfeklieren ten tijde van de operatie bleek de drie jaars ziektevrije overleving echter wel statistisch significant hoger met chemo plus radiotherapie  (77,5% vs 72,3%, P = 0.0365).
Locoregionale recidieven en uitzaaiïngen op afstand verschilden niet significant tussen de beide behandelingsgroepen en waren vergelijkbaar met optredende bijwerkingen uit andere studies met cisplatin en xeloda - capecitabine bij maagkankerpatiënten, aldus de onderzoekers.
Bijwerkingen als graad 3 of 4 van braken, stomatitis, hand-voet-syndroom, en  diarree kwamen voor bij ca. 12% van de patiënten en lagen gelijk in beide studiegroepen. Graad 4 neutropenie deed zich voor bij 5,7% van de patiënten in de chemotherapie groep en bij 4,8% in de chemo plus radiotherapie groep.
Er waren twee aan de behandeling gerelateerde sterfgevallen, 1 patiënt overleed door een neutropene septische shock tijdens de chemotherapie en 1 patiënt overleed door een niet neutropene longontsteking in de chemo plus radiotherapie groep.

De onderzoekers bljiven de patiënten nog een aantal jaren volgen of en wanneer er zich toch nog recidieven zullen voordoen en zijn van plan een nieuwe fase III studie op te zetten met alleen patiënten die tijdens de operatie ook enkele uitzaaiïngen in de lymfklieren hebben. Nu waren er onder de patiënten ook die geen zichtbare uitzaaiïngen hadden.

Hier het originele abstract. Als u hier klikt kunt u ook het volledige studierapport inzien tegen betaling.

Phase III Trial Comparing Capecitabine Plus Cisplatin Versus Capecitabine Plus Cisplatin With Concurrent Capecitabine Radiotherapy in Completely Resected Gastric Cancer With D2 Lymph Node Dissection: The ARTIST Trial

 1. Jeeyun Lee,
 2. Do Hoon Lim,
 3. Sung Kim,
 4. Se Hoon Park,
 5. Joon Oh Park,
 6. Young Suk Park,
 7. Ho Yeong Lim,
 8. Min Gew Choi,
 9. Tae Sung Sohn,
 10. Jae Hyung Noh,
 11. Jae Moon Bae,
 12. Yong Chan Ahn,
 13. Insuk Sohn,
 14. Sin Ho Jung,
 15. Cheol Keun Park,
 16. Kyoung-Mee Kim and
 17. Won Ki Kang

+ Author Affiliations

 1. Jeeyun Lee, Do Hoon Lim, Sung Kim, Se Hoon Park, Joon Oh Park, Young Suk Park, Ho Yeong Lim, Min Gew Choi, Tae Sung Sohn, Jae Hyung Noh, Jae Moon Bae, Yong Chan Ahn, Cheol Keun Park, Kyoung-Mee Kim, and Won Ki Kang, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine; Insuk Sohn and Sin Ho Jung, Samsung Cancer Research Institute, Seoul, Korea; and Sin Ho Jung, Duke University, Durham, NC.
 1. Corresponding author: Won Ki Kang, MD, PhD, Division of Hematology-Oncology, Department of Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, 50 Irwon-dong Kangnam-gu, Seoul 135-710 Korea; e-mail: wkkang@skku.edu.

Abstract

Purpose The ARTIST (Adjuvant Chemoradiation Therapy in Stomach Cancer) trial was the first study to our knowledge to investigate the role of postoperative chemoradiotherapy therapy in patients with curatively resected gastric cancer with D2 lymph node dissection. This trial was designed to compare postoperative treatment with capecitabine plus cisplatin (XP) versus XP plus radiotherapy with capecitabine (XP/XRT/XP).

Patients and Methods The XP arm received six cycles of XP (capecitabine 2,000 mg/m2 per day on days 1 to 14 and cisplatin 60 mg/m2 on day 1, repeated every 3 weeks) chemotherapy. The XP/XRT/XP arm received two cycles of XP followed by 45-Gy XRT (capecitabine 1,650 mg/m2 per day for 5 weeks) and two cycles of XP.

Results Of 458 patients, 228 were randomly assigned to the XP arm and 230 to the XP/XRT/XP arm. Treatment was completed as planned by 75.4% of patients (172 of 228) in the XP arm and 81.7% (188 of 230) in the XP/XRT/XP arm. Overall, the addition of XRT to XP chemotherapy did not significantly prolong disease-free survival (DFS; P = .0862). However, in the subgroup of patients with pathologic lymph node metastasis at the time of surgery (n = 396), patients randomly assigned to the XP/XRT/XP arm experienced superior DFS when compared with those who received XP alone (P = .0365), and the statistical significance was retained at multivariate analysis (estimated hazard ratio, 0.6865; 95% CI, 0.4735 to 0.9952; P = .0471).

Conclusion The addition of XRT to XP chemotherapy did not significantly reduce recurrence after curative resection and D2 lymph node dissection in gastric cancer. A subsequent trial (ARTIST-II) in patients with lymph node–positive gastric cancer is planned.

 • Received September 1, 2011.
 • Accepted October 24, 2011.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Bestraling na operatie aanvullend op chemo geeft bij maagkankerpatiënten met enkele uitzaaingen een significant positief effect op ziektevrije tijd"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

ASCO 2020: aanbevolen abstracten >> Maagkanker: Overzicht van >> Bestraling na operatie aanvullend >> Chemotherapie met oraal capecitabine >> Cimetidine (productnaam Tagamet-800), >> Diagnose: Ademtest kan maagkanker >> Helicobacter Pylori bacterie: >> Herceptin aanvullend op chemo >> Het streptokokkenmiddel OK-432 >> Hypec: Combinatiebehandeling >>