17 januari 2017: Lees ook deze review studie van de Cochrane: Library Exercise for women receiving adjuvant therapy for breast cancer. 

AUTHORS' CONCLUSIONS:

Exercise during adjuvant treatment for breast cancer can be regarded as a supportive self care intervention that probably results in less fatigue, improved physical fitness, and little or no difference in cancer-specific quality of life and depression. Exercise may also slightly improve cancer site-specific quality of life and cognitive function, while it may result in little or no difference in health-related quality of life.

10 april 2006: Bron: Cancer Res. 2004 Apr 15;64(8):2923-8.

Een matig intensief bewegingsprogramma voor postmenopausale vrouwen welke een leven leiden met weinig beweging en veelal ook overgewicht hadden en geen aanvullende hormonen gebruikten, blijkt effect te hebben op de waarden van oestrogeen in het bloed. Dit suggereert dat beweging een beschermend effect geeft op het risico van borstkanker. Wij vertaalden voor u het abstract van deze gerandomiseerde studie. Zie hieronder. Lees ook Bewegen en fysieke oefeningen verminderen beduidend de kans op sterven aan borstkanker, vooral bij hormoongevoelige borstkanker en ook na te zijn behandeld aan de primaire borstkanker blijkt uit grote prospectieve studie

Cancer Res. 2004 Apr 15;64(8):2923-8

Effecten van beweging op bloedwaarden van oestrogenen bij postmenopausale vrouwen (vrouwen in leeftijd na de overgang): een 12-maanden durende gerandomiseerde klinische trial.

McTiernan A, Tworoger SS, Ulrich CM, Yasui Y, Irwin ML, Rajan KB, Sorensen B, Rudolph RE, Bowen D, Stanczyk FZ, Potter JD, Schwartz RS.
Cancer Prevention Research Program, The Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington, USA.

Verhoogd circulerende oestrogenen en een zittende leefstijl vergroot het risico op het krijgen van borstkanker. Het effect van beweging op circulerende oestrogeen in het bloed bij postmenopausale vrouwen (vrouwen in leeftijd na de overgang), die weinig bewegen is onbekend. Het doel van deze studie was het effect te onderzoeken van een 12 maanden duirend interventieprogramma met matig-intensieve beweginsoefeningen op de bloedwaarden van oestrogeen. Wij selecteerden en verdeelden gerandomiseerd 173 postmenopausale vrouwen, in leeftijd van 50 tot 85 jaar) overgewicht (body mass index > 24.0 kg/m(2), lichaamsvet > 33%), welke geen hormoonkuur volgden, levend in het Seattle, Washington district voor het studiejaar, en bereid om deel te nemen (gerandomiseerd, dus bij loting verdeeld) aan een groep met bewegingsinterventie aanpak of een controlegroep zonder deze extra aanpak. De bewegingsinterventie bestond uit gemakkelijk thuis uitvoerbare bewegingsoefeningen (45 minuten per dag en 5 dagen per week matig intensieve sport en recreatieve oefeningen). Totaal 170 (98.3%) vrouwen volbrachten de studie en deden de aangeboden studieoefeningen gemiddeld 171 minuten per week. Na 3 maanden toonden de deelneemsters in de bewegingsgroep een statistisch significante daling van het oestrogeen, estradiol en vrije estradiol van respectievelijk 3.8, 7.7, en 8.2%, tegenover geen verandering of verhoogde concentraties in de controlegroep (P = 0.03, 0.07, en 0.02, respectievelijk). Na 12 maanden bleken de effecten nog dezelfde als na drie maanden alhoewel ze nu niet meer statistisch significant waren. Het effect was beperkt tot de vrouwen die lichaamsvet verloren (minder dik waren dus): vrouwen waarvan hun vetpercentage met 2% of meer daalde [by dual energy x-ray absortiometry (DEXA)] decreased by >/==" BORDER="0"> hadden statistisch significant, (bewegingsgroep vergeleken met controlegroep) een verlaging na 12 maanden van respectievelijk 11.9, 13.7, en 16.7% op hun bloedwaarden van oestrogeen, estradiol, en vrij estradiol.

Conclusie:

Wij concluderen dat een 12 maanden matig-intensief bewegingsaanpak bij postmenopausale vrouwen resulteert in een significante vermindering van de bloedwaarden van oestrogenen. De associatie tussen verhoogde fysieke activiteit en verminderd risico voor postmenopausale borstkanker mag deels verklaard worden door de effecten op de bloedwaarden van oestrogeen.

Publication Types:
Clinical Trial
Randomized Controlled Trial

PMID: 15087413 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Hier het originele Engelstalige abstract

Cancer Res. 2004 Apr 15;64(8):2923-8

Effect of exercise on serum estrogens in postmenopausal women: a 12-month randomized clinical trial. McTiernan A, Tworoger SS, Ulrich CM, Yasui Y, Irwin ML, Rajan KB, Sorensen B, Rudolph RE, Bowen D, Stanczyk FZ, Potter JD, Schwartz RS. Cancer Prevention Research Program, The Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington, USA. Elevated circulating estrogens and a sedentary lifestyle increase risk for breast cancer. The effect of exercise on circulating estrogens in sedentary postmenopausal women is unknown. The objective of this study was to examine the effects of a 12-month moderate-intensity exercise intervention on serum estrogens. Wij selecteerden en verdeelden gerandomiseerd 173 postmenopausale vrouwen, in leeftijd van 50 tot 85 jaar) overgewicht (body mass index > 24.0 kg/m(2), lichaamsvet > 33%), welke geen hormoonkuur volgden, living in the Seattle, Washington, area for the next year, and willing to be randomly assigned to an exercise intervention or stretching control group. The exercise intervention included facility and home-based exercise (45 min, 5 days/week moderate intensity sports/recreational exercise). A total of 170 (98.3%) women completed the study with exercisers averaging 171 min/week of exercise. After 3 months, exercisers experienced declines in estrone, estradiol, and free estradiol of 3.8, 7.7, and 8.2%, respectively, versus no change or increased concentrations in controls (P = 0.03, 0.07, and 0.02, respectively). At 12 months, the direction of effect remained the same, although the differences were no longer statistically significant. The effect was limited to women who lost body fat: women whose percentage of body fat [by dual energy x-ray absortiometry (DEXA)] decreased by >/==" BORDER="0">2% had statistically significant (comparing exercisers versus controls) decreases at 12 months of 11.9, 13.7, and 16.7% for serum estrone, estradiol, and free estradiol, respectively. We concluded that a 12-month moderate-intensity exercise intervention in postmenopausal women resulted in significant decreases in serum estrogens. The association between increased physical activity and reduced risk for postmenopausal breast cancer may be partly explained by effects on serum estrogens. Publication Types: Clinical Trial Randomized Controlled Trial PMID: 15087413 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Beweging en sporten beïnvloedt oestrogeenwaardes in bloed van vrouwen in de leeftijd na de overgang bewijst een gerandomiseerde studie en suggereert een bescherming tegen krijgen van borstkanker."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Weerstandstraining en intensieve >> Bewegen en fysieke oefeningen >> Fysieke activeit van patienten >> Spierontspanningsoefeningen >> Beweging en sporten beïnvloedt >> Lichaamsgewicht bij diagnose >> Lichaamsbeweging bij borstkankerpatiënten >> Fysieke activiteit van borstkankerpatienten >>