Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting.

10 februari 2015: Bron: Journal of Thoracic Oncology:

Multiplexed genetische screening - biomarkeronderzoek - op de epidermale groeifactor receptor (EGFR) en het anaplastisch lymfoma kinase gen (ALK) en een eropvolgende biomarker geleide behandeling is kosteneffectief in vergelijking met standaard chemotherapie zonder moleculaire testen in gemetasteerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) aldus een studie in de Verenigde Staten. Deze bevindingen zijn gepubliceerd door Romanus et al in het Journal of Thoracic Oncology.

In niet-kleincellige longkanker - NSCLC treden regelmatig specifieke genetische afwijkingen in de tumor op die kunnen worden behandeld met geneesmiddelen specifiek gericht op deze moleculaire afwijkingen. Deze moleculair-begeleide of gerichte behandelingen hebben aangetoond effectief te zijn voor tumoren met EGFR mutaties en ALK afwijkingen . De aanwezigheid van EGFR mutaties en ALK afwijkingen zijn nog niet vaak aangetoond in studies met niet specifiek geselecteerde patiënten met niet-kleincellige longkanker - NSCLC.  Respectievelijk 9,5% en 3,9%. Maar wel wordt steeds meer duidleijk dat ook bij longkanker receptorenmutaties en gen afwijkingen een rol spelen hoe deze te behandelen.

Ook de kosten in verband met moleculaire testen, samen met de vraag of wachten tot de moleculaire resultaten bekend zijn of direct starten met chemotherapie beter is, heeft geleid tot problemen in de klinische praktijk wanneer en hoe te starten met een behandeling.

multiplex test longkanker

Details van het onderzoek:

Onderzoekers van de School of Public Health Harvard's construeerde een microsimulatiemodel waarmee de levensverwachting en de kosten van multiplextesten op EGFR en ALK werden gemeten. Zij simuleerden multiplextesten op EGFR en ALK   gevolgd door moleculair-begeleide therapie in vergelijking met drie afzonderlijke scenario's: chemotherapie zonder testen; chemotherapie totdat de testresultaten bekend waren, gevolgd door een overschakeling op een gerichte behandeling; of een complete chemokuur gevolgd door gerichte therapie indien deze nodig bleek.

De resultaten laten zien dat de kosten-baten verhouding voor het testen en het wachten op de resultaten, in vergelijking met behandeling met chemotherapie zonder testen, $ 136.000 kost per kwaliteit gecorrigeerd gewonnen levensjaar. Beide behandelmethoden waarbij chemotherapie werd gestart dan ofwel direct overgeschakeld naar een gerichte behandeling, of overgeschakeld na een complete chemokuur, hadden minder gunstige kosteneffectiviteits verhoudingen.

De test-and-treat en chemotherapie met onmiddellijke overschakeling indien nodig leverde hogere verwachte resultaten in termen van kwaliteit van levensjaren en gecorrigeerde aantal levensjaren dan wanneer de volledige chemokuur werd gegeven voordat een gerichte behandeling werd gestart, indien nodig uiteraard.

"Deze analyse ondersteunt de waarde van multiplex testen voor EGFR en ALK-gen afwijkingen gevolgd door moleculair gerichte therapie bij beslissingen rond de kostenefectiviteit van gerelateerde biomarkertesten en een molleculair gerichte behandeling", aldus hoofdauteur Dorothy Romanus, PhD.

"Het waarborgen van de toegang van patiënten tot deze baanbrekende therapieën door middel van lagere kosten is de sleutel. Als bewijs daarvoor evolueert en het testen voor een breder scala aan bekende mutaties in niet-kleincellige longkanker - NSCLC routine wordt, zal het steeds belangrijker worden voor toekomstige economische analyses dit soort multiplex testen voor meerdere mutaties te overwegen,  zodat volledig kan worden geprofiteerd van de waarde van een gepersonaliseerde behandeling van deze ziekte ." aldus Dorothy Romanus, PhD.

Het studierapport waaruit bovenstaand artikel is gecomponeerd en vertaald: Cost-Effectiveness of Multiplexed Predictive Biomarker Screening in Non-Small Cell Lung Cancer. is tegen betaling in te zien.

Hieronder het abstract van deze studie:


Plaats een reactie ...

Reageer op "Longkanker: Biomarker test op EGFR en ALK bij longkanker voor behandeling start is kosteneffectief in gewonnen levensjaren en kwaliteit van leven in vergelijking met eerst chemo en dan pas biomarkertest."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Longkanker: Circulerend tumor-DNA >> Longkanker: Genetisch onderzoek: >> Repotrectinib, een TRK remmer, >> Sotorasib (AMG 510) geeft >> Longkanker: Combinatiebehandeling >> Longkanker: Selpercatinib >> Longkanker: Biomarker test >> Longkanker: EORTC opent grote >> Longkanker: Crizotinib is >> Longkanker: Crizotinib en >>