Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie dus in principe is uw donatie aftrekbaar voor de belastingen.

5 maart 2012: Bron: European Association of Urology (EAU) 27e jaarlijkse congres: Abstract 1050. Gepresenteerd 27 februari 2012.

Drie jaar lang een volledige dosis Bacillus Calmette-Guerin (BCG)  is de best mogelijke behandeling met de beste resultaten op ziektevrije tijd en overall overleving voor patiënten met matig tot hoog risico op een recidief van niet spier invasieve blaaskanker (NMIBC), Aldus een grote langjarige studie gepresenteerd door Ialiaanse onderzoekers (Department of Urology, AUSL Modena, B. Ramazzini Hospital) op het jaarlijkse congres van de European Association of Urology (EAU). De studie werd uitgevoerd met geld van de EORTC.

Het onderzoek is al in 1996 begonnen omdat uit andere onderzoekingen teveel tegenstrijdige gegevens kwamen hoe lang een behandeling met Bacillus Calmette-Guerin (BCG) zou moeten duren en er te veel onzekerheid was over de bijwerkingen en hoe die te bestrijden. En ook omdat patiënten nog al eens de bijwerkingen van BCG als een te grote belasting ervaren wordt de behandeling met Bacillus Calmette-Guerin (BCG) dan met een lagere dosis voortgezet of simpelweg na 1 tot 2 jaar stopgezet.

Het doel van de studie was om de bijwerkingen te verminderen door de dosering van Bacillus Calmette-Guerin (BCG) te verminderen. Secundair doel was de effectiviteit te vergelijken tussen een 1 jarige en een 3 jarige onderhoudsbehandeling. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) is nog steeds de meest effectieve post operatieve behandeling voor patiënten met een gematigd en hoog risico op een recidief van blaaskanker. Eerdere gerandomiseerde studies hebben duidelijk aangetoond dat Bacillus Calmette-Guerin (BCG) beter is dan chemotherapie voor patiënten met matig tot hoog risico van niet spier invasieve blaaskanker - NMIBC. (Zie o.a. Eur Urol 2010:57;. 766-773).

De nu gepresenteerde gerandomiseerde fase III studie volgde 1316 patiënten met NMIBC, uit 13 landen in de periode 1997-2005. De deelnemers werden willekeurig ingedeeld in vier groepen. 1 groep kreeg een volledige dosis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) (81 mg) voor 1 jaar, 1 groep een derde dosis (27 mg) BCG voor 1 jaar, 1 groep een derde dosis BCG voor 3 jaar, en 1 groep een
een volledige dosis (81 mg.) voor 3 jaar. Mediane follow-up van de patiënten bedroeg 7,1 jaar. Het primaire einddoel was de duur van de ziektevrije tijd. Secundaire einddoelen waren lokale en systemische bijwerkingen, progressie vrije overleving en algehele overleving. Ongeveer 60% van de patiënten had een vorm van niet spier invasieve blaaskanker - NMIBC met een gematigd risico op een recidief. 40% hadden niet spier invasieve blaaskanker - NMIBC met een hoog risico op een recidief.

Resultaten:

Er waren geen significante verschillen in progressie van de ziekte, algehele overleving, of stoppen vanwege de bijwerkingen tussen de 4 groepen onderling. De onderzoekers zagen wel een duidelijk verschil van 10% in ziekte vrije tijd tussen de patiënten op een derde dosis voor 1 jaar en die op een volledige dosis voor 3 jaar. Maar de onderzoekers zeggen dat dit verschil te klein is om de behandeling met een volledige dosis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) al na 1 jaar te stoppen. Een volledige dosis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) (81 mg)  voor 3 jaar is de best mogelijke behandeling, aldus onderzoeksleider  Dr Brausi.
In de Europese Uniem staat nu nog in de huidige richtlijnen dat Bacillus Calmette-Guerin (BCG) moet worden gegeven gedurende ten minste 1 jaar, maar deze resultaten laten zien dat 3 jaar beter is dan 1 jaar, zegt Dr. Brausi.

Stoppen met de behandeling om wat voor reden dan ook varieërde van 7,2% bij patiënten behandeld met een verminderde dosis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) (27 mg.) gedurende 1 jaar tot 9,1% voor degenen die behandeld werden met de volledige dosis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) (82 mg.) voor 3 jaar. Dit verschil is totaal gezien te verwaarlozen. Bij eerdere studies was het percentage van de patiënten dat de behandeling stopte om wat voor reden dan ook nog 19%. Deze resultaten kunnen bereikt zijn omdat het toedienen van Bacillus Calmette-Guerin (BCG) begeleid werd door speciale programma's om de bijwerkingen van een Bacillus Calmette-Guerin (BCG) behandeling te verminderen. Als een Bacillus Calmette-Guerin (BCG) behandeling
goed wordt begeleid in een poliklinische setting dan kan dit de bijwerkingen sterk verminderen, aldus dr. Brausi. De meest voorkomende lokale bijwerkingen zijn bacteriële infecties en / of chemische cystitis (56,2%), bloed in de urine (46,0%) en doorlopend naar het toilet moeten (45,1%). De meest voorkomende systemische bijwerkingen waren algemeen welbevinden (15,5%) en koorts (8,1%).

Van de studie is nog geen abstract beschikbaar althans nog niet officieel gepubliceerd, maar als u hier klikt kunt u een artikel uit Medscape lezen waaruit bovenstaand artikel is gemaakt.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Drie jaar lang een volledige dosis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) is de best mogelijke behandeling met de beste resultaten op ziektevrije tijd en overall overleving voor patiënten met matig tot hoog risico van niet spier invasieve blaaskanker - NMIBC"

  • Hennie de Kovel :
    Waarom is er een tekort aan BCG in de wereld? Kan dit niet extra geproduceerd worden?

    Met een vriendelijke groet,

    Hennie de Kovel

    PS Ik heb nu 12 van de 27 spoelingen achter de rug en kreeg bericht van het ziekenhuis dat er geen BCG meer is en dat mijn spoelingen gestopt worden

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Immuuntherapie met BCG wordt >> Drie jaar lang een volledige >> BCG - Bacillus Calmette-Guerin: >> BCG - Bacillus Calmette-Guerin >> BCG - Bacillus Calmette-Guerin >> BCG - Bacillus Calmette Guerin >> BCG - Bacillus Calmette-Guerin >>