Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en weinig belastende behandelingen specifiek bij blaaskanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/NL/asco-2020-aanbevolen-abstracten-bij-blaaskanker-urinewegkanker-en-zaadbalkanker-plus-1-studie-bij-peniskanker.html

3 juni 2020: Bron: ASCO 2020

Een onderhoudsbehandeling starten met immuuntherapie met het anti-PD medicijn avelumab direct na chemotherapie plus beste zorg verbetert de algehele overleving met 30 tot 40 procent bij patiënten met vergevorderde blaaskanker en urineleiderkanker in vergelijking met beste zorg alleen. 

"Als je direct na chemotherapie ingrijpt met immuuntherapie, kunnen we de overleving met 31% verbeteren", zegt hoofdonderzoeker Dr. Thomas Powles over de onderzoeksresultaten. “Als je PD-L1-expressie op de tumoren meet en je selecteert alleen patiënten met een hoge PD-L1 expressie, kun je dat feitelijk nog verder verbeteren en het risico op overlijden met 44% verminderen."

Dit blijkt uit de fase III studie JAVELIN Bladder 100 trial die gepresenteerd weerd op ASCO 2020. 

"Blaaskanker is de zesde meest voorkomende vorm van kanker in de Verenigde Staten en was in 2018 verantwoordelijk voor 200.000 sterfgevallen wereldwijd", aldus hoofdonderzoeker Thomas Powles, MD, of Barts Cancer Institute in London, United Kingdom.

"Meestal is een eerstelijnsbehandeling chemotherapie (gemcitabine met of cisplatin of carboplatin), maar relatief vaak treedt er resistentie op en zien we progressie van de kanker. Immuuntherapie met PD-L1-remmers zoals avelumab en atezolizumab zijn een standaard tweedelijnsoptie voor ziekteprogressie na een op platina gebaseerde chemotherapie, maar slechts 25% tot 55% van de patiënten krijgt een tweedelijnsbehandeling en slechts een minderheid van hen heeft een duurzame respons, aldus Dr. Powles. "Deze studie was bedoeld om de effecten van avelumab te bepalen bij gebruik als eerstelijns onderhoudsbehandeling bij patiënten van wie de ziekte nog niet progressief was geworden na eerstelijns op platina-gebaseerde eerstelijns chemotherapie."

Voor de JAVELIN Bladder 100 studie werden 700 patiënten 1 : 1 gerandomiseerd naar avelumab (10 mg / kg intraveneus om de 2 weken) plus de beste ondersteunende zorg (n = 350) of de beste ondersteunende zorg alleen (n = 350). Patiënten werden gevolgd voor een mediaan tijd van respectievelijk 19,6 en 19,2 maanden.

Alle patiënten hadden inoperabele, lokaal gevorderde of uitgezaaide urineleiderkanker - blaaskanker zonder ziekteprogressie na 4 tot 6 cycli gemcitabine met cisplatin of carboplatin. De beste ondersteunende zorg omvatte antibiotica, voedingsondersteuning, hydratatie, pijnbeheersing en palliatieve lokale radiotherapie, op basis van de behoeften van de patiënt en klinisch oordeel van de behandelende artsen.

Resultaten:

  • De mediane totale overleving was 21,4 maanden voor de groep met avelumab plus beste ondersteunende zorg (95% betrouwbaarheidsinterval 18,9–26,1) versus 14,3 maanden voor de beste ondersteunende zorg alleen (95% betrouwbaarheidsinterval 12,9–17,9), voor een hazard ratio van 0,69 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,56-0,86, P <.001).
  • De toevoeging van avelumab verlengde ook significant de algehele overleving bij patiënten met PD-L1-positieve tumoren, met een hazard ratio van 0,56 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,40-0,78; P = 0,0003).
  • Er werd een algemene verbeterde overall overleving waargenomen in alle vooraf gespecificeerde subgroepen. De hazard ratio voor progressievrije overleving met toevoeging van avelumab was 0,56 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,43-0,73).

Bijwerkingen:

Alle aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen van graad 1 tot 4 kwamen voor bij 98% van de patiënten in de groep met avelumab plus beste ondersteunende zorg, vergeleken met 77,7% van de patiënten in de beste ondersteunende zorggroep.
Bijwerkingen graad 3 of hoger traden op bij 47,4% van de patiënten die avelumab kregen en 25,2% die alleen de beste ondersteunende zorg kregen.
De meest voorkomende bijwerkingen ≥ graad 3 waren urineweginfecties (4,4% versus 2,6%), bloedarmoede (3,8% versus 2,9%), hematurie - bloed in urine (1,7% versus 1,4%), vermoeidheid (1,7% versus 0,6%) en rugpijn (1,2% versus 2,3%). Het veiligheidsprofiel van avelumab kwam overeen met eerder gerapporteerde veiligheidsprofielen van monotherapie met avelumab.

Dr. Powles: "We hebben hiermee aangetoond dat de tijd van kankerprogressie aanzienlijk kan worden vertraagd door immuuntherapie met avelumab te geven en dat deze onderhoudsbehandeling goed wordt verdragen.”
“Wat we uiteindelijk laten zien, is dat een snel begin met immuuntherapie echt een verschil maakt op overall overleving en progressievrije tijd. De reden daarvoor is omdat veel patiënten in de klinische praktijk geen tweedelijns therapie meer krijgen als behandeling omdat deze vorm van kanker, eenmaal resistent voor chemotherapie, zo snel groeit dat het tegen die tijd simpelweg te laat is.  

Het abstract van de studie is terug te lezen op ASCO 2020: 

Powles T, Park SH, Voog E, et al. Maintenance avelumab + best supportive care (BSC) versus BSC alone after platinum-based first-line (1L) chemotherapy in advanced urothelial carcinoma (UC): JAVELIN Bladder 100 phase III interim analysis

The trial — led by Thomas Powles, MD, PhD, FRCP, professor of genitourinary oncology and director of Barts Cancer Centre in London — included 700 patients with unresectable locally advanced or metastatic urothelial carcinoma who either achieved response to or demonstrated stable disease after four to six cycles of gemcitabine with either cisplatin or carboplatin.

Researchers randomly assigned patients 1:1 to best supportive care with or without maintenance avelumab dosed at 10 mg/kg via IV every 2 weeks. Treatment continued until disease progression, unacceptable toxicity or withdrawal.

Investigators stratified patients by their response to first-line chemotherapy (complete/partial response vs. stable disease) and metastatic site (visceral vs. nonvisceral disease).

OS — assessed among all randomly assigned patients, as well as those with PD-L1-positive tumors (51%; n = 358) as determined by the Ventana PD-L1 (SP263) Assay (Roche Diagnostics) — served as the primary endpoint. Secondary endpoints included PFS, objective response, safety, tolerability and patient-reported outcomes.

Median follow-up was more than 19 months in both groups.

Results showed the addition of avelumab to best supportive care significantly extended OS among all patients (median, 21.4 months vs. 14.3 months; HR = 0.69; 95% CI, 0.56-0.86), as well as among patients with PD-L1-positive tumors (median, not reached vs. 17.1 months; HR = 0.56; 95% CI, 0.4-0.79).

Researchers observed the OS benefit across all other prespecified subgroups, including those based on age, ECOG performance status, best response to first-line chemotherapy, site of baseline metastases and creatinine clearance.

PFS analysis by blinded independent central review showed a statically significant benefit with avelumab among all patients (median, 3.7 months vs. 2 months; HR = 0.62; 95% CI, 0.52-0.75) and among those with PD-L1-positive tumors (HR = 0.56; 95% CI, 0.43-0.73).

“The maintenance setting is attractive timing for using a checkpoint inhibitor,” Powles said in a press release. “Patients have gone through chemotherapy and the disease is under control but, instead of waiting for disease to progress after chemotherapy — which it will quickly do in patients with advanced urothelial cancer — adding avelumab significantly improves survival.”

Patients assigned best supportive care alone were not allowed to cross over to treatment with avelumab; however, many patients received subsequent therapy at the time of progression. Researchers intend to continue following patients to see how long responses are maintained.

“It is important to mention that avelumab was well-tolerated, and this is very much in line with what we have seen from previous immune checkpoint inhibitors in urothelial cancer,” Powles said.

The agent exhibited a safety profile consistent with that observed in prior immunotherapy studies.

A higher percentage of patients assigned avelumab experienced any-grade treatment emergent adverse events (98% vs. 77%). They also were more likely to experience grade 3 or higher treatment emergent adverse events (47.4% vs. 25.2%), the most common of which were urinary tract infection (4.4% vs. 2.6%), anemia (3.8% vs. 2.9%), hematuria (1.7% vs. 1.4%) and fatigue (1.7% vs. 0.6%).

“Given the efficacy outcomes and the absence of new safety signals, I think this renders this strategy the new standard of care just if there is no progression after induction front-line chemotherapy,” Grivas told Healio. “It’s also important to emphasize that this affects ‘all-comers.’ There is no need to check any biomarker. This is very exciting for our patients, considering how hard it has been to improve outcomes in this challenging disease.” – by Mark Leiser

Reference:

Powles T, et al. Abstract LBA1. Scheduled for presentation at: ASCO20 Virtual Scientific Program; May 29-31, 2020.

Disclosures: Pfizer funded this study as part of an alliance between Pfizer and Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Grivas reports research funding to his institution from Bavarian Nordic, Bristol-Myers Squibb, Clovis Oncology, Debiopharm, Immunomedics, Merck and Pfizer, as well as consultant/advisory roles with AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Clovis Oncology, Driver Inc., EMD Serono, Exelixis, Foundation Medicine, Genzyme, GlaxoSmithKline, Heron, Janssen, Merck, Mirati Therapeutics, Pfizer, QED Therapeutics, Roche and Seattle Genetics. Powles reports honoraria from, consultant/advisory roles with, research funding from or travel, accommodations or expenses from Astellas, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eisai, Exelixis, Genentech/Roche, GlaxoSmithKline, Ipsen, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Pfizer and Seattle Genetics.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Hoe eerder na chemo gestart met Avelumab, een immuuntherapeutisch medicijn als onderhoudsbehandeling,hoe beter de resultaten op ziektevrije tijd en overall overleving bij patienten met inoperabele blaaskanker en urineleiderkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

nivolumab plus gemcitabine >> Immuuntherapie met Tislelizumab >> C-reactief proteïne bloedwaarden >> Immuuntherapie met maandelijkse >> Immuuntherapie met nivolumab >> Circulerend tumor-DNA voorspelt >> Hoe eerder na chemo gestart >> Immuuntherapie met gemoduleerd >> Pembrolizumab - Keytruda - >> Avelumab, een anti-PD medicijn >>