1 februari 2012: Bron: Ann Med. Published online December 22, 2011

Artsen en wetenschappers twijfelen steeds meer over het vaccineren van jonge meisjes en vrouwen tegen het HPV virus om zo het ontwikkelen van baarmoederhalskanker te voorkomen. Dit blijkt uit een essay geschreven door vooraanstaande artsen en wetenschappers en gepubliceerd in Annals of Medicine. Wie de afgelopen jaren de discussie heeft gevolgd over het rijksvaccinatieprogramma ter voorkoming van baarmoederhalskanker  weet dat er grote twijfels zijn over nut en ook over de verhouding kosten - effectiviteit. Bovendien is er binnen de WHO en ook in Nederland zorg over de dominante rol van de farmaceutische industrie en de rol van adviseurs bij dit soort algemene vaccinatieprogramma's. Recent nog is huisarts Hans van der Linde in conflict geraakt met het RIVM naar aanleiding van uitspraken van van der Linden over met name de vermeende belangenverstrengeling van dr. Coutinho en immunoloog dr. Osterhuis bij de griepprik. Hier enkele citaten uit een lang essay dat u helemaal kunt lezen als u hier klikt, al moet u er wel voor betalen 

In Medscape staat een mooi artikel dat dit essay becommentarieert, daaruit heb ik ook de citaten gehaald:

Is het beleid voor het humaan papillomavirus (HPV) vaccin op gespannen voet met evidence-based medicine?

Ja, volgens een essay online gepubliceerd 22 december 2011, in de Annals of Medicine.

Canadese onderzoekers Lucija Tomljenovic, PhD, en Christopher Shaw, PhD, van de Neural Dynamics Research Group, University of British Columbia in Vancouver, wijzen erop dat er een grote discrepantie zit in claims ten aanzien van de veiligheid en werkzaamheid van Gardasil (Merck & Co) en Cervarix (GlaxoSmithKline) - de twee HPV-vaccins die momenteel op de markt zijn.
....In hun essay onderzoeken zij de huidige gegevens om een belangrijke vraag te beantwoorden: "Is het mogelijk dat HPV-vaccins zijn opgedrongen aan vrouwen op basis van onjuiste informatie?"

Kan het kanker voorkomen?

Een belangrijke vraag is de stelling van de medische autoriteiten dat HPV-vaccins een belangrijk instrument zijn in het voorkomen van baarmoederhalskanker. De werkzaamheid van de vaccins in het voorkomen van baarmoederhalskanker is niet aangetoond, omdat de studie perioden te kort zijn, zeggen de essayisten.

De langste follow-up van fase 2 studies naar Gardasil is 5 jaar en is voor Cervarix ​​8,4 jaar, maar invasieve baarmoederhalskanker kan soms 20 tot 40 jaar nodig hebben om zich te ontwikkelen vanaf het moment van een opgedane HPV-infectie.

"We weten niet de duur van de immuunrespons van de vaccins," zegt Dr Tomljenovic, "zodat we niet weten of ze daadwerkelijk  baarmoederhalskanker voorkomen of gewoon wat langer uitstellen."

Beide vaccins zijn zeer effectief in het voorkomen van hardnekkige infecties met hoog risico HPV-typen 16 en 18 en de bijbehorende cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) 2 / 3 laesies in HPV-naïeve jonge vrouwen. Echter, let op de essayisten, zelfs hardnekkige HPV-infecties welke worden veroorzaakt door hoog risico stammen leiden in het algemeen niet tot kwaadaardige laesies op de korte termijn of tot baarmoederhalskanker op de lange termijn.

De reden hiervoor is dat tot 90% van de HPV infecties spontaan verdwijnt binnen 2 jaar en zelfs onder degenen die blijven ledit dit tot slechts een klein deel tot een kwaadaardigheid. Onderzoek toont aan dat hoge risico CIN's kunnen oplossen of stabiliseren na verloop van tijd. En voegen de onderzoeksters eraan toe: geen van beide vaccins is in staat om de progressie van bestaande HPV16/18 infecties te voorkomen of te voorkomen dat de progressie van bestaande infecties tot hoogwaardige laesies zullen uitgroeien.

Werkelijke waarde van vaccins

...."HPV-vaccins moeten een bijna 100% werkzaamheid voor een volle 15 jaar houden om baarmoederhalskanker te voorkomen. "Als we 11- en 12-jarigen vaccineren en Gardasil bescherming duurt slechts 10 jaar, daarna zijn dan 21 - en 22-jarige vrouwen niet langer beschermd," verklaarde Dr Harper, die betrokken was bij klinische studies voor beide vaccins.

Tot nu toe, Merck geen enkel studies uitgevoerd, noch zijn er gepland, naar de lange termijn immunogeniciteit en om de werkzaamheid van de benodigde inentingen te evalueren, vervolgde ze. .......

Kan het leiden tot minder kankergevallen?

Een belangrijke vraag is of de HPV-vaccins de incidentie van baarmoederhalskanker kunnen verlagen tot wat er is bereikt met screening via een uitstrijkje. In geïndustrialiseerde landen, waar de screening via een uitstrijkje gebruikelijk is, is er een 70% reductie in de incidentie van baarmoederhalskanker in de afgelopen 50 jaar, schrijven de essayisten. Dus ook als baarmoederhalskanker wordt genoemd als de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen wereldwijd, blijkt uit de bestaande gegevens dat dit alleen geldt voor ontwikkelingslanden......

Het potentiële voordeel is op dit moment onduidelijk is en de kosten zijn hoog. "Dus als je alleen kijkt naar de geïndustrialiseerde landen, is er geen rationele rechtvaardiging voor de invoering van het vaccin.

.....'De incidentie van baarmoederhalskanker in de Verenigde Staten van 1999 was 9,7 op 100.000 vrouwen, in 2000 9,6 op 100.000 en in 2001 9,1 op 100.000.

Dus zelfs als er wordt aangenomen dat vaccinatie 100% werkzaamheid heeft tegen alle HPV-typen en 100% van de bevolking zou 100% deelnemen aan het vaccinatieprogramma dan nog zou het aantal vrouwen dat buiten het screeningp[rogramm om toch baarmoederhalskanker zou krijgen heel klein.  .......

Risico versus voordeel

....
Volgens gegevens van de World Health Organization, is het sterftecijfer op basis van de huidige leeftijd voor baarmoederhalskanker i1,7 op 100.000, merken de onderzoeksters op.

Dit is 2,5 keer lager dan het percentage van de ernstige bijwerkingen van Gardasil die zijn gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (4,3 op de 100.000 doses). In Nederland is de incidentie van ernstige bijwerkingen van Cervarix toegediend in 100.000 doses 5,7, dat is bijna 4 keer hoger dan het leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfer voor baarmoederhalskanker (1,5 op 100.000).

"Het is misschien niet eerlijk zijn om ernstige bijwerkingen te vergelijken met de dood van baarmoederhalskanker, maar we moeten kijken naar het hele plaatje," verklaarde Dr Tomljenovic. "Baarmoederhalskanker is niet een ziekte die tieners beïnvloedt en het kan voorkomen worden met regelmatige Pap-screening, waarbij geen risico is."

De gemelde ernstige bijwerkingen geassocieerd met HPV-vaccinatie uit Australië, Frankrijk, Ierland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn onder meer de dood, convulsies, paresthesie, verlamming, het syndroom van Guillain-Barreì, myelitis transversa, gezichtsverlamming, chronisch vermoeidheidssyndroom, anafylaxie, auto-immuunziekten, diepe veneuze trombose, pancreatitis, en longembolie........

Een strengere beoordeling Nodig

Sinds 2006, toen Gardasil werd goedgekeurd in de Verenigde Staten, zijn er 18.727 gemelde bijwerkingen bij VAERS - 1498 (8%), waarvan 68 ernstige (waaronder sterfgevallen). .....
De ongewoon hoge frequentie van gemelde bijwerkingen die verband houden met de HPV-vaccins, samen met hun consistente patronen, geeft aan dat "de risico's van de HPV-vaccinatie niet volledig zijn geëvalueerd in klinische studies," schrijven de onderzoeksters.

Daarnaast zijn er onafhankelijke wetenschappelijke rapporten die een HPV-vaccinatie koppelen aan een aantal ernstige bijwerkingen.

.....Drs. Tomljenovic en Shaw tot slot "Artsen moeten kiezen voor een meer rigoureuze evidence-based medicine aanpak om tot een evenwichtige en objectieve evaluatie van het vaccin te komen om zo de risico's en voordelen voor hun patiënten beter te kunnen voorspellen."


Plaats een reactie ...

Reageer op "Vaccins tegen HPV virus ter voorkoming van baarmoederhalskanker voldoet niet aan goed wetenschappelijk bewijs en deskundigen betwijfelen meer en meer het nut van vaccineren"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

HPV vaccinatie bij tieners >> Gardasil goedgekeurd als vaccin >> HPV test voor vrouwen goedgekeurd >> Immuuntherapie met vaccin >> Reportage van EenVandaag over >> Gentherapie in de vorm van >> Vaccinatieprogramma tegen >> Vaccins tegen HPV virus ter >> Vaccinatie tegen HPV virus >> Vaccinatieprogramma mislukt >>