18 december 2012: Bron: San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS): Samenvatting S3-4. Gepresenteerd 07 december 2012

Vrouwen met borstkanker en met te lage vitamine D spiegel bij aanvang van de behandeling hebben een significant slechtere prognose voor het overleven van hun borstkanker in vergelijking met vrouwen die wel een normale vitamine D spiegel hebben, als zij daarvoor een standaard behandeling krijgen plus Zometa - Zoledronic Acid. Dit blijkt uit een deelstudie bij postmenopauzale vrouwen (na de overgang) van de grotere Azure studie, zoals die gepresenteerd werd op het  San Antonio Breast Cancer Symposium.

Volgens studieleider Robert Coleman, MD, van de Universiteit van Sheffield ljiken vrouwen die een normaal bevonden vitamine D spiegel hebben een veel betere prognose te hebben op het verloop van de behandeling van hun borstkanker. Maar of toevoegen van vitamine D als een aanvullende behandeling daarvoor de juiste manier is weet dr. Coleman niet want dit is niet door hun onderzocht.

De uitkomsten van de AZURE studie (N Engl J Med 2011;. 365:1396-1405), werden vorig jaar al gepubliceerd. In deze studie werd aan totaal 3360 patiënten met borstkanker stadium II t/m III een standaard eerstelijns behandeling gegeven, hetzij alleen, hetzij samen met  Zometa - zoledronic Acid, 4 mg.. Na een mediane follow-up van 53,3 maanden, vonden de onderzoekers toen geen wezenlijk verschil tussen de behandelingsgroepen voor de ziektevrije overleving (hazard ratio voor zoledronic acid, 1,15). Echter bij een vooraf vastgestelde subgroepanalyse bleek er wel een significant verschil bij vrouwen in de leeftijd na de menopauze (HR, 0,75). Op basis van die gegevens zochten de onderzoekers naar een verklaring hiervoor en zetten daarvoor een studie op met een biomarker analyse. De meting van verschillende biomarkers waren al opgenomen in de Azure studie en werden nu nader geanalyseerd.

In een deelstudie van totaal 872 patiënten uit de oorspronkelijke Azure studie, werden bij aanvang van de studie de serumniveaus van 25-hydroxyvitamine D, het N-terminaal propeptide type I
procollageen (PINP) - een botvormings marker - en een beta C telopeptide van type I collageen (β-CTx) - een botresorptiemarker - gemeten om te zien of deze op een of andere manier gerelateerd konden worden aan de uiteindeljke resultaten. Een PINP niveau hoger dan 70 ng / mL werd als abnormaal beschouwd zoals ook een β-CTx niveau onder 0.299 ng / mL. Voor vitamine D, werden niveaus onder de 30 ng / ml als
onvoldoende beschouwd.

Resultaten:

Bijna de helft van de vrouwen in deze deelstudie (46,9%) waren premenopauzaal - (voor de overgang), 30,5% waren langer dan 5 jaar postmenopauzaal (na de overgang), en 14,1% minder dan 5 jaar postmenopauzaal. PINP waarden lijken geen voorspellende waarde te hebben voor de kans opbotuitzaaiïngen, noch op de kans op een recidief op afstand.
Er is een trend waarneembaar dat hoge β-CTx waarden wordt geassocieerd met een slechtere prognose, maar deze is niet statistisch significant voor botuitzaaiïngen of recidief op afstand, aldus de onderzoekers.

Echter een vitamine D spiegel die normaal wordt beschouwd bleek significant een voorspeller van een lager risico op botuitzaaiïngen (HR, 0,11, p = 0,0257).  Er was voor normale vitamine D waarden ook een trend naar een verbeterde prognose voor een recidief op afstand (HR, 0,56, 95% betrouwbaarheidsinterval, 0,31, P = 0.0519). Premenopauzale vrouwen reageerden minder goed op Zometa - zoledronic acid. Of ze een voldoende (HR, 1,45) of een onvoldoende (HR, 1,44) vitamine D spiegel hadden bleek geen
invloed te hebben (P = 0.9886).

Conclusie

Conclusie van de onderzoekers is dat postmenopauzale vrouwen met een voldoende vitamine D spiegel meer profijt lijken te halen uit toegevoegde Zometa - zoledrnic Acid   (HR, 0,09) dan degenen met onvoldoende niveaus (HR, 0,72) en dat verschil komt dicht bij statistische significantie (p = 0,0747).

De AZURE studie werd gefinancieerd door Novartis Pharmaceuticals (producent van Zometa - zoledronic acid) en het National Cancer Research Network.

Zover ik kan zien is er nog geen abstract van deze studie gepresenteerd, althans ik kan geen abstract vrij ter inzage vinden op de website van het San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Vitamine D spiegel blijkt goede voorspeller van kansen op langer leven van postmenopauzale vrouwen met borstkanker stadium II en III bij standaard behandeling plus Zometa - zoledronic acid."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Vitamine C intraveneus gegeven >> Hoge vitamine D (25-hydroxyvitamin >> Antioxidanten en extra vitamines >> Betaglucaan stimuleert monocyten >> Vrouwen welke eerder behandeld >> Multivitamines met mineralen >> Q-10 en vitamines B2 en B3 >> Vitamine D spiegel blijkt >> Vitamine D (uit zonlicht, >> Vitamine D. heeft gunstig >>