20 maart 2011: Bron: Society of Gynecologic Oncologist's Annual Meeting on Women's Cancer. Presented March 6, 2011

In Amerika blijken vrouwen met klachten die wijzen op eierstokkanker niet doorverwezen te worden naar een gynaecologische oncoloog maar naar een verloskundig gynaecoloog. Dit blijkt uit een gerandomiseerd uitgevoerde studie in Amerika met verzonnen omschrijvingen en studie rapporten. Ook de onderzoekers van deze studie benadrukken dat als deze vrouwen met hun klachten eerder waren doorverwezen naar een gynaecologisch oncoloog de kansen op een genezing significant groter waren geweest. Dit waren ook dezelfde uitkomsten van een grote in Nederland uitgevoerde cohortstudie uit 2008 die wij toen ook publiceerden. Zie hier eerst het bericht en abstract van de Nederlandse studie uit 2008. Daaronder gedeeltes uit een artikel uit medscape van de recente studie.

16 maart 2008: Bron:  1: J Natl Cancer Inst. 2008 Mar 11.

Vrouwen met beginnende eierstokkanker in de leeftijdsgroep 50 tot 75 jaar hebben beduidend meer kans op genezing door behandeling en begeleiding in academische ziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen dan in regionale niet gespecialiseerde ziekenhuizen. Uit een 7 jarige studie van 1996 tot en met 2003 blijkt dat er een verschil optreedt van 30 tot 42% in 5-jaars overleving voor vrouwen in de leeftijdsgroep 50 tot 75 jaar. Voor vrouwen met al gevorderde eierstokkanker (met uitzaaiingen) en gemeten in alle leeftijden blijkt er geen verschil in 5-jaars overleving. Interessant zou natuurlijk zijn om te zien of er ook een verschil zit in behandeling en waaruit die verschillen dan bestaan. Ik zou me kunnen voorstellen (maar is niet meer dan een veronderstelling) maar dat vrouwen die bij beginnende eierstokkanker zo assertief zijn om een gespecialiseerd ziekenhuis op te zoeken ook wellicht nog verder zoeken om hun eierstokkanker te behandelen. Daarbij denk ik dan aan complemenattaire middelen, maar ook aan gespecialiserde behandelingen. Hier de resultaten uit de studie vertaald voor u. 

Resultaten: We analyseerden data van 8621 vrouwen met epitheel eierstokkanker, waarvan 3482 (40%) waren behandeld in algemene ziekenhuizen, 3510 (41%) waren behandeld in semigespecialiseerde ziekenhuizen, en 1557 (18%) waren behandeld in gespecialiseerde ziekenhuizen. 5-jaars relatieve overall overlevingscijfers van patienten behandeld in algemene, semigespecialiseerde, en gespecialiseerde ziekenhuizen waren 38.0% (95% confidence interval = 36.0% to 39.9%), 39.4% (95% CI = 37.5% to 41.4%), en 40.3% (95% CI = 37.4% to 43.1%), respectievelijk mediane overleving van patienten in de leeftijdsgroep 50-75 jaar was 36 maanden (interquartile range = 13 to >54 months), 37 maanden (IQR = 14 to >54 months), en 38 maanden (IQR = 15 to >55 months), respectievelijk. Leeftijd en kankerstadium werden geassocieerd met de relatie tussen ziekenhuistype en specifieke overleivng van eierstokkanker maar histologische tumortype, stadium (graad), jaar van diagnose en socioaal-economische status waren dat niet. Onder patienten met beginnend stadium van eierstokkanker, behandeld in semispecialiseerde en gespecialiseerde ziekenhuizen was geassocieerd met lagere risico's op eierstokankeer gerelateerde sterfte  dan een behandeling in algemene ziekenhuizen. Onder patienten met stadium I-IIA ziekte in de leeftijdsgroep 50-75 jaar, was het risico om te overlijden aan eierstokkanker 30% en 42% minder  na een behandeling in semi-gespecialiseerde en gespecialiseerde ziekenhuizen, respectievelijk dan in algemene ziekenhuizen (voor semi-gespecialiseerde ziekenhuizen, hazard ratio = 0.70, 95% CI = 0.53 to 0.93; voor gespecialiseede ziekenhuizen, HR = 0.58, 95% CI = 0.38 to 0.87). Voor patienten met al gevorderde eierstokkanker, maakte ziekenhuistype geen verschil in mediane overleving.

Specialized Care and Survival of Ovarian Cancer Patients in The Netherlands: Nationwide Cohort Study.

Affiliations of authors: Departments of Gynecologic Surgery and Oncology (FV, APMH) and Medical Oncology (POW) and Julius Center for Health Sciences and Primary Care (YvdG), University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands; Comprehensive Cancer Center Middle Netherlands, Utrecht, The Netherlands (MvdHvdL); Department of Public Health, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands (JWC).

Background There is much debate on the necessity of regionalization of ovarian cancer care. We investigated the association between hospital type and survival of patients with ovarian cancer in The Netherlands. Methods A retrospective, population-based cohort study was performed on all Dutch patients diagnosed with ovarian cancer from January 1, 1996, through December 31, 2003. We used data from the Netherlands Cancer Registry that were linked to mortality data from the Statistics Netherlands database to obtain the date and cause of death. Five-year relative survival ratios, defined as the ratio of the observed survival in the patient population to the expected survival of women in the general population with the same age, were determined for the total population and for groups stratified by tumor stage and/or hospital type. The association between hospital type and disease-specific survival was analyzed by use of multivariable Cox regression analyses.

Results:

We analyzed data from 8621 women with epithelial ovarian cancer, of whom 3482 (40%) were treated in general hospitals, 3510 (41%) were treated in semispecialized hospitals, and 1557 (18%) were treated in specialized hospitals. Five-year relative overall survival ratios of patients treated in general, semispecialized, and specialized hospitals were 38.0% (95% confidence interval = 36.0% to 39.9%), 39.4% (95% CI = 37.5% to 41.4%), and 40.3% (95% CI = 37.4% to 43.1%), respectively; median survival of patients aged 50-75 years was 36 months (interquartile range = 13 to >54 months), 37 months (IQR = 14 to >54 months), and 38 months (IQR = 15 to >55 months), respectively. Age and cancer stage were associated with the relationship between hospital type and ovarian cancer-specific survival but histologic tumor type, grade, year of diagnosis, and socioeconomic status were not. Among patients with early-stage ovarian cancer, treatment in semispecialized and specialized hospitals was associated with lower risks of ovarian cancer-specific mortality than treatment in general hospitals. Among patients with stage I-IIA disease who were aged 50-75 years, risk of ovarian cancer-specific mortality was 30% and 42% lower after treatment in semispecialized and specialized hospitals, respectively, than in general hospitals (for semispecialized hospitals, hazard ratio = 0.70, 95% CI = 0.53 to 0.93; for specialized hospitals, HR = 0.58, 95% CI = 0.38 to 0.87). Among patients with advanced ovarian cancer, hospital type was not associated with survival.

Conclusion:

Hospital type was statistically significantly associated with survival among Dutch ovarian cancer patients with early-stage ovarian cancer: Patients who were treated in specialized and semispecialized hospitals survived longer than patients treated in general hospitals.

PMID: 18334710 [PubMed - as supplied by publisher]

 

 

Surgical outcomes and overall survival can be improved in ovarian cancer when gynecologic oncologists are involved in the care. However, these specialists are not seeing many ovarian cancer patients.

Source: Medscape

De belangrijkste citaten uit het artikel van medscape:

In their study, Dr. Goff and colleagues surveyed 3200 randomly sampled physicians from the American Medical Association Physician Masterfile — there were equal numbers of family physicians, general internists, and obstetrician gynecologists. Their goal was to identify the factors associated with inclusion of a gynecologic oncologist in the management of women with suspected ovarian cancer.

The physicians were presented with a hypothetical patient: a 57-year-old woman with pain, bloating, and a right adnexal mass. Her ultrasound findings revealed a 10 cm complex mass with increased vascularity and ascites.

Among the obstetrician gynecologists who responded to the survey, 33.7% indicated they would perform surgery themselves and 66.3% recommended consultation or referral to another physician, primarily a gynecologic oncologist. In addition, 84% said they would ask a gynecologic oncologist to consult on the surgery.

Only 39.3% of family physicians would refer the hypothetical patient directly to a gynecologic oncologist, and just over 50% of internists would.

"In reality, if you look at what they are saying in terms of how they would respond to a hypothetical patient, they are taking the correct steps," Dr. Goff told Medscape Medical News. "So there is not a lack of knowledge."

"But we know from large population-based studies that the majority of women do not get operated on by gynecologic oncologists," she continued. "When you look at Medicare SEER [Surveillance, Epidemiology and End Results] databases or hospital discharge databases, that's not what is happening to patients at all. Somewhere there is a breakdown, and it's not from a lack of knowledge."

Family practice physicians and internists should be directly referring these women to gynecologic oncologists, rather than to obstetrician gynecologists, explained Dr. Goff. The American Congress of Obstetricians and Gynecologists have criteria for direct referral.

These criteria are based on ultrasound data, and are targeted toward obstetrician gynecologists, she said. "If the woman meets these criteria, they should be referred."  Read more>>>>>>>>


Plaats een reactie ...

Reageer op "Academische en gespecialiseerde ziekenhuizen behandelen vrouwen met eierstokkanker graad I-II beter dan niet gespecialiseerde ziekenhuizen (30 tot 42 % meer 5-jaars overlevingen). Vrouwen met klachten worden te weinig doorverwezen naar oncologen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Bestraling - radiotherapie >> Endometriose staat vaak aan >> Academische en gespecialiseerde >> Algemeen: Trombocytose, verhoogde >> Algemeen: Geen positief effect >> Algemeen: Screening van eierstokkanker >> Algemeen: Vroege behandelingen >> Algemeen: voor vrouwen met >>