12 december 2012: Bron: 35th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS): Abstract S1-7. Presented December 5, 2012

Avastin - bevacizumab faalt ook bij gevorderde hormoongevoelige borstkanker als aanvulling op femara of fulvestrant in vergelijking met alleen femara en fulvestrand. Dit blijkt uit een grote fase III studie uitgevoerd in Duitse en Spaanse ziekenhuizen en gepresenteerd op het San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS).

In deze studie kregen vrouwen met gevorderde hormoon receptor (HR) positieve borstkanker avastin - bevacizumab toegevoegd aan ofwel letrozol (Femara, Novartis) of fulvestrant (Faslodex, AstraZeneca) als eerstelijns behandeling voor gevorderde hormoon receptor (HR) positieve borstkanker. Maar de combinatie therapie geeft geen enkele verbetering van de overlevingstijd  in vergelijking met alleen hormoontherapie 
aldus hoofdonderzoeker dr. Miguel Martin. De mediane overleving bleek 41 maanden voor de 191 vrouwen die de combinatie behandeling kregen en 42 maanden voor de 189 vrouwen die alleen een hormoontherapie kregen (p = 0,469). Bovendien bleek de toevoeging van Avastin - bevacizumab aan hormoontherapie te resulteren in significant meer hematologische en niet hematologische bijwerkingen.

Het ontbreken van een robuust positief effect zowel in de LEA studie en de BEATRICE studie (bij vrouwen met triple negatieve borstkanker) doet artsen twijfelen aan de effectiviteit van angiogenese remming bij borstkanker. "Ik vraag me af of er een rol is voor angiogenese remmers zoals avastin - bevacizumab bij borstkanker," aldus Kent Osborne, MD, van het Baylor College of Medicine in Houston, Texas. Hij is een van de codirectors van het symposium.

De studiegegevens:

Deelnemers aan het LEA onderzoek waren in de leeftijd na de menopauze en hadden  histologisch bevestigde inoperabele, lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker.  De vrouwen hadden een oestrogeen en / of progesteron positieve vorm van borstkanker en waren ook HER2-negatief. Ongeveer de helft van beide groepen hadden voorafgaand een hormoonbehandeling gehad en ongeveer de helft had voorafgaand chemotherapie gehad. Een kleine minderheid van de vrouwen had lokaal gevorderde ziekte (ongeveer 3%), de meeste hadden uitgezaaide borstkanker (ongeveer 80%). Ongeveer 15% had een stadium van gevorderde ziekte die niet precies kon worden vastgesteld. Ongeveer twee derde van de vrouwen had meerdere uitzaaiïngen.

In de LEA studie kreeg ongeveer 90% van de vrouwen letrozol 2,5 mg / dag en ongeveer 10% ontving intramusculaire fulvestrant 250 mg om de 28 dagen. De dosering van avastin - bevacizumab was 15 mg / kg om de 3 weken. De progressie vrije overleving was beter met de combinatie van avastin - bevacizumab plus  hormoon therapie dan met alleen hormoontherapie (18,4 versus 13,8 maanden, p = .14). Dit is statistisch niet significant (hazard ratio 0,83 (95% betrouwbaarheidsinterval, 0,65 tot 1,06). De mediane overleving bleek echter maar 41 maanden voor de 191 vrouwen die de combinatie behandeling kregen tegenover 42 maanden voor de 189 vrouwen die alleen een hormoontherapie kregen (p = 0,469).
Bovendien gaf Avastin - bevacizumab significant ernstiger bijwerkingen en tastte dit de kwaliteit van leven aanzienlijk aan. In termen van hematologische toxiciteit (alle graden), was er meer neutropenie (11,2% versus 5,7%, p = 0,061) in de combinatiegroep dan in de hormoongroep zonder avastin, meer leukopenie
 (24,6% versus 11,4%, p = .001) , en nog veel meer trombocytopenie (19,3% versus 9,1%, p = .006).

In termen van niet hematologische toxiciteit (alle graden), was er sprake van meer vermoeidheid (50,5% vs 29%, P <.001) in de combinatiegroep dan in de monotherapie groep, meer hypertensie - hoge bloeddruk (59% versus 15,9%, P <.001) , meer bloedingen (18,6% vs 1,7%, P <.001), meer verhoogde waarden van leverenzymen (46,5% vs 28%, P <.001), en nog veel meer proteïnurie (30,3% vs 2,8%, P <.001).

Er is zover iik kan zien nog geen volledig studierapport beschikbaar. zodra we dat hebben zal ik dit hier erbij plaatsen


35ste Jaarlijkse San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS): Abstracte S1-7. Gepresenteerd 05 december 2012.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Avastin - bevacizumab faalt ook bij gevorderde hormoongevoelige borstkanker als aanvulling op femara of fulvestrant in vergelijking met alleen femara en fulvestrant copy 1"


Gerelateerde artikelen