26 januari 2023: Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

26 januari 2023: Bron: ASCO 2022 by American Society of Clinical Oncology

De eerste resultaten uit een fase 1a/b onderzoek met imlunestrant, een orale selectieve oestrogeenreceptorafbreker (SERD) bij gevorderde hormoongerelateerde borstkanker met ER-positief (ER+) en uitgezaaide baarmoederkanker (endometriumkanker) laten zien dat imlunestrant goede resultaten geeft waarbij opvalt dat dit medicijn weinig ernstige bijwerkingen geeft, vooral weinig cardiale bijwerkingen en weinig oogproblemen. Daarnaast is het ook effectief in ziektecontrole.

In Europa en ook in Nederland loopt deze studie bij borstkankerpatiënten met imlunestrant : A study of Imlunestrant, Investigator’s choice of Endocrine Therapy, and Imlunestrant plus Abemaciclib in Patients with ER+,HER2- Advanced Breast Cancer.

De resultaten uit het abstract van ASCO 2022 heb ik vertaald met hulp van google translate:

 • Op 14 januari 2022 ontvingen 138 patiënten (n = 114 (uitgezaaide borstkanker = aBC, n = 24 uitgezaaide baarmoederkanker = EEG) imlunestrant monotherapie in doses variërend van 200-1200 mg QD.
 • De mediane leeftijd was 62,0 jaar (bereik 32-95). Het mediane aantal eerdere therapieën voor aBC en EEG was respectievelijk 2 (bereik 0-8) en 1 (0-5).
 • De aBC-patiënten hadden eerder hormoontherapie = ET (94,7%), CDK4/6-remmer (92,1%), fulvestrant (50,9%) en chemotherapie (26,3%) gekregen.
 • Er werden geen dosisbeperkende toxiciteiten / bijwerkingen waargenomen. De meeste tijdens de behandeling optredende bijwerkingen (TEAE's) waren graad 1.
 • Bij de 2e fase van de studie (RP2D) (400 mg QD, n=69) waren de meest voorkomende bijwerkingen gerelateerd aan de behandeling (TEAE's) van alle graden misselijkheid (33,3%), vermoeidheid (27,5%) en diarree (23,2% ). Bij alle doses was de incidentie van behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 laag (3,6%).
 • Geen enkele patiënt stopte vanwege een behandelingsgerelateerde bijwerking (TEAE).
 • Bij evalueerbare aBC-patiënten was de onafhankelijke respons (ORR) 8,0% (6/75) en de ziektecontrole (CBR) 40,4% (42/104).
 • Bij evalueerbare EEG-patiënten was de onafhankelijke respons (ORR) 5,0% (1/20 had een lopende gedeeltelijke respons (PR) in afwachting van bevestiging) en de ziektecontrole (CBR) was 47,1% (8/17).
 • Klinisch voordeel werd waargenomen ongeacht de baseline ESR1-mutatiestatus zoals bepaald door ctDNA-sequencing.
Het volledige studierapport is tegen betaling in te zien. Hier het abstract zoals tijdens ASCO 2022 gepresenteerd:

Meeting Abstract | 2022 ASCO Annual Meeting I

1021

Background: Imlunestrant is a novel, orally bioavailable SERD with pure antagonistic properties that result in sustained inhibition of ER-dependent gene transcription and cell growth. In dose escalation, imlunestrant showed favorable safety, pharmacokinetics (PK) and preliminary efficacy in patients with ER+, HER2- aBC and ER+ EEC (Phase 1a EMBER, Jhaveri 2021). Here we present updated data from the dose escalation (Phase 1a) and dose expansion (Phase 1b) of imlunestrant monotherapy in EMBER (NCT04188548). 

Methods: Phase 1a/1b enrolled patients with ER+ aBC (prior ET sensitivity; ≤3 prior therapies for aBC in Phase 1a following protocol amendment and ≤2 in Phase 1b) and ER+ EEC (prior platinum therapy; no prior fulvestrant or aromatase inhibitor). Premenopausal women received a concomitant GnRH agonist. Serial plasma samples were obtained for PK and ctDNA analysis. Key endpoints included recommended phase 2 dose (RP2D) determination, safety and tolerability, PK, objective response rate per RECIST v1.1 (ORR: complete response or partial response ) in patients with measurable disease and ≥1 post-baseline tumor assessment or discontinued prior to tumor assessment, and clinical benefit rate (CBR: CR or PR, or stable disease ≥24 weeks) in patients enrolled ≥24 weeks prior to data cut. 

Results: As of January 14, 2022, 138 patients (n = 114 aBC, n = 24 EEC) received imlunestrant monotherapy at doses ranging from 200-1200 mg QD. Median age was 62.0 years (range 32-95). Median number of prior therapies for aBC and EEC was 2 (range 0-8) and 1 (0-5), respectively. aBC patients had received a prior ET (94.7%), CDK4/6 inhibitor (92.1%), fulvestrant (50.9%) and chemotherapy (26.3%). No dose-limiting toxicities were observed. Most treatment-emergent adverse events (TEAEs) were grade 1. At the RP2D (400 mg QD, n= 69), the most common all grade TEAE’s were nausea (33.3%), fatigue (27.5%), and diarrhea (23.2%). Across all doses, the incidence of treatment-related grade 3 AEs was low (3.6%). No patient discontinued due to a TEAE. In evaluable aBC patients, ORR was 8.0% (6/75) and CBR was 40.4% (42/104). In evaluable EEC patients, ORR was 5.0% (1/20 had a PR- ongoing pending confirmation) and CBR was 47.1% (8/17). Clinical benefit was observed regardless of baseline ESR1 mutation status as determined by ctDNA sequencing. Additional biomarker analyses will be presented at the meeting. 

Conclusions: Imlunestrant continues to demonstrate a favorable side effect profile, with no cardiac or opthalmic safety signals, and has continued evidence of clinical activity in heavily pre-treated ER+ aBC and EEC patients. Clinical trial information: NCT04188548.

© 2022 by American Society of Clinical Oncology

Research Sponsor:

Eli Lilly and Company.
 

References

 1. Lilly Announces New Clinical Data from Verzenio and Oral SERD Programs at the American Society of Clinical Oncology Annual Meeting. Eli Lilly and Company. https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-announces-new-clinical-data-verzenio-and-oral-serd. Accessed May 10. 2022.
 2. A Study of Imlunestrant, Investigator's Choice of Endocrine Therapy, and Imlunestrant Plus Abemaciclib in Participants With ER+, HER2- Advanced Breast Cancer (EMBER-3).https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04975308. Accessed May 10. 2022.
 3. A Phase 3, Randomized, Open-Label Study of Imlunestrant, Investigator's Choice of Endocrine Therapy, and Imlunestrant Plus Abemaciclib in Patients With Estrogen-Receptor-Positive, HER2-Negative Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer Previously Treated With Endocrine Therapy. Eli Lilly and Company. https://www.lillyloxooncologypipeline.com/molecule/selective-er-degrader/clinical-trial/NCT04975308. Accessed May 10. 2022.Plaats een reactie ...

Reageer op "Imlunestrant geeft goede resultaten zonder noemenswaardige bijwerkingen bij met exemestaan of fulvestrant voorbehandelde uitgezaaide borstkanker met ER+ en bij uitgezaaide endometriumkanker"


Gerelateerde artikelen