Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

18 oktober 2019: Bron: Annals of Oncology

Zowel chemotherapie als hormoontherapie voor borstkanker hebben grote impact op de kwaliteit van leven en geven bijwerkingen die de kwaliteit van leven vaak sterk verminderen tijdens de behandelingen en daarna. Maar de bijwerkingen voor chemotherapie bij beginnende borstkanker zijn 2 jaar na de behandelingen wel zo goed als verdwenen. Echter de bijwerkingen van hormoontherapie zijn veel ernstiger en kunnen wel 5 tot 10 jaar na de behandelingen de kwaliteit van leven beinvloeden.

Vooral vrouwen in de leeftijd na de overgang hebben vaak jarenlang nog last van de bijwerkingen van de hormoontherapie. Met name heeft hormoontherapie een negatieve invloed op sociale functies, pijn, slapeloosheid, systemische therapie bijwerkingen en angst voor toekomstig beperkt herstel.

Dit kwam naar voren uit een studie onder 4262 vrouwen met borstkanker die of wel chemotherapie hadden gehad of hormoontherapie of beiden. En werd gekeken naar de kwaliteit van leven 2 jaar na de behandelingen volgens een vragenlijst van de European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30/BR23 questionnaires inside CANTO trial die de zo geheten C30-SumScore meet.

Het studierapport: Differential impact of endocrine therapy and chemotherapy on quality of life of breast cancer survivors: a prospective patient-reported outcomes analysis is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract met de resultaten:

CORRECTED PROOF

Differential impact of endocrine therapy and chemotherapy on quality of life of breast cancer survivors: a prospective patient-reported outcomes analysis

Annals of Oncology, mdz298, https://doi.org/10.1093/annonc/mdz298
Published:
 
08 October 2019

Abstract

Background

In early breast cancer (BC), there has been a trend to escalate endocrine therapy (ET) and to de-escalate chemotherapy (CT). However, the impact of ET versus CT on the quality of life (QoL) of early BC patients is unknown. Here, we characterize the independent contribution of ET and CT on patient-reported outcomes (PROs) at 2 years after diagnosis.

Patients and methods

We prospectively collected PROs in 4262 eligible patients using the European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30/BR23 questionnaires inside CANTO trial (NCT01993498). The primary outcome was the C30 summary score (C30-SumSc) at 2 years after diagnosis.

Results

From eligible patients, 37.2% were premenopausal and 62.8% postmenopausal; 81.9% received ET and 52.8% CT. In the overall cohort, QoL worsened by 2 years after diagnosis in multiple functions and symptoms; exceptions included emotional function and future perspective, which improved over time. ET (Pint = 0.004), but not CT (Pint = 0.924), had a persistent negative impact on the C30-SumSc. In addition, ET negatively impacted role and social function, pain, insomnia, systemic therapy side-effects, breast symptoms and further limited emotional function and future perspective recovery. Although CT had no impact on the C30-SumSc at 2-years it was associated with deteriorated physical and cognitive function, dyspnea, financial difficulties, body image and breast symptoms. We found a differential effect of treatment by menopausal status; in premenopausal patients, CT, despite only a non-significant trend for deteriorated C30-SumSc (Pint = 0.100), was more frequently associated with QoL domains deterioration than ET, whereas in postmenopausal patients, ET was more frequently associated with QoL deterioration, namely using the C30-SumSc (Pint = 0.004).

Conclusion(s)

QoL deterioration persisted at 2 years after diagnosis with different trajectories by treatment received. ET, but not CT, had a major detrimental impact on C30-SumSc, especially in postmenopausal women. These findings highlight the need to properly select patients for adjuvant ET escalation.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Hormoontherapie voor borstkanker heeft grotere gevolgen voor kwaliteit van leven dan chemotherapie en bijwerkingen van hormoontherapie duren ook veel langer."

  • Ingrid :
    Ik ben gestopt met de anti hormoon behandeling wegens teveel nevenwerkingen. Levenskwaliteit is ook belangrijk en goed in je vel zitten. De voordelen, 2 procent op 15 jaar zijn niet evenredig aan de vele nadelen. Dus, nee dank je wel!

Gerelateerde artikelen