Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/sacituzumab-govitecan-trodelvy-een-anti-lichaam-medicijn-geeft-zeer-goede-resultaten-bij-borstkankerpatienten-met-voorbehandelde-uitgezaaide-triple-negatieve-borstkanker-met-trop-2-mutatie-in-vergelijking-met-chemotherapie.html

17 september 2022: Bron: ESMO 2022

Voor zwaar voorbehandelde gevorderde borstkankerpatienten  met HR positief en HER2 negatief geeft Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy) dat bij triple negatieve borstkanker ook al goede resultaten liet zien (zie dit artikel) , nu ook uitstekende resultaten in vergelijking met een behandeling met chemotherapie naar keuze van de behandelende oncoloog. Sacituzumab govitecan  werkt op een zogeheten TROP-2 expressie. Nadeel van dit medicijn is dat het  ook wel behoorlijk wat bijwerkingen geeft ondanks dat de onderzoekers zeggen dat het veiligheidsprofiel van SG beheersbaar was, waarbij neutropenie en diarree de meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren. Zie omschrijving bij EMO. 

Deze resultaten komen uit de publicatie van de fase III studie bij totaal 543 borstkankerpatiënten (272 vs 271) en gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology. Uit het abstract vertaald:

RESULTATEN

  • Patiënten werden willekeurig toegewezen aan SG (n = 272) of chemotherapie (n = 271). De mediane leeftijd was 56 jaar, 95% had viscerale metastasen en 99% had een eerdere cycline-afhankelijke kinase 4/6-remmer, met drie mediane chemotherapielijnen voor gevorderde ziekte ondergaan.
  • Het primaire eindpunt werd bereikt met een vermindering van 34% van het risico op progressie of overlijden (hazard ratio, 0,66 [95% BI, 0,53 tot 0,83; P = .0003]).
  • De mediane PFS was 5,5 maanden (95% BI, 4,2 tot 7,0) met SG en 4,0 maanden (95% BI, 3,1 tot 4,4) met chemotherapie;
  • De PFS na 6 en 12 maanden was 46% (95% BI, 39 tot 53) vs 30% (95% BI, 24 tot 37) en 21% (95% BI, 15 tot 28) vs 7% (95% BI , 3 tot 14), respectievelijk.
  • De mediane totale overleving (eerste geplande tussentijdse analyse) was nog niet bereikt (hazard ratio 0,84; P = 0,14). Belangrijkste graad 3 behandelingsgerelateerde bijwerkingen (SG versus chemotherapie) waren neutropenie (51% versus 38%) en diarree (9% versus 1%).

CONCLUSIE

Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy) toonde statistisch significant langere ziekteprogressievrije tijd (PFS) ten opzichte van chemotherapie, met een beheersbaar veiligheidsprofiel bij patiënten met zwaar voorbehandelde, endocrien-resistente HR+/HER2-gevorderde borstkanker en beperkte behandelingsopties.

Er lopen nog twee andere studies met aanvullende fase III studies ter evaluatie van Sacituzumab govitecan bij HR+-borstkanker, waaronder GBG102-SASCIA (ClinicalTrials.gov identifier: NCT04595565)33 en EVER-132-002 (ClinicalTrials.gov identifier: NCT04639986).

Het volledige studierapport is gratis in te zien. Klik op de titel van het abstract.

 , MD1 , MD, MPH2 , MD, PhD3 , MD, PhD4,5 , MD, PhD6, MD, PhD7...Show More

*H.S.R. and A.B. contributed equally to this work.

Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Hormone receptor–positive (HR+) human epidermal growth factor receptor 2–negative (HER2–) endocrine-resistant metastatic breast cancer is treated with sequential single-agent chemotherapy with poor outcomes. Sacituzumab govitecan (SG) is a first-in-class antibody-drug conjugate with an SN-38 payload targeting trophoblast cell-surface antigen 2, an epithelial antigen expressed in breast cancer.

In this global, randomized, phase III study, SG was compared with physician's choice chemotherapy (eribulin, vinorelbine, capecitabine, or gemcitabine) in endocrine-resistant, chemotherapy-treated HR+/HER2– locally recurrent inoperable or metastatic breast cancer. The primary end point was progression-free survival (PFS) by blinded independent central review.

Patients were randomly assigned to receive SG (n = 272) or chemotherapy (n = 271). The median age was 56 years, 95% had visceral metastases, and 99% had a prior cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor, with three median lines of chemotherapy for advanced disease. Primary end point was met with a 34% reduction in risk of progression or death (hazard ratio, 0.66 [95% CI, 0.53 to 0.83; P = .0003]). The median PFS was 5.5 months (95% CI, 4.2 to 7.0) with SG and 4.0 months (95% CI, 3.1 to 4.4) with chemotherapy; the PFS at 6 and 12 months was 46% (95% CI, 39 to 53) v 30% (95% CI, 24 to 37) and 21% (95% CI, 15 to 28) v 7% (95% CI, 3 to 14), respectively. Median overall survival (first planned interim analysis) was not yet mature (hazard ratio, 0.84; P = .14). Key grade ≥ 3 treatment-related adverse events (SG v chemotherapy) were neutropenia (51% v 38%) and diarrhea (9% v 1%).

SG demonstrated statistically significant PFS benefit over chemotherapy, with a manageable safety profile in patients with heavily pretreated, endocrine-resistant HR+/HER2– advanced breast cancer and limited treatment options.


ACKNOWLEDGMENT

We thank the patients and their caregivers for helping us realize the possibilities of this research. Thanks to the dedicated clinical trial investigators and their devoted team members who participated in this trial. The study was sponsored by Gilead Sciences Inc and was designed through a collaboration of the sponsor and the lead investigators. The authors would also like to thank Jin You, PharmD, and Dustin Chernick, PhD, of Gilead Sciences for their editorial assistance in preparation of this manuscript. Medical writing and editorial assistance were provided by Shala Thomas, PhD, CMPP, at Team 9 Science. The TROPiCS-02 Study Principal Investigators are listed in Appendix 1 (online only).

1. Finn RSBoer KBondarenko I, et al: Overall survival results from the randomized phase 2 study of palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone for first-line treatment of ER+/HER2- advanced breast cancer (PALOMA-1, TRIO-18). Breast Cancer Res Treat 183:419-4282020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
2. Slamon DJNeven PChia S, et al: Overall survival with ribociclib plus fulvestrant in advanced breast cancer. N Engl J Med 382:514-5242020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
3. Sledge GW JrToi MNeven P, et al: The effect of abemaciclib plus fulvestrant on overall survival in hormone receptor-positive, ERBB2-negative breast cancer that progressed on endocrine therapy-MONARCH 2: A randomized clinical trial. JAMA Oncol 6:116-1242020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
4. Gao JJCheng JBloomquist E, et al: CDK4/6 inhibitor treatment for patients with hormone receptor-positive, HER2-negative, advanced or metastatic breast cancer: A US Food and Drug Administration pooled analysis. Lancet Oncol 21:250-2602020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
5. Gennari AAndre FBarrios CH, et al: ESMO Clinical Practice Guideline for the diagnosis, staging and treatment of patients with metastatic breast cancer. Ann Oncol 32:1475-14952021 CrossrefMedlineGoogle Scholar
6. Rugo HSRumble RBMacrae E, et al: Endocrine therapy for hormone receptor-positive metastatic breast cancer: American Society of Clinical Oncology guideline. J Clin Oncol 34:3069-31032016 LinkGoogle Scholar
7. Cazzaniga MEPinotti GMontagna E, et al: Metronomic chemotherapy for advanced breast cancer patients in the real world practice: Final results of the VICTOR-6 study. Breast 48:7-162019 CrossrefMedlineGoogle Scholar
8. Cortes JO'Shaughnessy JLoesch D, et al: Eribulin monotherapy versus treatment of physician's choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): A phase 3 open-label randomised study. Lancet 377:914-9232011 CrossrefMedlineGoogle Scholar
9. Twelves CAwada ACortes J, et al: Subgroup analyses from a phase 3, open-label, randomized study of eribulin mesylate versus capecitabine in pretreated patients with advanced or metastatic breast cancer. Breast Cancer (Auckl) 10:77-842016 MedlineGoogle Scholar
10. Yuan PHu XSun T, et al: Eribulin mesilate versus vinorelbine in women with locally recurrent or metastatic breast cancer: A randomised clinical trial. Eur J Cancer 112:57-652019 CrossrefMedlineGoogle Scholar
11. Mathijssen RHvan Alphen RJVerweij J, et al: Clinical pharmacokinetics and metabolism of irinotecan (CPT-11). Clin Cancer Res 7:2182-21942001 MedlineGoogle Scholar
12. Bardia AA closer look at sacituzumab govitecan-hziy. Clin Adv Hematol Oncol 18:715-7172020 MedlineGoogle Scholar
13. Vidula NYau CRugo HSTrop2 gene expression (Trop2e) in primary breast cancer (BC): Correlations with clinical and tumor characteristics. J Clin Oncol 35:1075-10752017 LinkGoogle Scholar
14. Bardia ATolaney SMPunie K, et al: Biomarker analyses in the phase III ASCENT study of sacituzumab govitecan versus chemotherapy in patients with metastatic triple-negative breast cancer. Ann Oncol 32:1148-11562021 CrossrefMedlineGoogle Scholar
15. Ambrogi FFornili MBoracchi P, et al: Trop-2 is a determinant of breast cancer survival. PLoS One 9:e969932014 CrossrefMedlineGoogle Scholar
16. Goldenberg DMStein RSharkey RMThe emergence of trophoblast cell-surface antigen 2 (TROP-2) as a novel cancer target. Oncotarget 9:28989-290062018 CrossrefMedlineGoogle Scholar
17. TRODELVY (Sacituzumab Govitecan-Hziy). Prescribing Information. Gilead Sciences, Inc2021https://www.gilead.com/-/media/files/pdfs/medicines/oncology/trodelvy/trodelvy_pi.pdf Google Scholar
18. Gilead Sciences Inc: Sacituzumab govitecan receives positive CHMP opinion as 2L treatment for adult patients with metastatic triple-negative breast cancer2021https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2021/10/sacituzumab-govitecan-receives-positive-chmp-opinion-as-2l-treatment-for-adult-patients-with-metastatic-triple-negative-breast-cancer Google Scholar
19. Gilead Sciences Inc: Trodelvy® (sacituzumab govitecan) granted European Commission marketing authorization for treatment of metastatic triple-negative breast cancer in second line2021https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2021/11/trodelvy-sacituzumab-govitecan-granted-european-commission-marketing-authorization-for-treatment-of-metastatic-triplenegative-breast-cancer-in-sec Google Scholar
20. Kalinsky KDiamond JRVahdat LT, et al: Sacituzumab govitecan in previously treated hormone receptor-positive/HER2-negative metastatic breast cancer: Final results from a phase I/II, single-arm, basket trial. Ann Oncol 31:1709-17182020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
21. National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines: Breast Cancer, V.4.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf Google Scholar
22. Eisenhauer EATherasse PBogaerts J, et al: New response evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 45:228-2472009 CrossrefMedlineGoogle Scholar
23. HALAVEN (Eribulin Mesylate). Prescribing Information. Eisai2021http://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information.pdf?v=20211013 Google Scholar
24. Kaufman PAAwada ATwelves C, et al: Phase III open-label randomized study of eribulin mesylate versus capecitabine in patients with locally advanced or metastatic breast cancer previously treated with an anthracycline and a taxane. J Clin Oncol 33:594-6012015 LinkGoogle Scholar
25. Pivot XMarme FKoenigsberg R, et al: Pooled analyses of eribulin in metastatic breast cancer patients with at least one prior chemotherapy. Ann Oncol 27:1525-15312016 CrossrefMedlineGoogle Scholar
26. Modi SJacot WYamashita T, et al: Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-low advanced breast cancer. N Engl J Med 387:9-202022 CrossrefMedlineGoogle Scholar
27. Bardia AHurvitz SATolaney SM, et al: Sacituzumab govitecan in metastatic triple-negative breast cancer. N Engl J Med 384:1529-15412021 CrossrefMedlineGoogle Scholar
28. American Society of Clinical Oncology, Kris MGHesketh PJ, et al: American Society of Clinical Oncology guideline for antiemetics in oncology: Update 2006. J Clin Oncol 24:2932-29472006 LinkGoogle Scholar
29. Benson AB IIIAjani JACatalano RB, et al: Recommended guidelines for the treatment of cancer treatment-induced diarrhea. J Clin Oncol 22:2918-29262004 LinkGoogle Scholar
30. Jordan KFeyer PHoller U, et al: Supportive treatments for patients with cancer. Dtsch Arztebl Int 114:481-4872017 MedlineGoogle Scholar
31. National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines: Hematopoietic Growth Factors, V.1.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors.pdf Google Scholar
32. National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines: Palliative Care, V.1.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf Google Scholar
33. Marme FStickeler EFurlanetto J, et al: Phase III postneoadjuvant study evaluating sacituzumab govitecan, an antibody drug conjugate in primary HER2-negative breast cancer patients with high relapse risk after standard neoadjuvant treatment: SASCIA. J Clin Oncol 39:1075-10752021 LinkGoogle Scholar

Plaats een reactie ...

Reageer op "Sacituzumab govitecan geeft opvallend betere resultaten bij hormoonresistente, HR+/HER2 neg. gevorderde borstkanker in vergelijking met chemotherapie naar keuze van behandelend oncoloog"


Gerelateerde artikelen