Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/sacituzumab-govitecan-trodelvy-een-anti-lichaam-medicijn-geeft-zeer-goede-resultaten-bij-borstkankerpatienten-met-voorbehandelde-uitgezaaide-triple-negatieve-borstkanker-met-trop-2-mutatie-in-vergelijking-met-chemotherapie.html

8 oktob er 2022: Aanvullend op onderstaande studie is deze studie gepubliceerd die aantoont dat een groot deel van de patiënten lage of geen HER-2 expressie hadden en waarbij Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy) ook goede resultaten liet zien bij deze groep van patiënten met borstkanker:

Sacituzumab govitecan (SG) efficacy in hormone receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative (HR+/HER2–) metastatic breast cancer (MBC) by HER2 immunohistochemistry (IHC) status in the phase III TROPiCS-02 study

Conclusie: In de intent-to-treat (ITT)-populatie en in elke behandelgroep was 92% van de patiënten HER2 IHC0 of HER2-Laag. De baselinekenmerken tussen HER2 IHC0 en HER2-Laag waren vergelijkbaar en vergelijkbaar met die van de ITT-populatie. De mediane PFS was verbeterd met SG versus TPC in de HER2 IHC0- en HER2-Laag-groepen (respectievelijk HR 0,72, P=0,05 en 0,58, P<0,001; tabel). Het veiligheidsprofiel van de subgroepen kwam overeen met dat van de totale veiligheidspopulatie.

Abstract staat onderaan artikel.

17 september 2022: Bron: ESMO 2022

Voor zwaar voorbehandelde gevorderde borstkankerpatienten  met HR positief en HER2 negatief geeft Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy) dat bij triple negatieve borstkanker ook al goede resultaten liet zien (zie dit artikel) , nu ook uitstekende resultaten in vergelijking met een behandeling met chemotherapie naar keuze van de behandelende oncoloog. Sacituzumab govitecan  werkt op een zogeheten TROP-2 expressie. Nadeel van dit medicijn is dat het  ook wel behoorlijk wat bijwerkingen geeft ondanks dat de onderzoekers zeggen dat het veiligheidsprofiel van SG beheersbaar was, waarbij neutropenie en diarree de meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren. Zie omschrijving bij EMO. 

Deze resultaten komen uit de publicatie van de fase III studie bij totaal 543 borstkankerpatiënten (272 vs 271) en gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology. Uit het abstract vertaald:

RESULTATEN

  • Patiënten werden willekeurig toegewezen aan SG (n = 272) of chemotherapie (n = 271). De mediane leeftijd was 56 jaar, 95% had viscerale metastasen en 99% had een eerdere cycline-afhankelijke kinase 4/6-remmer, met drie mediane chemotherapielijnen voor gevorderde ziekte ondergaan.
  • Het primaire eindpunt werd bereikt met een vermindering van 34% van het risico op progressie of overlijden (hazard ratio, 0,66 [95% BI, 0,53 tot 0,83; P = .0003]).
  • De mediane PFS was 5,5 maanden (95% BI, 4,2 tot 7,0) met SG en 4,0 maanden (95% BI, 3,1 tot 4,4) met chemotherapie;
  • De PFS na 6 en 12 maanden was 46% (95% BI, 39 tot 53) vs 30% (95% BI, 24 tot 37) en 21% (95% BI, 15 tot 28) vs 7% (95% BI , 3 tot 14), respectievelijk.
  • De mediane totale overleving (eerste geplande tussentijdse analyse) was nog niet bereikt (hazard ratio 0,84; P = 0,14). Belangrijkste graad 3 behandelingsgerelateerde bijwerkingen (SG versus chemotherapie) waren neutropenie (51% versus 38%) en diarree (9% versus 1%).

CONCLUSIE

Sacituzumab govitecan (merknaam Trodelvy) toonde statistisch significant langere ziekteprogressievrije tijd (PFS) ten opzichte van chemotherapie, met een beheersbaar veiligheidsprofiel bij patiënten met zwaar voorbehandelde, endocrien-resistente HR+/HER2-gevorderde borstkanker en beperkte behandelingsopties.

Er lopen nog twee andere studies met aanvullende fase III studies ter evaluatie van Sacituzumab govitecan bij HR+-borstkanker, waaronder GBG102-SASCIA (ClinicalTrials.gov identifier: NCT04595565)33 en EVER-132-002 (ClinicalTrials.gov identifier: NCT04639986).

Het volledige studierapport is gratis in te zien. Klik op de titel van het abstract.

 , MD1 , MD, MPH2 , MD, PhD3 , MD, PhD4,5 , MD, PhD6, MD, PhD7; ...Show More

*H.S.R. and A.B. contributed equally to this work.

Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Hormone receptor–positive (HR+) human epidermal growth factor receptor 2–negative (HER2–) endocrine-resistant metastatic breast cancer is treated with sequential single-agent chemotherapy with poor outcomes. Sacituzumab govitecan (SG) is a first-in-class antibody-drug conjugate with an SN-38 payload targeting trophoblast cell-surface antigen 2, an epithelial antigen expressed in breast cancer.

In this global, randomized, phase III study, SG was compared with physician's choice chemotherapy (eribulin, vinorelbine, capecitabine, or gemcitabine) in endocrine-resistant, chemotherapy-treated HR+/HER2– locally recurrent inoperable or metastatic breast cancer. The primary end point was progression-free survival (PFS) by blinded independent central review.

Patients were randomly assigned to receive SG (n = 272) or chemotherapy (n = 271). The median age was 56 years, 95% had visceral metastases, and 99% had a prior cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor, with three median lines of chemotherapy for advanced disease. Primary end point was met with a 34% reduction in risk of progression or death (hazard ratio, 0.66 [95% CI, 0.53 to 0.83; P = .0003]). The median PFS was 5.5 months (95% CI, 4.2 to 7.0) with SG and 4.0 months (95% CI, 3.1 to 4.4) with chemotherapy; the PFS at 6 and 12 months was 46% (95% CI, 39 to 53) v 30% (95% CI, 24 to 37) and 21% (95% CI, 15 to 28) v 7% (95% CI, 3 to 14), respectively. Median overall survival (first planned interim analysis) was not yet mature (hazard ratio, 0.84; P = .14). Key grade ≥ 3 treatment-related adverse events (SG v chemotherapy) were neutropenia (51% v 38%) and diarrhea (9% v 1%).

SG demonstrated statistically significant PFS benefit over chemotherapy, with a manageable safety profile in patients with heavily pretreated, endocrine-resistant HR+/HER2– advanced breast cancer and limited treatment options.


ACKNOWLEDGMENT

We thank the patients and their caregivers for helping us realize the possibilities of this research. Thanks to the dedicated clinical trial investigators and their devoted team members who participated in this trial. The study was sponsored by Gilead Sciences Inc and was designed through a collaboration of the sponsor and the lead investigators. The authors would also like to thank Jin You, PharmD, and Dustin Chernick, PhD, of Gilead Sciences for their editorial assistance in preparation of this manuscript. Medical writing and editorial assistance were provided by Shala Thomas, PhD, CMPP, at Team 9 Science. The TROPiCS-02 Study Principal Investigators are listed in Appendix 1 (online only).

1. Finn RS, Boer K, Bondarenko I, et al: Overall survival results from the randomized phase 2 study of palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone for first-line treatment of ER+/HER2- advanced breast cancer (PALOMA-1, TRIO-18). Breast Cancer Res Treat 183:419-428, 2020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
2. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al: Overall survival with ribociclib plus fulvestrant in advanced breast cancer. N Engl J Med 382:514-524, 2020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
3. Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, et al: The effect of abemaciclib plus fulvestrant on overall survival in hormone receptor-positive, ERBB2-negative breast cancer that progressed on endocrine therapy-MONARCH 2: A randomized clinical trial. JAMA Oncol 6:116-124, 2020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
4. Gao JJ, Cheng J, Bloomquist E, et al: CDK4/6 inhibitor treatment for patients with hormone receptor-positive, HER2-negative, advanced or metastatic breast cancer: A US Food and Drug Administration pooled analysis. Lancet Oncol 21:250-260, 2020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
5. Gennari A, Andre F, Barrios CH, et al: ESMO Clinical Practice Guideline for the diagnosis, staging and treatment of patients with metastatic breast cancer. Ann Oncol 32:1475-1495, 2021 CrossrefMedlineGoogle Scholar
6. Rugo HS, Rumble RB, Macrae E, et al: Endocrine therapy for hormone receptor-positive metastatic breast cancer: American Society of Clinical Oncology guideline. J Clin Oncol 34:3069-3103, 2016 LinkGoogle Scholar
7. Cazzaniga ME, Pinotti G, Montagna E, et al: Metronomic chemotherapy for advanced breast cancer patients in the real world practice: Final results of the VICTOR-6 study. Breast 48:7-16, 2019 CrossrefMedlineGoogle Scholar
8. Cortes J, O'Shaughnessy J, Loesch D, et al: Eribulin monotherapy versus treatment of physician's choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): A phase 3 open-label randomised study. Lancet 377:914-923, 2011 CrossrefMedlineGoogle Scholar
9. Twelves C, Awada A, Cortes J, et al: Subgroup analyses from a phase 3, open-label, randomized study of eribulin mesylate versus capecitabine in pretreated patients with advanced or metastatic breast cancer. Breast Cancer (Auckl) 10:77-84, 2016 MedlineGoogle Scholar
10. Yuan P, Hu X, Sun T, et al: Eribulin mesilate versus vinorelbine in women with locally recurrent or metastatic breast cancer: A randomised clinical trial. Eur J Cancer 112:57-65, 2019 CrossrefMedlineGoogle Scholar
11. Mathijssen RH, van Alphen RJ, Verweij J, et al: Clinical pharmacokinetics and metabolism of irinotecan (CPT-11). Clin Cancer Res 7:2182-2194, 2001 MedlineGoogle Scholar
12. Bardia A: A closer look at sacituzumab govitecan-hziy. Clin Adv Hematol Oncol 18:715-717, 2020 MedlineGoogle Scholar
13. Vidula N, Yau C, Rugo HS: Trop2 gene expression (Trop2e) in primary breast cancer (BC): Correlations with clinical and tumor characteristics. J Clin Oncol 35:1075-1075, 2017 LinkGoogle Scholar
14. Bardia A, Tolaney SM, Punie K, et al: Biomarker analyses in the phase III ASCENT study of sacituzumab govitecan versus chemotherapy in patients with metastatic triple-negative breast cancer. Ann Oncol 32:1148-1156, 2021 CrossrefMedlineGoogle Scholar
15. Ambrogi F, Fornili M, Boracchi P, et al: Trop-2 is a determinant of breast cancer survival. PLoS One 9:e96993, 2014 CrossrefMedlineGoogle Scholar
16. Goldenberg DM, Stein R, Sharkey RM: The emergence of trophoblast cell-surface antigen 2 (TROP-2) as a novel cancer target. Oncotarget 9:28989-29006, 2018 CrossrefMedlineGoogle Scholar
17. TRODELVY (Sacituzumab Govitecan-Hziy). Prescribing Information. Gilead Sciences, Inc, 2021. https://www.gilead.com/-/media/files/pdfs/medicines/oncology/trodelvy/trodelvy_pi.pdf Google Scholar
18. Gilead Sciences Inc: Sacituzumab govitecan receives positive CHMP opinion as 2L treatment for adult patients with metastatic triple-negative breast cancer, 2021. https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2021/10/sacituzumab-govitecan-receives-positive-chmp-opinion-as-2l-treatment-for-adult-patients-with-metastatic-triple-negative-breast-cancer Google Scholar
19. Gilead Sciences Inc: Trodelvy® (sacituzumab govitecan) granted European Commission marketing authorization for treatment of metastatic triple-negative breast cancer in second line, 2021. https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2021/11/trodelvy-sacituzumab-govitecan-granted-european-commission-marketing-authorization-for-treatment-of-metastatic-triplenegative-breast-cancer-in-sec Google Scholar
20. Kalinsky K, Diamond JR, Vahdat LT, et al: Sacituzumab govitecan in previously treated hormone receptor-positive/HER2-negative metastatic breast cancer: Final results from a phase I/II, single-arm, basket trial. Ann Oncol 31:1709-1718, 2020 CrossrefMedlineGoogle Scholar
21. National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines: Breast Cancer, V.4.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf Google Scholar
22. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al: New response evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 45:228-247, 2009 CrossrefMedlineGoogle Scholar
23. HALAVEN (Eribulin Mesylate). Prescribing Information. Eisai, 2021. http://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information.pdf?v=20211013 Google Scholar
24. Kaufman PA, Awada A, Twelves C, et al: Phase III open-label randomized study of eribulin mesylate versus capecitabine in patients with locally advanced or metastatic breast cancer previously treated with an anthracycline and a taxane. J Clin Oncol 33:594-601, 2015 LinkGoogle Scholar
25. Pivot X, Marme F, Koenigsberg R, et al: Pooled analyses of eribulin in metastatic breast cancer patients with at least one prior chemotherapy. Ann Oncol 27:1525-1531, 2016 CrossrefMedlineGoogle Scholar
26. Modi S, Jacot W, Yamashita T, et al: Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-low advanced breast cancer. N Engl J Med 387:9-20, 2022 CrossrefMedlineGoogle Scholar
27. Bardia A, Hurvitz SA, Tolaney SM, et al: Sacituzumab govitecan in metastatic triple-negative breast cancer. N Engl J Med 384:1529-1541, 2021 CrossrefMedlineGoogle Scholar
28. American Society of Clinical Oncology, Kris MG, Hesketh PJ, et al: American Society of Clinical Oncology guideline for antiemetics in oncology: Update 2006. J Clin Oncol 24:2932-2947, 2006 LinkGoogle Scholar
29. Benson AB III, Ajani JA, Catalano RB, et al: Recommended guidelines for the treatment of cancer treatment-induced diarrhea. J Clin Oncol 22:2918-2926, 2004 LinkGoogle Scholar
30. Jordan K, Feyer P, Holler U, et al: Supportive treatments for patients with cancer. Dtsch Arztebl Int 114:481-487, 2017 MedlineGoogle Scholar
31. National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines: Hematopoietic Growth Factors, V.1.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/growthfactors.pdf Google Scholar
32. National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines: Palliative Care, V.1.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf Google Scholar
33. Marme F, Stickeler E, Furlanetto J, et al: Phase III postneoadjuvant study evaluating sacituzumab govitecan, an antibody drug conjugate in primary HER2-negative breast cancer patients with high relapse risk after standard neoadjuvant treatment: SASCIA. J Clin Oncol 39:1075-1075, 2021 LinkGoogle Scholar

Sacituzumab govitecan (SG) should be considered an effective treatment option for pts with HR+/HER2- MBC, regardless of HER2 status.

ABSTRACT ONLY| VOLUME 33, SUPPLEMENT 7S635-S636, SEPTEMBER 01, 2022
214MO Sacituzumab govitecan (SG) efficacy in hormone receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative (HR+/HER2–) metastatic breast cancer (MBC) by HER2 immunohistochemistry (IHC) status in the phase III TROPiCS-02 study

DOI:https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.07.253

214MO Sacituzumab govitecan (SG) efficacy in hormone receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative (HR+/HER2–) metastatic breast cancer (MBC) by HER2 immunohistochemistry (IHC) status in the phase III TROPiCS-02 study


Background

Tumors with HER2 IHC1+ or IHC2+ combined with a negative in situ hybridization (ISH) test are described as HER2-Low. SG, a novel Trop-2–directed antibody-drug conjugate, is approved for patients (pts) with metastatic triple-negative breast cancer in the second-line or greater setting. In the TROPiCS-02 study, SG demonstrated a 34% reduction in risk of progression or death vs treatment of physician’s choice (TPC) in heavily pretreated, endocrine-resistant HR+/HER2– MBC (Rugo H, et al. ASCO 2022; LBA1001). In this TROPiCS-02 post hoc analysis, we describe SG efficacy in HER2 IHC0 and HER2-Low HR+/HER2– MBC.

Methods

Pts with HR+/HER2– unresectable locally advanced or MBC and 2-4 prior chemotherapy regimens for MBC were randomized 1:1 to receive SG (10 mg/kg IV on d 1 and 8, every 21 d) or TPC (capecitabine, eribulin, vinorelbine, or gemcitabine) until unacceptable toxicity or disease progression. Primary endpoint was progression-free survival (PFS) per RECIST 1.1 by central review. Pts with known HER2-positive disease were ineligible, with HER2 status (IHC and ISH) assessed locally.
Table: 214MO
HER2 IHC0 SG (n=101) TPC (n=116)HER2-Low* SG (n=149) TPC (n=134)
mPFS, mo 5.0 3.4 6.4 4.2
HR (95% CI) 0.72 (0.51-1.00) P=0.05 0.58 (0.42-0.79) P<0.001
ORR, n (%) 16 (16) 17 (15) 38 (26) 16 (12)
ISH, in situ hybridization; IHC, immunohistochemistry; mPFS, median progression-free survival; ORR, objective response rate; pts, patients; SG, sacituzumab govitecan; TPC, treatment of physician’s choice.
*39 of 117 IHC2+ pts (33%; 14% of all HER2-Low pts) did not have an ISH test result but were assumed to be ISH-negative due to study eligibility criteria (HER2− disease). Similar results were observed when the 39 pts were excluded from the analysis.

Results

In the intent-to-treat (ITT) population and in each treatment arm, 92% of pts were HER2 IHC0 or HER2-Low. Baseline characteristics between HER2 IHC0 and HER2-Low were comparable and similar to that of the ITT population. Median PFS was improved with SG vs TPC in the HER2 IHC0 and HER2-Low groups (HR 0.72, P=0.05 and 0.58, P<0.001, respectively; Table). The safety profile of the subgroups was consistent with that of the overall safety population.

Conclusions

Clinical benefit with SG vs TPC in HER2 IHC0 and HER2-Low HR+/HER2- MBC was consistent with that of the TROPiCS-02 ITT population. SG should be considered an effective treatment option for pts with HR+/HER2- MBC, regardless of HER2 status.

TablesPlaats een reactie ...

Reageer op "Sacituzumab govitecan geeft opvallend betere resultaten bij hormoonresistente, HR+/HER2 neg. gevorderde borstkanker in vergelijking met chemotherapie naar keuze van behandelend oncoloog"


Gerelateerde artikelen