29 november 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en kwam dit artikel tegen over PDT gebruik bij dendritische celtherapie dat ik laat staan omdat het een opmerkelijk resultaat liet zien bij muizen en er in vivo studies werden aangekondigd. Als ik PDT + dendritic cells intyp krijg ik deze selectie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=PDT%20%2B%20dendritic%20cells  Ik zal nog verder zoeken in deze selectie of er interessante studies bij staan.

4 november 2006: Bron: 1: Clin Cancer Res. 2006 Apr 15;12(8):2568-74. Comment in: Clin Cancer Res. 2006 Apr 15;12(8):2385-9.

Een combinatie van lokaal uitgevoerde PDT - Fotodynamische Therapie met daarna via injecties inbrengen van dendritische cellen zorgt in een muizenstudie voor opmerkelijk veel remissies en stabiele ziekte met zelfs daarbij effect op verder af gelegen tumoren, (andere zijde en longen) welke niet waren behandeld met PDT. De onderzoekers willen deze aanpak dan ook gaan onderzoeken in mensenstudies. Hier de zo goed als letterlijke vertaling van het abstract van deze studie.

DOEL: Fotodynamische therapy (PDT), welke wordt gebruikt voor klinische palliatieve behandelingen van kanker veroorzaakt lokaal tumorsterfte maar heeft geen effect op niet behandelde tumoren. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of een lokaal uitgevoerde PDT behandeling gevolgd door intramurale injecties met naïeve dendritische cellen (IT-DC) systemische antitumor immuniteit veroorzaakt welke zowel de groei van niet behandelde tumoren als de PDT + IT-DC-behandelde tumoren kan stoppen.

EXPERIMENTELE AANPAK: BALB/c of C57Bl/6 muizen werden geinjecteerd s.c. met respectievelijk CT26 darmkanker cellen en B16 melanoom cellen, en na 10 tot 12 dagen tumorgroei, werden de tumoren ofwel behandeld met alleen PDT of met PDT gevolgd door IT-DC of IT-PBS. In ander studiegroepen werden de tumoren simultaan geisoleerd in of beide lage zijdes of in 1 zijde en in de longen, maar slechts 1 zijde werd behandeld.

RESULTATEN: Waar noch PDT noch IT-DC alleen effectief was, vernietigde de combinatie PDT + IT-DC zowel de CT26 en B16 tumoren in een significante hoeveelheid bij de dieren en verlengde de overlevingstijd van de muizen waar de tumoren niet verdwenen waren. De milten van de muizen behandeld met PDT + IT-DC bevatten tumor-specifieke cytotoxische en IFN-gamma-secreting T cellen waar de milten van de controle muzien deze niet bevatten. Bovendien beschermden adoptief overgebrachte splenocytes van successvol behandelde CT26 tumor-vrije muizen naïeve dieren van een subsequente immuniteitsreactie op CT26, en dit was vooral bewerksteligd door CD8 T cellen. Het belangrijkste, PDT plus IT-DC toegediend aan 1 zijde leidde tot tumor regressie aan de andere zijdes, inclusief meerdere longuitzaaiingen.

CONCLUSIES: PDT + IT-DC induceert potenttiële systemische antitumor immunitiet in muizen en zou moetn worden onderzocht bij kanker in mensenstudies.

PMID: 16638867 [PubMed - indexed for MEDLINE] Systemic antitumor effect of intratumoral injection of dendritic cells in combination with local photodynamic therapy.Saji H, Song W, Furumoto K, Kato H, Engleman EG. Department of Pathology, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, California, USA. PURPOSE: Photodynamic therapy (PDT), which is used clinically for the palliative treatment of cancer, induces local tumor cell death but has no effect on tumors in untreated sites. The purpose of this study was to determine if local PDT followed by intratumoral injection of naive dendritic cells (IT-DC) induces systemic antitumor immunity that can inhibit the growth of untreated as well as PDT + IT-DC-treated tumors. EXPERIMENTAL DESIGN: BALB/c or C57Bl/6 mice were injected s.c. with CT26 colorectal carcinoma cells and B16 melanoma cells, respectively, and following 10 to 12 days of tumor growth, the tumors were treated with PDT alone or PDT followed by IT-DC or IT-PBS. In other studies, tumors were established simultaneously in both lower flanks or in one flank and in the lungs, but only one flank was treated. RESULTS: Whereas neither PDT nor IT-DC alone was effective, PDT + IT-DC eradicated both CT26 and B16 tumors in a significant proportion of animals and prolonged the survival of mice of which the tumors were not cured. The spleens of mice treated with PDT + IT-DC contained tumor-specific cytotoxic and IFN-gamma-secreting T cells whereas the spleens of control groups did not. Moreover, adoptive transfer of splenocytes from successfully treated CT26 tumor-free mice protected naive animals from a subsequent challenge with CT26, and this was mediated mainly by CD8 T cells. Most importantly, PDT plus IT-DC administered to one tumor site led to tumor regression at distant sites, including multiple lung metastases. CONCLUSIONS: PDT + IT-DC induces potent systemic antitumor immunity in mice and should be evaluated in the treatment of human cancer. PMID: 16638867 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Dendritische celtherapie: Een combinatie van lokale PDT - Photo Dynamische Therapie gevolgd door dendritische celtherapie zorgt bij muizen voor opmerkelijk veel remissies waar de afzonderlijke behandelingen niets deden."


Gerelateerde artikelen