30 november 2011: onderaan een abstract van een overzichtstudie toegevoegd van PDT gebruik bij inoperabele alvleesklierkanker. Het abstract is beperkt in informatie, maar tegen betaling kunt u het volledige studierapport verkrijgen als u op deze link klikt. De conlusie uit de studie is deze: In advanced nonresectable cholangiocarcinoma, PDT is the only evidence-based treatment that improves survival when compared with stenting. Therefore, PDT should be offered to those who are unsuitable for surgery oftewel de onderzoekers beweren dat PDT de enige manier is om naast het gebruik van stents het leven te verlengen van mensen met inoperable alvleesklierkanker.

13 oktober 2008: Hier drie abstracten van studies die aantonen dat PDT bij alvleesklierkanker een mogelijke optie kan zijn. Maar er blijken ook complicaties te kunnen optreden bij het uitvoeren van PDT. Echter vooral de laatste studie al gepubliceerd in 2002 toont aan dat PDT bij gevorderde alvleesklierkanker zeker een optie kan zijn. Soms ontstaat daarna spontaan apoptosis van overgebleven tumorweefsel en ontstaat spontaan een volledige remissie aldus blijkt uit een abstract. Omdat de studies beschreven zijn in het Chinees kunnen we u geen volledig studierapport aanbieden.  Ook in Nederland wordt o.a. in het AvL en Erasmus gewerkt met PDT - Photo Dynamische Therapie bij veel verschillende vormen van kanker.

1: Pancreas. 2007 May;34(4):385-9. Links

 

Photodynamic therapy for pancreatic cancer.

Centre for Gastrointestinal Disease, Taizhou Hospital, Zhejiang, China. fanboguang@gmail.com

OBJECTIVES: This study examined the status of photodynamic therapy (PDT) in the treatment of cancers of the pancreas.

METHODS: Original and review articles, editorials, and case reports published primarily in English and listed in Medline/ISI up to October 2006 or identified by a manual search have been reviewed in an attempt to provide a comprehensive overview of the mechanisms of PDT action and clinical application of PDT in the treatment of pancreatic cancers.

RESULTS: Photodynamic therapy represents a novel treatment of pancreatic malignancy; it produces local necrosis of tissue with light after administration of a photosensitizing agent. Evidences from in vivo and in vitro results have shown that PDT significantly decreases pancreatic cancer cell growth, destroys pancreatic carcinoma, and prolongs the survival of patients with unresectable pancreatic malignancy, and also show that PDT has disadvantages and limitations for the treatment of pancreatic cancer.

CONCLUSIONS: Photodynamic therapy can be an effective treatment of patients with pancreatic cancer, but more extensive preclinical and clinical trials are needed for further improvement in the clinical application of PDT, especially in avoidance of complications during PDT.

PMID: 17446835 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

1: Hepatogastroenterology. 2007 Apr-May;54(75):718-24. Links

 

Use of photodynamic therapy in malignant lesions of stomach, bile duct, pancreas, colon and rectum.

Department of General Surgery, The First Clinical College of Harbin Medical University, Harbin 150001, China.

Photodynamic therapy (PDT) using sensitizer, light and oxygen can induce malignant cells to death and treat non-cancerous conditions. It is a predominant and attractive endoscopic technique which could palliate advanced gastrointestinal cancer and eradicate early neoplastic and pre-neoplastic lesions. After PDT, cells may become apoptotic or necrotic which depends on photosensitizer, dose and cells' genotype. Photosensitizers, used in PDT, are accumulated in mitochondria. This is the mechanism of cell death both in vitro and in vivo. In review we summarize the clinical use of PDT in malignant lesions of stomach, bile duct, pancreas, colon and rectum with various photosensitizers. Especially, porfimer sodium, a PDT photosensitizer, has been confirmed as a potent treatment in cholangiocarcinoma.

PMID: 17591048 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

maart 2002: Bron: Gut. 2002;50(4):549-557

In London is een studie gedaan naar het effect van PDT  = fotodynamische therapie, als het ware 'opereren' met lichtstraling (laserstraling)  bij inoperabele alvleesklierkanker patiënten. Ik heb geprobeerd zo goed als mogelijk de essentie van de uitkomsten in onderstaand stukje te vertalen. Het originele persbericht staat eronder. 

Fotodynamische therapie beloftevol bij alvleesklierkanker (pancreaskanker) Laurie Barclay, MD

Fotodynamische therapie bij normaal gesproken inoperabele alvleesklierkanker biedt verbeterde resultaten met acceptabele bijkomende ziekteverschijnselen, aldus een studie gepubliceerd in het aprilnummer van Gut. "Weinig alvleesklier kankers zijn operabel en weinig reageren op chemo en/of bestraling", schrijft S.A.G. Brown en collega's, van de Londonse Royal Free en universiteits College Medical School. Licht gebruiken in combinatie met een fotogevoelige 'agent', fotodynamische therapie genoemd, veroorzaakt selectieve tumorsterfte met minimale effecten op het omliggende gezonde weefsel. 

In deze fase I studie, uitgeoefend bij 16 patiënten met een inoperabele adenocarcinoma in de pancreaskop van 2,5 tot 6 cm. doorsnee, bleken alle patiënten op een scan tumorsterfte te zien te geven. Drie van de 16 patiënten kregen daarbij continue chemo toegediend. Alle patiënten waren binnen 48 uur weer in staat te eten en te drinken en 14 patiënten werden ontslagen uit het ziekenhuis binnen 10 dagen. Alle patiënten konden in ieder geval weer wat tijd met hun gezin/familie thuis doorbrengen en slechts drie ervan brachten meer dan 20% van de tijd tot hun sterven in het ziekenhuis door. Er zijn geen mensen overleden aan de behandeling zelf. Een jaarsoverleving was 44% en gemiddelde overlevingstijd na fotodynamische therapie was 9,5 maanden (variërend van 4 tot 30 maanden). Twee patiënten met tumoren verkleefd aan de twaalfvingerige darmslagader hadden ernstige bloedingen behandeld/gecontroleerd door operatieve ingreep, en drie patiënten ontwikkelden een slagaderlijke verstopping gedurende de follow-up die misschien veroorzaakt kan zijn door de fotodynamische behandeling.

Conclusie van de onderzoekers is: "Fotodynamische therapie kan tumorsterfte veroorzaken in pancreaskankers met een acceptabele bijwerking, hoewel zorg nodig is voor tumoren verkleefd aan de twaalfvingerige darmwand of twaalfvingerige darmslagader", schrijven de auteurs van dit onderzoek. Vervolgstudies worden opgezet om te kijken wat de invloed is op de ziekte zelf, alleen of in combinatie met chemo. 

Gut. 2002;50(4):549-557

Reviewed by Gary D. Vogin, MD

Als aanvulling van ons lees toch ook eens de informatie van Dr. Gonzalez onder Alvleesklierkanker informatie, die een zeer succesvolle studie deed met pancreasenzymen en voedingsuppletie bij alvleesklierkanker, zie daar ook zijn wetenschappelijk rapport of lees onder die artikelen ook een door ons samengesteld actueel rapport alvleesklierkanker.

Of lees het verhaal van bv. de Case M. op pagina uw verhaal, een vrouw die volledig genezen is van alvleesklierkanker, darmkanker en uitzaaiingen in de lever met hulp van goede gezonde voeding, namelijk het Houtsmullerdieet en een heel dosis bepaalde voedingsuppletie. Ook staat daar een ander verhaal van een mevrouw die ook volledig is genezen met alleen maar dieet en suppletie van een inoperabele alvleesklierkanker, maar is wegens privacy bescherming en in overleg met haar alleen te lezen voor OPS leden

. Wellicht dat een combinatie van beide behandelingen de ideale aanpak is, want vaak is een eerste ingreep nodig om de levensbedreiging (niet meer kunnen eten en drinken) weg te nemen. 

Hieronder het originele persbericht over deze studie:

Photodynamic Therapy Promising in Pancreatic Cancer
Laurie Barclay, MD


NEW YORK (MedscapeWire) Mar 20 — Photodynamic therapy in otherwise unresectable pancreatic cancer allows improved outcome with acceptable morbidity, according to results of a study reported in the April issue of Gut.
"Few pancreatic cancers are suitable for surgery and few respond to chemoradiation," write S.G. Bown, from London's Royal Free and University College Medical School, and colleagues.

Using light in conjunction with a photosensitizing agent, photodynamic therapy produces somewhat selective tumor necrosis with minimal effects on surrounding normal tissue.


In this phase I study, 16 patients with inoperable adenocarcinomas, 2.5-6 cm in diameter, involving the head of the pancreas, all had obstructive jaundice relieved by biliary stenting. Three days after photosensitization with 0.15 mg/kg mesotetrahydroxyphenyl chlorin intravenously, laser fibers positioned under CT guidance delivered light to the cancer percutaneously. Three patients had subsequent chemotherapy.

After treatment, all patients had substantial tumor necrosis on scans. Patients were able to start eating and drinking within 48 hours, and 14 were discharged within 10 days. In 10 of 11 patients with a Karnofsky performance status of 100 before treatment, it returned to 100 at one month after treatment. All patients were able to spend at least some time at home with their families, and only three were hospitalized for >20% of their survival time.

There were no deaths related to treatment. One-year survival was 44%, and median survival after photodynamic therapy was 9.5 months (range 4-30). Two patients with tumor involving the gastroduodenal artery had significant gastrointestinal bleeding controlled without surgery, and three patients developed duodenal obstruction during follow-up that may have been treatment-related.

"Photodynamic therapy can produce necrosis in pancreatic cancers with an acceptable morbidity, although care is required for tumors invading the duodenal wall or involving the gastroduodenal artery," the authors write. "Further studies are indicated to assess its influence on the course of the disease, alone or in combination with chemoradiation."

Gut. 2002;50(4):549-557

Reviewed by Gary D. Vogin, MD

 

In advanced nonresectable cholangiocarcinoma, PDT is the only evidence-based treatment that improves survival when compared with stenting. Therefore, PDT should be offered to those who are unsuitable for surgery

Curr Opin Gastroenterol. 2009 Sep;25(5):472-6.

Photodynamic therapy for cholangiocarcinoma: overview and new developments.

Source

Department of Gastroenterology, UVCM, University Hospital Inselspital, Freiburgerstrasse, Bern, Switzerland.

Abstract

PURPOSE OF REVIEW:

Photodynamic therapy (PDT) with hematoporphyrins has emerged as promising treatment for nonresectable cholangiocarcinoma in several prospective observational studies and two randomized studies. This review describes the mechanism of action of PDT, gives an overview of clinical experience in cholangiocarcinoma and summarizes the results published in 2007 and 2008.

RECENT FINDINGS:

The mechanism of action of PDT has been further elucidated. PDT induces an apoptotic, antiangiogenic as well as an immunomodulatory response. Interleukin-6, a bile duct epithelium growth factor correlating with tumor burden, decreases after PDT. The efficacy of PDT was confirmed in a comparative study in the United States. Patients with no visible mass on imaging studies, high serum albumin levels and treatment immediately after diagnosis seem to benefit most from PDT. Although it is recommended to perform PDT in bile ducts without stents in place, illumination through metal stents is possible if the light dose is adjusted. Meso-tetrahydroxyphenyl chlorine is a new potent photosensitizer for PDT of cholangiocarcinoma.

SUMMARY:

In advanced nonresectable cholangiocarcinoma, PDT is the only evidence-based treatment that improves survival when compared with stenting. Therefore, PDT should be offered to those who are unsuitable for surgery.

PMID:
19550314
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Alvleesklierkanker: PDT - Fotodynamische therapie succesvol bij alvleesklierpatiënten. overzichtstudie toegevoegd.."


Gerelateerde artikelen