11 februari 2024: Bron: NFK en Volkskrant

Niet overal hebben (kanker-) patiënten evenveel kans op optimale diagnostiek en optimale behandeling en maximaal mogelijke levensverlenging met maximaal mogelijke kwaliteit van leven. Bovendien is dit in tegenstelling met hoe het zou moeten zijn want informatie over waar je de beste zorg kunt vinden voor wat iemand mankeert, moet volgens de wet openbaar zijn. De praktijk is echter al jarenlang heel anders. Dat stelt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in een recent gepubliceerd rapport.

Zie ook hier hun toelichting over waar grote verschillen tussen Nederlandse ziekenhuizen zitten bij diagnostiek en behandelingen van vormen van verschillende vormen van kanker: 

Citaat uit de toelichting bij het onderzoek:

"Alleen al via onderzoek met data uit de Nederlandse kankerregistratie wordt met regelmaat praktijkvariatie aangetoond die niet te verklaren is met bijvoorbeeld verschillen in patiëntenpopulatie. Deze praktijkvariatie toont dus een verschil in handelen aan van de medisch specialisten in het ene ziekenhuis vergeleken met het handelen van de medisch specialisten in het andere ziekenhuis. De NKR bevat betrouwbare gegevens over de diagnostiek en behandeling van kanker in alle Nederlandse ziekenhuizen."

Zo geven zij ook dit voorbeeld over de COPD zorg: "er zijn grote regionale verschillen in de COPD-zorg, blijkt uit een onthullend rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Long Alliantie Nederland (LAN) dat zaterdag verscheen."

De Volkskrant heeft over dit onderzoek een groot artikel in hun online editie van 11 februari 2024 (Wil je het artikel lezen kopieer dan de link van het artikel in archive.ph en klik op save omdat het alleen voor abonnees is): 

Kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen zijn groot – en geen patiënt die het weet

 
Informatie over waar je de beste zorg kunt vinden voor wat iemand mankeert, moet volgens de wet openbaar zijn. De praktijk is anders. ‘Alleen als je een arts in de kennissenkring hebt, weet je welk ziekenhuis jou het best kan helpen.’
Michiel van der Geest 


De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)  geven in een toelichting 27 voorbeelden van grote verschillen bij zorg voor kankerpatiënten met verschillende vormen van kanker, hieronder alleen de titels en eerste zinnen maar elke titel wordt toegelicht hoe en waarom die verschillen er wel of niet zijn: 


 • Promotieonderzoek toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland, 30 november 2023
  Het creëren van een solide basis voor aanbevelingen om de zorg voor patiënten met blaaskanker te verbeteren. Dat is de doelstelling van het proefschrift ‘Blaaskankerzorg in Nederland; zijn richtlijnen en praktijk met elkaar in harmonie?’ van IKNL-onderzoeker Lisa van Hoogstraten. ..........
 • Veel ruimte voor verbetering in toepassing neoadjuvante chemotherapie bij spierinvasieve blaaskanker, september 2023
  Uit onderzoek blijkt dat er grote ziekenhuisvariatie bestaat in het gebruik van neoadjuvante chemotherapie bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker. ..........
 • Ook na centralisatie praktijkvariatie bij behandeling slokdarm- en maagkanker, december 2022
  Ondanks verdere centralisatie voor operatieve zorg is er nog steeds sprake van praktijkvariatie bij de behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland. ..........
 • Trends en variatie in het gebruik van radiotherapie bij niet-gemetastaseerde prostaatkanker, november 2022
  Sinds 2008 nam het gebruik van inwendige radiotherapie (brachytherapie) en radicale prostatectomie bij patiënten met gelokaliseerd laag-risico prostaatkanker af. Bij deze patiënten wordt in recente jaren steeds vaker gekozen voor een actief vervolgen beleid (active surveillance) waarmee directe behandeling - en eventuele nadelige effecten hiervan - worden uitgesteld. ........
 • Impact van variatie tussen pathologielaboratoria op behandelkeuze bij prostaatkanker, oktober 2022
  Variatie in Gleason gradering tussen Nederlandse pathologielaboratoria heeft impact op de behandelkeuze voor prostaatkankerpatiënten. Dit blijkt uit een retrospectieve studie van arts-onderzoeker Rachel Flach (UMC Utrecht) met een bijdrage van dr. Katja Aben vanuit IKNL.........
 • Eén op de vijf patiënten met spierinvasieve blaaskanker zonder afstandsmetastasen krijgt geen tumorgerichte behandeling, mei 2022
  Uit recent onderzoek van de 'BlaaskankerZorg In Beeld' studiegroep (BlaZIB) bleek dat de leeftijd van de patiënt een belangrijke rol speelt in het al dan niet behandelen van deze onderbelichte patiëntengroep. ...........
 • Bijna een derde van de longkankerpatiënten met EGFR+ toch geen TKI-behandeling, mei 2022
  Sinds 2011 adviseren behandelrichtlijnen om gerichte therapie met tumorgroeiremmers (tyrosinekinaseremmer, TKI) toe te passen bij patiënten met zogenoemde activerende epidermale groeifactorreceptor mutaties (ofwel EGFR+) bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC). ..........
 • In Nederland werd meer dan een derde van de patiënten met verdenking op longkanker geopereerd zonder preoperatieve bevestiging door een klinisch patholoog, januari 2022
  Het aandeel geopereerde patiënten zonder voorafgaande pathologische- of PA-diagnose verschilde significant tussen de ziekenhuizen. .........
 • Het voorschrijfgedrag van oncologische geneesmiddelen moet veel beter gemonitord worden in ziekenhuizen in Nederland om ongewenste praktijkvariatie bij de behandeling van dikkedarmkanker te voorkomen, januari 2022
  ...........
 • Significante verschillen tussen gespecialiseerde teams palliatieve zorg met een hoog en laag verwijspercentage, januari 2022
  ...............
 • Variaties in de behandeling van kleincellig longkanker, november 2021
  Recente behandelpatronen voor kleincellig longkanker (SCLC) in Nederland waren onbekend. Daarom voerden Jelle Evers en zijn collega’s een landelijk onderzoek uit, dat trends en variaties beschrijft in de behandeling van kleincellig longkanker bij stadium I tot en met III in Nederland in de periode 2008-2019. ..........
 • Variatie in behandelingen bij kleine niertumoren, juni 2021
  Elke patiënt met een kleine niertumor zou in het gesprek met zijn of haar uroloog dezelfde passende behandelmogelijkheden voorgelegd moeten krijgen. .........
 • Grote variatie in toepassen eenmalige postoperatieve blaasinstillatie met chemotherapie bij laag-risico-niet-spierinvasieve blaaskanker, juni 2021
  Voor patiënten met laag risico niet-spierinvasieve blaaskanker wordt door internationale richtlijnen een eenmalige blaasinstillatie (spoeling) met chemotherapie binnen 24 uur na transurethrale resectie (TUR) aanbevolen. ........
 • Geen praktijkvariatie meer in kans op resectie bij alvleesklierkanker, wel nog variatie in overleving, april 2021
  Het aantal patiënten dat geopereerd wordt voor alvleesklierkanker is de afgelopen jaren toegenomen. Dankzij regionale samenwerking is de kans dat een patiënt een operatie ondergaat gelijk wanneer de diagnose in een expertisecentrum of regulier ziekenhuis gesteld wordt. ..........
 • Lagere sterfte bij hoger aantal radicale cystectomieën in een ziekenhuis, maart 2021
  Wat is het minimale aantal blaasverwijderingen bij blaaskanker (radicale cystectomieën) dat een ziekenhuis zou moeten uitvoeren?...........
 • Grote praktijkvariatie in profylactische hersenbestralingen bij kleincellige longkanker, maart 2021
  Tussen ziekenhuizen bestaat grote praktijkvariatie in het toepassen van profylactische hersenbestralingen bij kleincellig longcarcinoom. Het gebruik van deze bestraling uit voorzorg is de afgelopen jaren afgenomen.........
 • Significante verschillen in voorkeur behandelopties bij leverkanker, november 2020
  Patiënten met leverkanker kregen in de periode 2009-2016 vaker een kankerbehandeling en hadden mede daardoor een betere overleving. Tegelijkertijd signaleren Margot Reinders (UMCU) en collega’s dat er nog significante verschillen waren tussen de regio’s wat betreft het type verrichtte behandelingen. ..........
 • Vaker tweedelijnstherapie bij slokdarm- of maagkanker in hoogvolumecentra, november 2020
  Patiënten met uitgezaaid adenocarcinoom van slokdarm of maag die behandeld zijn met palliatieve eerstelijns systemische therapie in ziekenhuizen met een hoog behandelvolume, krijgen vaker tweedelijnstherapie. Dat blijkt uit onderzoek van Willemieke Dijksterhuis (Amsterdam UMC en IKNL) en collega’s. Deze studie toont verder aan dat patiënten na tweedelijnsbehandeling met paclitaxel/ramucirumab een langere overleving hebben vergeleken met patiënten die monotherapie met taxanen ontvingen...........
 • Kans op radicale cystectomie verschilt tussen diagnoseziekenhuizen, november 2020
  Sinds de invoering van volumenormen voor blaasverwijdering (radicale cystectomie) is de behandelvariatie tussen ziekenhuizen in Nederland afgenomen. .........
 • Juiste expertise ontbreekt vaak nog bij behandeling bot- & wekedelenkanker, september 2020
  Bij de behandeling van kanker van de weke delen is verbetering nodig: bij een op de drie patiënten is niet de juiste expertise betrokken bij de behandeling. ........
 • Aanzienlijke variatie ziekenhuizen in voorbehandeling bij endeldarmkanker, juni 2020
  Tussen ziekenhuizen in Nederland bestaat aanzienlijke variatie in het geven van voorbehandeling bij endeldarmkanker voorafgaand aan een eventuele operatie. Dat blijkt uit een studie van Tijmen Koëter (Radboudumc) en collega’s. ..........
 • Overleving patiënten met galblaaskanker beperkt verbeterd in Nederland: behandelbeleid kan beter, juni 2020
  De overleving van patiënten met galblaaskanker is slecht en in het laatste decennium slechts beperkt verbeterd in Nederland. .............
 • Variatie in chemotherapie gedaald bij uitgezaaid pancreasadenocarcinoom, maar implementatie nieuwe middelen kan beter, april 2020
  Hoewel de variatie in het voorschrijven van FOLFIRINOX en nab-paclitaxel plus gemcitabine aan patiënten met gemetastaseerd ductaal pancreasadenocarcinoom in Nederland is gedaald, kreeg tussen 2007 en 2016 nog circa een kwart van de patiënten monotherapie met gemcitabine. ...........
 • Onverklaarbare praktijkvariatie bij uitgezaaide dikkedarmkanker, maart 2020
  Uit onderzoek van het Amsterdam UMC, het UMC Utrecht en het IKNL blijkt een aanzienlijke variatie in het voorschrijfgedrag van dure medicijnen voor uitgezaaide dikkedarmkanker die volgens de landelijke richtlijn tot de standaardbehandeling behoren. ..........
 • Praktijkvariatie en onverklaarbare onderbehandeling bij toepassing van HER2-neu-test en trastuzumab bij maag- en slokdarmkanker, februari 2020
  Willemieke Dijksterhuis (IKNL & Amsterdam UMC) en collega’s constateren dat er grote verschillen zijn tussen ziekenhuizen in het aandeel HER2-geteste patiënten (29% tot 100%) en het voorschrijven van trastuzumab. ............
 • Veel variatie in behandelkeuze bij stadium I longkanker, februari 2020
  Longkankerchirurgie is in Nederland geconcentreerd in 43 ziekenhuizen. Uit onderzoek van Julianne de Ruiter (NKI-AvL) en collega’s bleek veel variatie in behandelbeleid tussen ziekenhuizen. .........
 • Grote variatie in hormoontherapie bij prostaatkanker, januari 2020
  Volgens (inter-)nationale richtlijnen is behandeling met (neo-)adjuvante en gelijktijdige hormoontherapie (androgene deprivatietherapie) in combinatie met externe radiotherapie de aanbevolen behandeling voor patiënten met hoog-risico prostaatkanker. ...........

Het NFK concludeert: Voor patiënten maakt het dus veel uit in welk ziekenhuis je komt: in het ene ziekenhuis heb je meer kans dan in het andere ziekenhuis op voor jou op maat gesneden diagnostiek en behandeling die voor jou de best mogelijke kansen bieden. Het is de hoogste tijd dat openbaar wordt waar welke zorg geboden wordt en waar welke expertise aanwezig is.>>>>>>>>lees het hele artikel verder

Plaats een reactie ...

Reageer op "Grote verschillen in kwaliteit van zorg voor kankerpatienten tussen Nederlandse ziekenhuizen blijkt uit recent rapport van het NFK - Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties"


Gerelateerde artikelen