Helpt u ons aan 500 donateurs?

25 maart 2018: Lees ook dit artikel eens: 

https://kanker-actueel.nl/weghalen-van-levertumoren-bij-geselecteerde-groep-patienten-met-uitgezaaide-borstkanker-geeft-langere-ziektevrije-tijd-en-betere-overall-overleving-op-5-jaar.html

25 augustus 2015: zie ook dit artikel: 

nanoknife-irreversible-electroporation-blijkt-succesvolle-operatietechniek-te-zijn-bij-lokaal-uitgezaaide-alvleesklierkanker-slechts-6-procent-kreeg-recidief-op-25-jaar-meting

17 februari 2014:

Klik op NTvG Nieuwe Technieken IRE voor een prachtig artikel met duidelijke foto's uit het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde van dr. Martijn Meyerink en arts-onderzoeker Hester Scheffer over de nanoknife - irreversible electroporation.  

Ik krijg veel vragen over de mogelijkheden in Nederland over de nanoknife - IRE - Irreversible electroporation. In drie academische ziekenhuizen worden patiënten geworven voor studies met de nanoknife, bij patiënten met inoperabele alvleesklierkanker

In het VUmc: PANFIRE - Pilot-study: Irreversible Electroporation (IRE) to Treat Locally Advanced Pancreatic Carcinoma 

Ook in het AMC - Amsterdam wordt een studie uitgevoerd met de nanoknife en kunt u zich daar aanmelden: Behandeling met het Nanoknife® systeem bij patiënten met alvleesklierkanker die niet operatief verwijderd kan worden.

en deze studie in het LUmcIrreversible Electroporation for treatment of unresectable, locally advanced pancreatic cancer in the Leiden University Medical Center: a phase I/II study

Ook voor prostaatkanker is een mogelijkheid om vooraf aan geplande operatie behandeld te worden met de nanoknife - IRE - Irreversible electrocorporation in het VUmc - Amsterdam: klik hier voor studieprotocol.

En voor alleen in lever uitgezaaide darmkanker, waarbij geen andere organen zijn aangetast of de primaire darmkankertumor nog operatief kan worden verwijderd kunt u ook contact opnemen met het VUmc. Of stuur ons een mailtje: redactie@kanker-actueel.nl  en we geven u extra informatie.

 

In Italië loopt een fase II studie bij galwegkanker met de nanoknife - IRE - Irreversible electroporation Het studie protocol vindt u hier: Pilot Study of Irreversible Electroporation (IRE) to Treat Metastatic Liver Cancer & Cholangiocarcinoma

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

 

8 april 2012: Bron: Jaarlijkse congres van de Society of surgical oncology. Met dank aan Michel Rousseau van Angiodynamics

Irreversible electroporation (IRE) in combinatie met chemo plus bestraling vooraf en / of achteraf bij patiënten met inoperabele vergevorderde alvleesklierkanker - stadium III blijkt te kunnen zorgen voor een significante verbetering van de ziektevrije tijd (14 vs 6 maanden, (P = 0,01) en mediane overall overlevingstijd (20 vs 13 maanden, p = 0,03). Dit blijkt uit een tussenevaluatie na 10 maanden van een langer lopende fase II studie.

Klik hier voor een artikel met uitstekende informatie hoe de IRE - irreversible electroporation techniek werkt bij niertumoren inclusief foto's
.


Hieronder heb ik voor u het abstract vertaald zoals dat origineel werd gepresenteerd op het congres van de Society of Surgical Oncology. Daaronder het originele abstract en een Nederlands adres waar u meer informatie kunt verkrijgen over Irreversible electroporation (IRE).

Achtergrond:
Lokaal gevorderde inoperabele alvleesklierkanker - adenocarcinoom (LAC) wordt gekenmerkt door een slechte overleving ondanks chemotherapie en conventionele radiotherapie - bestraling. We hebben onlangs gerapporteerd over de veiligheid van het gebruik van irreversible electroporation (IRE)  in de behandeling van inoperabele alvleesklierkanker ( LAC)  Het doel van deze studie was om de totale overleving bij patiënten met inoperabele alvleesklierkanker (LAC) behandeld met irreversible electroporation (IRE) te evalueren.

Methoden:
Een prospectieve multi-institutionele evaluatie van de 44 patiënten die irreversible electroporation (IRE)  voor inoperabele alvleesklierkanker hadden gehad in de periode van  december 2009 tot oktober 2010 werden geannalyseerd op overall overleving en vergeleken met 85 patiënten met inoperabele alvleesklerikanker stadium III, die waren behandeld met een reguliere standaard van chemo therapie en bestraling alleen.

Resultaten:
Totaal 44 patiënten (21 vrouwen en 21 mannen), met inoperabele alvleesklierkanker (LAC) zijn met succes met irreversible electroporation (IRE) behandeld. Gemiddelde leeftijd van de  patiënten was 61 jaar (range 45 - 80 jaar). Negenentwintig patiënten hadden primaire alvleesklierkanker aan de alvleesklierkop. 15 patiënten hadden ook tumoren verder in het lichaam. Bij 12 patiënten werd een irreversible electroporation (IRE) behandeling uitgevoerd als marge accentuering (red.: ik vermoed dat dit betekent aanvullend op een operatie) en 32 patiënten ondergingen in situ een irreversible electroporation (IRE) behandeling.
40 patiënten (90%) hadden vooraf aan de irreversible electroporation (IRE) behandeling alleen chemo gehad of een combinatie van chemo en radiotherapie - bestraling voor een gemiddelde duur van 5 maanden.
32 patiënten (73%) ondergingen na de irreversible electroporation (IRE) behandeling alsnog chemotherapie of chemo plus bestraling.

Na drie maanden (90 dagen) was het sterftecijfer in de groep van de IRE patiënten 1 (2%). In een vergelijking van patiënten die een irreversible electroporation (IRE) behandeling hadden gehad met de patiënten die een standaard therapie hadden gehad hebben we een aanzienlijke verbetering gezien van de lokale progressievrije overleving (14 vs 6 maanden, (P = 0,01), voor patiënten met tumoren op afstand was de progressie vrije overleving (15 vs 9 maanden, p = 0,02), en de algehele overleving (20 vs 13 maanden, p = 0,03).

Conclusie:
Irreversible electroporation (IRE) behandeling van tumoren van lokaal inoperabele alvleesklierkanker blijkt veilig.  En wanneer de patiënt eerst de standaard neo-adjuvante therapie heeft ondergaan voor een minimum van 4 maanden kan met een irreversible electroporation (IRE) behandeling een grotere lokale controle en een betere mediane overleving worden bereikt in vergelijking met standaard chemo plus radiotherapie - bestraling.
Bevestiging van deze eerste resultaten zullen moeten worden aangetoond in het vervolg van de huidige multi-institutionele fase 2 IDE-studie (G110102)

Wie meer wilt weten over deze techniek of wellicht het volledige studierapport op kan vragen kan contact opnemen met
Michel Rousseau
AngioDynamics Netherlands BV
Haaksbergweg 75 (Margriettoren) | Amsterdam Z-O | 1101 BR | The Netherlands
Kantoor: +31 (0)20 7532949 |
E-mail: Mrousseau@angiodynamics.com
www.Angiodynamics.com


Hier het abstract van deze studie welke nog niet is gepubliceerd omdat het een tussenevaluatie is maar wel gepresenteerd dus op het congres in Orlando waaruit ik onderstaand abstract heb gehaald.

IREablation of locally advanced pancreatic tumors remains safe and in the appropriate patient who has undergone standard neo-adjuvant therapy for a minimum of 4 months can achieve greater local palliation and improved overall survival when compared to standard chemoradiation-chemotherapy treatments

Image Guided Irreversible Electroporation in Locally Advanced
Pancreatic Cancer: Improved Overall Survival R.C. Martin, D. Hayes, W. Goodwin,  K. McFarlin, M. Prasad, V. Velanovich.
Surgery, Division of Surgical Oncology, Univ Louisville, Louisville, KY; 2. Henry Ford Hospital, Detroit, MI; 3. Baptist Helath, Little Rock, AR.

Background:
Locally advanced unresectable pancreatic adenocarcinoma (LAC) is characterized by poor survival despite chemotherapy and conventional radiation therapy. We have recently reported on the safety of the use of irreversible electroporation (IRE) in the management of LAC. The aim of this study was to evaluate the overall survival in patients with LAC treated with IRE.

Methods:
A prospective multi-institutional evaluation of 44 patients  undergoing IRE for unresectable pancreatic cancer 12/2009 to 10/2010 were evaluated for overall survival and compared to  85 matched stage III patients treated with standard therapy defined as chemotherapy and radiation therapy alone.

Results:
A total of 44 LAC patients have successfully undergone IRE, with  21 women and 21 men, median age of 61 ( 45 – 80 years). Twenty-nine patients had pancreatic head  primary and 15 with body tumors,with 12 patients undergoing margin accentuation with IRE and 32 undergoing in situ IRE. 40 (90%) had pre-IRE chemotherapy alone or chemo-radiation therapy for a median duration of 5 months. 32 (73%) patients underwent post-IRE chemotherapy or chemoradiation. The 90 day mortality in the IRE patients was 1 (2%). In a comparison of IRE patients to standard therapy we have
seen a significant improvement in local progression free survival (14 vs 6 months, (P=0.01), Distant progression free survival (15 vs 9 months, p=0.02), and overall survival (20 vs 13 months, p=0.03).

Conclusion:
IREablation of locally advanced pancreatic tumors remains safe and in the appropriate patient who has undergone standard neo-adjuvant therapy for a minimum of  4 months can achieve greater local palliation and improved overall survival when compared to standard chemoradiation-chemotherapy treatments.  Validation of these early results will need to be validated in the current multi-institutional Phase 2 IDE study (G110102)


Plaats een reactie ...

Reageer op "IRE - Irreversible electroporation in combinatie met chemo plus bestraling vooraf en achteraf bij patiënten met inoperabele vergevorderde alvleesklierkanker - stadium III geeft significante verbetering van ziektevrije tijd en overall overleving"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nanoknife - Irreversibele >> Nanoknife - irreversible electroporation >> IRE - irreversible electroporation >> Studieprotocol voedingstudie >> Martien vertelt over de succesvolle >> Vrouw met recidief van buikvlieskanker >> Nanoknife - IRE - Irreversible >> IRE - Irreversible electroporation >> IRE - Irreversible electroporation, >>