21 juni 2011: Met dank aan Kees Noorlander die ons erop wees dat in onderstaand bericht over positieve effect van lijnzaad bij borstkanker het in de eerste studie gaat om lijnzaad en niet om lijnzaadolie. Ik heb dit gecorrigeerd. Kees wees ons ook op deze site waar een en ander vermeld staat over de werking van lijnzaad, een kort citaat: 

Kanker-beschermend effect

Door epidemiologische studies heeft men een verband gelegd tussen het in lijnzaad aanwezige lignaan-diglucoside en het verminderde optreden van dikke darm- en borstkanker bij proefpersonen. Lignanen worden door de darmflora ontbonden in enterodiol en enterolacton, deze worden goed geresorbeerd. Uit voedselonderzoek bij ratten heeft men vastgesteld dat lijnzaad de beste bron is voor dit soort van lignaan-diglucoside. Per 1 gr lijnzaad wordt door ratten 800ug omgezet in het werkzame enterodiol en enterolacton. Uit onderzoek van 68 verschillende voedselplanten was de lignanproductie bij lijnzaad 75 keer hoger dan de meest effectieve voedingsplant en 800 maal hoger dan die bij appelen. Ook bij ratten konden beschermende, anti-cancerogene effecten vastgesteld worden bij een voeding met lijnzaad 

32 - 22 mei 2005: Bron: Clin Cancer Res. 2005 May 15;11(10):3828-35.

Het is al langer bekend bij complementair werkende artsen en al meerdere malen bewezen in dierproeven, maar een gerandomiseerde dubbelblinde studie bij borstkankerpatiënten bewijst nu ook dat dagelijks 25 gram lijnzaad het apoptosis proces - zelfmoord van kankercellen - bij borstkankercellen vergroot en een significant positief effect heeft op de tumormarkers van de patiënt in vergelijking met placebo groep. Achtereenvolgens vertaling van resultaten uit meest recente studie, daaronder vertaling uit andere studie met zelfde positieve resultaten en daaronder abstract van dierstudie uit 2002 met ook zelfde positieve resultaten. Zelfs een vermindering van longmetastases van 80% t.o.v. placebo groep.

RESULTATEN: Reducties in Ki-67 labeling index (34.2%; P = 0.001) en in c-erbB2 expressie (71.0%; P = 0.003) en verhoogde apoptosis (30.7%; P = 0.007) werden waargenomen in de lijnzaad groep, maar niet in de placebo groep. Er werden geen significante verschillen in calorie en macronutrient inname gezien tussen beide groepen en tussen pre- en post behandelings periodes. Een significante verhoging in gemiddelde urine lijnzaad uitscheiding werd waargenomen in de lijnzaad groep (1,300%; P < 0.01) vergeleken met placebo controles. De total inname van lijnzaad correspondeerde met veranderingen in c-erbB2 score (r = -0.373; P = 0.036) en apoptose index (r = 0.495; P < 0.004)

Een andere studie gepubliceerd april 2005 bewijst dat lijnzaadolie een significant positief effect heeft op voorkomen en zelfs verkleinen van uitzaaiïngen van borstkanker, speciaal in de longen en in lymfklieren op afstand.

RESULTATEN uit deze studie zo goed als letterlijk vertaald, zie verderop in dit artikel het originele abstract:

Vergeleken met de groep met standaard dieet (BD groep), de tumor groei was significant lager (p < 0.05) in de vlaszaadgroep (FS-groep), vlasoliegroep (FO-groep), en lignan secoisolariciresinol diglycoside groep (SDG-groep) (red.: sorry weet hiervoor geen goede Nederlandse vertaling) , en in de SDG + FO groepen, in overeenstemming met verlaagde celproliferatie en vergrote apoptosis; echter, deze relateerden niet significant aan de lipid peroxidation, geindexeerd als malonaldehyde (MDA), in de primaire tumoren. Het optreden van longuitzaaiïngen werd gereduceerd (16-70%) door alle behandelingen, maar significant in de FS groep en in de SDG + FO groepen. De lymfklier uitzaaiïngen op afstand werden significant gereduceerd (52%) alleen in de FO groep. Hoewel het optreden van totale uitzaaiïngen significant werd verlaagd (42%) t.o.v. standaard dieetgroep = controlegroep in de SDG + FO groep, was er geen significant verschil tussen de verschillende groepen met toevoegingen van vlasolie en lijnzaad zelf.

Conclusie: FS reduceert de groei en uitzaaiïngen van bestaande oestrogene borstkanker deels door de lijn- en vlaszaad/olie componenten en niet door lipid peroxidatie

Dietary flaxseed alters tumor biological markers in postmenopausal breast cancer.

Thompson LU, Chen JM, Li T, Strasser-Weippl K, Goss PE.

Department of Nutritional Sciences, Princess Margaret Hospital, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.

PURPOSE: Flaxseed, the richest source of mammalian lignan precursors, has previously been shown to reduce the growth of tumors in rats. This study examined, in a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial, the effects of dietary flaxseed on tumor biological markers and urinary lignan excretion in postmenopausal patients with newly diagnosed breast cancer.

EXPERIMENTAL DESIGN: Patients were randomized to daily intake of either a 25 g flaxseed-containing muffin (n = 19) or a control (placebo) muffin (n = 13). At the time of diagnosis and again at definitive surgery, tumor tissue was analyzed for the rate of tumor cell proliferation (Ki-67 labeling index, primary end point), apoptosis, c-erbB2 expression, and estrogen and progesterone receptor levels. Twenty-four-hour urine samples were analyzed for lignans, and 3-day diet records were evaluated for macronutrient and caloric intake. Mean treatment times were 39 and 32 days in the placebo and flaxseed groups, respectively.

RESULTS: Reductions in Ki-67 labeling index (34.2%; P = 0.001) and in c-erbB2 expression (71.0%; P = 0.003) and an increase in apoptosis (30.7%; P = 0.007) were observed in the flaxseed, but not in the placebo group. No significant differences in caloric and macronutrient intake were seen between groups and between pre- and posttreatment periods. A significant increase in mean urinary lignan excretion was observed in the flaxseed group (1,300%; P < 0.01) compared with placebo controls. The total intake of flaxseed was correlated with changes in c-erbB2 score (r = -0.373; P = 0.036) and apoptotic index (r = 0.495; P < 0.004).

CONCLUSION: Dietary flaxseed has the potential to reduce tumor growth in patients with breast cancer.

PMID: 15897583 [PubMed - in process]

Int J Cancer. 2005 Apr 22

The inhibitory effect of flaxseed on the growth and metastasisof estrogen receptor negative human breast cancer xenograftsis attributed to both its lignan and oil components.

Wang L, Chen J, Thompson LU.

Department of Nutritional Sciences, Faculty of Medicine, University of Toronto, Toronto, ON, Canada.

Our previous studies have shown that dietary flaxseed (FS) can reduce the growth and metastasis of human estrogen receptor negative (ER-) breast cancer in nude mice. The aims of our study were to determine (i) whether the tumor inhibitory effect of FS was due to its oil (FO), lignan secoisolariciresinol diglycoside (SDG), or both components, and (ii) whether the effect on tumor growth was related to increased lipid peroxidation. Athymic nude mice were orthotopically injected with ER- breast cancer cells (MDA-MB-435) and 8 weeks later were fed either the basal diet (BD) or BD supplemented with 10% FS, SDG, FO, or combined SDG and FO (SDG + FO) for 6 weeks. The SDG and FO levels were equivalent to the amounts in the 10% FS.

Compared to the BD group, the tumor growth rate was significantly lower (p < 0.05) in the FS, FO, and SDG + FO groups, in concordance with decreased cell proliferation and increased apoptosis; however, these did not significantly relate to the lipid peroxidation, indexed as malonaldehyde (MDA), in the primary tumors. Lung metastasis incidence was reduced (16-70%) by all treatments, significantly in the FS and SDG + FO groups. The distant lymph node metastasis was significantly decreased (52%) only in the FO group. Although the total metastasis incidence was lowered (42%) significantly only in the SDG + FO group, all treatment groups did not differ significantly. In conclusion, FS reduced the growth and metastasis of established ER- human breast cancer in part due to its lignan and FO components, and not to lipid peroxidation. (c) 2005 Wiley-Liss, Inc.

PMID: 15849746 [PubMed - as supplied by publisher]

Hier een dierstudie die de resultaten uit de menselijke studies met vlasolie en lijnzaadolie hierboven bevestigt met zelfde resultaten op voorkomen van uitzaaiïngen en vergroten van apoptose proces. Deze studie is gepubliceerd in 2002.

Nutr Cancer. 2002;43(2):187-92.

Dietary flaxseed inhibits human breast cancer growth and metastasis and downregulates expression of insulin-like growth factor and epidermal growth factor receptor.

Chen J, Stavro PM, Thompson LU.

Department of Nutritional Sciences, Faculty of Medicine, University of Toronto, Toronto, ON, Canada M5S 3E2.

Recent studies indicate that diets rich in phytoestrogens and n-3 fatty acid have anticancer potential. This study determined the effect of flaxseed (FS), the richest source of lignans and alpha-linolenic acid, on growth and metastasis of established human breast cancer in a nude mice model. Estrogen receptor-negative human breast cancer cells, MDA-MB-435, were injected into the mammary fat pad of mice (Ncr nu/nu) fed a basal diet (BD). At Week 8, mice were randomized into two diet groups, such that the groups had similar tumor size and body weight. One continued on the BD, while the other was changed to BD supplemented with 10% FS, until sacrifice at Week 15. A significant reduction (P < 0.05) in tumor growth rate and a 45% reduction (P = 0.08) in total incidence of metastasis were observed in the FS group. Lung metastasis incidence was 55.6% in the BD group and 22.2% in the FS group, while the lymph node metastasis incidence was 88.9% in the BD group and 33.3% in the FS group (P < 0.05). Mean tumor number (tumor load) of total and lymph node metastasis was significantly lower in the FS than in the BD group (P < 0.05). Metastatic lung tumor number was reduced by 82%, and a significantly lower tumor trend (P < 0.01) was observed in the FS group. Lung weight, which also reflects metastatic tumor load, in the FS group was reduced by 20% (P < 0.05) compared with the BD group. Immunohistochemical study showed that Ki-67 labeling index and expression of insulin-like growth factor I and epithelial growth factor receptor in the primary tumor were lower in the FS (P < 0.05) than in the BD group. In conclusion, flaxseed inhibited the established human breast cancer growth and metastasis in a nude mice model, and this effect is partly due to its downregulation of insulin-like growth factor I and epidermal growth factor receptor expression.

PMID: 12588699 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Lijnzaad stimuleert significant borstkankercel sterfte en heeft therapeutisch positief effect op borsttumormarkers, blijkt uit kleinschalige (32 patiënten) , maar wel gerandomiseerde dubbelblinde placebo gecontroleerde studie"


Gerelateerde artikelen